1.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/4


Meddelelse fra Kommissionen om de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater i henhold til forordning (EF) nr. 891/2009

2012/C 155/05

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 af 25. september 2009, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 254 af 26. september 2009, blev der åbnet et toldkontingent for import af sukker med oprindelse i Cuba.

Ifølge artikel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 af 25. september 2009 skal overgangen til fri omsætning af de produkter, der importeres under kontingentet, ske mod forelæggelse af et oprindelsescertifikat.

Følgende myndighed er bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater i henhold til forordningen.

Camara de Comercio de la Republica de Cuba

Calle 21 no 661, Vedado, la Habana (4)

PO Box 370

Ciudad Habana

CUBA

Tlf. +537 8302643

Fax +537 8333042

E-mail: jur_asesoria@camara.com.cu