28.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 156/7


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte

(2005/C 156/08)

(EØS- relevant tekst)

Sag nr.

XT 9/04

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

West Midlands

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte

GNK Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham og til den lokale forsyningskæde

Retsgrundlag

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede individuelle støtte, der er ydet virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

169 764 GBP

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 4-6

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

4.4.2004

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed

Indtil 31.12.2004

Støttens formål

Generel uddannelse

Ja

Særlig uddannelse

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til uddannelses støtte

Nej

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Landbrug

 

Fiskeri og akvakultur

 

Kulmineindustri

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

Stålindustri

 

Værftsindustri

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer (leveringskæden)

Ja

Anden fremstillingsvirksomhed

 

Alle tjenester

 

eller

 

Søtransporttjenester

 

Andre transporttjenester

 

Finansielle tjenester

 

Andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Patrick Cross

Birmingham and Solihull LSC

Adresse:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 5

Foranstaltningen udelukker tildeling af støtte eller kræver forhåndsanmeldelse til Kommissionen, hvis støtten til en virksomhed til et enkelt uddannelsesprojekt overstiger 1 000 000 EUR

Ja

 


Sag nr.

XT 13/04

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

West Midlands

Støtteordningens navn: eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

LDV Training Pilot

Retsgrundlag

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

600 000 GBP

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 1.4.2004

Støtteordningens varighed: eller støtteprojektets varighed

Indtil 30.9.2005

Støttens formål

Generel uddannelse

Ja

Særlig uddannelse

Nej

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til uddannelsesstøtte

Nej

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Landbrug

 

Fiskeri og akvakultur

 

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

stålindustri

 

skibsbygning

 

syntetiske fibre

 

motorkøretøjer

Ja

anden fremstillingsvirksomhed

 

Alle tjenester

 

eller

 

søtransporttjenester

 

transporttjenester

 

finansielle tjenester

 

andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Adresse:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 5

Foranstaltningen udelukker tildeling af støtte eller kræver forhåndsanmeldelse til Kommissionen, hvis støtten til et enkelt uddannelsesprojekt overstiger 1 000 000 EUR

Ja

 


Sag nr.

XT 15/04

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

North East

Støtteordningens navn: eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Melinar Productivity Training — Dupont SA (UK) Ltd

Retsgrundlag

Regional Development Act 1998

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

394 000 GBP

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 30.3.2004

Støtteordningens varighed: eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.3.2005

Støttens formål

Generel uddannelse

Ja

Særlig uddannelse

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til uddannelsesstøtte

 

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Landbrug

 

Fiskeri og akvakultur

 

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

stålindustri

 

skibsbygning

 

syntetiske fibre

 

motorkøretøjer

 

anden fremstillingsvirksomhed

 

Alle tjenester

 

eller

 

søtransporttjenester

 

transporttjenester

 

finansielle tjenester

 

andre tjenester/Kemikalier

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

ONE NorthEast

Adresse:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 5

Foranstaltningen udelukker tildeling af støtte eller kræver forhåndsanmeldelse til Kommissionen, hvis støtten til et enkelt uddannelsesprojekt overstiger 1 000 000 EUR

Ja

 


Sag nr.

XT 16/04

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

North East of England

Støtteordningens navn: eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Generel ledelse — Dupont SA (UK) Ltd

Retsgrundlag

Regional Development Act 1998

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

667 000 GBP

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 30.3.2004

Støtteordningens varighed: eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.3.2005

Støttens formål

Generel uddannelse

Ja

Særlig uddannelse

 

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til uddannelsesstøtte

 

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Landbrug

 

Fiskeri og akvakultur

 

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

stålindustri

 

skibsbygning

 

syntetiske fibre

 

motorkøretøjer

 

anden fremstillingsvirksomhed

 

Alle tjenester

 

eller

 

søtransporttjenester

 

transporttjenester

 

finansielle tjenester

 

andre tjenester/Kemikalier

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

ONE NorthEast

Adresse:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 5

Foranstaltningen udelukker tildeling af støtte eller kræver forhåndsanmeldelse til Kommissionen, hvis støtten til et enkelt uddannelsesprojekt overstiger 1 000 000 EUR

Ja

 


Sag nr.

XT 22/04

Medlemsstat

Belgien

Region

Flandern

Støtteordningens navn: eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

B-2800 Mechelen

Retsgrundlag

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

0,8 mio. EUR

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 2.4.2004

Støtteordningens varighed: eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.12.2004

Støttens formål

Generel uddannelse

Ja

Særlig uddannelse

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til uddannelsesstøtte

Nej

Begrænset til særlige sektorer

»Ad hoc«-sager

 Landbrug

 

Fiskeri og akvakultur

 

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

stålindustri

 

skibsbygning

 

syntetiske fibre

 

motorkøretøjer

 

anden fremstillingsvirksomhed

Bygning af transformatorer

Alle tjenester

 

eller

 

søtransporttjenester

 

transporttjenester

 

finansielle tjenester

 

andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Adresse:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 5

Foranstaltningen udelukker tildeling af støtte eller kræver forhåndsanmeldelse til Kommissionen, hvis støtten til et enkelt uddannelsesprojekt overstiger 1 000 000 EUR

Ja

 


Sag nr.

XT 43/04

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

Det Forenede Kongerige

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte

Automotive Academy

Retsgrundlag

Section 5 of Science and Technology Act 1965

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede individuelle støtte, der er ydet virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

2,4 mio. GBP

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-7

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

24.5.2004

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed

Indtil 30.6.2007

Støttens formål

Generel uddannelse

Ja

Særlig uddannelse

Nej

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til uddannelses støtte

Nej

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Landbrug

 

Fiskeri og akvakultur

 

Kulmineindustri

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

Stålindustri

 

Værftsindustri

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

Inkl. komponenter

Anden fremstillingsvirksomhed

 

Alle tjenester

 

eller

 

Søtransporttjenester

 

Andre transporttjenester

 

Finansielle tjenester

 

Andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Department of Trade & Industry

Adresse:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 5

Ja