9.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 92/139


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

Forordning (EU) nr. 305/2011 har forrang for eventuelle modstridende bestemmelser i de harmoniserede standarder

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 092/06)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Anvendelsesdato for standarden som europæisk standard

Slutdato for sameksistensperioden

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Belysningsmaster — Del 4: Specifikation for armerede og forspændte belysningsmaster af beton

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Belysningsmaster — Del 5: Krav til belysningsmaster af stål

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Belysningsmaster — Del 6: Krav til belysningsmaster af aluminium

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Belysningsmaster — Del 7: — Krav for belysningsmaster af fiberforstærket polymerkomposit

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Brandalarmsystemer. Del 2: Kontrol- og indikeringsudstyr

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

CEN

EN 54-3:2001

Brandalarmsystemer — Del 3: Akustiske alarmgivere

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-4:1997

Brandalarmsystemer. Del 4: Strømforsyning

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-5:2000

Brandalarmsystemer — Del 5: Termodetektorer — Punktdetektorer

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Brandalarmsystemer — Del 7: Røgdetektorer — Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lysdæmpning eller ionisering

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-10:2002

Branddetekterings- og brandalarmeringssystemer — Del 10: Flammedetektorer — Punktdetektorer

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Brandalarmsystemer — Del 11: Manuelle brandtryk

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2015

Brandalarmer — Del 12: Røgalarmer — Optiske detektorer

EN 54-12:2002

8.4.2016

8.4.2019

CEN

EN 54-16:2008

Brandalarmsystemer — Komponenter til meldesystemer — Del 16: Komponenter til meldesystemer — Del 16: Meldekontrol og indikatorudstyr

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Branddetekterings- og brandalarmeringssystemer — Del 17: Isolering mod kortslutning

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:

mer — Del 18: Krav og prøvningsmetoder til indgangs- og udgangskomponenter til brug i transmissionsveje til brandalarmsystemer

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Brandalarmsystemer — Del 20: Røgdetektorer til sugning

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Brandalarmsystemer — Del 21: Udstyr til alarmtransmission og fejlmelding

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Brandalarmsystemer — Del 23: Visuelle brandalarmsystemer

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Brandalarmsystemer — Del 24: Komponenter af stemmealarmeringssystemer — Højttalere

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Brandalarmsystemer — Del 25: Komponenter der benytter radioforbindelser og systemkrav

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Bygningsbeslag — Nødudgangsbeslag betjent ved løftehåndtag eller trykplade til brug i flugtveje

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cement — Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier for almindelige cementer

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 1: Krav

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 4: Krav til specialfittings, overgangsstykker og passtykker

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 5: Krav til gennemhullede lerrør og fittings

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 6: Krav til brønde af glaseret ler

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 7: Krav til glaserede lerrør og samlinger ved gennempresning

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Manuelt betjente kuglehaner og lukkede koniske toldehaner til gasinstallationer i bygninger

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Murcement — Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelse

EN 413-1:2004

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Gasfyrede, loftsmonterede rørstrålevarmere med enkeltbrændere, ej husholdning — Del 1: Sikkerhed

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Højtrykslaminater til dekorationsbrug — Plader af hærdelig harpiks (normalt kaldt laminater) — Del 7: Kompakt laminat og HPL-kompositpaneler til indvendige og udvendige vægge og til loftbehandling

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:2014

Radiatorer og konvektorer — Del 1: Tekniske specifikationer og krav

EN 442-1:1995

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 450-1:2012

Flyveaske til beton — Del 1: Definition, specifikationer og overensstemmelsesvurdering

EN 450-1:2005+A1:2007

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Bygningskalk — Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier

EN 459-1:2001

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Betontagsten og tilbehør til tag- og vægbeklædning — Produktspecifikation

EN 490:2004

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Skifre af fiberarmeret cement samt fittings — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 492:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Profilerede plader af fiberarmeret cement samt tilbehør — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 494:2012

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 516:2006

Præfabrikeret tilbehør til tagdækning. Installationer til tagadgang — Installationsgange, trinflader og trappetrin

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Præfabrikeret tilbehør til tagdækning — Sikkerhedskroge til tage

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 520:2004

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Tynde stålrør til forspændte kabler — Terminologi, krav, kvalitetsstyring

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Bølgeplader af bitumen til tagbeklædning Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 534:2006

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Tagshingels af bitumen med mineralholdig og/eller syntetisk forstærkning — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 544:2005

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Bygningsglas — Basisprodukter — Kalk-soda-silikatglas — Del 9: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Fibercementrør til afløbssystemer — Del 2: Nedgangs- og inspektionsbrønde

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Duktile støbejernsrør, fittings, tilbehør og deres samlinger til afløbssystemer — Krav og prøvningsmetoder

EN 598:2007

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Gasfyrede kaloriferer til rumopvarmning, mindre end eller lig med 300 kW, uden luft- eller røggasblæser — Ej til husholdning

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Stationære brandslukningssystemer — Slangesystemer — Del 1: Slangevinder med formfaste slanger

EN 671-1:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Stationære brandslukningssystemer — Slangesystemer — Del 2: Brandslangesystemer med flad slange

EN 671-2:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Elastomere pakninger. Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg — Del 1: Vulkaniseret gummi

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 681-2:2000

Elastomere pakninger — Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg — Del 2: Termoplastiske elastomerer

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Elastomere pakninger — Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg — Del 3: Materialer af vulkaniseret cellegummi

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Elastomere pakninger — Materialekrav til tætningsringe til rør der anvendes til vand- og afløbsanlæg — Del 4: Støbte polyurethantætningselementer

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Elastomere pakninger — Materialekrav til pakninger til rør og formstykker til transport af gas og flydende kulbrinte

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 1: Teglbyggesten

EN 771-1:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-2:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 2: Byggesten af kalksandsten

EN 771-2:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-3:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslag)

EN 771-3:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-4:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 4: Byggesten af autoklaveret porebeton

EN 771-4:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-5:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 5: Industribyggesten

EN 771-5:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 6: Natursten

EN 771-6:2011

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 777-1:2009

Gasfyrede rørstrålevarmere med flere brændere, ej husholdning — Del 1: System D — Sikkerhed

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Gasfyrede rørstrålevarmere med flere brændere, ej husholdning — Del 2: System E — Sikkerhed

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Gasfyrede rørstrålevarmere med flere brændere, ej husholdning — Del 3: System F — Sikkerhed

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Gasfyrede rørstrålevarmere med flere brændere, ej husholdning — Del 4: System H — Sikkerhed

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Gasfyrede konvektions rumluftvarmere til husholdningsbrug med indfyret effekt til og med 70 kW, uden forbrændingsluftblæser og/eller røgsuger

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013+A1:2016

Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk — Del 1: Murbindere, trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller

EN 845-1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-2:2013+A1:2016

Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk — Del 2: Overliggere

EN 845-2:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-3:2013+A1:2016

Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk — Del 3: Liggefugearmering af stålnet

EN 845-3:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 858-1:2002

Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) — Del 1: Designprincipper, ydeevne og prøvning, mærkning og kvalitetskontrol

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Støbejernsrør og fittings, deres samling og tilbehør til bortledning af vand fra bygninger — Krav, prøvningsmetoder og kvalitetssikring

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel — Del 2: Betontilsætningsstoffer — Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og etikettering

EN 934-2:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel — Del 3: Tilsætningsstoffer til mørtel til murværk — Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning

EN 934-3:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel — Del 4: Tilsætningsstoffer til injektionsmørtel til forspændte kabler — Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og påskrift

EN 934-4:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Tilsætninger till beton, cement og mørtel — Del 5: Tilsætningsstoffer til sprøjtebeton — Definitioner, krav overensstemmelse og mærkning

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Duktile støbejernsrør, rør, fittings og deres samlinger til gasrørledninger — Krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

Wc-skåle og kombinationsklosetter med integreret vandlås

EN 997:2003

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2016

Specifikation af mørtel til murværk — Del 1: Pudsmørtel

EN 998-1:2010

11.8.2017

11.8.2018

CEN

EN 998-2:2016

Specifikation af mørtel til murværk — Del 2: Murmørtel

EN 998-2:2010

11.8.2017

11.8.2018

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Profilerede lysgennemskinnelige (transparente) enkeltlagsplader af plast til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter — Krav og prøvningsmetoder

EN 1013:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 1020:2009

Gasfyrede konvektionsluftvarmere til rumopvarmning med blæser, ikke overstigende en netto varmetilførsel på 300 kW, til transport af forbrændingsluften og/eller forbrændingsprodukterne. Ej husholdning

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Bygningsglas — Spejle af sølvcoatet floatglas til indvendig brug — Del 2: Evaluering af overensstemmelse, produktstandard

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Bygningsglas — Glasbyggesten og glasbelægningssten — Del 2: Overensstemmelsesvurdering

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse, runde kobberrør til vand og gas til sanitets- og opvarmningsinstallationer

EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Udførelse af stålkonstruktioner — Del 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

EN 1090-1:2009

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Bygningsglas — Coated glas — Del 4: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer — Del 1: Krav, prøvning, kvalitetsstyring

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Rør og fittings af længdesvejsede, rustfrie stålrør, med spidsende og muffe til afløbssystemer — Del 1: Krav, prøvninger, kvalitetsstyring

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Bygningsbeslag — Panikudgangsbeslag betjent ved vandret stang til brug i flugtveje — Krav og prøvningsmetoder

EN 1125:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Bygningsbeslag — Dørlukkere med kontrolleret lukning — Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Bygningsbeslag. Elektrisk styrede fasthold til døre. Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Bygningsbeslag. Synkroniseringsbeslag til døre. Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Præfabrikerede betonprodukter — Huldækelementer

EN 1168:2005+A2:2009

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Bygningsglas — Termoruder — Del 5: Overensstemmelsesvurdering

EN 1279-5:2005+A1:2008

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Tegltagsten og fittings — Produktdefinitioner og -specifikationer

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Vejudstyr — Passive sikkerhedsforanstaltninger — Del 5: Produktkrav og evaluering af overensstemmelse for autoværn

EN 1317-5:2007+A1:2008

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Gasfyrede luftvarmere til husholdningsbrug, for tvungen konvektion og med brændere med ventilator og en belastning, der ikke overstiger 70 kW (nedre brændværdi)

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Bærelejer — Del 3: Elastomere lejer

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Bærelejer — Del 4: Rullelejer

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Bærelejer — Del 5: Tallerkenlejer (pot bearings)

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Bærelejer — Del 6: Vippelejer

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Bærelejer — Del 7: Kugle- og vippelejer af PTFE

EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Bærelejer — Vejledende og indskrænkningsbærelejer

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Belægningssten af beton — Krav og prøvningsmetoder

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betonfliser — Krav og prøvningsmetoder

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Kantsten af beton — Krav og prøvningsmetoder

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Fliser af natursten til udendørs belægning — Krav og prøvningsmetoder

EN 1341:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Brosten af natursten til udendørs belægning — Krav og prøvningsmetoder

EN 1342:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Kantsten af natursten til udendørs belægning — Krav og prøvningsmetoder

EN 1343:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Belægningstegl — Krav og prøvningsmetoder

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2016

 

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Vejudstyr — Vejafmærkningsmateriale — Efterstrøningsmateriale — Glasperler, friktionsmaterialer samt en blanding heraf

EN 1423:1997

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Afvandingskanaler til kørebaner og gangarealer — Klassifikation, konstruktions- og afprøvningskrav, mærkning og overensstemmelsesvurdering

