10.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 268/1


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter (1)

(Offentliggørelse af referencerne for de normative dokumenter udarbejdet af OIML og en liste over dele af disse dokumenter, som svarer til de væsentlige krav (i henhold til direktivets artikel 16, stk. 1))

(EØS-relevant tekst)

2009/C 268/01

MI-002:   Gasmålere

i henhold til:

OIML R 137-1 2006

Væsentlige krav i direktivet (bilag I og MI-002)

OIML R 137-1 (2006)

Bemærkninger

Bilag I

 

 

1.1

5.3.1

Dækket

1.2

7.4.15, tabel 6, A.1

Dækket

1.3

7.3.5

Dækket

1.3.1

5.1, A.4.2.1, A4.2.2

Dækket

1.3.2

 

 

a) M1

a) M2

7.4.13, A.5.1, A.5.2

Dækket

a) M3

 

Ikke relevant

b)

7.4.13

Dækket for målere indtil 10 kg

1.3.3

 

 

a) E1

7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5

Dækket

a) E2

 

Ikke relevant

a) E3

 

Ikke relevant

b)

7.4.15

Dækket

1.3.4

7.4.15, A.7

Dækket for spændingsvariationen

1.4

 

 

1.4.1

5.3.1, 7.4, A.1

Dækket for klasse 0.5, eller ved maksimalt tilladelig fejl ved anvendelse af påvirkende størrelser

1.4.2

A.4.2.1, A.4.2.2

Dækket

2

 

Ikke relevant

3

7.4.4

Dækket

4

6.1.3

Dækket

5

7.4.9

Dækket

6

3.1.1, 6.5

Dækket

7

 

 

7.1

3.1.4, 4.3.1

Dækket

7.2

3

Dækket

7.3

7.4.11

Dækket for mekaniske målere

7.4

 

Ikke relevant

7.5

3.1.1, 3.1.4

Dækket

7.6

6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x

Dækket, undtagen for prøvemetode

8

 

 

8.1

6.3.1, 4.3.4.2

Dækket

8.2

4.3.14.3.3

Dækket

8.3

7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1

Dækket

8.4

4.3.1, 7.4.1.16

Dækket

8.5

6.1.1

Dækket

9

 

 

9.1

4.2.1

Dækket, undtagen for så vidt angår oplysningerne om supplerende måleudstyr

9.2

4.2.1

Dækket

9.3

4.2

Dækket, for så vidt angår oplysningerne på fabrikationspladen

9.4

 

Ikke relevant

9.5

6.2.2, 6.1.1

Dækket

9.6

 

Ikke relevant

9.7

4.1

Dækket

9.8

4.2

Dækket

10

 

 

10.1

6.1.1

Dækket

10.2

6.1.1

Dækket

10.3

2.1.10, 6.3

Dækket

10.4

 

Ikke relevant

10.5

3.1.5

Dækket

11

 

 

11.1

 

Ikke relevant

11.2

 

Ikke relevant

12

 

Dækket

Bilag MI-002

 

 

Definitioner

2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11

Dækket

1

7.3.5

Dækket

1.1

5.2

Dækket for klasse 1.5, hvis Qmax/Qmin ≥ 150

Dækket for klasse 1.0, hvis Qmax/Qmin ≥ 20

1.2

 

Ikke dækket

1.3

5.1

Dækket

1.4

5.1

Dækket, undtagen for tre temperaturintervaller i OIML R137-1

1.5

4.2.4

Dækket

2

 

 

2.1

5.3.3

Dækket, undtagen for kravene vedrørende fejl med samme fortegn i 2.1, bilag MI-002

2.2

5.3.4

Dækket, hvis den valgte temperatur ligger mellem 15 °C og 25 °C

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

7.4.15

Dækket

3.1.2

7.4.15

Dækket

3.1.3

7.4.15, 2.2.10

Dækket for første klausul i kravet

3.2

7.4.8

Dækket

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

7.4.9

Dækket

4.1.2

7.4.9

Dækket

4.2

 

 

4.2.1

7.4.9

Ikke dækket

4.2.2

7.4.9

Ikke dækket

5

 

 

5.1

6.4.2

Ikke dækket

5.2

6.4.4

Dækket ved et af alternativerne

5.3

6.1.2

Ikke dækket

5.4

3.4, 7.4.5

Dækket

5.5

6.2.1

Dækket

5.6

3.2, 7.4.5

Dækket

6

4.1

Dækket, hvis der anvendes kg eller m3

Bemærkninger:

Feltet »bemærkninger« vedrører overensstemmelsen mellem OIML R 137-1 og direktiv 2004/22/EF med hensyn til de relevante krav.

