31.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 134/20


Frankrigs ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Rennes og Mulhouse

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 134/09)

1.

Frankrig har besluttet at ændre den pålagte forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem lufthavnen i Rennes (Saint-Jacques) og lufthavnen i Bâle-Mulhouse, som blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 52 af 2. marts 2006 i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet.

2.

I pkt. 2 af den førnævnte forpligtelse til offentlig tjeneste affattes forpligtelserne angående mindste antal beflyvninger på følgende måde:

»I 220 dage om året med undtagelse af fri- og helligdage beflyver luftfartsselskabet ruten med mindst to daglige returflyvninger, morgen og aften, fra mandag til torsdag samt én returflyvning fredag aften.«.