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Skorstene — Keramiske teglforinger — Del 1: Teglforinger under tørre forhold — Krav og prøvningsmetoder

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Skorstene — Keramiske teglforinger — Del 2: Teglforinger under våde forhold — Krav og prøvningsmetoder

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Vejudstyr — Vejafmærkningsmateraler — Vejafmærkningers ydeevne

EN 1463-1:1997

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2015

Natursten — Fliser til udendørs og indendørs beklædning — Krav

EN 1469:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 1504-2:2004

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetsstyring og vurdering af overensstemmelse — Del 2: Overfladebeskyttelsessystemer til beton

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 3: Konstruktiv og æstetisk reparation

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 4: Konstruktiv forstærkning

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 5: Betoninjektion

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 6: Forankring af armerede stænger

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 7: Beskyttelse mod armeringskorrosion

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur

EN 1520:2002

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Bygningsglas — Specielle basisprodukter — Borosilikatglas — Del 1-2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Bygningsglas — Specielle basisprodukter — Del 2-2: Keramisk glas — Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Skorstene. Ler-/keramikrøgkanalblokke til et-vægs skorstene. Krav og prøvningsmetoder

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Fedtudskillere — Del 1: Principper for konstruktion, ydeevne og prøvning, mærkning og kvalitetsstyring

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Skorstene — Krav til metalskorstene — Del 1: Produkter til systemskorstene

EN 1856-1:2003

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Skorstene — Krav til metalskorstene — Del 2: Foringer og forbindelsesstykker af metal

EN 1856-2:2004

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Skorstene — Dele — Skorstensforinger af beton

EN 1857:2003+A1:2008

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Skorstene — Komponenter — Betonskorstensblokke

EN 1858:2008

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Bygningsglas — Varmeforstærket sodakalksilikatglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Præfabrikeret tilbehør til tagdækning — Individuel ovenlys af plast med tilhørende karme — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Bygningsbeslag — Dør- og vindueshængsler — Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Varmvalsede produkter af konstruktionsstål — Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Rustfrie stål — Del 4: Tekniske leveringsbetingelser for plader og bånd af korrosionsbestandige stål til konstruktionsformål

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Rustfrie stål — Del 5: Tekniske leveringsbetingelser for stænger, valsetråd, tråd, profiler og blankstål af korrosionsbestandig stål til konstruktionsformål

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Varmebehandlede hulprofiler af ulegerede konstruktionsstål og finkornskonstruktionsstål — Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Koldformede svejste hulprofiler af ulegerede konstruktionsstål og finkornskonstruktionsstål — Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Ulegerede stålrør og fittings til transport af vandholdige væsker inklusive drikkevand — Tekniske leveringsbetingelser

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Ulegerede stålrør, der er egnede til svejsning og gevindskæring — Tekniske leveringsbetingelser

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Samlinger til stålrør og fittings til transport af vandige væsker, inklusive drikkevand

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Svejste rustfrie stålrør til transport af vandige væsker inklusive drikkevand — Tekniske leveringsbetigelser

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Stålstøbegods til konstruktionsmæssig brug

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Sejhærdningsstål til konstruktionsformål — Tekniske leveringsbetingelser

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Klæbestoffer til keramiske fliser — Krav, vurdering af overensstemmelse, klassifikation og betegnelser

EN 12004:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Pumpeanlæg for bygninger og parceller — Principper for konstruktion og prøvning — Del 1: Pumpeanlæg for fækalieholdigt spildevand

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Pumpeanlæg for bygninger og parceller — Principper for konstruktion og prøvning — Del 2: Pumpeanlæg for fækaliefrit spildevand

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Pumpeanlæg for bygninger og parceller — Principper for konstruktion og prøvning — Del 3: Pumpeanlæg for fækalieholdigt spildevand med begrænset anvendelse

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Pumpeanlæg for bygninger og parceller — Principper for konstruktion og prøvning — Del 4: Kontraventiler for spildevand med og uden indhold af fækalier

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Natursten — Fliser — Krav

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Natursten — Fliser til gulve og trapper — Krav

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 1: Krav og prøvningsmetoder til automatisk elektrisk styring og forsinkelsesindretning

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 2: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske kontrolmekanismer og selvudløsere

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 3: Krav og prøvningsmetoder for manuelle udløsnings- og stopanordninger

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 4: Krav og prøvningsmetoder til ventilarrangementer med tilhørende aktuatorer til beholdere

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 5: Krav og prøvningsmetoder til høj- og lavtryksvælgerventiler med tilhørende aktuatorer

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 6: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske afbrydermekanismer

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 7: Krav og prøvningsmetoder til dyser til CO2-systemer

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer. Komponenter til gasslukkere — Del 8: Krav og prøvningsmetoder for fleksible koblinger

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 9: Krav og prøvningsmetoder til specielle brandfølere

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 10: Krav og prøvningsmetoder for trykmåleudstyr og trykkontakter

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 11: Krav og prøvningsmetoder for mekaniske vægte

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 12: Krav og prøvningsmetoder for pneumatiske alarmer

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Stationære brandslukningssystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 13: Krav og prøvningsmetoder for kontraventiler og selvlukkende klapventiler

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Brandventilation — Del 1: Specifikation for røgbarrierer

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Brandventilation — Del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2015

Brandventilation — Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation

EN 12101-3:2002

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 12101-6:2005

Brandventilation — Del 6: Trykdifferentialsystemer — Komponenter

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Brandventilation — Del 7: Røgkanaler

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Brandventilation — Del 8: Røgspjæld

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

Brandventilation — Del 10: Energiforsyning

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Bygningsglas — Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Bygningsbeslag — Dørlåse og smæklåse — Mekanisk betjente dørlåse, smæklåse og sikringsplader — Krav og prøvningsmetoder

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Brandslukningssystemer — Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer — Del 1: Sprinklere

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Brandslukningssystemer. Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer — Del 2: Våd alarmventil

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-3:2000

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer — Del 3: Tørre alarmventilenheder

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Stationære brandbekæmpelsessystemer. Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer — Del 4: Vandtryksdrevne alarmer

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer — Del 5: Vandgennemstrømningsmålere

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Vejmaterialer — Vejoverfladebehandling

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Vejmaterialer — Specifikationer

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Fabriksfremstillede ståltanke — Del 2: Vandrette cylindriske enkeltvæggede og dobbeltvæggede tanke til opbevaring af brændbare og ikke-brændbare vandforurenende væsker over jorden

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Skifer og andre naturstensprodukter til tagdækning og beklædning af ydervægge — Del 1: Produktspecifikation

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Bygningsglas — Kemisk forstærket sodakalksilikatglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Vejudstyr — Udstyr til trafikstyring — Advarsels- og sikkerhedslys

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Vejudstyr. Udstyr til trafikstyring. Gadesignaler

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Vakuum/afløbsventiler — Krav, prøvningsmetoder og overensstemmelsesvurdering

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Skorstene — Komponenter — Ydervægselementer af beton

EN 12446:2003

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Plane plader af fiberarmeret cement — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 12467:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 1: Præfabrikerede septiktanke

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 3: Renseanlæg til husspildevand, præfabrikerede og/eller bygget på stedet

EN 12566-3:2005+A1:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12566-4:2007

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 4: Septiktanke — Præfabrikerede sæt til samling på stedet

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 6: Præfabrikerede behandlingsenheder til udledning fra septiktank

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 12566-7:2013

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 7: Præfabrikerede tertiære rensningsenheder

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009

Bitumen og bituminøse bindemidler — Specifikationer for vejbitumener

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2016

Præfabrikerede armerede elementer af autoklaveret porebeton

EN 12602:2008+A1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Tilslag til beton

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000

Vejudstyr. Blændskærme — Del 1: Krav og egenskaber

 

1.2.2004

1.2.2006

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Præfabrikerede betonprodukter — Gulvelementer til husdyrstalde

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitetsudstyr — Specifikation for spabade

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Præfabrikerede funderingspæle af beton

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Kedler til fast brændstof — Nominel varmeydelse op til 50 KW — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12815:2001

Komfurer til fast brændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

CEN

EN 12839:2012

Præfabrikerede betonelementer — Elementer til hegn

EN 12839:2001

1.10.2012

1.10.2013

CEN

EN 12843:2004

Præfabrikerede betonelementer — Master og pæle

 

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2011

Gipsblokke — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 12859:2008

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 12860:2001

Gipsbaserede klæbemidler til gipsblokke — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.4.2002

1.4.2003

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigmenter til farvning af bygningsmaterialer på basis af cement og/eller kalk. Specifikationer og metoder til prøvning

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007

Stationære, vertikale vejtrafikskilte — Del 1: Stationære skilte

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007

Stationære, vertikale vejtrafikskilte — Del 2: Transilluminerede trafikbollards

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007

Stationære, vertikale vejtrafikskilte — Del 3: Reflekspæle og retoreflektorer

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Præfabrikeret tilbehør til tagdækning — Permanent fastgjorte tagstiger — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Vejudstyr — Lodrette vejtavler — Vejtavler med skiftende meddelelser — Del 1: Produktstandard

 

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004

Bygningsglas — Termisk hærdet borosilikatsikkerhedsglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002

Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder

 

1.7.2003

1.6.2004

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13055-1:2002

Lette tilslag — Del 1: Lette tilslag til beton, mørtel og injektionsmørtel

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Lette tilslag — Del 2: Lette tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandlinger samt til ubundne og bundne anvendelser

 

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Skorstene — Systemskorstene med ler/keramikaftræk — Del 1: Krav og prøvningsmetoder for modstandsevne mod sodild

EN 13063-1:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Skorstene — Systemskorstene med ler/keramikaftræk — Del 2: Krav og prøvningsmetoder under våde forhold

EN 13063-2:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Skorstene — Systemskorstene med ler/keramikaftræk — Del 3: Krav og prøvningsmetoder for systemskorstene med luftaftræk

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005

Skorstene. Ler/keramik ydervægge til systemskorstene. Krav og prøvningsmetoder

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Fritstående skorstene — Del 5: Materiale til teglforinger — Produktspecifikation

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2012

Fritstående skorstene — Del 7: Produktspecifikation for cylindriske stålfabrikationer anvendt i enkeltvægs-stålskorstene og stålbeklædning

EN 13084-7:2005

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13101:2002

Stigtrin til underjordiske adgangsrum — Krav, mærkning, prøvning og overensstemmelsesvurdering

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006

Vejmaterialer — Bituminøse blandinger — Materialespecifikation — Del 1: Asfaltbeton

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-2:2006

Vejmaterialer — Bituminøse materialer — Materialespecifikation — Del 2: Asfaltbeton til meget tynde lag

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-3:2006

Vejmaterialer — Bituminøse materialer — Materialespecifikation — Del 3: Pulverasfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-4:2006

Vejmaterialer — Bituminøse blandinger — Materialespecifikation — Del 4: Varmtrullet asfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-5:2006

Vejmaterialer. Bituminøse blandinger. Materialespecifikation — Del 5: Skærvemiks

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-6:2006

Vejmaterialer. Bituminøse blandinger. Materialespecifikation — Del 6: Støbeasfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-7:2006

Vejmaterialer. Bituminøse blandinger. Materialespecifikation — Del 7: Drænasfalt asfalt (DA)

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13139:2002

Tilslag til mørtel

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003

Lækprøvningssystemer —Del 1: Generelle principper

 