Angivelsen »dækket« tilkendegiver, at:

kravene i OIML R 137-1 er identiske med direktivets krav, eller at

kravene i OIML R 137-1 er strengere end direktivets krav, eller at

alle kravene i OIML R 137-1 omfatter direktivets krav (også når direktivet tillader andre alternativer).

Hvis kravene ikke er fuldt dækkede, forklares det kort, hvilke krav er dækkede.

Angivelsen »ikke dækket« tilkendegiver, at direktivets krav enten ikke er forenelige med de relevante krav i OIML R 137-1 eller ikke indgår i OIML R 137-1.

Angivelsen »ikke relevant« tilkendegiver, at kravene i direktivets bilag I ikke er relevante for gasmålere.

MI-002:   Volumenkonverteringsenheder

i henhold til:

OIML R 140 2007

Direktiv 2004/22/EF

Væsentlige krav i bilag I og bilag MI-002

OIML R 140 (2007)

Bemærkninger

Bilag I

 

 

1.1

T.2.6; T.3.4; 9.1.1

Dækket

1.2

T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1

Dækket for forstyrrende påvirkninger

1.3

T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4

Dækket, hvis fabrikanten har angivet alle de krævede oplysninger

1.3.1

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Dækket

1.3.2 a)

 

 

M1

M2

7.1.3; A.4.4

Dækket for vibrationer

M3

 

Ikke relevant

1.3.2 b)

7.1.3.1; A.4.4

Dækket for vibrationer

1.3.3 a)

 

 

E1

7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13

Dækket

E2

 

Ikke relevant

E3

 

Ikke relevant

1.3.3 b)

A.4

Dækket, undtagen for kortere afbrydelser i forbindelse med jævnstrømsdrift

1.3.4

6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10

Dækket, undtagen for ledningsfrekvensvariationer og netgenererede magnetiske felter

1.4

 

 

1.4.1

A.1; A.4

Dækket, hvis der anvendes modulær tilgang

1.4.2

A.4.3

Dækket

2

 

Ikke relevant

3

 

Ikke dækket

4

8.2.1.3; 8.6.1.3

Dækket

5

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3

Dækket

6

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3

Dækket

7

 

 

7.1

7.6

Dækket

7.2

7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7

Dækket

7.3

9.3.5; 9.3.6

Dækket

7.4

 

Ikke relevant

7.5

8.6.1.1; 8.6.1.2

Dækket

7.6

9.3; 10.2.3

Dækket, undtagen for prøvemetode

8

 

 

8.1

7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5

Dækket

8.2

7.6

Dækket

8.3

7.6.2; 10.2.3

Dækket, undtagen vedrørende identifikation af software på instrumentet

8.4

7.6.2

Dækket

8.5

7.1.4.6; 8.7.2

Ikke dækket

9

 

 

9.1

7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2

Dækket for så vidt angår oplysningerne på fabrikationspladen

9.2

 

Ikke relevant

9.3

7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2

Dækket

9.4

 

Ikke relevant

9.5

8.2.1.2; 7.1.4.1

Dækket

9.6

 

Ikke relevant

9.7

5.1

Dækket

9.8

7.5.1

Dækket

10

 

 

10.1

8.2.1.1

Dækket

10.2

7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1

Dækket

10.3

T.1.5; 8.3; 8.4

Dækket

10.4

 

Ikke relevant

10.5

 

Dækket, hvis volumenkonverteringsenheden er udstyret med lokalt display

11

 

 

11.1

 

Ikke relevant

11.2

7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5

Dækket

12

 

Dækket

Bilag MI-002

 

 

Definitioner

1.1; 2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6

Dækket

Gasmåler

Konverteringsenhed

Minimal flowhastighed

Maksimal flowhastighed

Overgangsflowhastighed

Overbelastningsflowhastighed

Standardbetingelser

T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1

Dækket

1

7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6

Ikke dækket

1.1

 

Ikke relevant

1.2

 

Ikke dækket

1.3

7.3; 7.5.1

Dækket

1.4

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Dækket

1.5

7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22

Dækket

2

 

 

2.1

 

Ikke relevant

2.2

 

Ikke relevant

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4

Dækket

3.1.2

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6

Dækket

3.1.3

T.2.17.2

Dækket

3.2

 

Ikke relevant

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

 

Ikke relevant

4.1.2

 

Ikke relevant

4.2

 

 

4.2.1

 

Ikke relevant

4.2.2

 

Ikke relevant

5

 

 

5.1

9.2.1

Ikke dækket

5.2

9.2.2

Dækket ved batterier med 5 års levetid

5.3

 

Ikke relevant

5.4

 

Ikke relevant

5.5

 

Ikke relevant

5.6

 

Ikke relevant

6

5.1

Dækket, undtagen når massen er udtrykt i ton

7

7.3.1; 10.2.2

Dækket

8

6.3.3

Dækket, hvis den omgivende temperatur holdes inden for ± 3 °C fra referencebetingelserne, med undtagelse af OIML R 140, klasse C

9

 

 

9.1

9.3.6

Dækket

9.2

7.1.4; 8.2; 8.7.1

Kun dækket for parametrene og kun, hvis konverteringsenheden er udstyret med lokalt display

Bemærkninger:

Feltet »bemærkninger« vedrører overensstemmelsen mellem OIML R 140 og direktiv 2004/22/EF med hensyn til de relevante krav.

Angivelsen »dækket« tilkendegiver, at:

kravene i OIML R 140 er identiske med direktivets krav, eller at

kravene i OIML R 140 er strengere end direktivets krav, eller at

alle kravene i OIML R 140 omfatter direktivets krav (også når direktivet tillader andre alternativer).

Hvis kravene ikke er fuldt dækkede, forklares det kort, hvilke krav er dækkede.

Angivelsen »ikke dækket« tilkendegiver, at direktivets krav enten ikke er forenelige med de relevante krav i OIML R 140 eller ikke indgår i OIML R 140.

Angivelsen »ikke relevant« tilkendegiver, at kravene i direktivets bilag I ikke er relevante for konverteringsenheder.

MI-007:   Taxametre

i henhold til:

OIML R 21 2007

Væsentlige krav i bilag I og bilag MI-007

OIML R 21 (2007)

Bemærkninger

Bilag I

 

 

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Dækket

1.2

A.5.4.5

Dækket

1.3

3.5.2

Dækket

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Dækket

1.3.2 a)

 

 

M1:

 

Ikke relevant

M2:

 

Ikke relevant

M3:

A.5.4.4

Dækket

1.3.2 b)

 

Dækket

1.3.3 a)

 

 

E1

 

Ikke relevant

E2

 

Ikke relevant

E3

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Dækket, når feltstyrken er 24 V/m

1.3.3 b)

Bilag A

Dækket

1.3.4

Bilag A

Dækket

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Dækket

1.4.2

5.1.2

Dækket

2

7.5

Dækket

3

5.2.6

Dækket

4

 

Dækket

5

4.1

Dækket

6

3.3

Dækket

7

 

 

7.1

4.2.1

Dækket

7.2

4.1; 4.9.1

Dækket

7.3

 

Ikke relevant

7.4

 

Ikke relevant

7.5

4.1

Dækket

7.6

4.2.3; 4.11

Dækket, når prøvemetoden er omfattet af brugervejledningen

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Dækket

8.2

4.2.5

Dækket

8.3

4.11.2.

Dækket

8.4

4.10

Dækket

8.5

 

Ikke relevant

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Dækket

9.2

 

Ikke relevant

9.3

 

Ikke dækket

9.4

 

Ikke relevant

9.5

 

Ikke relevant

9.6

 

Ikke relevant

9.7

3.4; 4.9.1

Dækket

9.8

4.12.2

Dækket

10

 

 

10.1

4.9.1

Dækket

10.2

4.9.1

Dækket

10.3

4.9.2

Dækket

10.4

4.9.1

Dækket

10.5

 

Ikke relevant

11

 

 

11.1

 

Ikke relevant

11.2

 

Ikke relevant

12

4.2.3

Dækket

Bilag MI-007

 

 

Definitioner

 

 

Taxameter

2.1.1

Dækket

Betaling

2.3.1.1

Dækket

Crossoverhastighed

2.3.1.2

Dækket

Normal beregningsmåde E (enkelt tarifanvendelse)

2.3.1.3.1

Dækket

Normal beregningsmåde D (dobbelt tarifanvendelse)

2.3.1.3.2

Dækket

Funktionsposition

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Dækket

1

3.1

Dækket

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Dækket

3

4.3

Dækket

4

5.2.3; 4.2.2

Dækket

5

4.2.3; 4.2.5

Dækket

6.1

A.5.4.4

Dækket

6.2

3.5.1; 3.5.2

Dækket

7

3.2.1.1

Dækket

8

 

 

8.1

Jf. svar vedr. bilag I, § 1.3.3

Dækket

8.2

5.1.3

Dækket

9

5.2.5

Dækket

10

3.1

Dækket

11

4.5.3.b)

Dækket

12

4.5.4

Dækket

13

4.9.1

Dækket

14.1

4.2.4

Dækket

14.2

4.2.5

Dækket, når 4.2.5.i i OIML R 21:2007 er bindende

14.3

Jf. svar vedr. bilag I, § 8.3

Dækket

15.1

4.7

Dækket

15.2

4.7

Dækket

15.3

4.9.1

Dækket

16

4.8

Dækket

17

4.1; 4.14.1

Dækket

18

5.2.4; 3.2.1.1

Dækket

19

4.14.1; 4.2.1

Dækket

20

4.2.1

Dækket

21

3.3

Dækket

22

3.7

Dækket

23

3.4

Dækket

Bemærkninger:

Feltet »bemærkninger« vedrører overensstemmelsen mellem OIML R 21 og direktiv 2004/22/EF med hensyn til de relevante krav.

Angivelsen »dækket« tilkendegiver, at:

kravene i OIML R 21 er identiske med direktivets krav, eller at

kravene i OIML R 21 er strengere end direktivets krav, eller at

alle kravene i OIML R 21 omfatter direktivets krav (også når direktivet tillader andre alternativer).

Hvis kravene ikke er fuldt dækkede, forklares det kort, hvilke krav er dækkede.

Angivelsen »ikke dækket« tilkendegiver, at direktivets krav enten ikke er forenelige med de relevante krav i OIML R 21 eller ikke indgår i OIML R 21.

Angivelsen »ikke relevant« tilkendegiver, at kravene i direktivets bilag I ikke er relevante for taxametre.

MI-008 KAPITEL II:   Rummål til servering

i henhold til:

OIML R 138 2007

Væsentlige krav i direktivet (bilag I og bilag MI-008 II)

OIML R 138 (2007)

Bemærkninger

Bilag I

 

 

1.1

5.1

Dækket

1.2

 

Ikke relevant

1.3

 

Ikke relevant

1.3.1

 

Ikke relevant

1.3.2 a)

 

Ikke relevant

1.3.2 b)

 

Ikke relevant

1.3.3 a)

 

Ikke relevant

1.3.3 b)

 

Ikke relevant

1.3.4

 

Ikke relevant

1.4

 

 

1.4.1

 

Ikke relevant

1.4.2

 

Ikke relevant

2

 

Ikke dækket

3

 

Ikke dækket

4

4.4

Dækket

5

4.2

Dækket

6

 

Ikke dækket

7

 

 

7.1

 

Ikke dækket

7.2

4.2

Dækket

7.3

 

Ikke relevant

7.4

 

Ikke relevant

7.5

4.2

Dækket

7.6

 

Ikke relevant

8

 

 

8.1

 

Ikke relevant

8.2

 

Ikke relevant

8.3

 

Ikke relevant

8.4

 

Ikke relevant

8.5

 

Ikke relevant

9

 

 

9.1

5.2.4; 5.2.1; 5.2.5

Dækket, når standardtemperaturen er 20 °C

9.2

 

Ikke relevant

9.3

 

Ikke relevant

9.4

 

Ikke relevant

9.5

 

Ikke relevant

9.6

5.2.1

Dækket

9.7

3

Dækket, når enhederne er SI-enheder

9.8

5.2.1

Dækket

10

 

 

10.1

 

Ikke relevant

10.2

5.2.1

Dækket

10.3

 

Ikke relevant

10.4

 

Ikke relevant

10.5

 

Ikke relevant

11

 

 

11.1

 

Ikke relevant

11.2

 

Ikke relevant

12

 

Dækket

Bilag MI-008, Kapitel II

 

 

Definitioner

 

 

Rummål til servering

2.2

Dækket

Stregmål

2.9

Dækket, når aflæsningsmærket er en streg

Kantmål

2.7

Dækket

Overføringsmål

2.2

Dækket

Kapacitet

2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1

Dækket

1

 

 

1.1

5.2.5

Dækket, når standardtemperaturen er 20 °C

1.2

4.5

Dækket

2

5.1.1; 4.1.1

Dækket

3

4.2

Dækket

4

 

 

4.1

4.4

Dækket

4.2

 

Ikke dækket

5

 

 

5.1

5.2.1

Dækket

5.2

5.2.2

Dækket, når højst 3 mål er markeret

5.3

4.2; 5.2.2

Dækket

Bemærkninger:

Feltet »bemærkninger« vedrører overensstemmelsen mellem OIML R 138 og direktiv 2004/22/EF med hensyn til de relevante krav.

Angivelsen »dækket« tilkendegiver, at:

kravene i OIML R 138 er identiske med direktivets krav, eller at

kravene i OIML R 138 er strengere end direktivets krav, eller at

alle kravene i OIML R 138 omfatter direktivets krav (også når direktivet tillader andre alternativer).

Hvis kravene ikke er fuldt dækkede, forklares det kort, hvilke krav er dækkede.

Angivelsen »ikke dækket« tilkendegiver, at direktivets krav enten ikke er forenelige med de relevante krav i OIML R 138 eller ikke indgår i OIML R 138.

Angivelsen »ikke relevant« tilkendegiver, at kravene i direktivets bilag I ikke er relevante for rummål til servering.


(1)  EUT L 135 af 30.4.2004.