23.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/662

af 22. april 2021

om ændring af forordning (EF) nr. 748/2009 om en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 18a, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Luftfartsaktiviteter er omfattet af systemet for handel med drivhusgasemissionskvoter i Unionen (»EU ETS«).

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2009 (2) opstilles der en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF.

(3)

Hensigten med listen er at mindske luftfartøjsoperatørernes administrative byrde ved at oplyse om, hvilken medlemsstat der regulerer en nærmere bestemt luftfartøjsoperatør.

(4)

Inddragelse af en luftfartøjsoperatør i EU ETS er betinget af udførelse af en luftfartsaktivitet som omhandlet i bilag I til direktiv 2003/87/EF og ikke af opførelse på den liste over luftfartøjsoperatører, som Kommissionen opstiller i henhold til nævnte direktivs artikel 18a, stk. 3.

(5)

Efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, er Det Forenede Kongerige ikke længere en administrerende medlemsstat for luftfartøjsoperatører, som er omfattet af EU ETS.

(6)

Ændringer af listen over luftfartøjsoperatørerne er baseret på de seneste oplysninger fra Eurocontrol.

(7)

Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2009 af 5. august 2009 om en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat (EUT L 219 af 22.8.2009, s. 1).


BILAG

BELGIEN

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

1905

3M COMPANY

AMERIKAS FORENEDE STATER

38484

AEROTRANSCARGO

REPUBLIKKEN MOLDOVA

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

7649

AIRBORNE EXPRESS

AMERIKAS FORENEDE STATER

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GHANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIEN

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADSJIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

DEN RUSSISKE FØDERATION

123

Abelag Aviation NV

BELGIEN

38941

BMI REGIONAL LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIEN

f200001

British Midland Regional Limited

DET FORENEDE KONGERIGE

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTEN

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NEDERLANDENE

46463

CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A.

BELGIEN

7526

CIGNA Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11336

CORPORATE WINGS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32909

CRESAIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTEN

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32486

FAYARD ENTERPRISES

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

13457

Flying Partners CVBA

BELGIEN

29427

Flying Service N.V.

BELGIEN

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURITIUS

34865

GARUDA AVIATION

AUSTRALIEN

f12983

GREEN DIESEL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

CONGO

28582

INTER WETAIL AG

SCHWEIZ

9542

INTL PAPER CY

AMERIKAS FORENEDE STATER

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDIEN

27709

KALITTA AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

28087

LAS VEGAS CHARTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILIEN

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIEN

35776

MERIDIAN (GHANA)

GHANA

1084

MIL BELGIUM

BELGIEN

31207

N604FJ LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11462

N907WS AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

20472

NCC SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

26688

NEWELL RUBBERMAID

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10341

OfficeMax Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

31660

RIPPLEWOOD AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIEN

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

39079

SOLARIUS AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

35334

SONOCO PRODUCTS CO

AMERIKAS FORENEDE STATER

26784

SOUTHERN AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

38995

STANLEY BLACK&DECKER

AMERIKAS FORENEDE STATER

27769

Sea Air

BELGIEN

f10971

THOMAS William H.

AMERIKAS FORENEDE STATER

36184

TNT EXPRESS (UK)

DET FORENEDE KONGERIGE

34920

TRIDENT AVIATION SVC

AMERIKAS FORENEDE STATER

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIEN

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

AMERIKAS FORENEDE STATER

8962

VALERO SERVICES, INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

13603

VF CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

36269

VF INTERNATIONAL

SCHWEIZ

37064

VIPER CLASSICS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

40760

WESTERN GLOBAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

25432

Wal-Mart Stores

AMERIKAS FORENEDE STATER

37549

YILTAS GROUP

TYRKIET

BULGARIEN

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

33329

AERO POWER LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

27698

AEROVISTA

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26520

AIR LIBYA 2

LIBYEN

39180

ALK JSC

BULGARIEN

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIEN

34563

ASIA AIRWAYS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

24508

BALTIC AIRLINES UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

28445

BH AIR

BULGARIEN

43451

BUL AIR LTD.

BULGARIEN

29056

BULGARIA AIR

BULGARIEN

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIEN

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIEN

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KASAKHSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGIEN

44279

FLY2SKY OOD

BULGARIEN

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

46749

HOLIDAY EUROPE OOD

BULGARIEN

25134

INTERNAL MINISTRY UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDAN

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KASAKHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

DEN RUSSISKE FØDERATION

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINE

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINE

1703

LEARJET

AMERIKAS FORENEDE STATER

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BULGARIEN

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGHANISTAN

30622

PMT AIR

CAMBODJA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINE

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

DEN FORENEDE REPUBLIK TANZANIA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINE

37987

YAK AIR

GEORGIEN

35082

ZAGROS AIRLINES

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

TJEKKIET

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

30560

ABS JETS INC.

TJEKKIET

7824

ACL SLOVACKY

TJEKKIET

35387

ACS SA

SPANIEN

f11874

AEG Air A.V.V.

NEDERLANDENE

16895

AERO VODOCHODY

TJEKKIET

f11813

AERSALE INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29735

AIR ARABIA

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

38060

AIR NAVIGATION LK

TJEKKIET

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TJEKKIET

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

AMERIKAS FORENEDE STATER

31433

ALANDIA AIR AB

FINLAND

30203

ATMA AIRLINES

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34057

AVTN SPECIALTIES

AMERIKAS FORENEDE STATER

35333

AXIS AVIATION GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

34052

BDK AIR LIMITED

CANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TJEKKIET

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPERN

859

CZECH AIRLINES

TJEKKIET

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

TJEKKIET

33327

EARTH ONE LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

f10182

Executive Flight Services, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

35214

FLYDUBAI

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

AMERIKAS FORENEDE STATER

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGIEN

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYEN

36746

HOLIDAY CZECH

TJEKKIET

35825

HYUNDAI MOTOR CO

REPUBLIKKEN KOREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

DEN RUSSISKE FØDERATION

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPERN

27908

JOB AIR SRO

TJEKKIET

39009

JUMP TANDEM

TJEKKIET

30825

LETS FLY SRO

TJEKKIET

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIEN

24616

LR AIRLINES

TJEKKIET

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TJEKKIET

30743

NORSE AIR CHARTER

SYDAFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

AMERIKAS FORENEDE STATER

35361

OKAY HOLDING AS

TJEKKIET

24121

PETROPAVLOVSK AIR

DEN RUSSISKE FØDERATION

44173

PLORISTA LIMITED

CYPERN

f13500

Prime Aviation

SINGAPORE

36763

RETENTURA LTD.

CYPERN

2276

ROCKWELL AUTOMATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10379

Red.Com

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10894

SCB Falcon, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIET

27292

SKY GEORGIA

GEORGIEN

31351

SKY KG AIRLINES

TADSJIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

TJEKKIET

24903

SMARTWINGS A.S.

TJEKKIET

37554

SOVEREIGN EXPRESS

DE BRITISKE JOMFRUØER

13702

STEVENS EXPRESS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13143

Timber LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINE

32721

VIDEOTAPE CENTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAINE

DANMARK

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANMARK

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANMARK

3456

AIR ALSIE

DANMARK

22466

AIR GREENLAND

DANMARK

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANMARK

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANMARK

36122

AVIATION HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

39508

BGR I/S

DANMARK

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASILIEN

18736

BRUEL, N

DANMARK

32921

CANYON GATE FLT SVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANKRIG

4018

Campbell Sales Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

34630

DIRECT AVIATION MNGT

DET FORENEDE KONGERIGE

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANMARK

366

Danish Air Transport A/S

DANMARK

f10500

Duchossois Industries, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANMARK

35478

FIRST GREENWICH

DET FORENEDE KONGERIGE

f10218

GCTPA, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANMARK

37052

GENCHART B.V.

NEDERLANDENE

32364

GLOBAL TRANSERVICE

AMERIKAS FORENEDE STATER

32595

GRAAKJAER A/S

DANMARK

46487

GREAT DANE AIRLINES

DANMARK

38120

HUNNU AIR

MONGOLIET

36297

JET FLEET INTL

AMERIKAS FORENEDE STATER

47549

JETTIME A/S

DANMARK

34892

JJO Invest ApS

DANMARK

33518

KIRKBI INVEST

DANMARK

31243

KIRKBI TRADING

DANMARK

f11022

LAKE CAPITAL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34672

LAO CAPRICORN AIR

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK LAOS

1090

MIL DENMARK

DANMARK

38155

MOENS, G

NEDERLANDENE

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

AMERIKAS FORENEDE STATER

9914

NILAN A/S

DANMARK

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANMARK

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA

f14391

Oaktree Capital Management

AMERIKAS FORENEDE STATER

33803

PARTNERSELSKABET

DANMARK

23090

PHARMA NORD

DANMARK

33115

POTASH CORP ( 2 )

CANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANMARK

29123

RHEINLAND AIR SERV.

