21.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/34


Berigtigelse til offentliggørelsen af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

( Den Europæiske Unions Tidende C 87 af 16. april 2009 )

2011/C 215/16

På side 17, under 3.5., sidste afsnit,

I stedet for:

»Efter minimumsmodningsperioden foretager sagkyndige kontrol med henblik på at kontrollere, om produktet er i overensstemmelse med varespecifikationen.«

læses:

»Efter minimumsmodningsperioden foretager en særlig sagkyndige en kvalitetsbedømmelse med henblik på at kontrollere, om produktet er i overensstemmelse med varespecifikationen.«

På side 18, under 3.6., tredje afsnit,

I stedet for:

»Pakningen af udskårne stykker af »Parmigiano Reggiano« må foregå på det sted, hvor de behandles.«

læses:

»Pakningen af udskårne stykker af »Parmigiano Reggiano« må foregå i detailledddet.«