Bruxelles, den 5.7.2019

COM(2019) 400 final

FORSLAG TIL Den Europæiske Unions
almindelige budget
for regnskabsåret 2020

- Almindelig gennemgang

- Samlet oversigt over indtægter

- Oversigt over indtægter og udgifter efter sektion


DOKUMENTER

       

FORSLAG TIL Den Europæiske Unions
almindelige budget
for regnskabsåret 2020

   Almindelig gennemgang

   Samlet oversigt over indtægter

   Oversigt over indtægter og udgifter efter sektion:

       Sektion 1:    Europa-Parlamentet

   Sektion 2:    Det Europæiske Råd og Rådet

         Sektion 3:    Europa-Kommissionen

   Sektion 4:    Den Europæiske Unions Domstol

         Sektion 5:    Revisionsretten

   Sektion 6:    Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

         Sektion 7:    Regionsudvalget

   Sektion 8:    Den Europæiske Ombudsmand

         Sektion 9:    Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

         Sektion 10:    Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm