17.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 61/1


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF om sommertid

Plan for sommertidens varighed

(2016/C 61/01)

I 2017 til og med 2021 hhv. begynder og ophører sommertiden på følgende dage kl. 1.00 UTC — koordineret universaltid:

—   i 2017: søndag den 26. marts og søndag den 29. oktober

—   i 2018: søndag den 25. marts og søndag den 28. oktober

—   i 2019: søndag den 31. marts og søndag den 27. oktober

—   i 2020: søndag den 29. marts og søndag den 25. oktober

—   i 2021: søndag den 28. marts og søndag den 31. oktober.