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) — Specifikation

EN 13162:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) — Specifikation

EN 13163:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyrenskum (XPS) — Specifikation

EN 13164:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13165:2012+A2:2016

Termisk isolering i byggeriet — Fabriksfremstillede produkter af hårdt polyurethanskum (PUR) — Specifikation

EN 13165:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13166:2012+A2:2016

Termisk isolering i byggeriet — Fabriksfremstillede produkter af phenolskum (PF) — Specifikation

EN 13166:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af celleglas (CG) — Specifikation

EN 13167:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af træuld (WW) — Specifikation

EN 13168:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet perlit (EPB) — Specifikation

EN 13169:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet kork (ICB) — Specifikation

EN 13170:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af træfibre (WF) — Specifikation

EN 13171:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13224:2011

Præfabrikerede byggevarer af beton — Ribbeelementer til dæk

EN 13224:2004+A1:2007

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013

Præfabrikerede betonelementer — Søjler, bjælker og rammer

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13229:2001

Indsatser inklusive åbne kaminer til fast brændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13240:2001

Rumopvarmere fyret med fastbrændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13241:2003+A2:2016

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte — Produktstandard, ydeevneegenskaber

EN 13241-1:2003+A1:2011

1.11.2016

1.11.2019

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

EN 13242:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 13245-2:2008

Plast — Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr — Del 2: Profiler til indvendige og udvendige vægge samt færdiggørelse af lofter

 

1.7.2010

1.7.2012

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010

1.7.2010

CEN

EN 13249:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med anlæg af veje og andre trafikerede arealer (undtagen jernbaner og indbygning i asfalt)

EN 13249:2000+A1:2005

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13250:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med konstruktion af jernbaner

EN 13250:2000+A1:2005

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13251:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med jordarbejder, fundamenter og støttekonstruktioner

EN 13251:2000+A1:2005

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13252:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med drænsystemer

EN 13252:2000+A1:2005

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13253:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med erosionssikring (kystsikring og sikring af skrænter)

EN 13253:2000+A1:2005

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13254:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med konstruktion af reservoirer og dæmninger

EN 13254:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13255:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med konstruktion af kanaler

EN 13255:2000+A1:2005

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13256:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med konstruktion af tunneler og undergrundskonstruktioner

EN 13256:2000+A1:2005

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13257:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med deponeringsanlæg til fast affald

EN 13257:2000+A1:2005

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Mikrosilica i beton — Definitioner, krav og overensstemmelseskontrol

EN 13263-1:2005

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med deponeringsanlæg til flydende affald

EN 13265:2000+A1:2005

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13279-1:2008

Gipsbaserede bindemidler og gipspuds — Del 1: Definitioner og krav

EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Hydrauliske bindemidler til vejbygning — Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier af hurtigt hærdende hydrauliske bindemidler til vejbygning

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003

Køkkenvaske — Funktionskrav og prøvningsmetoder

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Termoplastiske tanke til overjordisk opbevaring af fyringsolie, petroleum og dieselolie til boliger — Tanke fremstillet af blæsestøbt polyethylen, rotationsstøbt polyethylen og anionisk polymerisering af polyamid 6 — Krav og prøvningsmetoder

EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

CEN

EN 13361:2004

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav til brug ved konstruktion af reservoirer og dæmninger

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav til brugt i konstruktionen af kanaler

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002

Tilslagsmaterialer — Vandbygningssten — Del 1: Specifikation

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

Den grænseværdi for massefylde, der er fastsat i punkt 5.2 (i EN 13383-1:2002) er udelukket fra anvendelsesområdet for denne reference. (Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1610)

CEN

EN 13407:2006

Væghængte urinaler — Funktionelle krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002

Tilslag til jernbaneballast

 

1.10.2003

1.6.2004

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004

Bindemidler, kompositbindemidler og fabriksproducerede blandinger til gulvafretningslag på basis af kalciumsulfat — Del 1: Definitioner og krav

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2017

Tilsatsmaterialer til svejsning — Generel produktstandard for tilsatsmaterialer og flux til smeltesvejsning af metalliske materialer

EN 13479:2004

9.3.2018

9.3.2019

CEN

EN 13491:2004

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav ved anvendelse som en væskebarriere ved anlæggelsen af tunneller og ved undergrundskonstruktioner

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13492:2004

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav til konstruktion af affaldsdeponeringsanlæg til flydende affald, opstuvningsbassiner og anden opbevaring

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav anvendt for konstruktioner til fast affald og affaldsdeponeringsanlæg

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002

Skorstene — Krav og prøvningsmetoder til trækkanal-terminaler af ler/keramik

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Udvendige afskærmninger af vinduer og døre — Ydeevnekrav inklusive sikkerhed

EN 13561:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002

Højvandslukkere til bygninger — Del 1: Krav

 

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004

Overfyldningssikring af stationære tanke med flydende brændstoffer

 

1.5.2005

1.5.2006

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Pudsprofiler og pudsbærere — Definitioner, krav og prøvningsmetoder — Del 1: Indvendig puds

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Pudsprofiler og pudsbærere af metal — Definitioner, krav og prøvningsmetoder — Del 2: Udvendig puds

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Udvendige skodder til vinduer og døre — Ydeevnekrav inklusive sikkerhed

EN 13659:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Præfabrikerede betonelementer — Specielle tagelementer

EN 13693:2004

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Fleksible membraner til fugtisolering — Forstærket tagpap — Definitioner og karakteristika

 

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Præfabrikerede betonprodukter — Gulvplader til gulvsystemer

EN 13747:2005+A1:2008

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 13748-1:2004

Terrazzoklinker — Del 1: Terrazzoklinker til indvendig brug

 

1.6.2005

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 13748-2:2004

Terrazzoklinker — Del 2: Terrazzoklinker til udendørs brug

 

