31.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 20/282


Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1 af 20. oktober 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 for så vidt angår listen over produkter med dobbelt anvendelse

( Den Europæiske Unions Tidende L 3 af 6. januar 2022 )

Side 142, Bilaget, punkt 3B001.f affattes således:

»f.

Følgende litografiske udstyr:

1.

Step and repeatudstyr (direkte waferstepper) eller step and scanudstyr (scanner) til positionering og eksponering i forbindelse med waferprocesser ved brug af foto-optiske eller røntgenmetoder og med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Lyskildebølgelængde kortere end 193 nm eller

b.

I stand til at frembringe et mønster med en ‘mindste detaljeopløsning’ (MRF) på 45 nm eller derunder.

Teknisk note:

»Mindste detaljeopløsning« (MRF) beregnes efter følgende formel:

Image 1

hvor K-faktor = 0,35.

2.

Litografiske udstyr til prægning, der kan frembringe detaljer på 45 nm eller mindre;

Note:

3B001.f.2 omfatter:

Mikrokontakttrykkeredskaber

Varmeprægningsredskaber

Litografiske redskaber til nanoprægning

Litografiske (S-FIL) redskaber til step-and-flash-prægning.

3.

Udstyr, der er specielt konstrueret til maskefremstilling med alle følgende egenskaber:

a.

En afbøjet fokuseret elektronstråle, ionstråle eller » laser« stråle og

b.

Med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En fuld halvværdibredde (FWHM) pletstørrelse, der er mindre end 65 nm, og en billedplacering på mindre end 17 nm (gennemsnit + 3 sigma) eller

2.

Ikke anvendt

3.

En fuld halvværdibredde (FWHM) pletstørrelse, der er mindre end 65 nm, og en billedplacering på mindre end 17 nm (gennemsnit + 3 sigma).

4.

Udstyr, der er konstrueret til behandling af indretninger, og som bruger direkte skrivemetoder, med alle følgende egenskaber:

a.

En afbøjet fokuseret elektronstråle og

b.

Med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Stråle med en minimumstørrelse på højst 15 nm eller

2.

Overlay error på mindre end 27 nm (gennemsnit + 3 sigma).«