27.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/3


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 113/03)

I henhold til overgangsbestemmelserne i artikel 47 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (1) må medlemsstaterne ikke forhindre tilgængeliggørelse på markedet af produkter, som er omfattet af Rådets direktiv 89/686/EØF (2) og er i overensstemmelse hermed, og som blev bragt i omsætning inden den 21. april 2019. De harmoniserede standarder, hvis reference er blevet offentliggjort i henhold til direktiv 89/686/EØF, som er opført i kolonne 2 i denne meddelelse fra Kommissionen, vil derfor fortsat give formodning om overensstemmelse med bestemmelserne udelukkende i det pågældende direktiv og kun indtil den 20. april 2019. En sådan formodning om overensstemmelse i henhold til direktiv 89/686/EØF ophører den 21. april 2019.

ESO (3)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato) Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Åndedrætsværn. Definitioner af termer og piktogrammer

4.6.1999

EN 132:1990

Anm. 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Åndedrætsværn — Klassifikation

10.8.2002

EN 133:1990

Anm. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Åndedrætsværn — Terminologi for komponenter

13.6.1998

EN 134:1990

Anm. 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Åndedrætsværn. Ordliste

4.6.1999

EN 135:1990

Anm. 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Åndedrætsværn — Helmasker. Krav, prøvning, mærkning

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Anm. 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat med helmaske — Krav, prøvning, mærkning

23.11.2007

EN 137:1993

Anm. 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Åndedrætsværn — Selvsugermasker med eller uden blæser samt slange til frisk luft — Helmaske, halvmaske eller bidemundstykke — Krav, prøvning, mærkning

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Åndedrætsværn — Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning

6.11.1998

EN 140:1989

Anm. 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Åndedrætsværn — Bidemundstykker — Krav, prøvning, mærkning

10.4.2003

EN 142:1989

Anm. 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Åndedrætsværn — Partikelfiltre. Krav, prøvning og mærkning

24.1.2001

EN 143:1990

Anm. 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Anm. 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Åndedrætsværn — Trykflaskeventiler — Del 1: Gevindtilslutninger

24.1.2001

EN 144-1:1991

Anm. 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Anm. 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Anm. 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Åndedrætsværn — Trykflaskeventiler — Del 2: Ventilafgange

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Åndedrætsværn — Trykflaskeventiler — Del 3: Ventilafgange for Nitrox- og oxygen-dykkerblandinger

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Åndedrætsværn — Kredsløbsapparat med komprimeret oxygen eller komprimeret oxygen-nitrogen — Krav, prøvning, mærkning

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Anm. 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Anm. 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Åndedrætsværn — Gevind til ansigtsmasker. Del 1: Standardgevind

4.6.1999

EN 148-1:1987

Anm. 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Åndedrætsværn — Gevind til ansigtsmasker — Del 2: Centralgevind

4.6.1999

EN 148-2:1987

Anm. 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Åndedrætsværn — Gevind til ansigtsmasker — Del 3: Gevindforbindelse M 45 × 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Anm. 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Åndedrætsværn — Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler — Krav, prøvning, mærkning

6.5.2010

EN 149:2001

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Øjenværn — Almene krav

10.8.2002

EN 166:1995

Anm. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Øjenværn — Optiske prøvningsmetoder

10.8.2002

EN 167:1995

Anm. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Øjenværn — Ikke optiske prøvningsmetoder

10.8.2002

EN 168:1995

Anm. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Øjenværn — Filtre til svejsning og beslægtede processer — Transmissionskrav og anbefalet anvendelse

28.8.2003

EN 169:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Øjenværn — Ultraviolette filtre — Transmissionsegenskaber og anbefalet anvendelse

28.8.2003

EN 170:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Øjenværn — Infrarøde filtre — Transmissionsegenskaber og anbefalet anvendelse

10.4.2003

EN 171:1992

Anm. 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Øjenværn. Solbeskyttelsesfiltre for erhvervsmæssig brug

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Anm. 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Anm. 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Øjenværn — Skibriller til alpin skisport

21.12.2001

EN 174:1996

Anm. 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Personlige værnemidler — Udstyr til øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning og lignende processer

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Øjenværn — Filtre og øjenværn til beskyttelse mod laserstråling (laserbeskyttelsesbriller)

13.10.2017

EN 207:2009

Anm. 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Øjenværn — Øjenværn til brug ved justeringsarbejde af laser og lasersystemer (laserjusteringsbriller)

6.5.2010

EN 208:1998

Anm. 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Åndingsudstyr — Dykkerudstyr — Trykflaskeapparat — Krav, prøvning, mærkning

12.12.2014

EN 250:2000

Anm. 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Åndedrætsværn — Hætte med slange til blæser i frisk luft — Krav, prøvning, mærkning

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Beskyttelsesbeklædning — Beklædningssystemer og -genstande til beskyttelse mod kulde

Dette er den første offentliggørelse

EN 342:2004

Anm. 2.1

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod regn

8.3.2008

EN 343:2003

Anm. 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Beskyttelsesbeklædning — Bestemmelse af stoffers opførsel ved påvirkning med små sprøjt af smeltet metal

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Høreværn — Generelle krav — Del 1: Høreværn af koptypen

28.8.2003

EN 352-1:1993

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Høreværn — Generelle krav — Del 2: Ørepropper

28.8.2003

EN 352-2:1993

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Høreværn — Generelle krav — Del 3: Høreværn af koptypen fæstnet på en industrisikkerhedshjelm

28.8.2003

EN 352-3:1996

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 4: Niveauafhængige ørekopper

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Anm. 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 5: Ørekopper med aktiv lyddæmpning

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Anm. 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 6: Ørekopper med audio-kommunikation

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 7: Niveauafhængige ørepropper

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvning — Del 8: Ørekopper til underholdningsformål

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Faldsikringsmateriel — Del 1: Glidesystemer med en uelastisk ankerline

Dette er den første offentliggørelse

EN 353-1:2014

Anm. 2.1

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Faldsikringsmateriel — Del 2: Glidesystemer med en fleksibel ankerline

28.8.2003

EN 353-2:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Faldsikringsmateriel — Liner

9.7.2011

EN 354:2002

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Faldsikringsmateriel — Energiabsorbere

28.8.2003

EN 355:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Faldsikringsmateriel — Støttebælter og støtteliner

21.12.2001

EN 358:1992

Anm. 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Faldsikringsmateriel — Automatiske fangindretninger

28.8.2003

EN 360:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Faldsikringsmateriel — Seler

28.8.2003

EN 361:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Faldsikringsmateriel — Forbindelsesled

6.10.2005

EN 362:1992

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Faldsikringsmateriel — Faldsikringssystemer

20.6.2008

EN 363:2002

Anm. 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Faldsikring — Prøvningsmetoder

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Personlige værnemidler og faldsikringsmateriel — Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning

6.10.2005

EN 365:1992

Anm. 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 1: Terminologi og ydeevnekrav (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Anm. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning

6.10.2005

EN 374-2:1994

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier

6.10.2005

EN 374-3:1994

Anm. 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 4: Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning gennem kemikalier

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer — Del 5: Terminologi og ydeevnekrav for mikroorganisme-risici (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Øjenværn — Automatiske svejsefiltre

6.5.2010

EN 379:2003

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 1: Prøvebænk for prøvning af modstandsdygtighed mod gennemsavning med en kædesav

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 2: Prøvningsmetoder for benbeskyttere

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 3: Prøvningsmetoder for fodtøj

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 4: Prøvningsmetoder for beskyttelseshandsker

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 5: Krav til benbeskyttere

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 7: Krav til beskyttelseshandsker

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 8: Prøvningsmetoder for beskyttelsesgamacher

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 9: Krav til beskyttelsesgamacher

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 10: Prøvningsmetode for beskyttelsesbeklædning til overkroppen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave — Del 11: Krav til beskyttelsesbeklædning til overkroppen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

12.4.2017

EN 388:2003

Anm. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industrisikkerhedshjelme

20.12.2012

EN 397:2012

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Trykflaskeapparat med lungeautomat og helmaske eller bidemundstykke — Krav, prøvning, mærkning

21.2.2004

EN 402:1993

Anm. 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Engangshætte med filter til evakuering ved brand — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

EN 403:1993

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Filtrerende åndedrætsværn til carbonmonoxid — Krav, prøvning og mærkning

6.10.2005

EN 404:1993

Anm. 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Åndedrætsværn — Filtrerende ansigtsmasker med ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler — Krav, prøvning, mærkning

6.5.2010

EN 405:2001

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og.eller ild)

6.10.2005

EN 407:1994

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelseshandsker — Generelle krav og prøvningsmetoder

6.5.2010

EN 420:2003

Anm. 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Beskyttelseshandsker mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening

9.7.2011

EN 421:1994

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Brandmandshjelme til brandbekæmpelse i bygninger og andre bebyggelsesanlæg

20.6.2008

EN 443:1997

Anm. 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Høreværn — Anbefaling for udvælgelse, brug, pasning og vedligeholdelse — Vejledningsdokument

6.10.2005

EN 458:1993

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige inklusive aerosoler og faste partikler — Prøvning af gastætte dragters tæthed (metode med indre overtryk)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Krav til ydeevne for brandindsatsdragter

19.4.2006

EN 469:1995

Anm. 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Anm. 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Beskyttelsesklæder — Specifikation af beskyttelsesbeklædning til brug ved risiko for indvikling i bevægelige dele

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelseshandsker mod kulde

21.12.2006

EN 511:1994

Anm. 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Beskyttelsesbeklædning — Stofslidstyrke for beskyttelsesbeklædning — Prøvningsmetoder

9.7.2011

EN 530:1994

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Bjergbestigningsudstyr — Udstyrsreb — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

11.12.2015

EN 564:2006

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Bjergbestigningsudstyr — Tape — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

15.12.2017

EN 565:2006

Anm. 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Bjergbestigningsudstyr — Slynger — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

13.10.2017

EN 566:2006

Anm. 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Bjergbestigningsudstyr — Rebbremser — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

28.6.2013

EN 567:1997

Anm. 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Bjergbestigningsudstyr — Isankre — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

9.9.2016

EN 568:2007

Anm. 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Bjergbestigningsudstyr — Bolte — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

8.3.2008

EN 569:1997

Anm. 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Beskyttelseshandsker til brandmænd

20.6.2008

EN 659:2003

Anm. 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Faldsikring — Forankringsudstyr

11.12.2015

EN 795:1996

Anm. 2.1

9.9.2016

Advarsel: Denne offentliggørelse vedrører ikke det udstyr, der beskrives i:

type A (forankringsanordninger med et eller flere stationære forankringspunkter, der kræver strukturelle forankringsanordninger eller fastgørelseselementer til fastgørelse til strukturen), jf. punkt 3.2.1, 4.4.1 og 5.3

type C (forankringsanordninger med vandrette fleksible forankringsliner), jf. punkt 3.2.3, 4.4.3 og 5.5

type D (forankringsanordninger med vandrette stive forankringsliner), jf. punkt 3.2.4, 4.4.4 og 5.6

enhver kombination af ovenstående.

For så vidt angår type, A, C og D vedrører denne offentliggørelse ikke punkt: 4.5, 5.2.2, 6, 7; bilag A og bilag ZA.

Der er for ovennævnte udstyr ikke nogen formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 89/686/EØF, fordi de ikke betragtes som PV.

CEN

EN 812:2012

Hård arbejdshat

20.12.2012

EN 812:1997

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Faldsikringsmateriel — Bælte med siddegjorde

28.1.2009

EN 813:1997

Anm. 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Beskyttelsesklæder — Mekaniske egenskaber. Prøvningsmetode: modstand ved gennemstødning

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Bjergbestigningsudstyr — Dynamiske bjergbestigningsreb — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

12.4.2017

EN 892:2012

Anm. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Bjergbestigningsudstyr — Klatrejern — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

9.7.2011

EN 893:1999

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige, inklusive flydende aerosoler og faste partikler — Del 1: Ydeevnekrav til ventilerede og ikke ventilerede »gastætte« (type 1) og »ikke-gastætte« (type 2) kemikaliebeskyttelsesdragter

9.9.2016

EN 943-1:2002

Anm. 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige, inklusive aerosoler og faste partikler — Del 2: Krav til ydeevne for gastætte (type 1) kemikaliebeskyttelsesdragter til redningsfolk

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Bjergbestigningsudstyr — Energiabsorberende systemer til klettersteigklatring (via ferrata) — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Anm. 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Hovedforme til brug ved prøvning af beskyttelseshjelme

21.12.2006

EN 960:1994

Anm. 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Luftsportshjelme

20.12.2012

EN 966:2012

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening — Del 1: Krav og prøvningsmetoder for ventileret beskyttelsesbeklædning mod partikulær radioaktiv forurening

