7.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 401/7


Meddelelse om elektroniske identifikationsordninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (1)

(2018/C 401/08)

Ordningens betegnelse

e-ID under den anmeldte ordning

Anmeldende medlemsstat

Sikringsniveau

Myndighed med ansvar for ordningen

Dato for offentlig-gørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

Tysk e-ID baseret på udvidet adgangskontrol (Extended Access Control)

Nationalt identitetskort

Elektronisk opholdstilladelse

Tyskland

Højt

Forbundsindenrigs-ministeriet

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

TYSKLAND

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID — Offentligt system vedrørende digital identitet

SPID e-ID leveres af:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Italien

Højt

Betydeligt Lavt

AgID — Agenturet for det digitale

Italien

Viale Liszt, 21

00144 Rom

ITALIEN

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Nationalt identifikations- og autentifikationssystem

(NIAS)

Personligt identitetskort (e-OI)

Kroatien

Højt

Ministeriet for offentlig administration, Republikken Kroatien

Maksimirska 63

10000 Zagreb

KROATIEN

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Estisk e-ID-ordning: Id-kort

Estisk e-ID-ordning: Opholdstilladelsesbevis

Estisk e-ID-ordning: Digi-ID

Estisk e-ID-ordning: e-ophold Digi-ID

Estisk e-ID-ordning: Mobiil-ID

Estisk e-ID-ordning: identitetskort for diplomater

Id-kort

Opholdstilladelsesbevis

Digi-ID

e-ophold Digi-ID

Mobiil-ID

Identitets-kort for diplomater

Estland

Højt

Politi- og Grænsepolitistyrelsen

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

ESTLAND

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

Spanske ID-kort (DNIe)

Spanien

Højt

Indenrigsministeriet — Kongeriget Spanien

C/ Julián González

Segador, s/n

28043 Madrid

SPANIEN

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

Luxembourgs nationale identitetskort (e-ID-kort)

Luxembourg e-ID-kort

Luxembourg

Højt

Indenrigsministeriet

BP 10

L-2010 Luxembourg

LUXEMBOURG

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73.