29.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 276/23


Berigtigelse til bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

( Den Europæiske Unions Tidende C 171 af 12. maj 2016 )

(2016/C 276/05)

Side 5, tabellen, ud for »Frist for fremsættelse af bud«:

I stedet for:

»27, juni 2016, kl. 10:00 (centraleuropæisk tid)«

læses:

»15. august 2016, kl. 10:00 (centraleuropæisk tid)«.