22.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/455

af 14. marts 2022

om ændring af forordning (EF) nr. 748/2009 for så vidt angår en ajourføring af listen over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 18a, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Luftfartsaktiviteter er omfattet af systemet for handel med drivhusgasemissionskvoter i Unionen (»EU ETS«).

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2009 (2) opstilles der en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF.

(3)

Hensigten med listen er at mindske luftfartøjsoperatørernes administrative byrde ved at oplyse om, hvilken medlemsstat der regulerer en nærmere bestemt luftfartøjsoperatør.

(4)

Inddragelse af en luftfartøjsoperatør i EU ETS er betinget af udførelse af en luftfartsaktivitet som omhandlet i bilag I til direktiv 2003/87/EF og ikke af opførelse på den liste over luftfartøjsoperatører, som Kommissionen opstiller i henhold til nævnte direktivs artikel 18a, stk. 3.

(5)

Listen over luftfartøjsoperatørerne er baseret på de seneste oplysninger fra Eurocontrol.

(6)

Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2022.

På Kommissionens vegne

For formanden

Frans TIMMERMANS

Ledende næstformand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2009 af 5. august 2009 om en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat (EUT L 219 af 22.8.2009, s. 1).


BILAG

"BILAG

BELGIEN

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

1905

3M COMPANY

USA

31102

ACT AIRLINES

TYRKIET

38484

AEROTRANSCARGO

REPUBLIKKEN MOLDOVA

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

45375

AIR BELGIUM SA

BELGIEN

7649

AIRBORNE EXPRESS

USA

47720

AIRHUB AIRLINES LIMITED

MALTA

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GHANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIA

10335

AMERIJET INTL

USA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIEN

26556

ASL HASSELT

BELGIEN

29424

ASTRAL AVIATION LTD

KENYA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADSJIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

DEN RUSSISKE FØDERATION

123

ABELAG AVIATION NV

BELGIEN

38941

BMI REGIONAL LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIEN

f200001

BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTEN

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NEDERLANDENE

46463

CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A.

BELGIEN

7526

CIGNA CORPORATION

USA

f11336

CORPORATE WINGS LLC

USA

32909

CRESAIR

USA

40201

EAPC SCRL

BELGIEN

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTEN

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

USA

32486

FAYARD ENTERPRISES

USA

f11102

FEDEX EXPRESS CORPORATE AVIATION

USA

13457

FLYING PARTNERS CVBA

BELGIEN

29427

FLYING SERVICE N.V.

BELGIEN

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURITIUS

34865

GARUDA AVIATION

AUSTRALIEN

f12983

GREEN DIESEL LLC

USA

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

CONGO

28582

INTER WETAIL AG

SCHWEIZ

9542

INTL PAPER CY

USA

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDIEN

27709

KALITTA AIR

USA

28087

LAS VEGAS CHARTER

USA

48198

LONGHAO AIRLINES

KINA

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILIEN

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIEN

35776

MERIDIAN (GHANA)

GHANA

1084

MIL BELGIUM

BELGIEN

31207

N604FJ LLC

USA

f11462

N907WS AVIATION LLC

USA

20472

NCC SERVICES

USA

26688

NEWELL RUBBERMAID

USA

f10341

OFFICEMAX INC

USA

31660

RIPPLEWOOD AVTN

USA

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIEN

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

39079

SOLARIUS AVIATION

USA

35334

SONOCO PRODUCTS CO

USA

26784

SOUTHERN AIR

USA

38995

STANLEY BLACK&DECKER

USA

27769

SEA AIR

BELGIEN

f10971

THOMAS WILLIAM H.

USA

36184

TNT EXPRESS (UK)

DET FORENEDE KONGERIGE

34920

TRIDENT AVIATION SVC

USA

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIEN

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

USA

8962

VALERO SERVICES, INC

USA

13603

VF CORP

USA

36269

VF INTERNATIONAL

SCHWEIZ

37064

VIPER CLASSICS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

40760

WESTERN GLOBAL

USA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

USA

25432

WAL-MART STORES

USA

37549

YILTAS GROUP

TYRKIET

BULGARIEN

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

33329

AERO POWER LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

27698

AEROVISTA

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26520

AIR LIBYA 2

LIBYEN

39180

ALK JSC

BULGARIEN

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIEN

34563

ASIA AIRWAYS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

24508

BALTIC AIRLINES UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

28445

BH AIR

BULGARIEN

43451

BUL AIR LTD.

BULGARIEN

29056

BULGARIA AIR

BULGARIEN

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIEN

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIEN

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KASAKHSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGIEN

44279

FLY2SKY OOD

BULGARIEN

47120

GP AVIATION LTD

BULGARIEN

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

43984

GULLIVAIR LTD

BULGARIEN

46749

HOLIDAY EUROPE OOD

BULGARIEN

25134

INTERNAL MINISTRY UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDAN

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KASAKHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

DEN RUSSISKE FØDERATION

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINE

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINE

1703

LEARJET

USA

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BULGARIEN

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGHANISTAN

30622

PMT AIR

CAMBODJA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

USA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINE

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

DEN FORENEDE REPUBLIK TANZANIA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINE

37987

YAK AIR

GEORGIEN

35082

ZAGROS AIRLINES

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

TJEKKIET

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

30560

ABS JETS INC.

TJEKKIET

7824

ACL SLOVACKY

TJEKKIET

35387

ACS SA

SPANIEN

f11874

AEG AIR A.V.V.

NEDERLANDENE

16895

AERO VODOCHODY

TJEKKIET

f11813

AERSALE INC

USA

29735

AIR ARABIA

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

38060

AIR NAVIGATION LK

TJEKKIET

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TJEKKIET

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

USA

31433

ALANDIA AIR AB

FINLAND

30203

ATMA AIRLINES

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34057

AVTN SPECIALTIES

USA

35333

AXIS AVIATION GROUP

USA

34052

BDK AIR LIMITED

CANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TJEKKIET

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPERN

859

CZECH AIRLINES

TJEKKIET

33327

EARTH ONE LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

f10182

EXECUTIVE FLIGHT SERVICES, INC.

USA

35214

FLYDUBAI

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

USA

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGIEN

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYEN

42515

GRYPHON AIR LLC

USA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

REPUBLIKKEN KOREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

DEN RUSSISKE FØDERATION

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPERN

39009

JUMP TANDEM

TJEKKIET

30825

LETS FLY SRO

TJEKKIET

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIEN

24616

LR AIRLINES

TJEKKIET

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

USA

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TJEKKIET

30743

NORSE AIR CHARTER

SYDAFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

USA

35361

OKAY HOLDING AS

TJEKKIET

24121

PETROPAVLOVSK AIR

DEN RUSSISKE FØDERATION

44173

PLORISTA LIMITED

CYPERN

f13500

PRIME AVIATION

SINGAPORE

36763

RETENTURA LTD.

CYPERN

2276

ROCKWELL AUTOMATION

USA

f10379

RED.COM

USA

f10894

SCB FALCON, LLC

USA

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIET

27292

SKY GEORGIA

GEORGIEN

31351

SKY KG AIRLINES

TADSJIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

TJEKKIET

24903

SMARTWINGS A.S.

TJEKKIET

37554

SOVEREIGN EXPRESS

DE BRITISKE JOMFRUØER

13702

STEVENS EXPRESS

USA

29822

TIME AIR SPOL SRO

TJEKKIET

f13143

TIMBER LLC

USA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINE

32721

VIDEOTAPE CENTER

USA

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAINE

DANMARK

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANMARK

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANMARK

3456

AIR ALSIE

DANMARK

22466

AIR GREENLAND

DANMARK

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANMARK

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANMARK

36122

AVIATION HOLDINGS

USA

39508

BGR I/S

DANMARK

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASILIEN

18736

BRUEL, N

DANMARK

32921

CANYON GATE FLT SVCS

USA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANKRIG

379

COPENHAGEN AIRTAXI

DANMARK

4018

CAMPBELL SALES COMPANY

USA

34630

DIRECT AVIATION MNGT

DET FORENEDE KONGERIGE

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANMARK

366

DANISH AIR TRANSPORT A/S

DANMARK

f10500

DUCHOSSOIS INDUSTRIES, INC.

USA

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANMARK

35478

FIRST GREENWICH

DET FORENEDE KONGERIGE

f10218

GCTPA, LLC

USA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANMARK

37052

GENCHART B.V.

NEDERLANDENE

32364

GLOBAL TRANSERVICE

USA

32595

GRAAKJAER A/S

DANMARK

46487

GREAT DANE AIRLINES

DANMARK

38120

HUNNU AIR

MONGOLIET

36297

JET FLEET INTL

USA

47549

JETTIME A/S

DANMARK

34892

JJO INVEST APS

DANMARK

33518

KIRKBI INVEST

DANMARK

31243

KIRKBI TRADING

DANMARK

f11022

LAKE CAPITAL LLC

USA

34672

LAO CAPRICORN AIR

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK LAOS

1090

MIL DENMARK

DANMARK

38155

MOENS, G

NEDERLANDENE

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

USA

9914

NILAN A/S

DANMARK

12230

NORDIC AVIATION CAPITAL A/S

DANMARK

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA

f14391

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT

USA

33803

PARTNERSELSKABET

DANMARK

23090

PHARMA NORD

DANMARK

33115

POTASH CORP ( 2 )

CANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANMARK

29123

RHEINLAND AIR SERV.

TYSKLAND

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMÆNIEN

9918

STAR AIR

DANMARK

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGIEN

4357

SUN-AIR OF SCANDINAVIA

DANMARK

46967

SUNCLASS AIRLINES

DANMARK

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPORE

38112

VINCENT AVIATION LTD

NEW ZEALAND

32655

VIP PARTNERFLY

DANMARK

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANMARK

TYSKLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

26507

AAA AVIATION & AIRCR

TYSKLAND

34963

ACG AIR CARGO

TYSKLAND

17942

ACH HAMBURG

TYSKLAND

24933

ADVANCE AIR LFG

TYSKLAND

38865

AERO BEE AIRLINES

CANADA

150

AERODIENST

TYSKLAND

32334

AEROFLOT CARGO

DEN RUSSISKE FØDERATION

27739

AEROMEDICAL EVAC

SAUDI-ARABIEN

171

AEROWEST GMBH (HAN)

TYSKLAND

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

TYSKLAND

27692

AHSEL HAVA

TYRKIET

36719

AIR 1 AVIATION

USA

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

TYSKLAND

22484

AIR ALLIANCE GMBH

TYSKLAND

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTEN

29576

AIR ARMENIA

ARMENIEN

201

AIR CANADA

CANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

KINA

36986

AIR FINKENWERDER

TYSKLAND

36989

AIR FUHLSBUETTEL

TYSKLAND

32268

AIR HAMBURG

TYSKLAND

237

AIR INDIA

INDIEN

22378

AIR KUBAN

DEN RUSSISKE FØDERATION

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NEW ZEALAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

TYSKLAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

USA

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , KG

TYSKLAND

17794

AIRBUS HELICOPTERS

TYSKLAND

32484

AIRCASTLE ADVISOR

USA

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

SYDAFRIKA

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

TYSKLAND

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIEN

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

USA

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SCHWEIZ

37424

AIRCRAFT PARTNER

TYSKLAND

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TJEKKIET

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBOURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

NORDMAKEDONIEN

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDIEN

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPPINERNE

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIEN

30361

AL HOKAIR

SCHWEIZ

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAIN

5165

ALPLA AIR CHARTER

ØSTRIG

38135

ALSCO

USA

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRLAND

32684

AMJET AVIATION

USA

4944

ANHEUSER BUSCH

USA

25743

ANSCHUTZ

USA

31290

AOP AIR OPERATING

SCHWEIZ

34337

API HOLDING

TYSKLAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

TYSKLAND

38283

ARIRANG IOM AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

27073

ARTOC GROUP FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT

EGYPTEN

38398

ASG AVIATION

TYSKLAND

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KASAKHSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KASAKHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KINA

14559

ASW AIR-SERVICE WERKFLUGDIESNT GMBH & CO. KG

TYSKLAND

40316

ATA CONCEPT GMBH

SCHWEIZ

30698

ATG SWISS FIRST

SCHWEIZ

29122

AURON LTD

BERMUDA

31787

AV8JET

DET FORENEDE KONGERIGE

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDIEN

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

USA

31551

AVIATION CAP GRP

DET FORENEDE KONGERIGE

35968

AVIATION INVESTMENT

TYSKLAND

35708

AVIATION JOLINA SEC

CANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

USA

f10001

ACADEMY OF ART UNIVERSITY

USA

3647

ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG

TYSKLAND

6802

AERO PERSONAL S.A DE C.V.

MEXICO

156

AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

35126

AEROLOGIC GMBH

TYSKLAND

35389

AGILES AVIATION GMBH & CO.KG

TYSKLAND

28844

AIR ASTANA JSC

KASAKHSTAN

33133

AIR CHINA CARGO CO., LTD

KINA

786

AIR CHINA LIMITED

KINA

1562

AIR SERBIA

SERBIEN

22317

AIR-SERVICE GMBH

TYSKLAND

32419

AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

21756

AIRTRANS FLUGZEUGVERMIETUNGS GMBH

TYSKLAND

8901

ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY

USA

19480

ASIANA AIRLINES

REPUBLIKKEN KOREA

20979

ATLAS AIR, INC.

USA

27868

ATLASJET AIRLINES

TYRKIET

31878

B&D AVIATION

USA

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

USA

30586

BALL CORP

USA

46216

BAMBOO AIRWAYS

VIETNAM

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

37657

BARBICAN HOLDINGS

DET FORENEDE KONGERIGE

509

BASF SE

TYSKLAND

29137

BATAVIA AIR

INDONESIEN

35233

BAVARIA INTERNATION

TYSKLAND

30306

BEDO BETEILIGUNGS

TYSKLAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

TYSKLAND

38554

BERATEX GROUP LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

32764

BHARAT FORGE

INDIEN

11312

BIZAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

3166

BLACK & DECKER

USA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

USA

28042

BLUE SKY GROUP

USA

37860

BLUEJETS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

14658

BMW AG

TYSKLAND

38111

BOEKHOORN M&A

NEDERLANDENE

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

USA

36062

BORAJET HAVACILIK

TYRKIET

37261

BOSTON POST LEASING

USA

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SCHWEIZ

680

BURDA REISEFLUG

TYSKLAND

29107

BZL BERMUDA LIMITED

BERMUDA

516

BAHAG BAUS HANDELSGESELLSCHAFT AG ZUG/SCHWEIZ ZWEIGNIEDERLASSUNG MANNHEIM

TYSKLAND

25978

BAUHAUS GESELLSCHAFT FÜR BAU- UND HAUSBEDARF MBH & CO.

TYSKLAND

f10795

BEEF PRODUCTS INC. / BPI TECHNOLOGY INC.

USA

f13674

BLACKHORSE, LLC.

USA

23956

BLUE SKY AIRSERVICE GMBH

TYSKLAND

29389

BOMBARDIER PREOWNED

USA

31614

BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH

TYSKLAND

37196

BOURNEMOUTH HANDLING LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

34852

BREMENFLY

TYSKLAND

15176

BUNDESPOLIZEI-FLIEGERGRUPPE

TYSKLAND

32874

BUSINESS JET LTD

NEW ZEALAND

19823

CA "AIR MOLDOVA" IS

REPUBLIKKEN MOLDOVA

33282

CANJET AIRLINES

CANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

SYDAFRIKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

USA

46300

CARGOLOGIC GERMANY

TYSKLAND

43019

CARGOLOGICAIR LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

32482

CARSON AIR LTD

CANADA

5800

CATHAY PACIFIC

KINA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPPINERNE

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

CANADA

28482

CFFI VENTURES INC

CANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KINA

28178

CIRRUS AVIATION

TYSKLAND

36157

CLUB SAAB 340

SCHWEIZ

4782

COMFORT AIR

TYSKLAND

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXICO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

31333

CORP JET SVCS

DET FORENEDE KONGERIGE

34548

CORPORATE JET REALI.

DET FORENEDE KONGERIGE

39156

CSM MINING SUPPLIES

SYDAFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLEN

39700

CVS/CAREMARK CORPORATION

USA

f10103

CANADIAN UTILITIES LIMITED

CANADA

35021

CHAI LTD.

SCHWEIZ

35418

CHALLENGE AERO AG

UKRAINE

22448

CIRRUS AIRLINES LUFTFAHRTGESELLSCHAFT MBH

TYSKLAND

f10709

COLGAN AIR SERVICES

USA

38182

COMMUNITY ENTERPRISES, LLC D/B/A 4274 AVIATION

USA

f10778

COMPUTER SCIENCES CORPORATION

USA

824

CONDOR FLUGDIENST GMBH

TYSKLAND

43597

D-CEMS FLUG GMBH

TYSKLAND

30922

DAIDALOS AVIATION

UKRAINE

34179

DAO AVIATION

DANMARK

967

DAS DIRECT AIR

TYSKLAND

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPERN

30651

DAUAIR

TYSKLAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

TYSKLAND

26466

DC AVIATION GMBH

TYSKLAND

f10558

DCS MANAGEMENT SERVICES

USA

30996

DEERE & COMPANY

USA

38547

DEKALB FARMERS MARK.

USA

37580

DERMAPHARM

TYSKLAND

31485

DEUTSCHE AIRCRAFT GMBH

TYSKLAND

f10774

DFZ, LLC

USA

f10589

DH FLUGCHARTER GMBH

TYSKLAND

48724

DHL AIR (AUSTRIA) GMBH

ØSTRIG

35715

DHL AIR LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

25139

DIETZ AG

TYSKLAND

37808

DIETZ AVIATION GMBH

TYSKLAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

TYSKLAND

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

TYSKLAND

37798

DO-TEC GMBH

TYSKLAND

27181

DONAVIA JSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

35451

DORNIER NO LIMITS

TYSKLAND

28795

DULCO HANDEL GMBH

TYSKLAND

968

DUSSMANN P

USA

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

NEDERLANDENE

4484

DELTA AIR LINES, INC.

USA

8980

DELTA TECHNICAL SERVICES LTD

TYSKLAND

1776

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

TYSKLAND

2044

DR. AUGUST OETKER KG

TYSKLAND

8082

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

USA

34736

EAST UNION

DEN RUSSISKE FØDERATION

36121

EAT LEIPZIG GMBH

TYSKLAND

34657

EEA GMBH

TYSKLAND

29883

EFB AVIATION

USA

996

EGYPTAIR

EGYPTEN

31615

EICHSFELD AIR GMBH

TYSKLAND

9807

EMIRATES INTL

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35749

EON AVIATION

INDIEN

31041

EPC HOLDINGS 644

USA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

TYSKLAND

19629

ESCHMANN H D

TYSKLAND

29929

ETIHAD AIRWAYS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34011

EURO AIR CHARTER

TYSKLAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

TYSKLAND

2034

EUROWINGS GMBH

TYSKLAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

USA

48305

EW DISCOVER GMBH

TYSKLAND

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPORE

36357

EXECUJET AVIATION

SYDAFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

CONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

USA

12213

EMIL CAPITAL PARTNERS, LLC

USA

f10180

EPPS AIR SERVICE, INC.

USA

22523

FAA

USA

4783

FAI RENT-A-JET GMBH

TYSKLAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANKRIG

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GMBH & CO KG

TYSKLAND

33077

FAS GMBH

TYSKLAND

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDA

35937

FINKCAS

TYSKLAND

27700

FIRST DATA CORP

USA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAYSIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

TYSKLAND

6705

FLM AVIATION

TYSKLAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

TYSKLAND

42260

FLYEGYPT

EGYPTEN

38804

FLYING TECHNOLOGY

DEN RUSSISKE FØDERATION

26843

FMG-FLUGSCHULE

TYSKLAND

11369

FORD EUROPE LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

1595

FRENZEL G

TYSKLAND

4232

FRONTIER AIRLINES

USA

38973

FUENFTE XR-GMBH

TYSKLAND

14557

FIRMA STEINER-FILM

TYSKLAND

f10193

FIVE STAR AVIATION, LLC

USA

36945

FLIGHTS HOLDINGS LIMITED

DE BRITISKE JOMFRUØER

1778

FLUGBEREITSCHAFT DES BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG (FLBSCHFT BMVG)

TYSKLAND

32678

FRESENA FLUG GMBH & CO KG

TYSKLAND

25111

G-92 KFT

UNGARN

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

TYSKLAND

33821

GE CAPITAL B.V.

NEDERLANDENE

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SCHWEIZ

25027

GEKO TRADE

TYSKLAND

3349

GENERAL MOTORS

USA

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

TYSKLAND

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGERIA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

TYSKLAND

38591

GERMANIA EXPRESS

TYSKLAND

35803

GHASSAN AHMED AL

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34848

GLOBAL A/C CONSULT

USA

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA

38372

GLOBO AVIACAO

BRASILIEN

23743

GOMEL AIRLINES

BELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIEN

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

NORDMAKEDONIEN

38832

GREENWAY JETS

USA

2395

GROB AIRCRAFT AG

TYSKLAND

32172

GULF JET

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

9243

GERMANIA FLUGGESELLSCHAFT MBH

TYSKLAND

28944

GERMANWINGS GMBH

TYSKLAND

34841

GIBBS INTERNATIONAL, INC.

USA

38737

GREEN BAY PACKAGING INC.

USA

315

GRUSS & COMPANY

USA

f10984

GUITAR CENTER, INC.

USA

37030

HAMBURG AIRWAYS

TYSKLAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

TYSKLAND

33302

HAVERFORD SUISSE

SCHWEIZ

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

USA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

DET FORENEDE KONGERIGE

25435

HBK HOLDING COMPANY

QATAR

35307

HELIJET CHARTER

TYSKLAND

48372

HESTON AIRLINES, UAB

LITAUEN

31103

HOMAC AVIATION AG

LUXEMBOURG

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

TYSKLAND

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (D.B.A. FREEBIRD AIRLINES)

TYRKIET

28618

HAWORTH TRANSPORT

USA

32953

HEIDELBERGCEMENT AG

TYSKLAND

f11187

HERC MANAGEMENT SERVICES LLC

USA

33269

HERRENKNECHT AVIATION GMBH

TYSKLAND

f10240

HESS CORPORATION

USA

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

USA

f11457

ICA GLOBAL SERVICES LLC

USA

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

USA

35785

IFM TRAVIATION GMBH

TYSKLAND

39551

IKAR LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

25785

ILYUSHIN AVIATION

DEN RUSSISKE FØDERATION

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

1528

IRANAIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

TYSKLAND

27301

IVANHOE AVIATION 2

SINGAPORE

24664

INTERMAP TECHNOLOGIES

USA

35760

JEJU AIR

REPUBLIKKEN KOREA

39559

JESWALT INTL

DE BRITISKE JOMFRUØER

11307

JET EXECUTIVE INT.

TYSKLAND

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

21727

JET LINK

ISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

16761

JETFLIGHT AVIATION INC.

SCHWEIZ

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXICO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

USA

21462

JOHNSON CONTROLS

USA

36272

JORDAN INTNL

KINA

11646

JULIUS BERGER

NIGERIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TJEKKIET

21723

JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

37720

K5-AVIATION GMBH

TYSKLAND

1610

KARMANN GMBH

TYSKLAND

31171

KAZAVIASPAS

KASAKHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINE

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGERIA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SERBIEN

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

REPUBLIKKEN KOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

DEN RUSSISKE FØDERATION

33039

KUBASE AVIATION

INDIEN

1673

KUWAIT AIRWAYS

KUWAIT

23758

KIMBERLY-CLARK CORPORATION

USA

25800

KNAUF ASTRA LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

32568

KOMPASS GMBH & CO. KG

TYSKLAND

4335

KRAFT FOODS GLOBAL INC.

USA

36476

LANARA LTD

KASAKHSTAN, KIRGISISTAN

44176

LANBOWAN LIMITED

SCHWEIZ

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

TYSKLAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

TYSKLAND

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

TYSKLAND

28576

LIBRA TRAVEL

SCHWEIZ

42192

LIEBHERR AVIATION

TYSKLAND

f12832

LINCARE LEASING LLC

USA

32192

LONDON CORPORATE JET

DET FORENEDE KONGERIGE

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIEN

45016

LYNXJET

ISRAEL

f10298

LEVI, RAY & SHOUP, INC.

USA

15456

LUFTFAHRT-BUNDESAMT

TYSKLAND

3857

LUFTHANSA CARGO AG

TYSKLAND

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

TYSKLAND

f13551

M-BJEP LTD.

ISLE OF MAN

24502

M. BOHLKE VENEER CORP.

USA

21072

MAHAN AIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

NORDMAKEDONIEN

12521

MARXER ANLAGEN

TYSKLAND

36372

MAT AIRWAYS

NORDMAKEDONIEN

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TYRKIET

31538

MERLIN AVIATION

SCHWEIZ

444

MHS AVIATION GMBH

TYSKLAND

9082

MIDWEST AVIATION NE

USA

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

DEN RUSSISKE FØDERATION

37975

MILLENNIUM AVIATION

ØSTRIG

37426

MINERALOGY PTY LTD.

USA

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

DEN FORENEDE REPUBLIK TANZANIA

28438

MLW AVIATION LLC

USA

25067

MNG HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S. (MNG AIRLINES)

TYRKIET

3057

MOELLERS MASCHINEN

TYSKLAND

36267

MONACO SPORTS MNGMT

DET FORENEDE KONGERIGE

28473

MOONSTAR AVIATION

TYRKIET

31348

MORGAN STANLEY MGMT

USA

27187

MW AVIATION GMBH

TYSKLAND

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIEN

38209

MZ TRANSPORTATION

TYSKLAND

f13119

MARINER AIR LLC

USA

38512

MICROSTRATEGY SERVICES CORPORATION

USA

f13307

MIKLOS SERVICES CORP.

DE BRITISKE JOMFRUØER

f10785

N16FX TRUST

USA

f12724

N250RG LLC

USA

26118

NASA AMES CENTER

USA

36849

NATIONAL AIR CARGO GROUP INC

USA

33963

NATIONAL LEGACY

KUWAIT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

DET FORENEDE KONGERIGE

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

TYSKLAND

38835

NEBULA III LTD UAE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

TYSKLAND

15551

NEW YORKER GROUP

TYSKLAND

24661

NORTH AMERICAN JET

USA

29267

NOVELLUS SYSTEMS

USA

31791

NOVESPACE

FRANKRIG

35125

NASSER LTD.

CAYMANØERNE

f13922

NEWLEAD LIMITED

DE BRITISKE JOMFRUØER

12218

NIKE, INC.

USA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

TYSKLAND

33138

OCA INTERNATIONAL

TYSKLAND

22820

OMAN AIR

OMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMAN

2061

OMNIPOL

TJEKKIET

17692

ONUR AIR

TYRKIET

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

DEN RUSSISKE FØDERATION

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NEDERLANDENE

8236

OWENS CORNING CORPORATION

USA

25059

OMNI AIR INTERNATIONAL

USA

23244

OPEN JOINT STOCK COMPANY "ROSSIYA AIRLINES" JSC "ROSSIYA AIRLINES"

DEN RUSSISKE FØDERATION

3343

P&P PROMOTION

TYSKLAND

852

PARAGON RANCH

USA

36875

PATRONUS AVIATION

DE BRITISKE JOMFRUØER

23471

PCT POWDER COATING TECHNOLOGIES INTL. SARL

SCHWEIZ

34044

PD AIR OPERATION LTD

TYSKLAND

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TYRKIET

22294

PENSKE JET, INC.

USA

19475

PETERS GMBH

TYSKLAND

37609

PETROPAVLOVSK MC

DEN RUSSISKE FØDERATION

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

USA

5225

PHOENIX AIR GMBH

TYSKLAND

3085

PICTON II LTD

BERMUDA

22309

POLET

DEN RUSSISKE FØDERATION

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

USA

37040

PREISS-DAIMLER

TYSKLAND

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

TYSKLAND

34553

PRIVATE JET HOLD.

DE BRITISKE JOMFRUØER

12196

PRIVATE WINGS

TYSKLAND

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

TYSKLAND

3751

PROCTER&GAMBLE

USA

12648

PACELLI-BETEILIGUNGS GMBH & CO. KG

TYSKLAND

33666

PAKISTAN AVIATORS AND AVIATION (PVT) LTD.

PAKISTAN

29731

PARC AVIATION

IRLAND

775

PENTASTAR AVIATION, LLC

USA

2196

QANTAS AIRWAYS

AUSTRALIEN

21912

QATAR AIRWAYS

QATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

TYSKLAND

37057

RADIC AVIATION

SAUDI-ARABIEN

30124

RAE - REGIONAL AIR

TYSKLAND

32083

RAY ENTERPRISES

USA

30485

RC AVIATION LLP

USA

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

TYSKLAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

30938

RIKSOS TURIZM LT

TYRKIET

5547

RJR WINSTON SALEM

USA

f13620

RNJ GMBH. & CO KG

TYSKLAND

48829

ROM CARGO AIRLINES S.R.L.

RUMÆNIEN

29599

ROYAL JET

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32723

RSG RENTAL SERVICES

TYSKLAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

TYSKLAND

37464

RUAG SCHWEIZ AG

SCHWEIZ

38246

RUSAERO

DEN RUSSISKE FØDERATION

9200

RYAN INTL AIRLINES

USA

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

USA

29352

RENTAIR UK LTD

TYSKLAND

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

USA

606

ROBERT BOSCH GMBH

TYSKLAND

22593

S BRUNEI SULTAN

BRUNEI DARUSSALAM

44121

S SWAZILAND

SWAZILAND

f10788

SAP AMERICA INC.

USA

18991

SAP SE

TYSKLAND

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

DE BRITISKE JOMFRUØER

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

TYSKLAND

5031

SCHWARZMUELLER

ØSTRIG

30971

SEARAY BD100

SYDAFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

USA

46854

SF AIRLINES CO., LTD

KINA

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVERIGE

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINA

22814

SHARJAH RULERS FLT

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

27735

SIK-AY HAVA TASIMACILIK A.S.

TYRKIET

38681

SILK WAY WEST

ASERBAJDSJAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPORE

1034

SIRTE OIL

LIBYEN

f12146

SIRVAIR, S.A. DE C.V.

MEXICO

7867

SIXT

TYSKLAND

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIEN

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPORE

2477

SKY JET

SCHWEIZ

37940

SKY SWALLOWS LTD.

DEN RUSSISKE FØDERATION

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGERIA

34392

SKYBUS

KASAKHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

USA

19819

SKYPLAN SERVICES

CANADA

31870

SM AVIATION

TYSKLAND

42622

SMART JET AVIATION

DE BRITISKE JOMFRUØER

32544

SMS AVIATION GMBH

TYSKLAND

33747

SOMON AIR

TADSJIKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

SYDAFRIKA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

USA

36224

SPECTRA ENERGY

USA

26725

SPIRIT AIRLINES 2

USA

28904

SPX FLOW

USA

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRI LANKA

36094

SSP AVIATION

INDIEN

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPERN

32446

STAR AVIATION SRVCS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

29368

STAR AVIATION UG

TYSKLAND

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINE

32361

STRONG AVIATION

KUWAIT

30086

SUMMIT AIR

CANADA

44422

SUNDAIR GMBH

TYSKLAND

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SCHWEIZ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SCHWEIZ

f12122

SAFEWAY, INC.

USA

24784

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

REPUBLIKKEN KOREA

f10701

SERVICIOS AEREOS REGIOMONTANOS, S.A.

MEXICO

21734

SIBERIA AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

f12005

SPIRAL, INC.

USA

29841

SPIRIT OF SPICES GMBH

TYSKLAND

10201

SUNEXPRESS (GÜNES EKSPRES HAVACILIK A.S.)

TYRKIET

28362

SUN D'OR INTERNATIONAL AIRLINES LTD

ISRAEL

12878

SÜDZUCKER REISE-SERVICE GMBH

TYSKLAND

36760

T'WAY AIR CO LTD

REPUBLIKKEN KOREA

8360

TACA

EL SALVADOR

40974

TATA SIA AIRLINES LT

INDIEN

35978

TATHRA INTERNATIONAL

DEN RUSSISKE FØDERATION

32576

TB INVEST GROUP

TJEKKIET

31566

TEAM AVIATION

TYSKLAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ØSTRIG

36210

TESLA AIR

SCHWEIZ

42391

TEXTRON AVIATION

USA

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

48508

TITAN AIRWAYS MALTA LIMITED

MALTA

f12990

TOKECO INCORPORATED

USA

21908

TOKOPH D P

SYDAFRIKA

f14958

TPS GROUP HOLDING INC.

DE BRITISKE JOMFRUØER

33923

TREK-AIR B.V.

NEDERLANDENE

37070

TREVO AVIATION LTD

TYSKLAND

1389

TUIFLY GMBH

TYSKLAND

33495

TURBOJET KFT

UNGARN

33979

TURKUAZ AIRLINES

TYRKIET

7971

TW AIR

BERMUDA

2681

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

f10445

THOMAS H. LEE PARTNERS

USA

14993

THYSSENKRUPP DIENSTLEISTUNGEN GMBH

TYSKLAND

31353

TIDNISH HOLDINGS LIMITED

CANADA

f11873

TILLFORD LIMITED

BERMUDA

2758

TURKISH AIRLINES THY

TYRKIET

f12479

TYREMAX PTY LTD

AUSTRALIEN

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINE

24948

UKSATSE

UKRAINE

46440

UR AIRLINES

IRAK

4692

US AIRWAYS, INC.

USA

29839

USA 3000 AIRLINES

USA

34914

USA JET AIRLINES 3

USA

43007

USAA

USA

26886

UTAIR AVIATION, JSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

USBEKISTAN

2782

UNITED AIRLINES, INC.

USA

8960

UNITED PARCEL SERVICE CO

USA

35921

UNITED THERAPEUTICS

USA

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILIEN

37759

VENTURE AVTN GROUP

USA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

TYSKLAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

TYSKLAND

2812

VRG LINHAS AEREAS S/A

BRASILIEN

39258

VUKY HOLDINGS LTD

SCHWEIZ

31669

VACUNA JETS LIMITED

BERMUDA

30637

VALE S/A

BRASILIEN

46913

VECELLIO MANAGEMENT SERVICE

USA

2833

VIESSMANN WERKE GMBH & CO. KG

TYSKLAND

18671

VOLGA-DNEPR AIRLINES LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

36235

WATERLOO AVIATION

CANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

TYSKLAND

1323

WEKA FLUGDIENST GMBH

TYSKLAND

35535

WELLS FARGO BANK (2)

USA

34391

WHS CONSULTING AG

SCHWEIZ

10834

WIKING HELIKOPTER

TYSKLAND

33317

WINAIR AUSTRIA

ØSTRIG

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAINE

37044

WOELBERN FLIGHT 01

TYSKLAND

36967

WOELBERN FLIGHT 02

TYSKLAND

2930

WORLD AIRWAYS

USA

30605

WHEELS AVIATION LTD.

TYSKLAND

27514

WIRTGEN BGMBH

TYSKLAND

32609

XIAMEN AVIATION AVV

DEN RUSSISKE FØDERATION

36920

XR-GMBH

TYSKLAND

32403

XRS HOLDINGS, LLC

USA

34976

YH AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

34953

ZENITH CAPITAL LTD

SCHWEIZ

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASILIEN

38977

ZWEITE XR-GMBH

TYSKLAND

5960

ZEMAN FTL

TYSKLAND

f10488

ZIFF BROTHERS INVESTMENT, LLC

USA

24568

EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO. KG

TYSKLAND

ESTLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPERN

38113

FL TECHNICS AB

LITAUEN

22574

MIL JAPAN

JAPAN

10937

MIL RUSSIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

1117

MIL SWITZERLAND

SCHWEIZ

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTLAND

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTLAND

30036

ULS AIRLINES CARGO

TYRKIET

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE

IRLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

34931

BLUE NIGHTINGALE TRADING

SYDAFRIKA

32901

142955 ONTARIO LTD

CANADA

37435

921BE LLC

USA

27726

994748 ONTARIO INC

CANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

USA

27976

ABCO AVIATION INCORPORATED

USA

35023

ACFT FINANCE TRUST

IRLAND

31510

ACP JETS

USA

f11447

ADC AVIATION LLC

USA

f10775

ADP AVIATION, LLC

USA

132

AER LINGUS

IRLAND

29293

AERO TIMBER PARTNERS

USA

23714

AERO TOY STORE LLC

USA

28752

AEROMANAGMENT GROUP

USA

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IRLAND

32813

AIR BLESSING

USA

7057

AIR SHAMROCK

USA

32218

AIR TAHOMA

USA

28432

AIR TREK

USA

33141

AIRTIME LLC

USA

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

USA

f12838

ALEDO SUB LLC

USA

26140

ALLTECH

USA

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

USA

f12957

AMC 50 LLC

USA

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

USA

27173

APACHE CORP

USA

38618

AR INVESTMENTS LLC.

USA

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

USA

34018

ARKIVA LTD.

IRLAND

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IRLAND

29280

ASTOR STREET ASSET

USA

35166

AT&T MANAGEMENT SERVICES, L.P.

USA

33136

ATLANTIC AV KTEB

USA

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANMARK

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

DEN RUSSISKE FØDERATION

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

IRLAND

f11798

AVION SALES LLC

USA

27087

AVIONETA

USA

29670

AERO WAYS INC

USA

f10007

AIR REESE, LLC

USA

f10765

ALASKA EASTERN PARTNERS

USA

36324

ALTIS

IRLAND

f12155

AMALGAMATED CONSOLIDATED, INC.

USA

f12108

AMBASSADOR MARKETING INTERNATIONAL INC.

USA

26369

B&G LEASING

USA

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

CANADA

31686

BARNARD AVIATION

USA

1537

BAXTER HEALTH CARE

USA

34487

BAZIS INTL INC.

CANADA

33090

BEACON AVIATION

IRLAND

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

USA

25114

BECKER GROUP

USA

6890

BECTON DICKINSON

USA

32660

BEDEK AVIATION

ISRAEL

38915

BEL AIR LLC

USA

36482

BGST LLC

USA

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

USA

f12964

BLATTI AVIATION INC

USA

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

USA

f11410

BORG HOLDINGS LLC

USA

31975

BOULDER US

USA

32952

BPG PROPERTIES

USA

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

THAILAND

f12103

BENSON FOOTBALL, LLC

USA

35372

BINDLEY CAPITAL PARTNERS

USA

f12682

BOMBARDIER NEW AIRCRAFT

USA

36888

BOSTON SCIENTIFIC CORP

USA

f11899

C C MEDIA HOLDINGS INC

USA

35160

C. DOT AVIATION, LLC

USA

36790

C2C AIR CHARTERS

USA

37117

CA, INC.

USA

32717

CAMERON HENKIND

USA

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

USA

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

USA

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

USA

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

IRLAND

34153

CAYLEY AVIATION

SCHWEIZ

30896

CCA AIR CHARTER

USA

f10927

CEF 2002 AIRCRAFT LLC D/B/A CERIDIAN CORPORATION

USA

36333

CELLO AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

29250

CENTURION AVTN SRVCS

USA

36860

CESSNA FINANCE CORP

DET FORENEDE KONGERIGE

f11418

CESSNA FINANCE CORP

DET FORENEDE KONGERIGE

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

USA

5078

CINTAS

USA

37889

CIRRUS AVIATION (US)

USA

21455

CITYJET

IRLAND

36082

CMC GROUP INC.

USA

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

USA

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

USA

33877

CORACLE AVIATION

SCHWEIZ

19036

CORPORATE JETS PA

USA

9248

CRANE COMPANY

USA

28444

CROSS AVTN

DET FORENEDE KONGERIGE

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

USA

f13609

CENTER FOR DISEASE DETECTION LLC

USA

3769

CHEVRON U.S.A.INC.

USA

f12458

CODALE ELECTRIC SUPPLY INC.

USA

f11882

COLSON & COLSON GENERAL CONTRACTOR

USA

f13788

CONSTELLATION PRODUCTIONS

USA

30753

COVIDIEN

USA

f10987

COZZENS AND CUDAHY AIR

USA

f10650

DARBY HOLDINGS

USA

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

USA

31690

DELTA JET USA

USA

24235

DENISTON ENTERPRISES

USA

35507

DIAMOND AIR CHARTER

DET FORENEDE KONGERIGE

30715

DMB AVIATION

USA

35370

DOMINOS PIZZA (2)

USA

f12713

DSS214 LLC

USA

6064

DUBAI AIR WING

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

USA

f13128

DAVID A. DUFFIELD/ PEGASUS VI, LLC.

USA

45097

DREAMLINE AVIATION LLC

USA

35072

EAC AIR LLC

USA

8339

EATON

USA

1009

ELI LILLY

USA

23828

EMC IRELAND

IRLAND

23627

EMERCOM RUSSIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

33649

ENCORE 684 LLC

USA

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

USA

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

USA

f10176

ENERGY CORPORATION OF AMERICA

USA

f15935

EXCOLO AVIATION

USA

f10183

EXECUTIVE FLIGHT SOLUTIONS, LLC

USA

33361

FAGEN INC

USA

29521

FAIRMONT AVIATION SE

CANADA

35375

FALCON 50 LLC

USA

33587

FANAR AVIATION LTD

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPTEN

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IRLAND

28181

FERRO CORP

USA

30469

FIRST VIRTUAL AIR

USA

18781

FJ900

USA

9532

FL AVIATION CORPORATION

USA

47917

FLEXIBLE FLIGHT WLL

BAHRAIN

31774

FLYING SQUIRREL

USA

10276

FLYNN FINANCIAL

USA

6573

FOUR STAR

USA

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRLAND

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

USA

3826

FRIEDKIN INTL

USA

22293

FRONTLINER INC

USA

f12666

FALCON FIFTY LLC

USA

35797

FELHAM ENTERPRISES INC

USA

23081

FERTITTA ENTERPRISES

USA

f10208

FLIGHTSTAR CORPORATION

USA

f10877

FORTUNE BRANDS, INC.

USA

21858

FROST ADMINISTRATIVE SERVICES, INC.

USA

f11889

FUTURA TRAVELS LIMITED

INDIEN

39022

GAUGHAN FLYING LLC

USA

38550

GC INTERNATIONAL LLC

USA

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRLAND

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

IRLAND

26624

GENERAL MILLS SALES

USA

38543

GEORGE GUND 3

USA

f13141

GIII AIRCRAFT MANAGEMENT, LLC

USA

f12778

GIV EXEC JET LLC

USA

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

USA

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

USA

23814

GLOBAL WINGS LTD

SCHWEIZ

3964

GOODYEAR

USA

f10230

GPAIR LIMITED

CANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

USA

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

USA

26847

GREENHILL AVTN

USA

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

USA

f11239

GAMESTOP, INC

USA

33031

GEMINI LTD

USA

f13449

GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS

USA

f12159

GILEAD SCIENCES

USA

f10231

GRAHAM BROTHERS CONSTRUCTION CO., INC

USA

22958

GROUP HOLDINGS

USA

f13612

GUTHY RENKER AVIATION

USA

f15722

H.E. MANAGEMENT

USA

24874

HAC (HANGAR ACQUISITION CORPORATION)

USA

28219

HARLEY-DAVIDSON

USA

21857

HARSCO

USA

31054

HEAVYLIFT INT.

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

1423

HERSHEY COMPANY

USA

26380

HERTZ CORP

USA

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

USA

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

USA

24776

HOME DEPOT

USA

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRLAND

5170

HUMANA

USA

29387

HARBERT AVIATION

USA

f12750

HAWK HOLLOW AVIATION LLC

USA

42446

HORMEL FOODS CORPORATION

USA

f11193

IAMAW

USA

24747

IFFTG

USA

32500

ILFC IRELAND LTD

IRLAND

21409

IRVING AIR SERVICE

CANADA

28726

INTERNATIONAL JET MANAGEMENT

USA

36005

IRVING OIL TRANSPORT INC.

CANADA

32671

JANNAIRE LLP

DET FORENEDE KONGERIGE

35830

JAPC INC

USA

f10275

JELD-WEN, INC.