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening — Del 2: Krav og prøvningsmetoder for ikke-ventileret beskyttelsesbeklædning mod partikulær radioaktiv forurening

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Hjelme til alpine skiløbere og til brugere af snowboards

8.3.2008

EN 1077:1996

Anm. 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Cykelhjelme og hjelme til brugere af skateboards og rulleskøjter

20.12.2012

EN 1078:2012

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Beskyttelseshjelme til småbørn

28.6.2013

EN 1080:1997

Anm. 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Beskyttelsesbeklædning — Handsker og armværn til beskyttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive — Del 1: Brynjehandsker og armværn

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Beskyttelsesbeklædning — Handsker og armværn til beskytttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive — Del 2: Handsker og armværn fremstillet af andre materialer end ringbrynje

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Beskyttelsesbeklædning — Handsker og armværn til beskyttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive — Del 3: Slagsnitsprøvning for stof, læder og andre materialer

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Trykflaskeapparat med hætte — Krav, prøvning, mærkning

19.4.2006

EN 1146:1997

Anm. 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 1: Prøvningsmetode til måling af overflademodstandsevne

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Anm. 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 2: Prøvningsmetode til måling af den elektriske modstand gennem et materiale (gennemgangsmodstand)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 3: Prøvningsmetoder til måling af elektrisk afladning

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 5: Krav til materialets ydeevne og design

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Beskyttelsesbeklædning — Synlig beklædning til ikke-arbejdsmæssig brug — Prøvningsmetoder og krav

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kanohjelme og hjelme til fossejlads

20.12.2012

EN 1385:1997

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Beskyttelsesbeklædning for brandmænd — Prøvningsmetoder og krav til reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand

8.3.2008

EN 1486:1996

Anm. 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Faldsikring — Redningsseler

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Beskyttelsesbeklædning — Motorcyklistbeklædning med beskyttelse mod mekanisk påvirkning — Del 1: Motorcyklisters stødbeskyttere — Krav og prøvningsmetoder

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Anm. 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Beskyttelsesbeklædning — Motorcyklistbeklædning med beskyttelse mod mekanisk påvirkning — Del 2: Krav og prøvningsmetoder til rygbeskyttere

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Anm. 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Øjenværn — Øjen- og ansigtsbeskyttelse af nettypen

23.11.2007

EN 1731:1997

Anm. 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Dykkerudstyr — Afbalanceringsvest — Krav og prøvningsmetoder

9.9.2016

EN 1809:2014

Anm. 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Åndedrætsværn — Halvmasker uden indåndingsventiler og med udskiftelige filtre til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler eller partikler alene — Krav, prøvning, mærkning

6.5.2010

EN 1827:1999

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Faldsikringsmateriel. Ækvivalente termer

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Faldsikringsmateriel. Kernmantelreb med lav strækevne

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Øjenværn — Beskyttelsesbriller til motorcyklister og knallertkørere

9.7.2011

EN 1938:1998

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustik — Høreværn — Del 2: Beregning af det A-vægtede lydtrykniveau ved øret ved brug af høreværn (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustik — Høreværn — Del 3: Måling af høreværns dæmpning (kop-type) under anvendelse af en test opsats (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Anm. 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod kemikalier — Bestemmelse af modstand for materialer til beskyttelsesbeklædning mod indtrængning (permeation) af væsker og gasser (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod flydende kemikalier — Prøvningsmetoder for modstand i materialer mod gennemtrængning af flydende stoffer (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod varme og ild — Prøvningsmetoder: Bedømmelse af materialer og materialekombinationer, der bliver udsat for strålevarme (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Beskyttelsesbeklædning mod varme og ild — Bestemmelse af varmegennemgang ved flammepåvirkning (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Anm. 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Beskyttelsesbeklædning — Vurdering af materialers modstandsevne ved påførsel af smeltet metal i sprøjt (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Anm. 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Hoved- og ansigtsbeskyttelse til ishockeyspillere (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Mekaniske vibrationer og chok — Hånd-arm-vibrationer — Metode til måling og vurdering af vibrationsdæmpning af handsker målt i håndfladen (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Anm. 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Fritidsbåde — Hurtigudløsningssystem for trapezstrop (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Beskyttelsesbeklædning til brug ved svejseprocesser (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Beskyttelsesbeklædning — Beklædning til beskyttelse mod varme og ild — Minimumkrav til ydeevne (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Åndedrætsværn — Trykluft egnet til indånding (åndemiddelluft)

