8.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/13


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 126/02)

ESO (1)

Standardens reference og titel (Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 1: Fælles krav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 2: Trykke- og lakermaskiner inklusive udstyr til trykkeforberedelse (pre-press udstyr)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplosive atmosfærer — Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion — Del 1: Grundlæggende begreber og metodik

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Eksplosive atmosfærer — Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion — Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Udstyr og komponenter til brug i eksplosive atmosfærer i miner

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Industritrucks — Sikkerhedskrav og verifikation — Supplerende krav til drift i potentielt eksplosive atmosfærer

Dette er den første offentliggørelse

EN 1755:2000+A2:2013

Anm. 2.1

30.11.2017

CEN

EN 1834-1:2000

Forbrændingsmoterer — Sikkerhedskrav for konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosionsfarlige områder — Del 1: Gruppe II-motorer til brug i områder med eksplosionsfarlige gasser og dampe

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Forbrændingsmotorer — Sikkerhedskrav til konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosive områder — Del 2: Gruppe I-motorer til brug i underjordiske arbejdssteder udsat for grubegas og/eller brændbart støv

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Forbrændingsmotorer — Sikkerhedskrav til konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosive områder — Del 3: Gruppe II-motorer til brug i eksplosive støvområder

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1839:2012

Bestemmelse af eksplosionsgrænser for gasser og dampe

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 1953:2013

Forstøvnings- og sprøjteudstyr til coatingmaterialer — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Overfladebehandlingsmaskiner — Maskiner til dyppe- og elektroforesecoating ved anvendelse af flydende, organisk coatingmateriale — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Udstyr til fødning og/eller fremføring af coating-materialer under tryk. Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Blandingsmaskiner for coatingmaterialer — Sikkerhedskrav — Del 1: Blandingsmaskiner til brug ved reparationslakering af køretøjer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13012:2012

Tankstationer — Krav til fremstilling og udførelse af automatiske fyldeventiler til brug på benzinstandere

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Lækprøvningssystemer — Del 1: Generelle principper

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13237:2012

Eksplosive atmosfærer — Termer og definitioner for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosive atmosfærer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Del 1: Grundlæggende metoder og krav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Del 2: Beskyttelse ved røghæmmende indkapsling »fr«

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Del 3: Beskyttelse ved tryksikker kapsling »d«

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Del 5: Beskyttelse ved sikker konstruktion »c«

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13463-6:2005

Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Del 6: Beskyttelse ved kontrol af tændkilde »b«

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Del 8: Beskyttelse ved flydende nedsænkning »k«

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13616:2004

Overfyldningssikring af stationære tanke med flydende brændstoffer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Tankstationer — Del 1: Brændstofpumper, brændstofstandere og fjernpumpesystemer — Sikkerhedskrav til konstruktion og ydeevne

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Tankstationer — Del 2: Sikkerhedskrav til konstruktion og ydeevne af sikringskoblinger på målepumper og benzinstandere

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Tankstationer — Del 3: Sikkerhedskrav til konstruktion og ydeevne af sikkerhedsventiler

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Tankstationer — Del 4: Sikkerhedskrav til konstruktion og ydeevne for tankningsanlægs svingarme til anvendelse på målepumper og automater

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13760:2003

Autogas — LPG-påfyldningssystem for lette og tunge køretøjer — Påfyldningsstuds, prøvningskrav og dimensioner

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13821:2002

Eksplosive atmosfærer — Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion — Bestemmelse af minimum-antændelsesenergi fra støv/luft-blandinger

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Kraner — Offshorekraner — Del 1: Offshorekraner til generelle formål

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 1: Bestemmelse af støvskyers maksimale eksplosionstryk

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 2: Bestemmelse af maksimumeksplosionstryk-stigningshastighed (dp/dt)maks. af støvskyer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 3: Bestemmelse af den nedre eksplosionsgrænse (LEL) af støvskyer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 4: Bestemmelse af støvskyers begrænsede iltkoncentration

