29.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 183/18


Berigtigelse til meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand

( Den Europæiske Unions Tidende C 162 af 8. maj 2018 )

(2018/C 183/09)

Side 16:

I stedet for:

»E-mailadresser:

Vedrørende dumpingaspekter:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Vedrørende skadesaspekter:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu«

læses:

»E-mailadresser:

Vedrørende dumpingaspekter:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

Vedrørende skadesaspekter:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu«.