USA

27861

JEP LEASING

USA

22094

JEPPESEN UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

32549

JET CLIPPER JOHNNY

USA

35926

JET LOGISTICS INC

USA

35981

JET SHARES ONLY

USA

32652

JET SMART INC

USA

30210

JET-A-WAY CHARTERS

USA

36494

JETSELECT, LLC

USA

48322

JFW LEASING II LLC

USA

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

USA

26509

JOLUK AVTN

USA

39282

JAMES S OFFIELD

USA

f10555

JANAH MANAGEMENT COMPANY LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

31850

JARDEN CORP

USA

f10276

JEPSON ASSOCIATES INC.

USA

34314

JET DIRECT AVIATION (FILED FOR BANKRUPTCY ON 25/02/2009)

USA

f10282

JOHN M. CONNORS, JR.

USA

1584

JOHNSON&JOHNSON

USA

35520

JONES INTERNATIONAL AVIATION LLC

USA

f10702

KEB AIRCRAFT SALES, INC.

USA

8180

KELLOGG

USA

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

USA

32210

KLEIN TOOLS

USA

20894

KOHLER CO

USA

f10286

KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY

USA

f10287

KENAIR, INC.

USA

f10713

KONFARA COMPANY

USA

31706

LCG ENTERPRISES

USA

35616

LEONARD GREEN & PART

USA

12275

LIBERTY MUTUAL

USA

32207

LISBON LIMITED

BERMUDA

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

USA

28852

LONDON CITY JET

DET FORENEDE KONGERIGE

35829

LOWES COMPANIES INC

USA

40196

LP 221 LC

USA

37926

LUGHNASA MGMT LLC

USA

36958

LUNA ENTERTAINMENT

USA

f10295

LECO CORPORATION

USA

29729

LETICA LEASING LLC

USA

36957

LEVEL 3 COMMUNICATIONS

USA

f10302

LOWER CROSS AIRCRAFT CORP.

USA

38901

M&M AVIATION GROUP

USA

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IRLAND

30454

MAJJEC JHETT

USA

26422

MANDAN

USA

38653

MANHAG AG

SCHWEIZ

31670

MATTHEWS JOHN

DET FORENEDE KONGERIGE

29444

MC GROUP

USA

12177

MELLON BANK

USA

27630

MERCURY ENGINEERING

IRLAND

11068

MGM RESORTS AVIATION CORP

USA

30050

MHS TRAVEL & CHTR

USA

37895

MID SOUTH JETS INC

USA

26475

MIDAMERICAN ENERGY

USA

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

IRLAND

f10317

MMB MANAGEMENT ADVISORY SERVICES

USA

31703

MMRB SERVICES

USA

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

USA

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

USA

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

USA

40770

MRTV LLC

USA

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDA

f12230

MANNCO LLC

USA

27893

MERCK & CO., INC.

USA

f10507

MIDLAND FINANCIAL CO.

USA

f10968

MOZART INVESTMENTS, INC.

USA

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

USA

f12769

N48KZ LLC

USA

39276

N583KD LLC

USA

18796

N728LW LLC

USA

f10324

NASCAR, INC.

USA

f10328

NCR CORPORATION

USA

18352

NESTLE PURINA PETCAR

USA

29867

NEXT FLIGHT JETS

USA

32930

NINETY EIGHT AVTN

USA

33473

NOK AIR

THAILAND

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

USA

26985

NORTH STAR AVTN

USA

42956

NORWEGIAN AIR INTL

IRLAND

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

DET FORENEDE KONGERIGE

36522

NEW ORION AIR GROUP

USA

43372

NOBLE ENERGY, INC.

USA

f10334

NOEL GROUP AVIATION

USA

f12013

NORFOLK SOUTHERN CORP.

USA

f12093

NUSTAR LOGISTICS

USA

f10917

OAKLR AVIATION SERVICES LLC

USA

32397

OFFICE DEPOT

USA

37310

OKAY AIRWAYS

KINA

9116

OMEGA AIR (USA)

USA

f11444

OPA LLC

USA

7079

ORBIS INTL

USA

35897

OSLO EXPRESS

USA

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

USA

2079

OWENS ILLINOIS

USA

f11106

ORANGE CRIMSON AVIATION, LLC

USA

10012

P & E PROPERTIES

USA

33261

PACIFIC SKY

CANADA

8792

PALMER A

USA

f10642

PAM MANAGEMENT SERV. LLC

USA

36792

PB AIR LLC

USA

29783

PEGASUS AVIATION CA

USA

36816

PHILLIPS EDISON & CO

USA

32055

PIONEER ADVENTURES

NEW ZEALAND

39139

PITCH LINK LLC

USA

f10361

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

USA

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

USA

f10729

PPD DEVELOPMENT, LLC

USA

32096

PRIME AVIATION JSC

KASAKHSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

USA

f10820

PALM BEACH AVIATION, INC.

USA

f10351

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION

USA

3252

PEPSICO, INC.

USA

f10918

PILGRIM AIR

USA

f10979

PINJET AVIATION, LLC

USA

31045

PRIVATESKY AVIATION LLC

USA

7076

PROJECT ORBIS INTERNATIONAL, INC.

FRANKRIG

26605

QUEST AVTN

USA

29692

RABBIT RUN

USA

32706

RBGT LLC

USA

f10978

REAUD MORGAN QUINN

USA

31234

RED BARN FARMS

USA

37662

REYNOLDS JET MGMT

USA

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

USA

35940

RIZON JET UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

38890

RKK MANAGEMENT, INC.

USA

31650

ROBINSON AVTN

USA

f11777

ROBINSON LEASING INC

USA

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

USA

23899

ROLLINS INC.

USA

29788

RORO 212

USA

31502

ROTOR TRADE (ARC)

USA

2292

ROWAN COMPANIES PLC

USA

30090

RUSAVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

39971

RUUD LIGHTING INC

USA

46258

RYANAIR UK LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

8651

RYANAIR DAC

IRLAND

28054

SAFEWAY

USA

45188

SAS IRELAND

IRLAND

34898

SD VERMOGENSVERWALT

TYSKLAND

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

USA

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

USA

f11250

SGSF CAPITAL VENTURE LLC

USA

32093

SHEARWATER AIR

USA

24869

SIERRA PACIFIC IND

USA

40083

SILVER AIR 2

USA

36640

SIM SAS

FRANKRIG

f12817

SITRICK AND CO

USA

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEXICO

f12106

SPG FRANK GROUP (SPG MANAGEMENT, LLC AND FRANK GROUP, LLC)

USA

40089

SPIRE FLIGHT SOL.

DET FORENEDE KONGERIGE

30500

STANDARD & POORS

USA

31823

STARSHIP ENTERPRISE

USA

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

USA

37246

SELECT MANAGEMENT RESOURCES, LLC

USA

f10824

SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA

USA

f14029

SIGNATURE GROUP LLC

USA

f13116

STANDRIDGE COLOR CORPORATION

USA

36081

STARBUCKS CORPORATION

USA

f10501

SUNOCO INC.

USA

35071

T2 AVIATION MGMT.

USA

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

USA

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

USA

21578

TENNECO INC

USA

3696

TEXAS INSTRUMENTS

USA

f11309

THIRD SECURITY LLC

USA

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

USA

f13842

TLS AVIATION LLC

USA

f12991

TONY DOWNS FOODS

USA

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

USA

9788

TRANSIT AIR SRVC

USA

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

USA

29623

TRICYCLE AVIATION

USA

38625

TASHI CORPORATION

USA

f11003

TENDENCIA ASSET MANAGEMENT

CAYMANØERNE

25363

THE BOEING COMPANY

USA

40990

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

USA

f10446

TOUR AIR, INC.

USA

f12231

TRANSLATIN S.A.

USA

45090

UNICORP AVIATION LLC

USA

4090

UNITED COMPANY THE

USA

2797

UNITED STATES STEEL

USA

f10462

US BANK NA TRUSTEE

USA

f10460

UNISYS CORPORATION

USA

9252

UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH (UCAR)

USA

9275

VALLEJO INVESTMENTS

USA

f11803

VALLEY JET LLC

USA

29120

VEN AIR

IRLAND

32119

VIA FELIZ II

USA

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

USA

28043

VILLAGE EQUIPMENT

USA

8142

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

36447

VTB LEASING (EUROPE)

DEN RUSSISKE FØDERATION

f10591

VULCAN MATERIALS COMPANY

USA

35911

WALLAN AVIATION 2

SAUDI-ARABIEN

38924

WAR ENTERPRISES

USA

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

USA

5187

WELDBEND

USA

35439

WELLS FARGO BANK NW

USA

31125

WESTON LTD

IRLAND

22445

WHITE CLOUD

USA

38797

WILDGOOSE LLC

USA

33542

WING FINANCIAL LLC

USA

28282

WINGEDFOOT AVTN

USA

38212

WINGS AVIATION (DE)

USA

29233

WRENAIR

IRLAND

36499

WARNER CHILCOTT

USA

f10815

WASHINGTON PENN PLASTIC COMPANY

USA

f10789

WELLS FARGO BANK NORTHWEST, C/O MORGAN & MORGAN

USA

f10792

WERNER ENTERPRISES INC.

