52003XC1125(06)

Underretning fra Kommissionen om licenser til jernbanevirksomheder

EU-Tidende nr. C 282 af 25/11/2003 s. 0012 - 0012


Underretning fra Kommissionen om licenser til jernbanevirksomheder

(2003/C 282/10)

Ifølge artikel 11, stk. 8, i Rådets direktiv 95/18/EF af 19. juni 1995 om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder er Kommissionen forpligtet til at underrette medlemsstaterne om situationen med hensyn til udstedte licenser. Nedenfor er angivet de væsentligste oplysninger vedrørende en licens udstedt af den i punkt 2 nævnte myndighed.

1. Jernbanevirksomhedens navn og adresse Railogic GmbH Lehrer-Mainz-Straße 1a D - 52372 Kreuzau

2. Udstedende myndighed i jernbanevirksomhedens hjemland Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nordrhein-Westfalen Postfach 10 11 03 D - 40190 Düsseldorf

3. Beslutningsdato 15. juli 2002

Udstedelse

>PIC FILE= "C_2003282DA.001202.TIF">

Suspension [square ]

Tilbagekaldelse [square ]

Ændring [square ]

4. Licensnr. VB 3-90-195/52

5. Betingelser og forpligtelser For godstrafik og passagertrafik

Gyldig til: 31. juli 2017

6. Bemærkninger om udstedelse, suspension, tilbagekaldelse eller ændring -

7. Andre bemærkninger -

8. Kontaktperson hos den udstedende myndighed (navn, telefon- og faxnummer samt e-post-adresse)

Hr. Hallmann Tlf. (49-211) 837 43 99; fax (49-211) 837 42 62 E-post: hartmut.hallmann@mwmev.nrw.de