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013

Bitumen og bituminøse bindemidler — Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner

EN 13808:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002

Materialer og præfabrikerede produkter til gulvafretning — gulvafretningsmateriale — Egenskaber og krav

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006

Fibrøse gipsmørtelprodukter. Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003

Curtain walling — Produktstandard

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010

Fleksible membraner til fugtisolering — Definitioner og karakteristika for underlag — Del 1: Underlag til diskontinuerlig tagdækning

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010

Fleksible membraner til fugtisolering — Definitioner og karakteristika for underlag — Del 2: Vindspærre til vægge

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004

Betonbelægninger — Del 3: Specifikation af spindler, der anvendes til betonbelægninger

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Honey-comp vægelementer med gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006

Bitumen og bituminøse bindemidler — Specifikationer for hårde vejbitumener

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2014

Gipsplader — Sandwichelementer med termisk og/eller akustisk isolering — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 13950:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 13956:2012

Fleksible membraner til fugtisolering — Plast- og gummimembraner til tagdækning — Definitioner og karakteristika

EN 13956:2005

1.10.2013

1.10.2013

CEN

EN 13963:2005

Spartelmasse til gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2014

Nedhængte lofter — Krav og prøvningsmetoder

EN 13964:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 13967:2012

Fleksible membraner til fugtisolering — Fugtisolerende plast- og gummimembraner, inklusive plast- og gummimembraner til kældertanke — Definitioner og karakteristika

EN 13967:2004

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 13969:2004

Fleksible membraner til fugtisolering — Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke — Definitioner og karakteristika

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13970:2004

Fleksible membraner til fugtisolering — Bitumendampspærre — Definitioner og karakteristika

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005

Præfabrikerede betonelementer — præfabrikerede betongarager — Del 1: monolitiske armeret garager eller bestående af elementer — Produktegenskaber og ydeevner

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2013

Fleksible membraner til fugtisolering — Dampspærrer af plast og gummi — Definitioner og karakteristika

EN 13984:2004

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Træbaserede plader til konstruktionsbrug — Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning

EN 13986:2004

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 14016-1:2004

Bindemidler til afretningslag af magnesit — Kaustisk magnesium og magnesiumchlorid — Del 1: Definitioner og krav

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14023:2010

Bitumen og bituminøse bindemidler — Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 14037-1:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 oC — Del 1: Præfabrikerede loftmonterede strålevarmepaneler til rumopvarmning — Tekniske specifikationer og krav

EN 14037-1:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 14041:2004

Elastiske gulvbelægninger, textilgulvbelægninger og laminatgulve — Essentielle karakteristika

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14055:2010

WC- og urinal-cisterner

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14063-1:2004

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — In situ-fremstillede ekspanderede letklinker (LWA) — Del 1: Specifikation for løsfyldprodukter før indbygning

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14064-1:2010

Termisk isolering i byggeriet — Løsfyldprodukter — Mineraluld, der formes på installationsstedet — Del 1: Specifikation for produktet før installation

 

1.12.2010

1.12.2011

CEN

EN 14080:2013

Trækonstruktioner — Limtræ

EN 14080:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Trækonstruktioner — Styrkesorteret konstruktionstræ med retvinklet tværsnit — Del 1: Generelle krav

EN 14081-1:2005

1.10.2011

31.12.2011

CEN

EN 14178-2:2004

Bygningsglas — Basisprodukter — Alkaliske silikatglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005

Bygningsglas — Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet sodasilikatsikkerhedsglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Filler og fugemasse — Del 1: Specifikationer for varmt påført fugemasse

 

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Koldtpåført fugemasse — Del 2: Klassifikation og krav — Tredje parts kvalitetsovervågningssystem

 

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006

Filler og fugemasse — Del 3: Specifikation af fugebånd

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014

Gipspladeprodukter fremstillet ved viderebehandling af gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 14190:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005

Metalprofiler til gipspladesystemer — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2017

Forformede stuklister i gips — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 14209:2005

9.3.2018

9.3.2019

CEN

EN 14216:2015

Cement — Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier for særlige cementer med meget lav varmeudvikling

EN 14216:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14229:2010

Ledningsmaster af træ — Krav

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006

Støbte gipselementer til nedhængte lofter — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.4.2007

1.4.2008

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2010

Trækonstruktioner — Produktkrav til præfabrikerede konstruktionsdele samlet med tandplader

EN 14250:2004

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005

Sanitetsudstyr — Fælles vaskekummer til anvendelse i boliger

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af mineralsk uld (MW) — Specifikation

EN 14303:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af fleksibelt elastomerisk skum (FEF) — Specifikationer

EN 14304:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af cellulært glas (CG) — Specifikationer

EN 14305:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af calciumsilikat (CS) — Specifikationer

EN 14306:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyrenskum (XPS) — Specifikationer

EN 14307:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af stift polyurethanskum (PUR) og polyisocyanuratskum (PIR) — Specifikationer

EN 14308:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) — Specifikationer

EN 14309:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af polyethylenskum (PEF) — Specifikationer

EN 14313:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af fenolskum (PF) — Specifikationer

EN 14314:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Hårdt polyurethan-sprayskum opskummet in situ — Del 1: Specifikation for materialet før indbygning

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — In situ-formet ekspanderet perlit (EP) — Del 1: Specifikation for materialet før indbygning

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — In situ-fremstillet ekspanderet vermiculit (EV) — Del 1: Specifikation for materialet før indbygning

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Hårdt polyurethan-sprayskum injiceret in situ — Del 1: Specifikation for skumsystemet før injektion

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Hårdt polyurethansprayskum (PUR) injiceret in situ — Del 1: Specifikation for skumsystemet før injektion

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — In situ formede produkter af hårdt polyurethansprayskum (PUR) og polyisocyanurate (PIR) skum — Del 1: Specifikation for skumsystemet før opskumning

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14321-2:2005

Bygningsglas — Termisk hærdet alkalisk silikatsikkerhedsglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005

Underjordiske brandhaner, overfladekasser og dæksler

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2013

Trægulve — Karakteristika, vurdering af overensstemmelse og mærkning

EN 14342:2005+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

Bestemmelse 4.4 i standard EN 14342:2013 udelukkes fra den offentliggjorte references anvendelsesområde.

