19.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 14/10


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 14/03)

Godkendelsesdato

23.10.2007

Sag nr.

N 522/06

Medlemsstat

Frankrig

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Titel (og/eller modtagerens navn)

Loi de programme pour l'outre-mer

Retsgrundlag

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Mindskelse af skattegrundlaget

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 360 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Direction générale des impôts

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

23.10.2007

Sag nr.

N 524/06

Medlemsstat

Frankrig

Region

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Titel (og/eller modtagerens navn)

TVA non perçue récupérable

Retsgrundlag

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Mindskelse af skatteprocenten

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 200 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Direction générale des impôts

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

23.10.2007

Sag nr.

N 529/06

Medlemsstat

Frankrig

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Titel (og/eller modtagerens navn)

Octroi de mer

Retsgrundlag

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Mindskelse af skatteprocenten

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 165 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Direction générale des douanes et des droits indirects

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

28.11.2007

Sag nr.

N 385/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Freistaat Sachsen

Titel (og/eller modtagerens navn)

ARISE Technologies Corporation

Retsgrundlag

35. GA-Rahmenplan

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse: 7 440 000 mio. EUR

Støtteintensitet

15 %

Varighed

1.11.2006-31.10.2009

Økonomisk sektor

Elektrisk og elektronisk apparatur

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

30.11.2007

Sag nr.

N 496/07

Medlemsstat

Italien

Region

Lombardia

Titel (og/eller modtagerens navn)

Fondo NEXT

Retsgrundlag

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Risikovillig kapital

Støtteform

Indskydning af risikovillig kapital

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse: 12,23 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

20.8.2007-10.10.2016

Økonomisk sektor

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Regione Lombardia

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/