12.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 407/9


Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018

( Den Europæiske Unions Tidende C 108 af 22. marts 2018 )

(2018/C 407/08)

Side 109, kapitel 1 1, kolonnen »Bevillinger 2018«:

I stedet for:

»3 923 000«

læses:

»3 239 000«

Side 109, rækken »Titel 1 — I alt«, kolonnen »Bevillinger 2018«:

I stedet for:

»4 607 000«

læses:

»3 923 000«

Side 110, rækken »TILSAMMEN«, kolonnen »Bevillinger 2018«:

I stedet for:

»9 900 720«

læses:

»9 216 720«.