29.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 247/1


Oversigt over udnævnelser foretaget af Rådet

Januar — juni 2017 (det sociale område)

(2017/C 247/01)

Udvalg

Mandatets ophør

Offentliggørelse i EUT

Efterfølger for

Tilbagetræden/udnævnelse

Medlem/suppleant

Kategori

Land

Udnævnt person

Tilhørsforhold

Dato for Rådets afgørelse

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

28.2.2019

EUT C 79 af 1.3.2016

Marisa RUFINO

Tilbagetræden

Suppleant

Fagforening

Spanien

Ana GARCÍA DE LA TORRE

UGT

29.5.2017

Bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

7.11.2019

EUT C 386 af 20.10.2016

Marisa RUFINO

Tilbagetræden

Suppleant

Fagforening

Spanien

Ana GARCÍA DE LA TORRE

UGT

29.5.2017