TYSKLAND

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMÆNIEN

9918

STAR AIR

DANMARK

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGIEN

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANMARK

46967

SUNCLASS AIRLINES

DANMARK

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPORE

38112

VINCENT AVIATION LTD

NEW ZEALAND

32655

VIP PARTNERFLY

DANMARK

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANMARK

TYSKLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

31485

328 SUPPORT SERVICES

TYSKLAND

26507

AAA AVIATION & AIRCR

TYSKLAND

34963

ACG AIR CARGO

TYSKLAND

17942

ACH HAMBURG

TYSKLAND

24933

ADVANCE AIR LFG

TYSKLAND

38865

AERO BEE AIRLINES

CANADA

150

AERODIENST

TYSKLAND

32334

AEROFLOT CARGO

DEN RUSSISKE FØDERATION

27739

AEROMEDICAL EVAC

SAUDI-ARABIEN

171

AEROWEST GMBH (HAN)

TYSKLAND

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

TYSKLAND

27692

AHSEL HAVA

TYRKIET

36719

AIR 1 AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

TYSKLAND

22484

AIR ALLIANCE GMBH

TYSKLAND

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTEN

29576

AIR ARMENIA

ARMENIEN

201

AIR CANADA

CANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

KINA

36986

AIR FINKENWERDER

TYSKLAND

36989

AIR FUHLSBUETTEL

TYSKLAND

32268

AIR HAMBURG

TYSKLAND

237

AIR INDIA

INDIEN

22378

AIR KUBAN

DEN RUSSISKE FØDERATION

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NEW ZEALAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

TYSKLAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO.KG

TYSKLAND

17794

AIRBUS HELICOPTERS

TYSKLAND

32484

AIRCASTLE ADVISOR

AMERIKAS FORENEDE STATER

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

SYDAFRIKA

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

TYSKLAND

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIEN

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

AMERIKAS FORENEDE STATER

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SCHWEIZ

37424

AIRCRAFT PARTNER

TYSKLAND

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TJEKKIET

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBOURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

REPUBLIKKEN NORDMAKEDONIEN

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDIEN

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPPINERNE

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIEN

30361

AL HOKAIR

SCHWEIZ

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAIN

5165

ALPLA AIR CHARTER

ØSTRIG

38135

ALSCO

AMERIKAS FORENEDE STATER

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRLAND

32684

AMJET AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

4944

ANHEUSER BUSCH

AMERIKAS FORENEDE STATER

25743

ANSCHUTZ

AMERIKAS FORENEDE STATER

31290

AOP AIR OPERATING

SCHWEIZ

34337

API HOLDING

TYSKLAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

TYSKLAND

38283

ARIRANG IOM AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPTEN

38398

ASG AVIATION

TYSKLAND

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KASAKHSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KASAKHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KINA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

TYSKLAND

40316

ATA CONCEPT GMBH

SCHWEIZ

30698

ATG SWISS FIRST

SCHWEIZ

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

TYSKLAND

29122

AURON LTD

BERMUDA

31787

AV8JET

DET FORENEDE KONGERIGE

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDIEN

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

31551

AVIATION CAP GRP

DET FORENEDE KONGERIGE

35968

AVIATION INVESTMENT

TYSKLAND

35708

AVIATION JOLINA SEC

CANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

44626

AZURAIR GMBH

TYSKLAND

f10001

Academy of Art University

AMERIKAS FORENEDE STATER

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

TYSKLAND

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXICO

156

Aeroflot — Russian Airlines

DEN RUSSISKE FØDERATION

35126

Aerologic GmbH

TYSKLAND

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

TYSKLAND

28844

Air Astana JSC

KASAKHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

TYSKLAND

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KINA

786

Air China Limited

KINA

1562

Air Serbia

SERBIEN

22317

Air-Service GmbH

TYSKLAND

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

TYSKLAND

8901

Archer Daniels Midland Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

19480

Asiana Airlines

REPUBLIKKEN KOREA

20979

Atlas Air, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

27868

Atlasjet Airlines

TYRKIET

31878

B&D AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

AMERIKAS FORENEDE STATER

30586

BALL CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

46216

BAMBOO AIRWAYS

VIETNAM

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

37657

BARBICAN HOLDINGS

DET FORENEDE KONGERIGE

509

BASF SE

TYSKLAND

29137

BATAVIA AIR

INDONESIEN

35233

BAVARIA INTERNATION

TYSKLAND

30306

BEDO BETEILIGUNGS

TYSKLAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

TYSKLAND

38554

BERATEX GROUP LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

32764

BHARAT FORGE

INDIEN

11312

BIZAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

3166

BLACK & DECKER

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

28042

BLUE SKY GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

37860

BLUEJETS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

14658

BMW AG

TYSKLAND

38111

BOEKHOORN M&A

NEDERLANDENE

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

AMERIKAS FORENEDE STATER

36062

BORAJET HAVACILIK

TYRKIET

37261

BOSTON POST LEASING

AMERIKAS FORENEDE STATER

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SCHWEIZ

680

BURDA REISEFLUG

TYSKLAND

29107

BZL Bermuda Limited

BERMUDA

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

TYSKLAND

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

TYSKLAND

f10795

Beef Products Inc./BPI Technology Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13674

Blackhorse, LLC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

23956

Blue Sky Airservice GmbH

TYSKLAND

29389

Bombardier PreOwned

AMERIKAS FORENEDE STATER

31614

Bombardier Transportation GmbH

TYSKLAND

37196

Bournemouth Handling Ltd

DET FORENEDE KONGERIGE

34852

BremenFly

TYSKLAND

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

TYSKLAND

32874

Business Jet Ltd

NEW ZEALAND

19823

CA »Air Moldova« IS

REPUBLIKKEN MOLDOVA

33282

CANJET AIRLINES

CANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

SYDAFRIKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

AMERIKAS FORENEDE STATER

46300

CARGOLOGIC GERMANY

TYSKLAND

43019

CARGOLOGICAIR LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

32482

CARSON AIR LTD

CANADA

5800

CATHAY PACIFIC

KINA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPPINERNE

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

CANADA

28482

CFFI VENTURES INC

CANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KINA

28178

CIRRUS AVIATION

TYSKLAND

36157

CLUB SAAB 340

SCHWEIZ

4782

COMFORT AIR

TYSKLAND

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXICO

46951

CONDOR FLUGDIENST GMBH

TYSKLAND

33189

CONTINENT AIRLINE UU

DEN RUSSISKE FØDERATION

31333

CORP JET SVCS

DET FORENEDE KONGERIGE

34548

CORPORATE JET REALI.

DET FORENEDE KONGERIGE

39156

CSM MINING SUPPLIES

SYDAFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLEN

39700

CVS/Caremark Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10103

Canadian Utilities Limited

CANADA

35021

Chai Ltd.

SCHWEIZ

35418

Challenge Aero AG

UKRAINE

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

TYSKLAND

f10709

Colgan Air Services

AMERIKAS FORENEDE STATER

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10778

Computer Sciences Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

824

Condor Flugdienst GmbH

TYSKLAND

43597

D-CEMS FLUG GMBH

TYSKLAND

30922

DAIDALOS AVIATION

UKRAINE

34179

DAO AVIATION

DANMARK

967

DAS DIRECT AIR

TYSKLAND

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPERN

30651

DAUAIR

TYSKLAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

TYSKLAND

26466

DC Aviation GmbH

TYSKLAND

f10558

DCS Management Services

AMERIKAS FORENEDE STATER

30996

DEERE & COMPANY

AMERIKAS FORENEDE STATER

38547

DEKALB FARMERS MARK.

AMERIKAS FORENEDE STATER

37580

DERMAPHARM

TYSKLAND

f10774

DFZ, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10589

DH Flugcharter GmbH

TYSKLAND

35715

DHL Air Ltd.

DET FORENEDE KONGERIGE

25139

DIETZ AG

TYSKLAND

37808

DIETZ AVIATION GMBH

TYSKLAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

TYSKLAND

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

TYSKLAND

37798

DO-TEC GMBH

TYSKLAND

27181

DONAVIA JSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

35451

DORNIER NO LIMITS

TYSKLAND

28795

DULCO HANDEL GMBH

TYSKLAND

968

DUSSMANN P

AMERIKAS FORENEDE STATER

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

NEDERLANDENE

4484

Delta Air Lines, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

8980

Delta Technical Services Ltd

TYSKLAND

1776

Deutsche Lufthansa AG

TYSKLAND

2044

Dr. August Oetker KG

TYSKLAND

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

34736

EAST UNION

DEN RUSSISKE FØDERATION

36121

EAT LEIPZIG GMBH

TYSKLAND

34657

EEA GMBH

TYSKLAND

29883

EFB AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

996

EGYPTAIR

EGYPTEN

31615

EICHSFELD AIR GMBH

TYSKLAND

9807

EMIRATES INTL

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35749

EON AVIATION

INDIEN

31041

EPC HOLDINGS 644

AMERIKAS FORENEDE STATER

36507

ERSTE ASSET INVEST.

TYSKLAND

19629

ESCHMANN H D

TYSKLAND

29929

ETIHAD AIRWAYS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34011

EURO AIR CHARTER

TYSKLAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

TYSKLAND

2034

EUROWINGS GMBH

TYSKLAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPORE

36357

EXECUJET AVIATION

SYDAFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

CONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

AMERIKAS FORENEDE STATER

12213

Emil Capital Partners, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10180

Epps Air Service, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

22523

FAA

AMERIKAS FORENEDE STATER

4783

FAI RENT-A-JET GMBH

TYSKLAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANKRIG

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

TYSKLAND

33077

FAS GMBH

TYSKLAND

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDA

35937

FINKCAS

TYSKLAND

27700

FIRST DATA CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAYSIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

TYSKLAND

6705

FLM AVIATION

TYSKLAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

TYSKLAND

42260

FLYEGYPT

EGYPTEN

38804

FLYING TECHNOLOGY

DEN RUSSISKE FØDERATION

26843

FMG-FLUGSCHULE

TYSKLAND

11369

FORD EUROPE LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

1595

FRENZEL G

TYSKLAND

4232

FRONTIER AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

38973

FUENFTE XR-GMBH

TYSKLAND

14557

Firma Steiner-Film

TYSKLAND

f10193

Five Star Aviation, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36945

Flights Holdings Limited

DE BRITISKE JOMFRUØER

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

TYSKLAND

32678

Fresena Flug GmbH & Co. KG

TYSKLAND

25111

G-92 KFT

UNGARN

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

TYSKLAND

33821

GE CAPITAL B.V.

