3.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/29


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter som er omfattet af traktatens bilag I)

(2014/C 348/02)

Godkendelsesdato

16.12.2013

Støtte nr.

SA.37769 (2013/N)

Medlemsstat

Frankrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Programme d’aides en faveur de l’élevage bovin en Vendée

Retsgrundlag

article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

arrêté du 27/11/2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Dyresygdomme

Støtteform

Subsidierede tjenesteydelser

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 0,38 (mio.)

Årligt budget: EUR 0,065 (mio.)

Støtteintensitet

66 %

Varighed

01.01.2014 — 31.12.2019

Økonomisk sektor

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

conseil général de la Vendée

40 rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

24.01.2014

Støtte nr.

SA.37809 (2013/N)

Medlemsstat

Irland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Afforestation Grant and Premium Scheme

Retsgrundlag

National Development Plan 2007-2013; Ireland''s National Rural Development Strategy 2007-2013

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Skovbrug

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Støtteintensitet

100 %

Varighed

24.01.2014 — 31.12.2015

Økonomisk sektor

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Kildare St. Dublin 2, Ireland

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Godkendelsesdato

23.06.2014

Støtte nr.

SA.38672 (2014/N)

Medlemsstat

Nederlandene

Region

NEDERLAND

Blandede

Titel (og/eller modtagerens navn)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen en duurzame kassen

Retsgrundlag

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage.

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

De wet en de twee regelingen zijn vindbaar via www.wetten.nl (zie weblinks onder 3.2).

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Miljøbeskyttelse, Horisontale støtteinstrumenter landbruget

Støtteform

Skattehenstand, Mindskelse af skatteprocenten

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 73,2 (mio.)

Årligt budget: EUR 12,2 (mio.)

Støtteintensitet

15,08 %

Varighed

01.01.2015 — 31.12.2020

Økonomisk sektor

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerie van Financien

Postbus 20201, 2500 EE, Den Haag

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

13.06.2014

Støtte nr.

SA.38768 (2014/N)

Medlemsstat

Finland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Tuki maataloustuotannon lopettamiseen

Retsgrundlag

1.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (1000/2012)

2.

Valtioneuvoston asetus asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Førtidspensionering

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 67 (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

01.01.2015 — 31.12.2018

Økonomisk sektor

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

27.06.2014

Støtte nr.

SA.38803 (2014/N)

Medlemsstat

Slovenien

Region

Slovenia

Titel (og/eller modtagerens navn)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer — suša 2013

Retsgrundlag

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 (Sklep Vlade RS, št. 84400-4/2014/5, sprejet na 57. redni seji, z dne 8. 5. 2014)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Ugunstige vejrforhold, Sektorudvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 0,35 (mio.)

Støtteintensitet

45 %

Varighed

indtil 31.12.2015

Økonomisk sektor

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22 SI — 1000 Ljubljana

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

27.06.2014

Støtte nr.

SA.38851 (2014/N)

Medlemsstat

Italien

Region

SARDEGNA

Titel (og/eller modtagerens navn)

Aid scheme for advertising of food and agricultural products in third countries

Retsgrundlag

L.r. 7.08.2009, n. 3 art. 2 comma 3 lettera b)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Reklame (AGRI)

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Støtteintensitet

80 %

Varighed

indtil 30.06.2015

Økonomisk sektor

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 — 09126 Cagliari

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

27.06.2014

Støtte nr.

SA.38852 (2014/N)

Medlemsstat

Italien

Region

SARDEGNA

Titel (og/eller modtagerens navn)

Aid regime in favour of promotional activities and institutional advertisement of agro-food products (Sardegna)

Retsgrundlag

Legge Regionale del 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 , comma 14 (Legge Finanziaria 2008)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Legge Regionale del 7 agosto 2009, art. 2, comma 3

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Teknisk bistand (AGRI)

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Støtteintensitet

100 %

Varighed

indtil 30.06.2015

Økonomisk sektor

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 09126 — Cagliari

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

27.06.2014

Støtte nr.

SA.38853 (2014/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Blandede

Titel (og/eller modtagerens navn)

Mecklenburg-Vorpommern: Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umwelt-, Schutz- und Freizeitfunktion des Waldes, der Artenvielfalt und eines gesunden forstlichen Ökosystems

Retsgrundlag

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Skovbrug

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Støtteintensitet

100 %

Varighed

01.07.2014 — 31.12.2014

Økonomisk sektor

Skovbrug og skovning

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern-Anstalt des öffentlichen Rechts -

Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstraße 213, 19061 Schwerin

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.