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Åndedrætsværn — Filtre med luftslange (ikke-maskemonterede filtre) — Partikelfiltre, gasfiltre og kombinerede filtre. Krav, prøvning, mærkning

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod varme og ild — Prøvningsmetode: Bestemmelse af kontaktvarmeoverførsel gennem beskyttelsesbeklædning eller lignende materialer (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Anm. 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Beskyttelsesbeklædning — Bestemmelse af beskyttelsesmaterialers opførsel ved udsættelse for intens varme som ved svejsning og lignende processer (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Bjergbestigningudstyr — Kiler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

11.4.2014

EN 12270:1998

Anm. 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Bjergbestigningsudstyr — Forbindelsesklemmer — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

13.12.2013

EN 12275:1998

Anm. 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Bjergbestigningsudstyr — Friktionsankre — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

11.4.2014

EN 12276:1998

Anm. 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Bjergbestigningsudstyr — Seler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

12.4.2017

EN 12277:2007

Anm. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Bjergbestigningsudstyr — Remskiver — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

23.11.2007

EN 12278:1998

Anm. 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Prøvningsmetoder for solbriller (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Øjen- og ansigtsbeskyttelse — Solbriller og lignende briller — Del 1: Solbriller til generelle formål (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Anm. 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

15.12.2017

Anm. 3

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Øjen- og ansigtsbeskyttelse — Solbriller og lignende briller — Del 2: Øjenbeskyttelse for direkte observation af solen (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Fritidsbåde — Sikkerhedssele til brug på dæk og sikkerhedsliner — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Personligt flydeudstyr — Del 2: Redningsveste, ydeevneniveau 275 — Sikkerhedskrav (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Anm. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Personligt flydeudstyr — Del 3: Redningsveste, ydeevneniveau 150 — Sikkerhedskrav (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Anm. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Personligt flydeudstyr — Del 4: Redningsveste, ydeevneniveau 100 — Sikkerhedskrav (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Anm. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Personligt flydeudstyr — Del 5: Svømmeveste (niveau 50) — Sikkerhedskrav (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Anm. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Personligt flydeudstyr — Del 6: Redningsveste og svømmeveste til specielle formål — Sikkerhedskrav og yderligere prøvningsmetoder (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Personligt flydeudstyr — Del 8: Tilbehør — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Anm. 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Anm. 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Personligt flydeudstyr — Del 9: Prøvningsmetoder (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Anm. 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Personligt flydeudstyr — Del 10: Udvælgelse og anvendelse af flydeudstyr og andet relevant udstyr (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Beskyttelseshandsker til svejsere

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Anm. 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Bjergbestigningsudstyr — Hjelme til bjergbestigere — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

20.12.2012

EN 12492:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Dykkerudstyr — Kombinerede opdrifts- og redningsanordninger. Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Faldsikringsmateriel — Rebadgangssystem — Anordning til regulering af reb

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Åndedrætsværn — Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt stive hætter eller hætter — Krav, prøvning, mærkning

4.6.1999

EN 146:1991

Anm. 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Anm. 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Anm. 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Åndedrætsværn— Åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt helmaske, halvmaske eller kvartmaske — Krav, prøvning, mærkning

4.6.1999

EN 147:1991

Anm. 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Anm. 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Anm. 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier — Ydeevnekrav til kemikaliebeskyttelsesbeklædning, som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier (type 6- og type PB [6]-udstyr)

6.5.2010

EN 13034:2005

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Beskyttelsesbeklædning — Skinnebensbeskyttere til fodboldspillere — Krav og prøvningsmetoder

6.5.2010

EN 13061:2001

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 1: Betingelser og forbehandling

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Anm. 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 2: Stødabsorption

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 3: Modstand mod indtrængning

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Anm. 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 4: Effektiviteten af fastspændingssystemet

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 5: Fastspændingssystemets styrke

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 6: Synsfelt

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 7: Antændelighed

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Anm. 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 8: Elektriske egenskaber

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Anm. 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 10: Modstand mod strålevarme

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Bjergbestigningsudstyr — Isredskaber — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Flydemidler til svømmeundervisning — Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for flydemidler til at tage på kroppen

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Anm. 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelsesjakker, krops- og skulderbeskyttelse for brug i ridesporten: For ryttere og ved arbejde med heste, og for kuske — Krav og prøvningsmetoder

