24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/6


Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013 (1) — Regionalstøttekort: Slovenien, Slovakiske republik, Ungarn, Polen

(2006/C 256/03)

(EØS-relevant tekst)

N434/06 — SLOVENIEN

Regionalstøttekort 1.1.2007 — 31.12.2013

(Godkendt af Kommissionen den 13.9.2006)

Områdets kode

Områdets navn

Loft for regional investeringsstøtte (2)

(for store virksomheder)

1.   

Regioner berettiget til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) indtil 31.12.2013

SI00

Slovenien

30 %

N469/06 — DEN SLOVAKISKE REPUBLIK

Nationalt regionalstøttekort 1.1.2007 — 31.12.2013

(Godkendt af Kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ- REGION)

(NUTS IΙΙ- REGION)

Loft for regional investeringsstøtte (3)

(for store virksomheder)

1.   

Regioner berettiget til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) i perioden 1.1.2007 — 31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regioner berettiget til overgangsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) i perioden 1.1.2007 — 1.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 — UNGARN

Regionalstøttekort 1.1.2007 — 31.12.2013

(Godkendt af Kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ-REGION)

(NUTS IΙ REGION)

Loft for regional investeringsstøtte (4)

(for store virksomheder)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

1.   

Regioner berettiget til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a)

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regioner berettiget til støtte som »økonomisk udvikling«-regioner i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c)

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 — POLEN

Regionalstøttekort 1.1.2007 — 31.12.2013

(Godkendt af Kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ-REGION)

(NUTS IΙΙ REGION)

Loft for regional investeringsstøtte (5)

(for store virksomheder)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

Regioner berettiget til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) indtil 31.12.2013

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13.

(2)  For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter, der ikke overstiger 50 mio. EUR, forhøjes dette loft med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i henhold til pkt. 67 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.

(3)  For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter, der ikke overstiger 50 mio. EUR, forhøjes dette loft med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i henhold til pkt. 67 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.

(4)  For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter, der ikke overstiger 50 mio. EUR, forhøjes dette loft med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i henhold til pkt. 67 i retningslinierne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.

(5)  For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter, der ikke overstiger 50 mio. EUR, forhøjes dette loft med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i henhold til pkt. 67 i retningslinierne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.