NEDERLANDENE

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SCHWEIZ

25027

GEKO TRADE

TYSKLAND

3349

GENERAL MOTORS

AMERIKAS FORENEDE STATER

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

TYSKLAND

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGERIA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

TYSKLAND

38591

GERMANIA EXPRESS

TYSKLAND

35803

GHASSAN AHMED AL

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34848

GLOBAL A/C CONSULT

AMERIKAS FORENEDE STATER

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA

38372

GLOBO AVIACAO

BRASILIEN

23743

GOMEL AIRLINES

HVIDERUSLAND

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIEN

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

REPUBLIKKEN NORDMAKEDONIEN

38832

GREENWAY JETS

AMERIKAS FORENEDE STATER

2395

GROB AIRCRAFT AG

TYSKLAND

32172

GULF JET

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

TYSKLAND

28944

Germanwings GmbH

TYSKLAND

34841

Gibbs International, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

38737

Green Bay Packaging Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

315

Gruss & Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10984

Guitar Center, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

37030

HAMBURG AIRWAYS

TYSKLAND

26105

HANSGROHE SE

TYSKLAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

TYSKLAND

33302

HAVERFORD SUISSE

SCHWEIZ

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

31519

HAWKER HUNTER AVTN

DET FORENEDE KONGERIGE

25435

HBK HOLDING COMPANY

QATAR

35307

HELIJET CHARTER

TYSKLAND

31103

HOMAC AVIATION AG

LUXEMBOURG

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

TYSKLAND

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TYRKIET

28618

Haworth Transport

AMERIKAS FORENEDE STATER

32953

HeidelbergCement AG

TYSKLAND

f11187

Herc Management Services LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

TYSKLAND

f10240

Hess Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11457

ICA GLOBAL SERVICES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

35785

IFM Traviation GmbH

TYSKLAND

39551

IKAR LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

25785

ILYUSHIN AVIATION

DEN RUSSISKE FØDERATION

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

1528

IRANAIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

TYSKLAND

27301

IVANHOE AVIATION 2

SINGAPORE

24664

Intermap Technologies

AMERIKAS FORENEDE STATER

35760

JEJU AIR

REPUBLIKKEN KOREA

39559

JESWALT INTL

DE BRITISKE JOMFRUØER

11307

JET EXECUTIVE INT.

TYSKLAND

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

21727

JET LINK

ISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

SCHWEIZ

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXICO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

AMERIKAS FORENEDE STATER

21462

JOHNSON CONTROLS

AMERIKAS FORENEDE STATER

36272

JORDAN INTNL

KINA

11646

JULIUS BERGER

NIGERIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TJEKKIET

21723

Joint Stock Company Ural airlines

DEN RUSSISKE FØDERATION

37720

K5-AVIATION GMBH

TYSKLAND

1610

KARMANN GMBH

TYSKLAND

31171

KAZAVIASPAS

KASAKHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINE

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGERIA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SERBIEN

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

REPUBLIKKEN KOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

DEN RUSSISKE FØDERATION

33039

KUBASE AVIATION

INDIEN

1673

KUWAIT AIRWAYS

KUWAIT

23758

Kimberly-Clark Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

25800

Knauf Astra Ltd.

DET FORENEDE KONGERIGE

32568

Kompass GmbH & Co. KG

TYSKLAND

4335

Kraft Foods Global Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

36476

LANARA LTD

KASAKHSTAN, KIRGISISTAN

44176

LANBOWAN LIMITED

SCHWEIZ

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

TYSKLAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

TYSKLAND

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

TYSKLAND

28576

LIBRA TRAVEL

SCHWEIZ

42192

LIEBHERR AVIATION

TYSKLAND

f12832

LINCARE LEASING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32192

LONDON CORPORATE JET

DET FORENEDE KONGERIGE

1767

LTU LUFTTRANSPORT

TYSKLAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIEN

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

TYSKLAND

45016

LYNXJET

ISRAEL

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

15456

Luftfahrt-Bundesamt

TYSKLAND

3857

Lufthansa Cargo AG

TYSKLAND

27838

Lufthansa Technik AG

TYSKLAND

f13551

M-BJEP Ltd.

ISLE OF MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

AMERIKAS FORENEDE STATER

21072

MAHAN AIR

DEN ISLAMISKE REPUBLIK IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

REPUBLIKKEN NORDMAKEDONIEN

12521

MARXER ANLAGEN

TYSKLAND

36372

MAT AIRWAYS

REPUBLIKKEN NORDMAKEDONIEN

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TYRKIET

31538

MERLIN AVIATION

SCHWEIZ

444

MHS Aviation GmbH

TYSKLAND

9082

MIDWEST AVIATION NE

AMERIKAS FORENEDE STATER

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

DEN RUSSISKE FØDERATION

37975

MILLENNIUM AVIATION

ØSTRIG

37426

MINERALOGY PTY LTD.

AMERIKAS FORENEDE STATER

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

DEN FORENEDE REPUBLIK TANZANIA

28438

MLW AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TYRKIET

3057

MOELLERS MASCHINEN

TYSKLAND

36267

MONACO SPORTS MNGMT

DET FORENEDE KONGERIGE

28473

MOONSTAR AVIATION

TYRKIET

31348

MORGAN STANLEY MGMT

AMERIKAS FORENEDE STATER

27187

MW AVIATION GMBH

TYSKLAND

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIEN

38209

MZ TRANSPORTATION

TYSKLAND

f13119

Mariner Air LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38512

Microstrategy Services Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13307

Miklos Services Corp.

DE BRITISKE JOMFRUØER

24270

Montenegro Airlines

MONTENEGRO

f10785

N16FX Trust

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12724

N250RG LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

26118

NASA AMES CENTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

33963

NATIONAL LEGACY

KUWAIT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

DET FORENEDE KONGERIGE

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

TYSKLAND

38835

NEBULA III LTD UAE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

TYSKLAND

15551

NEW YORKER GROUP

TYSKLAND

24661

NORTH AMERICAN JET

AMERIKAS FORENEDE STATER

29267

NOVELLUS SYSTEMS

AMERIKAS FORENEDE STATER

31791

NOVESPACE

FRANKRIG

35125

Nasser Ltd.

CAYMANØERNE

f13922

Newlead Limited

DE BRITISKE JOMFRUØER

12218

Nike, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

567

OBO JET-CHARTER GMBH

TYSKLAND

33138

OCA INTERNATIONAL

TYSKLAND

22820

OMAN AIR

OMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMAN

2061

OMNIPOL

TJEKKIET

17692

ONUR AIR

TYRKIET

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

DEN RUSSISKE FØDERATION

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NEDERLANDENE

8236

OWENS CORNING CORPORATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

25059

Omni Air International

AMERIKAS FORENEDE STATER

23244

Open Joint Stock Company »Rossiya Airlines« JSC »Rossiya Airlines«

DEN RUSSISKE FØDERATION

3343

P&P PROMOTION

TYSKLAND

47427

PAD AVIATION SERVICE GMBH

TYSKLAND

852

PARAGON RANCH

AMERIKAS FORENEDE STATER

36875

PATRONUS AVIATION

DE BRITISKE JOMFRUØER

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

SCHWEIZ

34044

PD AIR OPERATION LTD

TYSKLAND

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TYRKIET

22294

PENSKE JET, INC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

19475

PETERS GMBH

TYSKLAND

37609

PETROPAVLOVSK MC

DEN RUSSISKE FØDERATION

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

5225

PHOENIX AIR GMBH

TYSKLAND

3085

PICTON II LTD

BERMUDA

22309

POLET

DEN RUSSISKE FØDERATION

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

AMERIKAS FORENEDE STATER

37040

PREISS-DAIMLER

TYSKLAND

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

TYSKLAND

34553

PRIVATE JET HOLD.

DE BRITISKE JOMFRUØER

12196

PRIVATE WINGS

TYSKLAND

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

TYSKLAND

3751

PROCTER&GAMBLE

AMERIKAS FORENEDE STATER

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

TYSKLAND

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc aviation

IRLAND

775

Pentastar Aviation, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

2196

QANTAS AIRWAYS

AUSTRALIEN

21912

QATAR AIRWAYS

QATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

TYSKLAND

37057

RADIC AVIATION

SAUDI-ARABIEN

30124

RAE — REGIONAL AIR

TYSKLAND

32083

RAY ENTERPRISES

AMERIKAS FORENEDE STATER

30485

RC AVIATION LLP

AMERIKAS FORENEDE STATER

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

TYSKLAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

30938

RIKSOS TURIZM LT

TYRKIET

5547

RJR WINSTON SALEM

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13620

RNJ GmbH. & Co. KG

TYSKLAND

29599

ROYAL JET

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32723

RSG RENTAL SERVICES

TYSKLAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

TYSKLAND

37464

RUAG SCHWEIZ AG

SCHWEIZ

36233

RUIZ, L

MEXICO

38246

RUSAERO

DEN RUSSISKE FØDERATION

9200

RYAN INTL AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

29352

Rentair UK Ltd

TYSKLAND

27446

Rhema Bible Church

AMERIKAS FORENEDE STATER

606

Robert Bosch GmbH

TYSKLAND

22593

S BRUNEI SULTAN

BRUNEI DARUSSALAM

44121

ESWATINI

ESWATINI

f10788

SAP America Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

18991

SAP SE

TYSKLAND

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

DE BRITISKE JOMFRUØER

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

TYSKLAND

5031

SCHWARZMUELLER

ØSTRIG

30971

SEARAY BD100

SYDAFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

46854

SF AIRLINES CO., LTD

KINA

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVERIGE

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINA

22814

SHARJAH RULERS FLT

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TYRKIET

38681

SILK WAY WEST

ASERBAJDSJAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPORE

1034

SIRTE OIL

LIBYEN

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXICO

7867

SIXT

TYSKLAND

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIEN

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPORE

2477

SKY JET

SCHWEIZ

37940

SKY SWALLOWS LTD.

DEN RUSSISKE FØDERATION

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGERIA

34392

SKYBUS

KASAKHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

19819

SKYPLAN SERVICES

CANADA

31870

SM AVIATION

TYSKLAND

43591

SMALL PLANET

TYSKLAND

45991

SMALL PLANET (2)

TYSKLAND

42622

SMART JET AVIATION

DE BRITISKE JOMFRUØER

32544

SMS Aviation GmbH

TYSKLAND

33747

SOMON AIR

TADSJIKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

SYDAFRIKA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36224

SPECTRA ENERGY

AMERIKAS FORENEDE STATER

26725

SPIRIT AIRLINES 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

28904

SPX FLOW

AMERIKAS FORENEDE STATER

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRI LANKA

36094

SSP AVIATION

INDIEN

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPERN

32446

STAR AVIATION SRVCS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

29368

STAR AVIATION UG

TYSKLAND

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINE

32361

STRONG AVIATION

KUWAIT

30086

SUMMIT AIR

CANADA

44422

SUNDAIR GMBH

TYSKLAND

47807

SUNDAIR GMBH

TYSKLAND

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

TYSKLAND

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SCHWEIZ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SCHWEIZ

f12122

Safeway, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

REPUBLIKKEN KOREA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXICO

21734

Siberia Airlines

DEN RUSSISKE FØDERATION

f12005

Spiral, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

29841

Spirit of Spices GmbH

TYSKLAND

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TYRKIET

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ISRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

TYSKLAND

36760

T'WAY AIR CO LTD

REPUBLIKKEN KOREA

8360

TACA

EL SALVADOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

DEN RUSSISKE FØDERATION

32576

TB INVEST GROUP

TJEKKIET

31566

TEAM AVIATION

TYSKLAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ØSTRIG

36210

TESLA AIR

SCHWEIZ

42391

TEXTRON AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

f12990

TOKECO INCORPORATED

AMERIKAS FORENEDE STATER

21908

TOKOPH D P

SYDAFRIKA

f14958

TPS Group Holding Inc.

