11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/12


Berigtigelse til vedtagelse af Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere

( Den Europæiske Unions Tidende C 210 af 3. august 2010 )

2010/C 217/09

Side 1:

I stedet for:

læses: