17.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/53


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/11)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Titel 1 - I alt

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Titel 2 - I alt

160 100

1 689 554

694 928,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

88,03

 

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

78 678,07

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

 

TILSAMMEN

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITET

15 000

24 000

13 903,16

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 1 - I alt

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

542 800

542 800

633 607,84

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

36 150

13 400

19 937,21

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

43 500

32 083,84

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

108 600

135 350

112 321,92

 

Titel 2 - I alt

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER

8 014 690

 

 

3 1

STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

102 500

 

 

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 985 735

3 844 749,21

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 441 015

1 526 813,72

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 732 000

2 660 052,20

 

Titel 3 - I alt

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

29 750,63

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

138 059

159 865,77

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

p.m.

410 000

0,—

 

Titel 4 - I alt

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

 

TILSAMMEN

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse

2015

2016

2017

31.12.2015

Bevilget

31.12.2016

Bevilget

Bevilget

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Lønklasse AD i alt

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Lønklasse AST i alt

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

AST/SC I alt

 

 

 

 

 

I alt

40

42

39

41

40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Kontraktansatte

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

FG i alt

24

24

24

Lokalt ansatte

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

I alt

25

25

25