DE BRITISKE JOMFRUØER

33923

TREK-AIR B.V.

NEDERLANDENE

37070

TREVO AVIATION LTD

TYSKLAND

1389

TUIfly GmbH

TYSKLAND

33495

TURBOJET KFT

UNGARN

33979

TURKUAZ AIRLINES

TYRKIET

7971

TW AIR

BERMUDA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAILAND

f10445

Thomas H. Lee Partners

AMERIKAS FORENEDE STATER

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

TYSKLAND

31353

Tidnish Holdings Limited

CANADA

f11873

Tillford Limited

BERMUDA

2758

Turkish Airlines THY

TYRKIET

f12479

Tyremax Pty Ltd

AUSTRALIEN

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINE

24948

UKSATSE

UKRAINE

46440

UR AIRLINES

IRAK

4692

US Airways, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

29839

USA 3000 AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

34914

USA JET AIRLINES 3

AMERIKAS FORENEDE STATER

43007

USAA

AMERIKAS FORENEDE STATER

26886

UTair Aviation, jsc

DEN RUSSISKE FØDERATION

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

USBEKISTAN

2782

United Airlines, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

8960

United Parcel Service Co

AMERIKAS FORENEDE STATER

35921

United Therapeutics

AMERIKAS FORENEDE STATER

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILIEN

37759

VENTURE AVTN GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

5198

VHM SCHUL & CHARTER

TYSKLAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

2840

VOLKSWAGEN AG

TYSKLAND

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

TYSKLAND

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRASILIEN

39258

VUKY HOLDINGS LTD

SCHWEIZ

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDA

30637

Vale S/A

BRASILIEN

46913

Vecellio Management Service

AMERIKAS FORENEDE STATER

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

TYSKLAND

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

36235

WATERLOO AVIATION

CANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

TYSKLAND

1323

WEKA Flugdienst GmbH

TYSKLAND

35535

WELLS FARGO BANK (2)

AMERIKAS FORENEDE STATER

34391

WHS CONSULTING AG

SCHWEIZ

10834

WIKING HELIKOPTER

TYSKLAND

33317

WINAIR AUSTRIA

ØSTRIG

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAINE

37044

WOELBERN FLIGHT 01

TYSKLAND

36967

WOELBERN FLIGHT 02

TYSKLAND

2930

WORLD AIRWAYS

AMERIKAS FORENEDE STATER

30605

Wheels Aviation Ltd.

TYSKLAND

27514

Wirtgen BgmbH

TYSKLAND

32609

XIAMEN AVIATION AVV

DEN RUSSISKE FØDERATION

31769

XL Airways Germany GmbH

TYSKLAND

36920

XR-GMBH

TYSKLAND

32403

XRS Holdings, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34976

YH AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

34953

ZENITH CAPITAL LTD

SCHWEIZ

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASILIEN

38977

ZWEITE XR-GMBH

TYSKLAND

5960

Zeman FTL

TYSKLAND

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

TYSKLAND

ESTLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPERN

38113

FL TECHNICS AB

LITAUEN

22574

MIL JAPAN

JAPAN

10937

MIL RUSSIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

1117

MIL SWITZERLAND

SCHWEIZ

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTLAND

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTLAND

30036

ULS Airlines Cargo

TYRKIET

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE

IRLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

34931

Blue Nightingale Trading

SYDAFRIKA

32901

142955 ONTARIO LTD

CANADA

37435

921BE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27726

994748 ONTARIO INC

CANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27976

ABCO Aviation Incorporated

AMERIKAS FORENEDE STATER

35023

ACFT FINANCE TRUST

IRLAND

31510

ACP JETS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11447

ADC AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10775

ADP Aviation, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

132

AER LINGUS

IRLAND

29293

AERO TIMBER PARTNERS

AMERIKAS FORENEDE STATER

23714

AERO TOY STORE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

28752

AEROMANAGMENT GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IRLAND

32813

AIR BLESSING

AMERIKAS FORENEDE STATER

7057

AIR SHAMROCK

AMERIKAS FORENEDE STATER

32218

AIR TAHOMA

AMERIKAS FORENEDE STATER

28432

AIR TREK

AMERIKAS FORENEDE STATER

33141

AIRTIME LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12838

ALEDO SUB LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

26140

ALLTECH

AMERIKAS FORENEDE STATER

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12957

AMC 50 LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

27173

APACHE CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

38618

AR INVESTMENTS LLC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

AMERIKAS FORENEDE STATER

34018

ARKIVA LTD.

IRLAND

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IRLAND

29280

ASTOR STREET ASSET

AMERIKAS FORENEDE STATER

35166

AT&T Management Services, L.P.

AMERIKAS FORENEDE STATER

33136

ATLANTIC AV KTEB

AMERIKAS FORENEDE STATER

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANMARK

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

DEN RUSSISKE FØDERATION

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

IRLAND

f11798

AVION SALES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27087

AVIONETA

AMERIKAS FORENEDE STATER

29670

Aero Ways Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10007

Air Reese, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10765

Alaska Eastern Partners

AMERIKAS FORENEDE STATER

36324

Altis

IRLAND

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

26369

B&G LEASING

AMERIKAS FORENEDE STATER

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

CANADA

31686

BARNARD AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

1537

BAXTER HEALTH CARE

AMERIKAS FORENEDE STATER

34487

BAZIS INTL INC.

CANADA

33090

BEACON AVIATION

IRLAND

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

25114

BECKER GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

6890

BECTON DICKINSON

AMERIKAS FORENEDE STATER

32660

BEDEK AVIATION

ISRAEL

38915

BEL AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36482

BGST LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12964

BLATTI AVIATION INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11410

BORG HOLDINGS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31975

BOULDER US

AMERIKAS FORENEDE STATER

32952

BPG PROPERTIES

AMERIKAS FORENEDE STATER

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

THAILAND

f12103

Benson Football, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35372

Bindley Capital Partners

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12682

Bombardier New Aircraft

AMERIKAS FORENEDE STATER

36888

Boston Scientific Corp

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11899

C C Media Holdings Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

35160

C. Dot Aviation, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36790

C2C AIR CHARTERS

AMERIKAS FORENEDE STATER

37117

CA, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

32717

CAMERON HENKIND

AMERIKAS FORENEDE STATER

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

IRLAND

34153

CAYLEY AVIATION

SCHWEIZ

30896

CCA AIR CHARTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

36333

CELLO AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

29250

CENTURION AVTN SRVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

36860

CESSNA FINANCE CORP

DET FORENEDE KONGERIGE

f11418

CESSNA FINANCE CORP

DET FORENEDE KONGERIGE

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

AMERIKAS FORENEDE STATER

5078

CINTAS

AMERIKAS FORENEDE STATER

37889

CIRRUS AVIATION (US)

AMERIKAS FORENEDE STATER

21455

CITYJET

IRLAND

36082

CMC GROUP INC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

AMERIKAS FORENEDE STATER

33877

CORACLE AVIATION

SCHWEIZ

19036

CORPORATE JETS PA

AMERIKAS FORENEDE STATER

9248

CRANE COMPANY

AMERIKAS FORENEDE STATER

28444

CROSS AVTN

DET FORENEDE KONGERIGE

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13609

Center for Disease Detection LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

3769

Chevron U.S.A.Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12458

Codale Electric Supply Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11882

Colson & Colson General Contractor

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13788

Constellation Productions

AMERIKAS FORENEDE STATER

30753

Covidien

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10987

Cozzens and Cudahy Air

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10650

DARBY HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31690

DELTA JET USA

AMERIKAS FORENEDE STATER

24235

DENISTON ENTERPRISES

AMERIKAS FORENEDE STATER

35507

DIAMOND AIR CHARTER

DET FORENEDE KONGERIGE

30715

DMB Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

35370

DOMINOS PIZZA (2)

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12713

DSS214 LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

6064

DUBAI AIR WING

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13128

David A. Duffield/Pegasus VI, LLC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

45097

Dreamline Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35072

EAC AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

8339

EATON

AMERIKAS FORENEDE STATER

1009

ELI LILLY

AMERIKAS FORENEDE STATER

23828

EMC IRELAND

IRLAND

23627

EMERCOM RUSSIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

33649

ENCORE 684 LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10176

Energy Corporation of America

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33361

FAGEN INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29521

FAIRMONT AVIATION SE

CANADA

35375

FALCON 50 LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33587

FANAR AVIATION LTD

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPTEN

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IRLAND

28181

FERRO CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

30469

FIRST VIRTUAL AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

18781

FJ900

AMERIKAS FORENEDE STATER

9532

FL Aviation Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

31774

FLYING SQUIRREL

AMERIKAS FORENEDE STATER

10276

FLYNN FINANCIAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

6573

FOUR STAR

AMERIKAS FORENEDE STATER

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRLAND

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

3826

FRIEDKIN INTL

AMERIKAS FORENEDE STATER

22293

FRONTLINER INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12666

Falcon Fifty LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35797

Felham Enterprises Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

23081

Fertitta Enterprises

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10208

Flightstar Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10877

Fortune Brands, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

21858

Frost Administrative Services, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11889

Futura Travels Limited

INDIEN

39022

GAUGHAN FLYING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38550

GC INTERNATIONAL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRLAND

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

IRLAND

26624

GENERAL MILLS SALES

AMERIKAS FORENEDE STATER

38543

GEORGE GUND 3

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12778

GIV EXEC JET LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

AMERIKAS FORENEDE STATER

23814

GLOBAL WINGS LTD

SCHWEIZ

3964

GOODYEAR

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10230

GPAir Limited

CANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

26847

GREENHILL AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11239

GameStop, Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

33031

Gemini Ltd

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13449

General Dynamics Land Systems

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12159

Gilead Sciences

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

22958

Group Holdings

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13612

Guthy Renker Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f15722

H.E. MANAGEMENT

AMERIKAS FORENEDE STATER

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

AMERIKAS FORENEDE STATER

28219

HARLEY-DAVIDSON

AMERIKAS FORENEDE STATER

21857

HARSCO

AMERIKAS FORENEDE STATER

31054

HEAVYLIFT INT.