USA

25465

WESTJET

CANADA

f11532

WORLDWIDE AIRCRAFT HOLDING COMPANY

BERMUDA

32454

XJET USA

USA

f10485

XEROX CORPORATION

USA

31649

Z1 HOLDINGS

USA

44261

ZALA GROUP LLC

USA

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

USA

GRÆKENLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

23232

AEROSVIT

UKRAINE

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENYA

39537

AIR CANADA ROUGE LP

CANADA

30742

AIR COLUMBUS

UKRAINE

40237

AIR LEISURE

EGYPTEN

29972

AIR LINK INTL (CY)

CYPERN

44218

AIR MEDITERRANEAN

GRÆKENLAND

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENYA

46328

AIRCOMPANY JONIKA LLC

UKRAINE

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ISRAEL

47756

ALLIANCE EXECUTIVE JETS LTD.

MALTA

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

37966

ASPAMIA LLC

USA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDI-ARABIEN

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAINE

20514

AEGEAN AIRLINES

GRÆKENLAND

375

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

USA

f12684

AVENGE INC

USA

48020

BEES AIRLINE

UKRAINE

34069

BELRESCUEAVIA

BELARUS

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

SCHWEIZ

47535

BLACK EAGLE HAVACILIC ANONIM SIRKETI

TYRKIET

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRÆKENLAND

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENYA

29396

BOOTH CREEK MGMT

USA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINA

35729

CASSEL INVEST LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

19644

COSTAIR LTD

GRÆKENLAND

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

f11403

DRAGON LEASING CORP

USA

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

40100

ELLINAIR S.A.

GRÆKENLAND

36585

ELTANIN AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIEN

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIEN

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

QATAR

35228

FIRST AIRWAYS

GRÆKENLAND

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIEN

31722

GAINJET AVIATION

GRÆKENLAND

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

USA

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

SYDAFRIKA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SAUDI-ARABIEN

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

USA

17957

GREENLEAF

USA

38025

GRYPHON AIRLINES

KUWAIT

f11417

GS200 INC TRUSTEE

USA

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

23443

HCAA

GRÆKENLAND

38724

HEAD START AVTN SYS

CYPERN

36043

HERITAGE AVTN DEV.

DET FORENEDE KONGERIGE

f12006

HANWHA CHEMICAL CORPORATION

REPUBLIKKEN KOREA

38831

INTAKA MANAGE PTY

SYDAFRIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, COMORERNE, REUNION

26787

INTRACOM

GRÆKENLAND

31881

INTRALOT

USA

36434

ISLANDSITE INVEST.

SYDAFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIEN

31622

JET AIRLINES JSC

KASAKHSTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

KINA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRÆKENLAND

33560

KENRICK LTD.

ISRAEL

35938

KNIGHTSDENE LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRÆKENLAND

47934

MARATHON AIRLINES

GRÆKENLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

USA

1099

MIL GREECE

GRÆKENLAND

21948

MINAIR

DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASILIEN

40473

N.Z. VOYAGES

FRANKRIG

35475

NORDSTAR AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

34624

OLYMPIC AIR

GRÆKENLAND

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

GRÆKENLAND

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

GRÆKENLAND

24067

ORASCOM

EGYPTEN

22404

OXY USA INC

USA

f10342

OLAYAN FINANCING COMPANY

SAUDI-ARABIEN

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRÆKENLAND

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIEN

24760

PALESTINIAN AIRLINES

DET BESATTE PALÆSTINENSISKE OMRÅDE

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRÆKENLAND

28119

POLISH MORSKI

POLEN

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TYRKIET

37638

PRIMEVALUE TRADING

DE BRITISKE JOMFRUØER

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDIEN

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIEN

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPORE

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDA

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SAUDI-ARABIEN

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRO

29176

SINCOM AVIA

UKRAINE

3991

SIOUX COMPANY LTD

SCHWEIZ

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRÆKENLAND

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

USA

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

UKRAINE

31819

TRANS AVIATION

KUWAIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTEN

46019

UMATILA TRADING LIMITED

CYPERN

9459

UNIVERSAL AIR LINK

USA

38722

VAXUCO

VIETNAM

24805

YAMAL

DEN RUSSISKE FØDERATION

SPANIEN

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

26560

245 PILOT SERVICES

USA

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

CAYMANØERNE

4648

AERO ANGELES

MEXICO

45064

AERO GUERNSEY LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIEN

36647

AEROGAL

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXICO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANIEN

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXICO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

USA

29323

AIR AMDER

MAURETANIEN

24500

AIR COMET S.A.

SPANIEN

9345

AIR EUROPA

SPANIEN

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANIEN

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBOURG

33862

AIR MANAGEMENT JSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

22380

AIR NOSTRUM

SPANIEN

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIEN

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANIEN

38965

AIRBUS HELI ESPANA

SPANIEN

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANKRIG

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

USA

36793

AIRLEASE CORPORATION

USA

34981

AIRLIFT USA LLP

USA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

SYDAFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

SPANIEN

43746

ALHOKAIR AVIATION

SCHWEIZ

43337

ALLIANCEJET, LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANIEN

29581

AMB GROUP

USA

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

USA

37598

AMS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANIEN

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIEN

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

28325

ARAMARK

USA

32948

ARKAS S.A.

COLUMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

USA

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

USA

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

DET FORENEDE KONGERIGE

9456

AUDELI

SPANIEN

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

ECUADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

SYDAFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXICO

460

AVIANCA

COLUMBIA

36095

AVION LLC

USA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANIEN

33149

AVPRO INC (2)

USA

26651

AZUR AIR LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

8740

ABBOTT LABORATORIES

USA

f10630

AEROLIDER, S.A. DE C.V.

MEXICO

39686

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.

USA

29159

AIRMAX, LLC

USA

23373

AL TAMEER CO. LTD.

SAUDI-ARABIEN

f11014

AMERICAN RESOURCES

USA

f10332

ASTRA 136 LLC

USA

f11141

AVERUCA, C.A.

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

12669

BA CITYFLYER LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

USA

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXICO

32565

BELLON AVIATION LTD.

SCHWEIZ

f13938

BEST FLY S.L

SPANIEN

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANIEN

32392

BIONIC AVIATION CC

SYDAFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRASILIEN

22234

BRECO INTL

DET FORENEDE KONGERIGE

f12909

BRISAIR S.A.

DET FORENEDE KONGERIGE

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGERIA

37278

BUA DELAWARE INC

DET FORENEDE KONGERIGE

f10074

BANK OF AMERICA, NA

USA

38518

BENIPAULA INC

USA

10970

BOMBARDIER AEROSPACE CORPORATION

USA

f12165

BRADLEYVILLE, LTD

USA

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURETANIEN

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAP VERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

CANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANIEN

36213

CANARY FLY S.L.

SPANIEN

35186

CAPITEQ

AUSTRALIEN

4029

CARGILL

USA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIA

29796

CETO MARKETING S.A.

DET FORENEDE KONGERIGE

38300

CHALLENGER 5445 LLC

USA

f10706

CI-TEN LEASING CORP.

USA

44018

CITGO PETROLEUM CORPORATION

USA

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIEN

32365

CNL GROUP SERVICES

USA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANKRIG

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

SPANIEN

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASILIEN

36755

CONSORCIO CJPP

BRASILIEN

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

USA

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRASILIEN

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRASILIEN

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANIEN

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

USA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

36833

COYABA LLC

USA

37293

CPC SA

USA

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

USA

31491

CSIM AIR

USA

f11870

CALETON HOLDINGS

CAYMANØERNE

32564

CARABO CAPITAL

USA

f12156

CAREFUSION CORPORATION

USA

f10817

CASAFIN II LLC

USA

39988

COCKRELL RESOURCES

USA

f11018

CONDOR EXPRESS S.A.

