11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/30


Berigtigelse til afgørelse 2010/703/EU vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 18. november 2010 om udnævnelse af en dommer ved Retten

( Den Europæiske Unions Tidende L 306 af 23. november 2010 )

Side 76, underskriften:

I stedet for:

»På Rådets vegne

J. DE RUYT

Formand«

læses:

»J. DE RUYT

Formand«.