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

1423

HERSHEY COMPANY

AMERIKAS FORENEDE STATER

26380

HERTZ CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

AMERIKAS FORENEDE STATER

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

24776

HOME DEPOT

AMERIKAS FORENEDE STATER

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRLAND

5170

HUMANA

AMERIKAS FORENEDE STATER

29387

Harbert Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

42446

Hormel Foods Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11193

IAMAW

AMERIKAS FORENEDE STATER

24747

IFFTG

AMERIKAS FORENEDE STATER

32500

ILFC IRELAND LTD

IRLAND

21409

IRVING AIR SERVICE

CANADA

28726

International Jet Management

AMERIKAS FORENEDE STATER

36005

Irving Oil Transport Inc.

CANADA

32671

JANNAIRE LLP

DET FORENEDE KONGERIGE

35830

JAPC INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10275

JELD-WEN, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

27861

JEP LEASING

AMERIKAS FORENEDE STATER

22094

JEPPESEN UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

32549

JET CLIPPER JOHNNY

AMERIKAS FORENEDE STATER

35926

JET LOGISTICS INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35981

JET SHARES ONLY

AMERIKAS FORENEDE STATER

32652

JET SMART INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

30210

JET-A-WAY CHARTERS

AMERIKAS FORENEDE STATER

36494

JETSELECT, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

26509

JOLUK AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

39282

James S Offield

AMERIKAS FORENEDE STATER

31850

Jarden Corp

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10276

Jepson Associates Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

34314

Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25.2.2009)

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10282

John M. Connors, Jr.

AMERIKAS FORENEDE STATER

1584

Johnson&Johnson

AMERIKAS FORENEDE STATER

35520

Jones International Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

8180

KELLOGG

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32210

KLEIN TOOLS

AMERIKAS FORENEDE STATER

20894

KOHLER CO

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10286

Kansas City Life Insurance Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10287

Kenair, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10713

Konfara Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

31706

LCG ENTERPRISES

AMERIKAS FORENEDE STATER

35616

LEONARD GREEN & PART

AMERIKAS FORENEDE STATER

12275

LIBERTY MUTUAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

32207

LISBON LIMITED

BERMUDA

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

28852

LONDON CITY JET

DET FORENEDE KONGERIGE

35829

LOWES COMPANIES INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

40196

LP 221 LC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37926

LUGHNASA MGMT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36958

LUNA ENTERTAINMENT

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10295

Leco Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

29729

Letica Leasing LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36957

Level 3 Communications

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

AMERIKAS FORENEDE STATER

38901

M&M AVIATION GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IRLAND

30454

MAJJEC JHETT

AMERIKAS FORENEDE STATER

26422

MANDAN

AMERIKAS FORENEDE STATER

38653

MANHAG AG

SCHWEIZ

31670

MATTHEWS JOHN

DET FORENEDE KONGERIGE

29444

MC Group

AMERIKAS FORENEDE STATER

12177

MELLON BANK

AMERIKAS FORENEDE STATER

27630

MERCURY ENGINEERING

IRLAND

11068

MGM Resorts Aviation Corp

AMERIKAS FORENEDE STATER

30050

MHS TRAVEL & CHTR

AMERIKAS FORENEDE STATER

37895

MID SOUTH JETS INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

26475

MIDAMERICAN ENERGY

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

IRLAND

f10317

MMB Management Advisory Services

AMERIKAS FORENEDE STATER

31703

MMRB SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

40770

MRTV LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDA

f12230

Mannco LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27893

Merck & Co., Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10507

Midland Financial Co.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10968

Mozart Investments, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12769

N48KZ LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

39276

N583KD LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

18796

N728LW LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10324

NASCAR, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10328

NCR Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

18352

NESTLE PURINA PETCAR

AMERIKAS FORENEDE STATER

29867

NEXT FLIGHT JETS

AMERIKAS FORENEDE STATER

32930

NINETY EIGHT AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

33473

NOK AIR

THAILAND

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

26985

NORTH STAR AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

42956

NORWEGIAN AIR INTL

IRLAND

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

DET FORENEDE KONGERIGE

36522

New Orion Air Group

AMERIKAS FORENEDE STATER

43372

Noble Energy, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10334

Noel Group Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12013

Norfolk Southern Corp.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12093

Nustar Logistics

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32397

OFFICE DEPOT

AMERIKAS FORENEDE STATER

37310

OKAY AIRWAYS

KINA

9116

OMEGA AIR (USA)

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11444

OPA LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

7079

ORBIS INTL

AMERIKAS FORENEDE STATER

35897

OSLO EXPRESS

AMERIKAS FORENEDE STATER

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

2079

OWENS ILLINOIS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

10012

P & E PROPERTIES

AMERIKAS FORENEDE STATER

33261

PACIFIC SKY

CANADA

8792

PALMER A

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10642

PAM Management Serv. LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36792

PB AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29783

PEGASUS AVIATION CA

AMERIKAS FORENEDE STATER

36816

PHILLIPS EDISON & CO

AMERIKAS FORENEDE STATER

32055

PIONEER ADVENTURES

NEW ZEALAND

39139

PITCH LINK LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10361

PNC Financial Services Group

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10729

PPD Development, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32096

PRIME AVIATION JSC

KASAKHSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10351

Paramount Pictures Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

3252

PepsiCo, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10918

Pilgrim Air

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10979

Pinjet Aviation, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31045

PrivateSky Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRANKRIG

26605

QUEST AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

29692

RABBIT RUN

AMERIKAS FORENEDE STATER

32706

RBGT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10978

REAUD MORGAN QUINN

AMERIKAS FORENEDE STATER

31234

RED BARN FARMS

AMERIKAS FORENEDE STATER

37662

REYNOLDS JET MGMT

AMERIKAS FORENEDE STATER

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35940

RIZON JET UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

38890

RKK Management, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

31650

ROBINSON AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11777

ROBINSON LEASING INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

23899

ROLLINS INC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

29788

RORO 212

AMERIKAS FORENEDE STATER

31502

ROTOR TRADE (ARC)

AMERIKAS FORENEDE STATER

2292

ROWAN COMPANIES PLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

30090

RUSAVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

39971

RUUD LIGHTING INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

8651

Ryanair DAC

IRLAND

28054

SAFEWAY

AMERIKAS FORENEDE STATER

34898

SD VERMOGENSVERWALT

TYSKLAND

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11250

SGSF Capital Venture LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32093

SHEARWATER AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

24869

SIERRA PACIFIC IND

AMERIKAS FORENEDE STATER

40083

SILVER AIR 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

36640

SIM SAS

FRANKRIG

f12817

SITRICK AND CO

AMERIKAS FORENEDE STATER

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEXICO

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

AMERIKAS FORENEDE STATER

30500

STANDARD & POORS

AMERIKAS FORENEDE STATER

31823

STARSHIP ENTERPRISE

AMERIKAS FORENEDE STATER

131

STOBART AIR

IRLAND

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37246

Select Management Resources, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10824

Seminole Tribe of Florida

AMERIKAS FORENEDE STATER

f14029

Signature Group LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13116

Standridge Color Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

36081

Starbucks Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10501

Sunoco Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

35071

T2 Aviation Mgmt.

AMERIKAS FORENEDE STATER

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

21578

TENNECO INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

3696

TEXAS INSTRUMENTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11309

THIRD SECURITY LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13842

TLS Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12991

TONY DOWNS FOODS

AMERIKAS FORENEDE STATER

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

9788

TRANSIT AIR SRVC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

AMERIKAS FORENEDE STATER

29623

TRICYCLE AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

38625

Tashi Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11003

Tendencia Asset Management

CAYMANØERNE

25363

The Boeing Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

40990

The Sherwin-Williams Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10446

Tour Air, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12231

Translatin S.A.

AMERIKAS FORENEDE STATER

45090

UNICORP AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

4090

UNITED COMPANY THE

AMERIKAS FORENEDE STATER

2797

UNITED STATES STEEL

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10462

US Bank NA Trustee

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10460

Unisys Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

AMERIKAS FORENEDE STATER

9275

VALLEJO INVESTMENTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11803

VALLEY JET LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29120

VEN AIR

IRLAND

32119

VIA FELIZ II

AMERIKAS FORENEDE STATER

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

AMERIKAS FORENEDE STATER

28043

VILLAGE EQUIPMENT

AMERIKAS FORENEDE STATER

8142

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

36447

VTB LEASING (EUROPE)

DEN RUSSISKE FØDERATION

f10591

Vulcan Materials Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

35911

WALLAN AVIATION 2

SAUDI-ARABIEN

38924

WAR ENTERPRISES

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

5187

WELDBEND

AMERIKAS FORENEDE STATER

35439

WELLS FARGO BANK NW

AMERIKAS FORENEDE STATER

31125

WESTON LTD

IRLAND

22445

WHITE CLOUD

AMERIKAS FORENEDE STATER

38797

WILDGOOSE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

33542

WING FINANCIAL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

28282

WINGEDFOOT AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

38212

WINGS AVIATION (DE)

AMERIKAS FORENEDE STATER

29233

WRENAIR

IRLAND

36499

Warner Chilcott

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10815

Washington Penn Plastic Company

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10792

Werner Enterprises Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

25465

WestJet

CANADA

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

BERMUDA

32454

XJET USA

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10485

Xerox Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

31649

Z1 HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

44261

ZALA GROUP LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

AMERIKAS FORENEDE STATER

GRÆKENLAND

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

23232

AEROSVIT

UKRAINE

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENYA

39537

AIR CANADA rouge LP

CANADA

30742

AIR COLUMBUS

UKRAINE

40237

AIR LEISURE

EGYPTEN

29972

AIR LINK INTL (CY)

CYPERN

44218

AIR MEDITERRANEAN

GRÆKENLAND

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENYA

46328

AIRCOMPANY JONIKA LLC

UKRAINE

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ISRAEL

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

37966

ASPAMIA LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34238

ASTRA AIRLINES

GRÆKENLAND

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDI-ARABIEN

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAINE

20514

Aegean Airlines

GRÆKENLAND

375

American International Group

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12684

Avenge Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

34069

BELRESCUEAVIA

HVIDERUSLAND

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

SCHWEIZ

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRÆKENLAND

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENYA

29396

BOOTH CREEK MGMT

AMERIKAS FORENEDE STATER

35729

CASSEL INVEST LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

19644

COSTAIR LTD

GRÆKENLAND

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

f11403

DRAGON LEASING CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

40100

ELLINAIR S.A.

