12.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 35/4


UDTALELSE Nr. 1/2010

»Forbedring af den finansielle forvaltning af Den Europæiske Unions budget: Risici og udfordringer«

2010/C 35/05

Den Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 1/2010 »Forbedring af den finansielle forvaltning af Den Europæiske Unions budget: Risici og udfordringer« er netop blevet offentliggjort på Revisionsrettens websted: http://www.eca.europa.eu