Bruxelles, den 10.5.2016

COM(2016) 246 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Tilpasning i overensstemmelse med inflationen af mindstebeløbene i direktiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse


Tilpasning i overensstemmelse med inflationen af mindstebeløbene i direktiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse 1

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i direktiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse blev de beløb i euro, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, taget op til revision i 2015 for at tage hensyn til ændringerne i det europæiske forbrugerprisindeks, der omfatter alle medlemsstater og offentliggøres af Eurostat.

Efter revisionen blev der fastsat følgende beløb i EUR:

   ved personskade forhøjes mindstebeløbet til
1 220 000 EUR pr. skadelidt eller 6 070 000 EUR for hvert uheld, uanset antallet af skadelidte

   ved tingsskade forhøjes mindstebeløbet til 1 220 000 EUR for hvert uheld, uanset antallet af skadelidte.

(1)