GRÆKENLAND

36585

ELTANIN AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIEN

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIEN

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

QATAR

35228

FIRST AIRWAYS

GRÆKENLAND

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIEN

31722

GAINJET AVIATION

GRÆKENLAND

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

SYDAFRIKA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SAUDI-ARABIEN

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

17957

GREENLEAF

AMERIKAS FORENEDE STATER

38025

GRYPHON AIRLINES

KUWAIT

f11417

GS200 INC TRUSTEE

AMERIKAS FORENEDE STATER

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

23443

HCAA

GRÆKENLAND

38724

HEAD START AVTN SYS

CYPERN

36043

HERITAGE AVTN DEV.

DET FORENEDE KONGERIGE

f12006

Hanwha Chemical Corporation

REPUBLIKKEN KOREA

38831

INTAKA MANAGE PTY

SYDAFRIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASCAR, COMORERNE, REUNION

26787

INTRACOM

GRÆKENLAND

31881

INTRALOT

AMERIKAS FORENEDE STATER

36434

ISLANDSITE INVEST.

SYDAFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIEN

31622

JET AIRLINES JSC

KASAKHSTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

KINA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRÆKENLAND

33560

Kenrick Ltd.

ISRAEL

35938

Knightsdene Limited

DET FORENEDE KONGERIGE

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRÆKENLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

1099

MIL GREECE

GRÆKENLAND

21948

MINAIR

DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASILIEN

40473

N.Z. VOYAGES

FRANKRIG

35475

NORDSTAR AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

34624

OLYMPIC AIR

GRÆKENLAND

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

GRÆKENLAND

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

GRÆKENLAND

24067

ORASCOM

EGYPTEN

22404

OXY USA INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10342

Olayan Financing Company

SAUDI-ARABIEN

2055

Olympic Airlines

GRÆKENLAND

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIEN

24760

PALESTINIAN AIRLINES

DET BESATTE PALÆSTINENSISKE OMRÅDE

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRÆKENLAND

28119

POLISH MORSKI

POLEN

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TYRKIET

37638

PRIMEVALUE TRADING

DE BRITISKE JOMFRUØER

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDIEN

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIEN

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPORE

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDA

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SAUDI-ARABIEN

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRO

29176

SINCOM AVIA

UKRAINE

3991

SIOUX COMPANY LTD

SCHWEIZ

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRÆKENLAND

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

UKRAINE

31819

TRANS AVIATION

KUWAIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTEN

46019

UMATILA TRADING LIMITED

CYPERN

9459

UNIVERSAL AIR LINK

AMERIKAS FORENEDE STATER

38722

VAXUCO

VIETNAM

24805

YAMAL

DEN RUSSISKE FØDERATION

SPANIEN

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

26560

245 PILOT SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

CAYMANØERNE

4648

AERO ANGELES

MEXICO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIEN

36647

AEROGAL

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXICO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANIEN

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXICO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29323

AIR AMDER

MAURETANIEN

24500

AIR COMET S.A.

SPANIEN

9345

AIR EUROPA

SPANIEN

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANIEN

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBOURG

22380

AIR NOSTRUM

SPANIEN

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIEN

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANIEN

38965

AIRBUS HELI ESPANA

SPANIEN

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANKRIG

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

36793

AIRLEASE CORPORATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

34981

AIRLIFT USA LLP

AMERIKAS FORENEDE STATER

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

SYDAFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

SPANIEN

43746

ALHOKAIR AVIATION

SCHWEIZ

43337

ALLIANCEJET, LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANIEN

33938

AMAC CORPORATE JET AG

SCHWEIZ

29581

AMB GROUP

AMERIKAS FORENEDE STATER

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

AMERIKAS FORENEDE STATER

37598

AMS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANIEN

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIEN

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

28325

ARAMARK

AMERIKAS FORENEDE STATER

32948

ARKAS S.A.

COLUMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

AMERIKAS FORENEDE STATER

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

DET FORENEDE KONGERIGE

9456

AUDELI

SPANIEN

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

ECUADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

SYDAFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXICO

460

AVIANCA

COLUMBIA

36095

AVION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

45064

AVIONCO GUERNSEY

DET FORENEDE KONGERIGE

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANIEN

33149

AVPRO INC (2)

AMERIKAS FORENEDE STATER

26651

AZUR AIR LLC

DEN RUSSISKE FØDERATION

8740

Abbott Laboratories

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXICO

39686

Air Products & Chemicals Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

29159

Airmax, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

23373

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDI-ARABIEN

f11014

American Resources

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10332

Astra 136 LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11141

Averuca, C.A.

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

12669

BA CITYFLYER LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

AMERIKAS FORENEDE STATER

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXICO

32565

BELLON AVIATION LTD.

SCHWEIZ

f13938

BEST FLY S.L

SPANIEN

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANIEN

32392

BIONIC AVIATION CC

SYDAFRIKA

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

35545

BRASIL WARRANT

BRASILIEN

22234

BRECO INTL

DET FORENEDE KONGERIGE

f12909

BRISAIR S.A.

DET FORENEDE KONGERIGE

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGERIA

37278

BUA DELAWARE INC

DET FORENEDE KONGERIGE

f10074

Bank of America, NA

AMERIKAS FORENEDE STATER

38518

Benipaula Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

10970

Bombardier Aerospace Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12165

Bradleyville, Ltd

AMERIKAS FORENEDE STATER

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURETANIEN

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAP VERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

CANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANIEN

36213

CANARY FLY S.L.

SPANIEN

35186

CAPITEQ

AUSTRALIEN

4029

CARGILL

AMERIKAS FORENEDE STATER

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIA

29796

CETO MARKETING S.A.

DET FORENEDE KONGERIGE

38300

CHALLENGER 5445 LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

AMERIKAS FORENEDE STATER

44018

CITGO Petroleum Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIEN

32365

CNL GROUP SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANKRIG

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

SPANIEN

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASILIEN

36755

CONSORCIO CJPP

BRASILIEN

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRASILIEN

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRASILIEN

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANIEN

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

AMERIKAS FORENEDE STATER

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

36833

COYABA LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37293

CPC SA

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

AMERIKAS FORENEDE STATER

31491

CSIM AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11870

Caleton Holdings

CAYMANØERNE

32564

Carabo Capital

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12156

CareFusion Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10817

Casafin II LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

39988

Cockrell Resources

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRASILIEN

f10710

Contessa Premium Foods

AMERIKAS FORENEDE STATER

38519

Corimon CA

CAYMANØERNE

35909

Covington Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

29548

DARTASSAN

IRLAND

26776

DEAN FOODS

AMERIKAS FORENEDE STATER

37252

DELAWARE GG INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURETANIEN

35756

DNEST AVIATION

MALAYSIA

3464

DODSON INTERNTL PART

AMERIKAS FORENEDE STATER

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIA

31583

DTC LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

11968

DUKE OF WESTMINSTER

DET FORENEDE KONGERIGE

37414

Dallah Al Baraka Holding Company

SAUDI-ARABIEN

f10136

Dayco Properties Ltd

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

35754

EASSDA

DET FORENEDE KONGERIGE

35658

EAST COAST JETS INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

46999

EASTERN AIRLINES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

8808

EASTMAN KODAK

AMERIKAS FORENEDE STATER

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

46235

EASYJET UK LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ÆKVATORIALGUINEA

37813

EDIFICA 2000

SPANIEN

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

10068

EDREES MUSTAFA

SAUDI-ARABIEN

35209

EHEIM VERWALTUNGS

TYSKLAND

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMAS

44757

ELITE AERO IRELAND

IRLAND

29935

ELMET AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

39123

EMBRAER COMMERCIAL

AMERIKAS FORENEDE STATER

4025

EMBRAER SA

AMERIKAS FORENEDE STATER

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRASILIEN

f13610

EMSI Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILIEN

24823

EUROCONTINENTAL

SPANIEN

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

SPANIEN

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

SPANIEN

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

AMERIKAS FORENEDE STATER

32605

EXEC JET MANAGEMENT

DET FORENEDE KONGERIGE

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

38423

EXECUFLIGHT INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANIEN

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10915

Electric Boat Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

DET FORENEDE KONGERIGE

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SCHWEIZ

7382

FALCONAIR LTD

SYDAFRIKA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34494

FCI AVIATION LLC

DET FORENEDE KONGERIGE

37269

FENWAY AVIATION

BRASILIEN

18767

FIRST INTL AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

26564

FL Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

35848

FLANA

SYDAFRIKA

19907

FLIGHT CONSULTANCY

DET FORENEDE KONGERIGE

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

AMERIKAS FORENEDE STATER

22596

FLIGHTLINE SL

SPANIEN

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANIEN

5453

FLYBE LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

38743

FLYGTACK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

31970

FLYING FALCON

AMERIKAS FORENEDE STATER

10992

FLYING LION

AMERIKAS FORENEDE STATER

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANIEN

34647

FOSTER AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

32961

FRAPMAG LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

22740

FREWTON LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

37166

FS AVIATION LLP

DET FORENEDE KONGERIGE

31564

FUGRO AVIAT CANADA

CANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

SYDAFRIKA

f10761

Firefly Entertainment Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

47536

GALISTAIR TRADING LIMITED

ΜΑLTA

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIA

4402

GESTAIR

SPANIEN

25841

GF AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10220

GG Aircraft LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

28586

GO AHEAD INTERNATION

SCHWEIZ

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

TYSKLAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXICO

28810

GOLDNER D

AMERIKAS FORENEDE STATER

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAP VERDE

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10219

General Avileasing, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

37447

Ginnaire Rental Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10226

Glass Aviation, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11875

H&S Air, LLC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

27295

HAGEL W

ØSTRIG

32525

HARPO INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31805

HARVARD OIL & GAS

CANADA

28012

HAWKAIRE

AMERIKAS FORENEDE STATER

28603

HCC SERVICE CO

AMERIKAS FORENEDE STATER

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KINA

42954

HELIDOSA AVIATION

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANIEN

31991

HENNIG .

