20.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/112


Berigtigelse til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37)

(Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 17. december 2019)

Side 74, artikel 2, stk. 1:

I stedet for:

»Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.«

læses:

»Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2020.«