6.5.2010

EN 13158:2000

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Øjenværn — Øjenbeskyttelse til motorslædebrugere

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 1: Bestemmelse af maskelækage og total lækage

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 2: Praktiske funktionsprøvninger

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 3: Bestemmelse af åndingsmodstand

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 4: Flammeprøvning

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 5: Parametre ved klimatisk konditionering

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 6: Bestemmelse af carbondioxidindholdet i indåndingsluft

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 7: Bestemmelse af partikelfilterpenetration

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Anm. 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 8: Bestemmelse af tilstopning med dolomitstøv

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 1: Generelle krav og prøvningsmetoder

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 2: Yderligere krav og prøvningsmetoder til vristbeskyttere, skinnebensbeskyttere og underarmsbeskyttere

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 3: Yderligere krav og prøvningsmetoder til beskyttelse af overkroppen

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Anm. 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 4: Yderligere krav og prøvningsmetoder til hovedbeskyttelse

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Anm. 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 5: Yderligere krav og prøvningsmetoder til genital- og underlivsbeskyttelse

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 6: Yderligere krav og prøvningsmetoder til brystbeskyttelse til kvinder

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 7: Yderligere krav og prøvningsmetoder til hånd- og fodbeskyttere

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 8: Yderligere krav og prøvningsmetoder til ansigtsbeskyttelse til karate

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Fodværn — Fodtøj — Prøvningsmetode til bestemmelse af skridsikkerhed (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Beskyttelsesbeklædning — Synligt tilbehør til ikke-professionelt brug (personreflekser) — Prøvningsmetoder og krav

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Hjelme til brugere af kælke

20.12.2012

EN 13484:2001

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Beskyttelsesbeklædning mod varme og flammer — Del 1: Prøvningsmetode til heldragter — Måling af overført energi ved hjælp af en mannequin udstyret med sensorer (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Hånd-, arm-, bryst-, overkrop-, ben-, fod- og skridtbeskyttelse til hockeymålmænd og skinnebensbeskyttere til hockeyspillere — Krav og prøvningsmetoder

23.11.2007

EN 13546:2002

Anm. 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Hånd-, arm-, bryst-, underlivs-, ben-, skridt- og ansigtsbeskyttelse til fægtere — Krav og prøvningsmetoder

23.11.2007

EN 13567:2002

Anm. 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Beskyttelseshandsker til professionelle motorcyklister — Krav og prøvningsmetoder

11.12.2015

EN 13594:2002

Anm. 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 1: Generelle krav

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 2: Prøvningsmetoder til bestemmelse af modstandsdygtighed mod stød

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 3: Prøvningsmetoder til bestemmelse af bristestyrke

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 4: Prøvningsmetoder til bestemmelse af slagsnitsmodstand

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Sikkerhedsfodtøj til motorcyklister — Krav og prøvningsmetoder

Dette er den første offentliggørelse

EN 13634:2010

Anm. 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Beskyttelsesbeklædning — Generelle krav (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Anm. 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Beskyttelseshjelme til førere af og passagerer på snescootere og bobslæder

20.12.2012

EN 13781:2001

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Åndedrætsværn — Kredsløbsapparat for evakuering — Krav, prøvning, mærkning

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Høreværn — Prøvning — Del 1: Fysiske prøvningsmetoder

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Høreværn — Prøvning — Del 2: Akustiske prøvningsmetoder

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Fodværn — Fodtøj til beskyttelse mod kemikalier — Del 1: Terminologi og prøvningsmetoder

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Fodværn — Fodtøj til beskyttelse mod kemikalier — Del 2: Krav til fodtøj, som er modstandsdygtige mod kemikalier under laboratoriebetingelser

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Fodværn — Fodtøj til beskyttelse mod kemikalier — Del 3: Krav til fodtøj, som har en høj modstandsevne mod kemikalier under laboratoriebetingelser

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Krav til og prøvningsmetoder for røgdykkerhætter

15.12.2017

EN 13911:2004

Anm. 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Personlige værnemidler — Ergonomiske principper

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Åndingsudstyr — Dykkerudstyr — Trykflaskeapparat til komprimeret Nitrox eller oxygen — Krav, prøvning, mærkning

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler — Del 1: Krav til ydeevne til kemikaliebeskyttelsesdragter, som yder beskyttelse for hele kroppen mod faste luftbårne partikler (type 5-dragter) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler — Del 2: Prøvningsmetode til bestemmelse af indvendig lækage ind i tøjet af aerosoler af fine partikler (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Beskyttelsesbeklædning — Mekaniske egenskaber — Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne mod gennemboring og dynamisk rivning af materialer (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Beskyttelsesbeklædning. Mekaniske egenskaber. Bestemmelse af modstand mod skæring med skarpe genstande (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Beskyttelsesbeklædning — Forklæder, bukser og veste til beskyttelse mod knivsnit og knivstik (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Skærme til offroad-motorcykling beregnet til at beskytte motorcyklisten mod sten og små klippestykker — Krav og prøvningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Industrisikkerhedshjelme med høj ydeevne

20.12.2012

EN 14052:2012

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Beskyttelsesbeklædning — Beklædning til beskyttelse mod kolde omgivelser

Dette er den første offentliggørelse

EN 14058:2004

Anm. 2.1

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod flammer — Materialer, materialekombinationer og beklædning med begrænset flammespredning (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Vrist-, håndflade-, knæ- og albuebeskyttere til brugere af rullesportsudstyr — Krav og prøvningsmetoder

23.11.2007

EN 14120:2003

Anm. 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Beskyttelsesbeklædning — Krav til ydeevne og prøvningsmetoder for beskyttelsesbeklædning mod smitsomme agenter

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Åndingsudstyr — Kredsløbsapparat til dykning — Krav, prøvning, mærkning

13.12.2013

EN 14143:2003

Anm. 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Dykkerdragter — Del 1: Våddragter — Krav og prøvningsmetoder

Dette er den første offentliggørelse

EN 14225-1:2005

Anm. 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Dykkerdragter — Del 2: Tørdragter — Krav og prøvningsmetoder

Dette er den første offentliggørelse

EN 14225-2:2005

Anm. 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Dykkerdragter — Del 3: Aktivt opvarmede eller nedkølede dragtsystemer og -komponenter — Krav og prøvningsmetoder

Dette er den første offentliggørelse

EN 14225-3:2005

Anm. 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Dykkerdragter — Del 4: Dykkerdragter til en atmosfære — Krav til menneskelige faktorer og prøvningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier — Prøvningsmetoder og ydelsesklassificering af materialer til kemisk beskyttelsesbeklædning, sømme og samlinger

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Beskyttelsesbeklædning — Handsker og armværn til beskyttelse mod snitsår med motordrevne knive — Krav og prøvningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Beskyttelsesbeklædning mod regn — Prøvningsmetoder for færdigsyet beklædning — Påvirkning fra højenergidråber fra oven

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Åndedrætsværn — Gasfiltre og kombinerede filtre — Krav, prøvning, mærkning

20.6.2008

EN 14387:2004

Anm. 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Personlige værnemidler — Knæbeskyttere for arbejde i knælende position

6.5.2010

EN 14404:2004

Anm. 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat med halvmaske til anvendelse udelukkende med overtryk — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Øjenværn — Ansigtsskærme (visirer) på hjelme til brand-, ambulance- og redningsmandskab

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Beskyttelsesbeklædning til racerkørere — Beskyttelse mod varme og ild — Krav til ydeevne og prøvningsmetoder (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Anm. 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat til evakueringsbrug med halvmaske og lungeautomat med overtryk — Krav, prøvning, mærkning

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Åndedrætsværn — Trykluftforsynede åndedrætsværn med lungeautomat — Del 1: Udstyr med helmaske — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

EN 139:1994

Anm. 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Åndedrætsværn — Trykluftforsynede åndedrætsværn med lungeautomat — Del 2: Udstyr med halvmaske med overtryk — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

EN 139:1994

Anm. 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Åndedrætsværn — Trykluftforsynede åndedrætsværn med kontinuert flow — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Anm. 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier — Ydeevnekrav til dragter med væsketætte (type 3) eller spraytætte (type 4) samlinger, inklusive beklædningsstykker, som kun giver beskyttelse til dele af kroppen (type PB [3] og PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Beskyttelsesbeklædning — Bestemmelse af modstanden mod gennemtrængning af flydende sprøjte kemikalier, emulsion og dispersion — Forstøvningsprøve