SYDAFRIKA

38709

HEVELCA SOCIETE

AMERIKAS FORENEDE STATER

44230

HEWLETT PACKARD ENTERPRISES

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11786

HI FLITE INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34338

HISPANIA FLYJET

SPANIEN

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANIEN

33213

HOLLYWOOD AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

31093

HONG KONG EXPRESS

HONGKONG SAR

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLUMBIA

35962

I FLY LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

1475

IBERIA

SPANIEN

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANIEN

25843

ICE BIRD

SCHWEIZ

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANIEN

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANIEN

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANIEN

35945

INSEL AIR

NEDERLANDENE

37049

INSULAR CLASS SL

SPANIEN

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGIEN

32557

INTL CONCERTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

34440

INTL FLIGHT RES

AMERIKAS FORENEDE STATER

31816

INTL PRIVATE JET

SCHWEIZ

33401

INTL TRADE HOLDING

KUWAIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

AMERIKAS FORENEDE STATER

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANIEN

31918

ISM AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASILIEN

10117

International Lease Finance Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

AMERIKAS FORENEDE STATER

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRASILIEN

28372

J.W. Childs Associates

AMERIKAS FORENEDE STATER

31247

JAIR

SYDAFRIKA

27693

JATO AVTN

DET FORENEDE KONGERIGE

36350

JCPenney Co. Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

36363

JEM INVESTMENTS

AMERIKAS FORENEDE STATER

7532

JET2.COM LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

44618

JET4U S.R.L.

PORTUGAL

7628

JOHNSON FRANKLIN

AMERIKAS FORENEDE STATER

6281

JOHNSON SC AND SON

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

34608

KAMA AVIATION

DEN RUSSISKE FØDERATION

22691

KAVMINVODYAVIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

32291

KELLY CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

21519

KINGS AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

22866

KOGALYMAVIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

34665

KUNPENG AIRLINES

KINA

32518

LAI

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29663

LATAM AIRLINES ECUADOR S.A

ECUADOR

1689

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

CHILE

32926

LATAM AIRLINES PERU S.A.

PERU

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

AMERIKAS FORENEDE STATER

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA

f10606

LHF Holdings Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

35540

LIBYAN CAA

LIBYEN

37675

LIDER AVIACAO

BRASILIEN

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILIEN

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLAND

32145

LINK AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILIEN

34783

LLC Nord Wind

DEN RUSSISKE FØDERATION

32253

LTH JET LEASING

BRASILIEN

30440

Lark Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32826

Lewis Aeronautical

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12478

Longfellow Management Services LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

SPANIEN

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32533

MAITON AIR LLP

DET FORENEDE KONGERIGE

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SAUDI-ARABIEN

14376

MARTINEZ RIDAO

SPANIEN

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NIGERIA

26115

MEDAIR CHARTER

SYDAFRIKA

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

35494

MENA AEROSPEASE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26957

MENAJIAN

AMERIKAS FORENEDE STATER

38791

MENORCA LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

40210

MERCADONA S.A.

SPANIEN

31076

METRO JET USA

AMERIKAS FORENEDE STATER

39178

METROPOLITAN AVT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

14322

MEXICANA

MEXICO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

AMERIKAS FORENEDE STATER

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIA

1922

MONARCH AIRLINES LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

10262

MONARCH GEN AVIATION

SCHWEIZ

4341

MOTOROLA MOBILITY

AMERIKAS FORENEDE STATER

8099

MSF AVIATION

CAYMANØERNE

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANIEN

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

DET FORENEDE KONGERIGE

f13442

Michigan Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

24765

Monza Negocios

BRASILIEN

f10321

N T Air, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11388

N450JE LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31771

N526EE

AMERIKAS FORENEDE STATER

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIEN

604

NAYSA

SPANIEN

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILIEN

f10331

NII Holdings Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

31834

NITA JET

AMERIKAS FORENEDE STATER

39070

NNP HOLDING S/A

BRASILIEN

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRASILIEN

33203

NOCLAF LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

1997

NOMADS

AMERIKAS FORENEDE STATER

32556

NYGREN U

SVERIGE

39746

New Avant Garde Ltd

ΜΑLTA

18907

Norman Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

31679

OASIS SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

32396

OBODEN IBRU

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRASILIEN

24549

ODYSSEY AVTN

AMERIKAS FORENEDE STATER

37779

ONCAM AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

33704

ORIONAIR S.L.

SPANIEN

f10603

OTO Development, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRASILIEN

33299

PALM AVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

35266

PCS Aviation Services, LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

44056

PDVSA Petroleo S.A.

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

AMERIKAS FORENEDE STATER

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

SYDAFRIKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

SPANIEN

30970

POOL AVIATION NW LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

35542

PORTSIDE INTL LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

AMERIKAS FORENEDE STATER

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NIGERIA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANIEN

32852

PRIYAN FOUNDATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANIEN

29804

PUNTO-FA

SPANIEN

23017

Perm Airlines

DEN RUSSISKE FØDERATION

34864

Q JETS AVIATION

CANADA

33331

QUADRA AVIATION LP

DET FORENEDE KONGERIGE

27231

QUANTUM AIR

SPANIEN

37367

RADCOOL INVESTMENTS

SYDAFRIKA

33067

RAINBOW AIR

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

DET FORENEDE KONGERIGE

f11770

REAL WORLD TOURS INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

26960

RED WINGS CJSC

DEN RUSSISKE FØDERATION

32100

RING AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

23739

ROYAL FLIGHT

DEN RUSSISKE FØDERATION

35605

RPK CAPITAL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34812

RPK CAPITAL MNGT

AMERIKAS FORENEDE STATER

34828

RUNWAY ASSET MNGT

SYDAFRIKA

33521

RYJET

SPANIEN

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEXICO

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

38250

SAETA SL

SPANIEN

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANIEN

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME OG PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILIEN

37768

SAPETRO AVIATION LTD

DE BRITISKE JOMFRUØER

29825

SAS INSTITUTE

AMERIKAS FORENEDE STATER

37164

SASEMAR

SPANIEN

32195

SATA VENEZUELA

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

37785

SDE SA

BELGIEN

36925

SEA SA

ARGENTINA

1095

SECCION ECONOMICO-ADMIN.

SPANIEN

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRASILIEN

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRASILIEN

30674

SEV AEREO POLICIA

SPANIEN

36232

SIENNA CORP SERVICES

SCHWEIZ

34785

SIERRA NEVADA CORP.

AMERIKAS FORENEDE STATER

32002

SIERRA STELLAR

AMERIKAS FORENEDE STATER

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIEN

25929

SKY SERVICES AVTN

SPANIEN

45552

SKYUP AIRLINES LLC

UKRAINE

35092

SKYWAY LTD.

GEORGIEN

30794

SLEEPWELL AVTN

DET FORENEDE KONGERIGE

38895

SOBHA PURAVANKARA

INDIEN

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGUAY

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRASILIEN

36602

SOUTH AVIATION INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPPINERNE

4298

SPANAIR S A

SPANIEN

28727

SPENAERO

AMERIKAS FORENEDE STATER

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BRASILIEN

24644

ST MERRYN AIR

DET FORENEDE KONGERIGE

1485

STOCKWOOD V

AMERIKAS FORENEDE STATER

30064

STREAMLINE RUSSIA

DEN RUSSISKE FØDERATION

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

34009

SUNRIDER CORPORATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANIEN

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANIEN

37862

Starwood Management LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANIEN

34933

TAILWIND AIRLINES

TYRKIET

36754

TAK AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRASILIEN

4121

TAMPA SA

COLUMBIA

22992

TATARSTAN AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANIEN

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

35745

TIANJIN AIRLINES

KINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

AMERIKAS FORENEDE STATER

34198

TITAN AVIATION UAE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

DET FORENEDE KONGERIGE

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANIEN

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPANIEN

35159

TRAMAS TEXTILES SA

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

DEN FLERNATIONALE STAT BOLIVIA

15453

TRANSAERO AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

34609

TRANSCON INTERNATIONAL INC.

BAHAMAS

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

AMERIKAS FORENEDE STATER

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXICO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

SPANIEN

38544

TRIM AIR CHARTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

36812

TRINIDAIR UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

13174

TRUSTAIR LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

30131

TUI Airways Ltd

DET FORENEDE KONGERIGE

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDA

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRASILIEN

34271

UAML AIR CHARTER

AMERIKAS FORENEDE STATER

38903

UNIQUE JET AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

36046

USN AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

SCHWEIZ

35913

VESEY AIR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29086

VIM AIRLINES

DEN RUSSISKE FØDERATION

34107

VIPER AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPANIEN

38266

VOLOTEA S.L.

SPANIEN

30190

VUELING AIRLINES

SPANIEN

29378

WAMOS AIR, SA

SPANIEN

44827

WCA Holdings

AMERIKAS FORENEDE STATER

2885

WESTAIR FLYING

DET FORENEDE KONGERIGE

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

DET FORENEDE KONGERIGE

36586

WIN WIN SERVICES

AMERIKAS FORENEDE STATER

36955

WINGS JET LTD

MAROKKO

31438

WOOD J M

DET FORENEDE KONGERIGE

35259

WORLD WIDE AC FERRY

CANADA

34390

WTORRE S.A.