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14373:2005

Systemer til eksplosionsundertrykkelse

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14460:2006

Eksplosionsfast udstyr

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14491:2012

Systemer til trykaflastning fra støveksplosion

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 1: Motordrevne spil

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 2: Motordrevne hejseværker

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Bestemmelse af minimum antændelsestemperatur for gasser og dampe

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Beskyttelsessystemer — Del 1: 2 bar-eksplosionssikker ventilationsstruktur

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Beskyttelsessystemer — Del 2: Vandtrugsbarriere

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Beskyttelsessystemer — Del 4: Automatiske slukningssystemer for tunnelboremaskiner

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Maskinsikkerhed — Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Sekundær metallurgi — Maskiner og udstyr til håndtering af flydende stål

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

LPG-udstyr og -tilbehør — Fremstilling af og virkemåde for LPG-udstyr til tankstationer — Del 1: Påfyldningsstandere

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til fremstilling af stål i elektriske lysbueovne

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14756:2006

Bestemmelse af den begrænsede iltkoncentration (LOC) i gasser og dampe

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14797:2006

Udstyr til trykaflastning fra eksplosioner

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14973:2015

Transportbånd til brug i underjordiske installationer — Elektriske og brandtekniske sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 14973:2006+A1:2008

Anm. 2.1

31.5.2016

CEN

EN 14983:2007

Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion i underjordiske miner — Udstyr og beskyttelsessystemer til dræning af grubegas

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstruktion af ventilatorer til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 14994:2007

Beskyttelsessystemer til trykaflastning ved gaseksplosioner

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 15089:2009

Eksplosion isolation systemer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 15188:2007

Bestemmelse af den spontane antændelighed for støvsamlinger

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metode til vurdering af antændelsesfare fra ikke-elektrisk materiel og komponenter beregnet til brug i potentielle eksplosive atmosfærer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metode til vurdering af funktionel sikkerhed af sikringssystemer beregnet til brug i potentielle eksplosive atmosfærer

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 15268:2008

Tankstationer — Del 1: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for pumpesamlinger

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 15794:2009

Bestemmelse af eksplosionspunkter for brandfarlige væsker

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 15967:2011

Metoder til bestemmelse af det maksimale eksplosionstryk og den maksimale trykstigningshastighed for gasser og dampe

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 16009:2011

Flammeløs udstyr til trykaflastning fra eksplosioner (Type C standard)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 16020:2011

Aflastningskanaler

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 16447:2014

Eksplosionsisolering af flap ventiler

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Flammespærrere — Krav til ydeevne, prøvningsmetoder og anvendelsesbegrænsninger

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatiske håndsprøjtepistoler — Sikkerhedskrav — Del 1: Håndsprøjtepistoler til antændelige flydende stoffer til overfladebehandling

Dette er den første offentliggørelse

EN 50050:2006

Anm. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatiske håndsprøjtepistoler — Sikkerhedskrav — Del 2: Håndsprøjtepistoler til antændeligt pulver til overfladebehandling

Dette er den første offentliggørelse

EN 50050:2006

Anm. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatiske håndsprøjtepistoler — Sikkerhedskrav — Del 3: Håndsprøjtepistoler til antændeligt fibermateriale

Dette er den første offentliggørelse

EN 50050:2006

Anm. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektriske apparater til påvisning og måling af ilt — Ydeevnekrav og prøvningsmetoder

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stationært, elektrostatisk applikationsudstyr til antændeligt flydende overfladebehandlingsmiddel — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stationært, elektrostatisk applikationsudstyr for antændeligt pulver til overfladebehandling — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Stationært elektrostatisk påføringsudstyr til brændbart fibermateriale — Sikkerhedskrav

Dette er den første offentliggørelse

EN 50223:2010

Anm. 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektriske apparater til påvisning og måling af brændbare gasser, giftige gasser eller ilt — Krav til og prøvning af apparater, der anvender software og/eller digitale teknologier

