29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 92/32


Berigtigelse til Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

( Den Europæiske Unions Tidende C 50 af 21. februar 2014 )

2014/C 92/05

Side 22, anden tabel, »Sag nr. SA.37549« læses således:

»Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter som er omfattet af traktatens bilag I)

Godkendelsesdato

16.12.2013

Støtte nr.

SA.37549 (2013/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

SAARLAND

Titel (og/eller modtagerens navn)

Saarland:

Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Retsgrundlag

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Forpligtelser om at drive miljøvenligt landbrug

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Samlet budget: EUR 0,02 (mio.)

 

Årligt budget: EUR 0,02 (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

1.1.2014 - 31.12.2014

Økonomisk sektor

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm«