27.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1390

af 26. juli 2017

om 272. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), artikel 7a, stk. 1 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 20. juli 2017 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at tilføje seks personer og fire enheder til listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, og fjerne en enhed. Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ændres.

(3)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

1.

Følgende punkter tilføjes under overskriften »Fysiske personer«:

a)

»Alexanda Amon Kotey (alias: a) Alexe Kotey, b) Alexanda Kote). Fødselsdato: 13.12.1983. Fødested: London, Det Forenede Kongerige. Nationalitet: britisk. Pasnr.: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, 094477324, udstedt den 5.3.2005. Andre oplysninger: Fysiske kendetegn: øjenfarve: mørkebrun; hårfarve: sort; hudfarve: mørk. Særlige kendetegn: skæg. Etnisk baggrund: ghanesisk cypriot. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

b)

»Elshafee El Sheikh (alias: a) El Shafee Elsheikh, b) Alshafee El-Sheikh). Fødselsdato: 16.7.1988. Fødselsdato: London, Det Forenede Kongerige. Nationalitet: britisk. Pasnr.: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, 801121547, udstedt den 16.6.2009 (udstedt af det Forenede Kongeriges paskontor med udløbsdato den 16.6.2019, annulleret i dec. 2014). Andre oplysninger: Fysiske kendetegn: øjenfarve: mørkebrun; hårfarve: sort; hudfarve: mørk. Særlige kendetegn: skæg. Moderens navn: Maha Elgizouli. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

c)

»Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (alias: a) Bahrun Naim, b) Anggih Tamtomo, c) Abu Rayyan, d) Abu Rayan, e) Abu Aisyah). Fødselsdato: 6.9.1983. Fødested: a) Surakarta, Indonesien, b) Pekalongan, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Adresse: a) Aleppo, Den Syriske Arabiske Republik, b) Raqqa, Den Syriske Arabiske Republik. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

d)

»Malik Ruslanovich Barkhanoev (alias: a) Saifuddin, b) Saifuddin al-Ingushi, c) Saifuddin Ingushi). Fødselsdato: 14.3.1992. Fødested: byen Ordzhonikidzevskaya, distriktet Sunzhenskiy, Ingushetia, Den Russiske Føderation. Nationalitet: russisk. Adresse: Mosul, Irak. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

e)

»Murad Iraklievich Margoshvili (alias: a) Zurab Iraklievich Margoshvili, b) Murad Akhmedovich Madayev, c) Lova Madayev, d) Abu-Muslim Al-Shishani, e) Muslim, f) Lava, g) John, h) George, i) Arthur, j) Sedoy). Fødselsdato: 15.1.1970. Fødested: Grozny, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Nationalitet: a) russisk, b) georgisk. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

f)

»OMAN ROCHMAN Ustadz (alias: a) Oman Rahman, b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy, c) Aman Abdul Rahman, d) Aman Abdurahman, e) Aman Abdurrachman, f) Oman Abdulrohman, g) Oman Abdurrahman, h) Aman Abdurrahman). Fødselsdato: 5.1.1972. Fødested: Sumedang, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Adresse: Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, Indonesien. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

2.

Følgende punkter tilføjes under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder«:

a)

»HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) (alias: a) Hanifah Currency Exchange, b) Hanifeh Exchange, c) Hanifa Exchange, d) Hunaifa Office, e) Hanifah Exchange Company, f) Hanifa Money Exchange Office). Adresse: Albu Kamal (Al-Bukamal), Den Syriske Arabiske Republik. Andre oplysninger: Pengevekslingsforretning i Albu Kamal (al-Bukamal), Den Syriske Arabiske Republik. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

b)

»SELSELAT AL-THAHAB (alias: a) Silsilet al Thahab, b) Selselat al Thahab For Money Exchange, c) Silsilat Money Exchange Company, d) Silsilah Money Exchange Company, e) Al Silsilah al Dhahaba, f) Silsalat al Dhab). Adresse: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Irak, b) Al-Abbas Street, Karbala, Irak. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

c)

»Jaysh Khalid Ibn al Waleed (alias: a) Khalid ibn al-Walid Army, b) Liwa Shuhada al-Yarmouk, c) Harakat al-Muthanna al-Islamia). Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

d)

»Jund Al Aqsa (alias: a) The Soldiers of Aqsa, b) Soldiers of Aqsa, c) Sarayat Al Quds). Adresse: a) Idlib Governorate, Den Syriske Arabiske Republik, b) Hama Governorate, Syrian Arab Republic. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 20.7.2017.«

3.

Følgende punkt under overskriften »Fysiske personer« udgår:

»Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 7.6.1954. Fødested: Tighennif, Algeriet. Nationalitet: Algerisk Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr. DRMTMN54H07Z301T; b) Udvist fra Italien til Algeriet den 22.8.2008, c) Djamel Lounicis svigerfar. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«