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektriske apparater til brug i områder med brændbart støv — Del 2-1: Prøvningsmetoder — Sektion 1: Metoder til bestemmelse af støvs mindste antændelsestemperatur

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Apparater til brug i eksplosive atmosfærer som er til fare pga. grubegas og/eller brændbart støv. Gruppe I. Kategori M1

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Transportable ventilerede rum med eller uden en intern kilde til trykudligning

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Sikkerhedsanordninger påkrævet for sikker funktion af materiel med hensyn til eksplosionsrisiko

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Eksplosive atmosfærer — Del 0: Udstyr — Generelle krav

IEC 60079-0:2011 (ændret) + IS1:2013

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Eksplosive atmosfærer — Del 1: Materiel beskyttet med tryksikker kapsling »d«

IEC 60079-1:2014

Dette er den første offentliggørelse

EN 60079-1:2007

Anm. 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Eksplosive atmosfærer — Del 2: Materielbeskyttelse med overtrykskapsling p

IEC 60079-2:2014

Dette er den første offentliggørelse

EN 61241-4:2006

EN 60079-2:2007

Anm. 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 5: Materielbeskyttelse med sandfyldning q

IEC 60079-5:2015

Dette er den første offentliggørelse

EN 60079-5:2007

Anm. 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 6: Udstyrsbeskyttelse med oliekapsling »o«

IEC 60079-6:2015

Dette er den første offentliggørelse

EN 60079-6:2007

Anm. 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 7: Udstyrsbeskyttelse med forhøjet sikkerhed »e«

IEC 60079-7:2015

Dette er den første offentliggørelse

EN 60079-7:2007

Anm. 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Eksplosive atmosfærer — Del 11: Udstyrsbeskyttelse med egensikkerhed »i«

IEC 60079-11:2011

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 15: Udstyrsbeskyttelse med type »n«

IEC 60079-15:2010

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Eksplosiv atmosfære — Del 18: Udstyr beskyttet ved indstøbning »m«

IEC 60079-18:2014

Dette er den første offentliggørelse

EN 60079-18:2009

Anm. 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 20-1: Karakteristikker af materialer til klassifikation af gas og damp — Prøvningsmetoder og data

IEC 60079-20-1:2010

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 25: Egensikre elektriske systemer

IEC 60079-25:2010

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 26: Udstyr med udstyrsbeskyttelsesniveau (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

Dette er den første offentliggørelse

EN 60079-26:2007

Anm. 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-27:2008

Eksplosive atmosfærer — Del 27: Koncept for egensikker fieldbus (FISCO)

IEC 60079-27:2008

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60079-28:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 28: Beskyttelse af udstyr og transmissionssystemer, som benytter optisk stråling

IEC 60079-28:2015

Dette er den første offentliggørelse

EN 60079-28:2007

Anm. 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Eksplosive atmosfærer — Del 29-1: Gasdetektorer — Ydeevnekrav for detektorer til brandbare gasser

IEC 60079-29-1:2007 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 29-4: Gasdetektorer — Ydeevnekrav til detektorer med åben passage til brændbare gasser

IEC 60079-29-4:2009 (ændret)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Eksplosive atmosfærer — Del 30-1: Elektriske selvbegrænsende varmekabler — Generelle krav og prøvningskrav

IEC 60079-30-1:2007

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Eksplosive atmosfærer — Del 31: Beskyttelse af udstyr mod støveksplosion med kapsling »t«

IEC 60079-31:2013

Dette er den første offentliggørelse

EN 60079-31:2009

Anm. 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Eksplosive atmosfærer — Del 35-1: Hjelme med lys til grubegasholdige miner — Generelle krav — Konstruktion og prøvning i relation til eksplosionsrisiko

IEC 60079-35-1:2011

Dette er den første offentliggørelse

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Eksplosive atmosfærer — Del 34: Anvendelse af kvalitetssystemer (ISO/IEC 80079-34:2011)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tlf. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tlf. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tlf. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EFT L 316 af 14.11.2012, s. 12.