9.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/55


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2017/2228 af 4. december 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

( Den Europæiske Unions Tidende L 319 af 5. december 2017 )

Side 4, Bilaget, tabellen, kolonne »a Løbenummer«:

I stedet for:

»»X«

læses.

»»306«

Side 5, Bilaget, tabellen, kolonne »a Løbenummer«:

I stedet for:

»Y«

Læses:

»307«.