22.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 16/18


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende drift af lufttrafiktjenester med forpligtelser til offentlig tjeneste

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 16/05)

Medlemsstat

Frankrig

Rute

Lorient (Lann Bihoué) — Lyon (Saint-Exupéry)

Kontraktens løbetid

1. august 2009 — 31. juli 2013

Frist for fremsættelse af bud

Indsendelse af ansøgninger: 26. marts 2009 (kl. 12.00)

Indgivelse af bud (efterfølgende procedure): 4. maj 2009 (kl. 12.00)

Adresse, hvor udbudsteksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste stilles til rådighed gratis

Aéroport de Lorient

M. le Directeur

M. Franck Martin

F-56270 Ploemeur

Tel. (33) 02 97 87 21 61

Fax: (33) 02 97 87 21 88

f.martin@morbihan.cci.fr