ARGENTINA

f10127

CONFORTO EMPREENDIMENTOS E PARICIPACOES LTDA

BRASILIEN

f10710

CONTESSA PREMIUM FOODS

USA

38519

CORIMON CA

CAYMANØERNE

35909

COVINGTON AVIATION

USA

29548

DARTASSAN

IRLAND

26776

DEAN FOODS

USA

37252

DELAWARE GG INC

USA

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURETANIEN

35756

DNEST AVIATION

MALAYSIA

3464

DODSON INTERNTL PART

USA

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIA

31583

DTC LLC

USA

11968

DUKE OF WESTMINSTER

DET FORENEDE KONGERIGE

37414

DALLAH AL BARAKA HOLDING COMPANY

SAUDI-ARABIEN

f10136

DAYCO PROPERTIES LTD

USA

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

USA

35754

EASSDA

DET FORENEDE KONGERIGE

35658

EAST COAST JETS INC

USA

46999

EASTERN AIRLINES LLC

USA

8808

EASTMAN KODAK

USA

47475

EASYCHARTER LLC

GEORGIEN

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

46235

EASYJET UK LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ÆKVATORIALGUINEA

37813

EDIFICA 2000

SPANIEN

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

USA

10068

EDREES MUSTAFA

SAUDI-ARABIEN

35209

EHEIM VERWALTUNGS

TYSKLAND

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMAS

44771

ELITAVIA SAN MARINO

SAN MARINO

44757

ELITE AERO IRELAND

IRLAND

29935

ELMET AVIATION

USA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

USA

39123

EMBRAER COMMERCIAL

USA

4025

EMBRAER SA

USA

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRASILIEN

f13610

EMSI AVIATION

USA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILIEN

24823

EUROCONTINENTAL

SPANIEN

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

SPANIEN

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

SPANIEN

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

USA

32605

EXEC JET MANAGEMENT

DET FORENEDE KONGERIGE

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

38423

EXECUFLIGHT INC

USA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

USA

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANIEN

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

USA

f10915

ELECTRIC BOAT CORPORATION

USA

f12480

ESSAR SHIPPING & LOGISTICS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SCHWEIZ

7382

FALCONAIR LTD

SYDAFRIKA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

USA

34494

FCI AVIATION LLC

DET FORENEDE KONGERIGE

37269

FENWAY AVIATION

BRASILIEN

18767

FIRST INTL AVTN

USA

26564

FL AVIATION

USA

35848

FLANA

SYDAFRIKA

19907

FLIGHT CONSULTANCY

DET FORENEDE KONGERIGE

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

USA

22596

FLIGHTLINE SL

SPANIEN

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANIEN

5453

FLYBE LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

38743

FLYGTACK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

31970

FLYING FALCON

USA

10992

FLYING LION

USA

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANIEN

34647

FOSTER AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

32961

FRAPMAG LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

22740

FREWTON LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

37166

FS AVIATION LLP

DET FORENEDE KONGERIGE

31564

FUGRO AVIAT CANADA

CANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

SYDAFRIKA

f10761

FIREFLY ENTERTAINMENT INC.

USA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT, INC.

USA

47536

GALISTAIR TRADING LIMITED

MALTA

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIA

4402

GESTAIR

SPANIEN

25841

GF AIR

USA

f10220

GG AIRCRAFT LLC

USA

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

USA

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

USA

28586

GO AHEAD INTERNATION

SCHWEIZ

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

TYSKLAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXICO

28810

GOLDNER D

USA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAP VERDE

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

USA

f10219

GENERAL AVILEASING, INC.

USA

37447

GINNAIRE RENTAL INC.

USA

f10226

GLASS AVIATION, INC.

USA

f11875

H&S AIR, LLC.

USA

27295

HAGEL W

ØSTRIG

32525

HARPO INC

USA

31805

HARVARD OIL & GAS

CANADA

28012

HAWKAIRE

USA

28603

HCC SERVICE CO

USA

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KINA

42954

HELIDOSA AVIATION

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANIEN

31991

HENNIG .

SYDAFRIKA

38709

HEVELCA SOCIETE

USA

44230

HEWLETT PACKARD ENTERPRISES

USA

f11786

HI FLITE INC

USA

34338

HISPANIA FLYJET

SPANIEN

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANIEN

33213

HOLLYWOOD AVIATION

USA

31093

HONG KONG EXPRESS

HONGKONG SAR

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLUMBIA

35962

I FLY LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

1475

IBERIA

SPANIEN

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANIEN

25843

ICE BIRD

SCHWEIZ

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANIEN

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANIEN

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANIEN

45397

INITIUM AVIATION S.L.

SPANIEN

35945

INSEL AIR

NEDERLANDENE

37049

INSULAR CLASS SL

SPANIEN

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

USA

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGIEN

32557

INTL CONCERTS

USA

34440

INTL FLIGHT RES

USA

31816

INTL PRIVATE JET

SCHWEIZ

33401

INTL TRADE HOLDING

KUWAIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

USA

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANIEN

31918

ISM AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASILIEN

10117

INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION

USA

39179

INVERSIONES 2 DE MARZO S.A.

USA

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRASILIEN

28372

J.W. CHILDS ASSOCIATES

USA

31247

JAIR

SYDAFRIKA

27693

JATO AVTN

DET FORENEDE KONGERIGE

36350

JCPENNEY CO. INC.

USA

36363

JEM INVESTMENTS

USA

7532

JET2.COM LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

7628

JOHNSON FRANKLIN

USA

6281

JOHNSON SC AND SON

USA

f10912

JORGE GREGORIO PEREZ COMPAC

ARGENTINA

f10284

JUPITER LEASING INC.

USA

34608

KAMA AVIATION

DEN RUSSISKE FØDERATION

22691

KAVMINVODYAVIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

32291

KELLY CORP

USA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

21519

KINGS AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

22866

KOGALYMAVIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

34665

KUNPENG AIRLINES

KINA

32518

LAI

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

USA

29663

LATAM AIRLINES ECUADOR S.A

ECUADOR

1689

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

CHILE

32926

LATAM AIRLINES PERU S.A.

PERU

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

USA

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA

f10606

LHF HOLDINGS INC.

USA

35540

LIBYAN CAA

LIBYEN

37675

LIDER AVIACAO

BRASILIEN

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILIEN

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLAND

32145

LINK AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILIEN

34783

LLC NORD WIND

DEN RUSSISKE FØDERATION

32253

LTH JET LEASING

BRASILIEN

30440

LARK AVIATION LLC

USA

32826

LEWIS AERONAUTICAL

USA

f12478

LONGFELLOW MANAGEMENT SERVICES LLC

USA

f14571

LOTCA SERVICIOS INTEGRALES S.L.

SPANIEN

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

USA

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

USA

32533

MAITON AIR LLP

DET FORENEDE KONGERIGE

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SAUDI-ARABIEN

14376

MARTINEZ RIDAO

SPANIEN

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NIGERIA

26115

MEDAIR CHARTER

SYDAFRIKA

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

USA

35494

MENA AEROSPEASE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26957

MENAJIAN

USA

38791

MENORCA LLC

USA

40210

MERCADONA S.A.

SPANIEN

31076

METRO JET USA

USA

39178

METROPOLITAN AVT LLC

USA

14322

MEXICANA

MEXICO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

USA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

USA

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIA

1922

MONARCH AIRLINES LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

10262

MONARCH GEN AVIATION

SCHWEIZ

4341

MOTOROLA MOBILITY

USA

8099

MSF AVIATION

CAYMANØERNE

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANIEN

37311

MARCUS EVANS AVIANS LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

f13442

MICHIGAN AVIATION LLC

USA

24765

MONZA NEGOCIOS

BRASILIEN

f10321

N T AIR, INC.

USA

f11388

N450JE LLC

USA

31771

N526EE

USA

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIEN

604

NAYSA

SPANIEN

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILIEN

f10331

NII HOLDINGS INC.

USA

31834

NITA JET

USA

39070

NNP HOLDING S/A

BRASILIEN

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRASILIEN

33203

NOCLAF LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

1997

NOMADS

USA

32556

NYGREN U

SVERIGE

39746

NEW AVANT GARDE LTD

MALTA

18907

NORMAN AVIATION

USA

31679

OASIS SERVICES

USA

32396

OBODEN IBRU

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRASILIEN

24549

ODYSSEY AVTN

USA

37779

ONCAM AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

33704

ORIONAIR S.L.

SPANIEN

44636

ORTAC OPERATIONS

DET FORENEDE KONGERIGE

f10603

OTO DEVELOPMENT, LLC

USA

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRASILIEN

33299

PALM AVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35266

PCS AVIATION SERVICES, LLC

USA

44056

PDVSA PETROLEO S.A.

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

USA

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

SYDAFRIKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

SPANIEN

30970

POOL AVIATION NW LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

35542

PORTSIDE INTL LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

USA

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NIGERIA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANIEN

32852

PRIYAN FOUNDATION

USA

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

USA

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANIEN

29804

PUNTO-FA

SPANIEN

23017

PERM AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

34864

Q JETS AVIATION

CANADA

33331

QUADRA AVIATION LP

DET FORENEDE KONGERIGE

27231

QUANTUM AIR

SPANIEN

37367

RADCOOL INVESTMENTS

SYDAFRIKA

33067

RAINBOW AIR

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

DET FORENEDE KONGERIGE

f11770

REAL WORLD TOURS INC

USA

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

USA

26960

RED WINGS CJSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

32100

RING AIR

USA

23739

ROYAL FLIGHT

DEN RUSSISKE FØDERATION

35605

RPK CAPITAL LLC

USA

34812

RPK CAPITAL MNGT

USA

34828

RUNWAY ASSET MNGT

SYDAFRIKA

33521

RYJET

SPANIEN

f13673

REDWINGS, S.A. DE C.V.

MEXICO

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

38250

SAETA SL

SPANIEN

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANIEN

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME OG PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

32602