CEN

EN 14351-1:2006+A2:2016

Vinduer og døre — Produktstandard, ydeevneegenskaber — Del 1: Vinduer og yderdøre

EN 14351-1:2006+A1:2010

1.11.2016

1.11.2019

Sætningen vedrørende »ability to release« i punkt 1, »Anvendelsesområde« (i EN 14351-1:2006+A2:2016) er udelukket fra anvendelsesområdet for denne reference.

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Dekorative og beskyttende profiler af metal til anvendelse sammen med gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14374:2004

Trækonstruktioner — Lamineret konstruktionstræ — Krav

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005

Støtter til brandhaner

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005

Trafikstøjsreducerende udstyr — Specifikationer

 

1.5.2006

1.5.2007

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004

Faste stiger til brønde

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2015

Befæstelseselementer — Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte — Del 1: Generelle krav

EN 14399-1:2005

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14411:2012

Keramiske fliser — Definitioner, klassifikation, karakteristika, evaluering, overensstemmelse og mærkning

EN 14411:2006

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Bruseafskærmninger — Funktionskrav og prøvningsmetoder

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Bygningsglas — Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas — Overensstemmelsesvurdering

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Skorstene — Systemskorstene med plastforinger — Krav og prøvningsmetoder

EN 14471:2005

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 14496:2005

Gipsbaserede klæbemidler til gipsplader og til kompositplader med termisk og akustisk isolering — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler med isoleringskerne — Fabriksfremstillede produkter — Specifikationer

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Badekar til boliger

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Brusekar til boliger

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007

Bideter — Funktionskrav og prøvningsmetoder

EN 14528:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008

Trækonstruktioner — Befæstigelsesmidler — Krav

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Skruer, søm og klammer til fastgørelse af gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Trækonstruktioner — Dornformede forbindelsesmidler — Krav

EN 14592:2008

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005

Selvdrevne røgalarmer

 

1.5.2006

1.8.2008

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005

Calciumaluminatcement — Sammensætning, specifikation og overensstemmelse

 

1.8.2006

1.8.2007

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006

Klæbestoffer til trykløse termoplastrørsystemer — Specifikationer

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006

Sanitetsudstyr — Håndvaske — Funktionelle krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Fleksible membraner til fugtisolering — Armerede bitumenplader til fugtisolering af betondæk på broer og andre trafikerede betonoverflader — Definitioner og karakteristika

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004

Udspændt membram loft — Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Selvbærende tyndplader til tag- og vægbeklædning — Produktspecifikation og krav

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013

Fuldt understøttede tyndplader og bånd til tag- og vægbeklædning — Produktspecifikation og krav

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006

Rumopvarmere til boliger fyret med træpiller — Krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Korrugerede sikkerheds-metalslanger for tilslutning af husholdningsapparater til gas

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Lime til termoplastisk rørsystemer til fluidium ved pres — Specifikationer

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007

Præfabrikerede betonelementer — Trapper

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Præfabrikerede betonelementer — Kasseformet gennemløb

EN 14844:2006+A1:2008

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Bygningsbeslag — Låse og smæklåse — Elektromekanisk betjente låse og slutblik — Krav og prøvningsmetode

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006

Fibre i beton — Del 1: Stålfibre — Definition, specifikation og overensstemmelse

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006

Fibre i beton — Del 2: Polymerfibre — Definition, specifikation og overensstemmelse

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Flydende vandtætningsmembraner til brug under keramiske fliser — Krav, prøvningsmetoder, overensstemmelsesvurdering, klassifikation og betegnelser

 

1.3.2013

1.3.2014

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006

Belægninger til sportsarealer — Specifikation af indendørsbelægninger til forskellig sportsanvendelse

 

1.2.2007

1.2.2008

Note 1 i bilag ZA.1 til standard EN 14904:2006 udelukkes fra den offentliggjorte references anvendelsesområde.

CEN

EN 14909:2012

Fleksible membraner til fugtisolering — Plast- og gummimembraner til fugtisolering — Definitioner og karakteristika

EN 14909:2006

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013

Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug — Karakteristika, evaluering af overensstemmelse og mærkning

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007

Letvægtsfyld og isoleringsprodukter til byggeri — Fabriksfremstillede produkter af polystyrenskum (EPS) — Specifikation

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Termisk isolering af veje, jernbaner og opfyldninger — Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyrenskum (XPS) — Specifikation

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Tagbelægninger — Kontinuerlig ovenlys af plast — Klassifikation, krav og prøvningsmetoder

 

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Produkter til overlappende tagdækning og til vægebeklædning — Fast underlag (plader) for overlappende tagbelægninger — Definitioner og karakteristika

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Fleksible membraner til fugtisolering — Bitumen membraner til fugtisolering — Definitioner og karakteristika

 

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Skorstene — Krav til og prøvningsmetoder for metalskorstene og materialeuafhængige kanalsystemer for rumforseglede ildsteder — Del 1: Vertikale terminaler til ildsteder af C-6 typen

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Skorstene — Krav til og prøvningsmetoder for metalskorstene og materialeuafhængige luftkanaler til balancerede aftræk — Del 2: Røg- og luftkanaler til balancerede aftræk

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007

Præfabrikerede betonelementer — Elementer til fundering

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Præfabrikerede betonelementer — Vægelementer: Produktegenskaber og ydeevne