BRASILIEN

f10475

Westair Corporation

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10479

Wichita Air Services, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

f11514

Windway Capital Corp

AMERIKAS FORENEDE STATER

35374

XTO ENERGY INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

FRANKRIG

CRCO-identifikationsnummer

Luftfartøjsoperatørens navn

Luftfartøjsoperatørens hjemstat

26915

171JC

AMERIKAS FORENEDE STATER

24008

223RD FLIGHT UNIT

DEN RUSSISKE FØDERATION

34029

2M EXECUTIVE AVTN

DE BRITISKE JOMFRUØER

12312

35-55 PARTNERSHIP

AMERIKAS FORENEDE STATER

34746

51 NORTH LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

6803

711 CODY INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29177

900NB

AMERIKAS FORENEDE STATER

29496

A J WALTER AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

28417

AAK COMPANY

LIBANON

38065

AAR CORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

31724

AAS EUROPE

FRANKRIG

44931

AB AIR HOLDING

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXICO

28588

ABDULLAH SAID B.

SCHWEIZ

32962

ABG AIR LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

36488

ABSOLUTE AVIATION

SYDAFRIKA

35443

AC TRAVEL LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

4306

ACCOR SA

FRANKRIG

31934

ACFT MGMT & TRADING

DET FORENEDE KONGERIGE

30786

ACFT SARL

LUXEMBOURG

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBOURG

35097

ACTIFLY

FRANKRIG

30027

ADAM AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

27910

ADVANCED TRAINING SY

AMERIKAS FORENEDE STATER

24201

AEC INTERN. LTD

SCHWEIZ

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANKRIG

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANKRIG

32371

AERO JET CORPORATE

FRANKRIG

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANKRIG

22257

AERO SERVICES LF

FRANKRIG

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANKRIG

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANKRIG

47141

AERO4M

FRANKRIG

26891

AEROGAVIOTA

CUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

TYSKLAND

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXICO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

SYDAFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANKRIG

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBYEN

36823

AGCORP

AMERIKAS FORENEDE STATER

35102

AGROAIR SAS

FRANKRIG

1769

AIGLE AZUR

FRANKRIG

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALGERIET

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKO

28684

AIR ASIA

MALAYSIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANKRIG

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTEN

34225

AIR CHARTER PROFSNL

AMERIKAS FORENEDE STATER

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANKRIG

38966

AIR COTE D'IVOIRE

ELFENBENSKYSTEN

30879

AIR DECCAN

INDIEN

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KASAKHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANKRIG

231

AIR GEFCO

FRANKRIG

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

AMERIKAS FORENEDE STATER

35198

AIR GUYANE

FRANKRIG

24148

AIR HARRODS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

ELFENBENSKYSTEN

31977

AIR KING JET

SCHWEIZ

32016

AIR LEASING

CAMEROUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

12060

AIR ND

FRANKRIG

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

28019

AIR PINK D.O.O.

SERBIEN

24430

AIR PRINT

LUXEMBOURG

31913

AIR SARINA

SCHWEIZ

45224

AIR SENEGAL

SENEGAL

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLERNE

26152

AIR SRPSKA

BOSNIEN-HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA

45403

AIR SWISSLION RD D.O.O.

SERBIEN

25943

AIR TAHITI NUI

FRANKRIG

5633

AIR TRANSAT

CANADA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANKRIG

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANKRIG

34296

AIR WING LTD

BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANKRIG

308

AIRBUS SAS

FRANKRIG

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANKRIG

4790

AIRBY

FRANKRIG

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIEN

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES

AMERIKAS FORENEDE STATER

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBOURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

18045

AIRFLEET CREDIT

AMERIKAS FORENEDE STATER

18982

AIRFLITE

AMERIKAS FORENEDE STATER

38429

AIRSTAR LEASING LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANKRIG

8231

AL ANWAE EST

SAUDI-ARABIEN

36155

AL ATHEER

SAUDI-ARABIEN

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI-ARABIEN

24197

AL NASSR LTD

SCHWEIZ

31508

AL SALAM 319 LTD

CAYMANØERNE

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SAUDI-ARABIEN

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI-ARABIEN

21699

ALCATEL USA

AMERIKAS FORENEDE STATER

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIEN

30184

ALII AVIATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

38790

ALLFAST FASTENING

AMERIKAS FORENEDE STATER

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

DEN RUSSISKE FØDERATION

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

BERMUDA

32601

ALPHA CHARLIE

AMERIKAS FORENEDE STATER

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONACO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDI-ARABIEN

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPPINERNE

37317

ALPIN SKYJETS LTD

SCHWEIZ

45304

ALTAIR JETS CORP

COLUMBIA

26287

ALTONA

SCHWEIZ

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

AMERIKAS FORENEDE STATER

34289

ALVADOR LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

35920

ALWAFEER AIR

SAUDI-ARABIEN

38876

AMAC AEROSPACE SG

SCHWEIZ

22656

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE

EGYPTEN

364

AMBRION AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

35837

AMER GROUP

EGYPTEN

369

AMERICAN AIRLINES

AMERIKAS FORENEDE STATER

f836

AMERICAN EAGLE

AMERIKAS FORENEDE STATER

34234

AMERICAN ELECTRIC

AMERIKAS FORENEDE STATER

40684

AMERICAN FLYING JET

AMERIKAS FORENEDE STATER

8928

AMERICAN HOME PROD

AMERIKAS FORENEDE STATER

25806

AMERIDAIR

FRANKRIG

f12696

AML LEASING LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

32857

ANCFCC

MAROKKO

31016

ANDAMAN AVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

SCHWEIZ

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRASILIEN

30530

AO SKY CORPORATION

AMERIKAS FORENEDE STATER

984

APACHE AVIATION

FRANKRIG

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

AMERIKAS FORENEDE STATER

28676

APRILIA HOLDINGS INC

CAYMANØERNE

f10036

APiGroup, Inc

AMERIKAS FORENEDE STATER

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMANØERNE

37233

ARABIAN JETS

SAUDI-ARABIEN

4999

ARAMCO SAUDI ARABIA

AMERIKAS FORENEDE STATER

37878

ARG SA

BRASILIEN

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRASILIEN

31512

ARINC DIRECT

AMERIKAS FORENEDE STATER

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAEL

33376

ARMAD

SCHWEIZ

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENIEN

20337

ARTEMIS S.A.

FRANKRIG

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPANIEN

35141

ASHOK LEYLAND LTD

INDIEN

27518

ASL AIRLINES

FRANKRIG

36976

ATALANTA AIR

AMERIKAS FORENEDE STATER

22135

ATLANTA JET

AMERIKAS FORENEDE STATER

30506

ATLAS BLUE

MAROKKO

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRANKRIG

37011

AV CONSULTANTS ASPEN

AMERIKAS FORENEDE STATER

36380

AVANGARD AVTN LTD

DEN RUSSISKE FØDERATION

17951

AVDEF

FRANKRIG

34589

AVEL BRAO

FRANKRIG

33558

AVIA TREASURY GMBH

ØSTRIG

29467

AVIALAIR

FRANKRIG

35748

AVIAMARKET LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

30645

AVIAMAX

TYSKLAND

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

29399

AVIATION CAPITAL GRP

AMERIKAS FORENEDE STATER

26160

AVIATION CMP

CANADA

34340

AVIATION INC

AMERIKAS FORENEDE STATER

38085

AVIATION LINK

SAUDI-ARABIEN

33992

AVIATION PARTNERS 2

AMERIKAS FORENEDE STATER

38198

AVIATRAX

LUXEMBOURG

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

43651

AVIMAXX

BAHRAIN

36345

AVIONAC FRANCE

FRANKRIG

23721

AVIREX

GABON

27329

AVPLAN TRIP SUPPORT

AMERIKAS FORENEDE STATER

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIEN

33188

AVTN DEVLPMENT INTL

IRLAND

33050

AVTRADE UK

DET FORENEDE KONGERIGE

35255

AVX TAXI AEREO

BRASILIEN

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBYEN

27710

AXIS AIRWAYS

FRANKRIG

18980

AZERBAIJAN AIRLINES

ASERBAJDSJAN

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRASILIEN

f10002

Act Two, Inc.

AMERIKAS FORENEDE STATER

39565

Adams Office LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f14959

AeroFinance Invest Corp.

DE BRITISKE JOMFRUØER

30304

Air Caraibes

FRANKRIG

f2003

Air Century

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

10054

Air Corsica

FRANKRIG

f12199

Air Fleet Operations Limited

DET FORENEDE KONGERIGE

36010

Alpha Jet (Alabama)

AMERIKAS FORENEDE STATER

f12107

American Credit Acceptance

AMERIKAS FORENEDE STATER

f791

Amerijet International Aviation

AMERIKAS FORENEDE STATER

35644

Amys Kitchen

AMERIKAS FORENEDE STATER

35895

Andromeda Ltd.

CYPERN

45146

Angel Wings

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10726

Arcadia Aviation LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

f10038

Au Revoir Air

AMERIKAS FORENEDE STATER

32958

Avenir Worldwide.

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRASILIEN

f10060

Aviation 604 AG

SCHWEIZ

f10061

B H Aviation Ltd

AMERIKAS FORENEDE STATER

36004

B2 MANAGMENT LTD.

BAHRAIN

32705

BAA JET MANAGEMENT

KINA

32767

BAC LEASING LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

22433

BAHRAIN ROYAL FLIGHT

BAHRAIN

37896

BAM AVIATION LLC

AMERIKAS FORENEDE STATER

22230

BANCO SAFRA SA

BRASILIEN

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAILAND

6323

BANLINE AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

23830

BB AVIATION INC.

SCHWEIZ

28129

BCA-BUSINESS

FRANKRIG

29975

BCC EQUIPMENT LEASE

AMERIKAS FORENEDE STATER

37358

BEIJING CAPITAL

KINA

27140

BEK AIR

KASAKHSTAN

9170

BEL AIR

SCHWEIZ

35267

BELL FINANCIAL CORP

DEN BOLIVARISKE REPUBLIK VENEZUELA

7723

BELL TEXTRON

AMERIKAS FORENEDE STATER

28608

BERGAIR

SCHWEIZ

37353

BERTA FINANCE LTD

BELIZE

36116

BEST AERO HANDLING

DEN RUSSISKE FØDERATION