8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/7


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 103/07)

Sag nr.

XS 164/06

Medlemsstat

Polen

Region

Północny 1.6

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Fritagelse for ejendomsskat for virksomheder med erhvervsaktiviteter i byen Elbląg, som skaber arbejdspladser gennem nye investeringer

Retsgrundlag

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

0,2586 mio. EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

3.11.2006

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Til 31.12.2006

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte erhvervssektorer

Alle sektorer, der er berettigede til SMV-støtte

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XS 170/06

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige (og Republikken Irland)

Region

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Støtteordningens navn

Konsulentbistand til udvikling af software

Retsgrundlag

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen

Støtteordning

Samlet årlig støtte

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra 1.12.2006

Støtteordningens varighed

Indtil 31.12.2007

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Andre tjenester

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XS 171/06

Medlemsstat

Spanien

Region

Comunidad Valenciana

Støtteordningens navn

Programmet GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) for industrielle forskningsprojekter med teknologiske mål i små og mellemstore virksomheder.

Retsgrundlag

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen

Støtteordning

Samlet årlig støtte

3,5 mio. EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra 1.1.2007

Støtteordningens varighed

Indtil 31.12.2007

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XS 174/06

Medlemsstat

Italien

Region

Regione Basilicata

Støtteordningens navn

Støtte til investeringer til fordel for teknologisk, organisatorisk og handelsmæssig innovation og miljøbeskyttelse.

Retsgrundlag

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen

Støtteordning

Samlet årlig støtte

7 mio. EUR (1)

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-7

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra 21.7.2006

Støtteordningens varighed

Indtil 31.12.2006

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Mineraludvinding

Fremstillingsvirksomhed

Produktion og distribution af el, gas og vand

Tjenester

Nej

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Sag nr.

XS 181/06

Medlemsstat

Irland

Region

Alle regioner

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Skattefradrag for anlægsudgifter til små og mellemstore hoteller (XS/24/2001)

Retsgrundlag

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

20 mio. EUR i perioden 1.1.2007 til 31.7.2008

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6 og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra 2.2.2001

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.7.2008

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Andre tjenester

Hotelbranchen

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


(1)  De her angivne årlige udgifter er kumulative for begge foranstaltninger, der er omhandlet i retsgrundlaget.