EN 14992:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 1: Bjælker

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 2: Betonblokke

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 3: Teglblokke

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 4: Udvidet polystyrenblokke

EN 15037-4:2010

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 5: Letvægtsblokke til simpel forskalling

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15048-1:2007

Befæstelseselementer — Ikke-forspændt konstruktionsbefæstelse med bolte — Del 1: Generelle krav

 

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Præfabrikerede beton elementer til brokonstruktion

EN 15050:2007

1.12.2012

1.12.2012

CEN

EN 15069:2008

Sikkerhedsgasventiler til metalliske slanger til forbindelse af gasapparater til husholdningsbrug

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer — Konstruktionsprodukter til bygningssarbejde — Tekniske betingelser for inspektion og levering

 

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Dekorativ vægbeklædning — Rulle og plade form

EN 15102:2007

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 15129:2009

Anti-seismisk anordning

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 15167-1:2006

Granuleret højovnsslagge til brug i beton, mørtel og injektionsmørtel — Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007

Langsomt opvarmende rumopvarmere fyret med fast brændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008

Præfabrikerede betonprodukter — Elementer til støttemure

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15274:2015

Klæbestoffer til almen brug ved konstruktionssamling — Krav og prøvningsmetoder

EN 15274:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15275:2015

Konstruktionslime — Beskrivelse af anaerobe lime til koaksiale, metalliske samlinger i bygninger og bygningskonstruktioner

EN 15275:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Gipsplader med fiberforstærkning — Definitioner, krav og prøvningsmetoder — Del 1: Gipsplader med filtforstærkning

EN 15283-1:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Gipsplader med fiberforstærkning — Definitioner, krav og prøvningsmetoder — Del 2: Fibergipsplader

EN 15283-2:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008

Marmorsplit — Klinker til gulve og trapper (indvendig og udvendig)

 

1.1.2009

1.1.2010

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 15286:2013

Marmorsplit — Klinker og fliser til vægbeklædning (indendørs og udendørs)

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15322:2013

Bitumen og bituminøse bindemidler — Rammespecifikation for bituminøse cutbackbindemidler og fluxede bituminøse bindemidler

EN 15322:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Hydrauliske bindere til ikke-konstruktive anvendelser — Definition, specifikationer og overensstemmelseskriterier

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krav til egenskaber ved anvendelse til fortove og asfaltbelægninger

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013

Geosyntetiske barrierer — Krav til egenskaber for anvendelse i transportanlæg

EN 15382:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008

Præfabrikerede betonprodukter — Udstøbningsblokke af normal- eller letbeton — Produktegenskaber og ydeevne

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15497:2014

Fingerskarret konstruktionstræ — Funktionskrav og minimumkrav til produktion

 

10.10.2014

10.10.2015

CEN

EN 15498:2008

Præfabrikerede betonelementer — Udstøbningsblokke med tilslag af flis — Produktegenskaber og ydeevne

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013

Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af perlit (EP) og afstødt ermiculit (EV) — Specifikation

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — In-situ formet ekspanderet perlit (EP) — Del 1: Specifikation for produkter før indbygning

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — In-situ formet ekspanderet vermiculit (EV) — Del 1: Specifikation for produkter før indbygning

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010

Ventilation i bygninger — Kanalmonterede brandspjæld

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangbroer — Del 1: Fugemasser til facadeelementer

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangbroer — Del 2: Fugemasser til glasfuger

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangbroer — Del 3: Fugemasser til sanitetsfuger

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangbroer — Del 4: Fugemasser til gangbroer

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15681-2:2017

Bygningsglas — Basisprodukter: aluminosilikatglas — Del 2: Produktstandard

 

11.8.2017

11.8.2018

Den tredje sætning i punkt 4.2.2.10 er udelukket fra anvendelsesområdet for denne reference.

CEN

EN 15682-2:2013

Glas i bygninger — Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet alkaliske silikatsikkerhedsglas — Del 2: Evaluering af overensstemmelse/Produkt standard

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013

Bygningsglas — Termisk hærdet sodakalksilikat-profilsikkerhedsglas — Del 2: Evaluering af overensstemmelses/produktstandard

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012

Letvægtsfyld og isoleringsprodukter til byggeri — Produkter fremstillet af lette tilslag af ekspanderet ler (LWA)

 

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Supersulfat cement — Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier

EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Polymermodificerede bituminøse tætte belægninger — Definitioner og krav

EN 15814:2011+A1:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 15821:2010

Saunaovne fyret med fast brændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2017

Specifikationer for yder- og inderpuds baseret på organiske bindemidler

EN 15824:2009

9.3.2018

9.3.2019

CEN

EN 16034:2014

Dørsæt, industri- og erhverv, garagedøre og vinduer — Produktstandard, ydeevneegenskaber — Brandmodstandsevne og/eller røgkontrol egenskaber

 

1.11.2016

1.11.2019

BEMÆRK: EN 16034:2014 finder kun anvendelse sammen med EN 13241:2003+A2:2016 eller EN 14351-1:2006+A2:2016.

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af polyethylene skum (PEF) — Specifikation

EN 16069:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Lysgennemskinnelige (transparente) flade polykarbonat multivægge til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter — Krav og prøvningsmetoder

EN 16153:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16240:2013

Transparente faste plader af polycarbonat til indvendig og udvendig brug i tage, vægge og lofter — Krav og prøvningsmetoder

 

10.3.2017

10.3.2018

Cenelec

EN 50575:2014

Højspændings-, kontrol- og kommunikationskabler — Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

 

10.6.2016

1.7.2017

 

EN 50575:2014/A1:2016

 

10.6.2016

1.7.2017

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Tlf.: (+32 2) 550 08 11; Fax: (+32 2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Tlf.: (+32 2) 550 08 11; Fax: (+32 2) 550 08 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EFT C 338 af 27.9.2014, s. 31.