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelsesklæder for sandblæsningsarbejde med kornede slibemidler (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod varme og ild — Prøvning af begrænset flammespredning (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Beskyttelsesbeklædning — Redningsdragter — Del 1: Dragter til daglig brug, krav inklusive sikkerhed (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Anm. 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Beskyttelsesbeklædning — Redningsdragter — Del 2: Evakueringsdragter, krav inklusive sikkerhed (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Anm. 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Beskyttelsesbeklædning — Redningsdragter — Del 3: Prøvningsmetoder (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Anm. 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Fodtøj til brandmænd

20.12.2012

EN 15090:2006

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Bjergbestigningsudstyr — Bremser — Del 1: Bremser med hjælpe-lukning, sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Åndingsudstyr — Dykkerapparat med trykluftforsyningsslange — Del 1: Lungeautomat

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Åndingsudstyr — Dykkerapparat med trykluftforsyningsslange og lungeautomat — Del 2: Free flow udstyr

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Knæ- og albuebeskyttere til indendørs sport — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Laboratorieprøvningsmetoder og ydelseskrav til beskyttelsesbeklædning til brug i ødemarken

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Beklædning — Fysiologiske effekter — Bestemmelse af varmeisolering ved hjælp af en termisk dukke (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Beskyttelsesbeklædning — Handsker med beskyttende effekt for målmænd i klubfodbold

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Beskyttelseshandsker — Handsker mod elektrostatiske risici

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Hjelme til brandmænd — tekniske redningshjelme

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Krav til ydeevne for beskyttelsesbeklædning beregnet til redningsindsatser

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Bjergbestigningsudstyr — Lavineairbagsystemer — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Sikkerhedsfodtøj til forebyggelse af snit fra kædesave (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Anm. 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Beskyttelsesbeklædning — Prøvningsmetoder for beklædning til beskyttelse mod kemikalier — Del 3: Bestemmelse af dragters væsketæthed (jet-metode) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Anm. 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Beskyttelsesbeklædning — Prøvningsmetoder for beklædning til beskyttelse mod kemikalier — Del 4: Bestemmelse af dragters væsketæthed (påsprøjtningsmetode) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Anm. 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod flydende kemikalier — Måling af kumulativ permeation af kemikalier med lavt damptryk gennem materialer (ISO 19918:2017)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Fodværn — Prøvningsmetoder for fodtøj (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Anm. 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Fodværn — Sikkerhedsfodtøj (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Anm. 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Personlige værnemidler — Beskyttelsesfodtøj (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Anm. 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Fodværn — Arbejdsfodtøj (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Personlige værnemidler — Fodtøj til beskyttelse mod risici i støberier og ved svejsning — Del 1: Krav og prøvningsmetoder til beskyttelse mod risici i støberier (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Anm. 2.1

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Personlige værnemidler — Fodtøj til beskyttelse mod risici i støberier og ved svejsning — Del 2: Krav og prøvningsmetoder for beskyttelse mod risici ved svejsning og lignende processer (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Anm. 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Beskyttelsesbeklædning — Tydeligt synlig advarselsbeklædning — Prøvningsmetoder og krav (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Anm. 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Anm. 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustik — Høreværn — Del 1: Subjektiv metode til måling af lyddæmpning (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Beskyttelsesbeklædning — Ydeevnekrav til beskyttelsesbeklædning til anvendere af pesticider såvel som efterfølgende eksponerede arbejdstagere (ISO 27065:2017)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektrisk isolerende beskyttelsesbeklædning til lavspændingsinstallationer

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektrisk isolerende fodtøj til brug på lavspændingsinstallationer

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektriske isolerende hjelme til brug på lavspændingsinstallationer

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Arbejde under spænding — Terminologi for værktøj og udstyr

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Anm. 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Arbejde under spænding — Ledende beklædning til brug ved nominel spænding op til 800 kV a.c. og ± 600 kV d.c.

IEC

IEC 60895:2002 (ændret)

6.10.2005

EN 60895:1996

Anm. 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Arbejde under spænding — Handsker af isolerende materialer

IEC

IEC 60903:2002 (ændret)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Anm. 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Ærmer af isolerende materialer til arbejde under spænding

IEC 60984:1990 (ændret)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Anm. 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Anm. 3

6.10.2005

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (4).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtigelse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  EUT L 81 af 31.3.2016, s. 51.

(2)  EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18.

(3)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  EFT C 338 af 27.9.2014, s. 31.