28.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1236

af 27. juli 2016

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Estland, Letland, Litauen og Polen

(meddelt under nummer C(2016) 4983)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I del I, II, III og IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres en række områder, som er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation. Listen omfatter områder i Estland, Letland, Litauen og Polen.

(2)

I juni og juli 2016 forekom der flere udbrud af afrikansk svinepest i vildsvinepopulationer i områder henhørende under områderne Jekabpils, Baldones og Riga i Letland, yderligere udbrud forekom i vildsvinepopulationer i områderne Pärnu, Harju og Rapla i Estland, og et udbrud forekom i vildsvinepopulationer i området Czyże i Polen. Områderne er opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU — i umiddelbar nærhed af de områder, der er opført i del II i samme bilag. Visse områder i Estland, Letland og Polen, som er opført i del I, bør derfor nu opføres i del II, og nogle nye områder i Letland bør opføres i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(3)

I juni og juli 2016 forekom der yderligere udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i områderne Jõgeva og Lääne-Viru i Estland, og visse områder i Estland, som er opført i del II, bør derfor nu opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(4)

I juni og juli 2016 forekom der yderligere udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i områderne Elektrėnai, Anykšciu og Kruonio i Litauen. Områderne er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. For Litauen bør visse områder, som er opført i del II, på tilsvarende vis opføres i del III i nævnte bilag.

(5)

I juni og juli 2016 forekom der yderligere udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i området Hajnówka i Polen. Dette område er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. For Polen bør den eksisterende liste i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU derfor udvides mod syd, og visse områder, der er opført i del I og II, bør opføres på listen i del III i nævnte bilag.

(6)

Det bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, hvordan udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i de berørte vildsvinepopulationer i Unionen, påvirker situationen for så vidt angår denne sygdom i Estland, Letland, Litauen og Polen. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest samt for at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder omfattet af dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, ændres med henblik på, at der tages hensyn til ændringerne i den nuværende epidemiologiske situation for så vidt angår denne sygdom i Estland, Letland, Litauen og Polen.

(7)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør der derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).


BILAG

»BILAG

DEL I

1.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas og Ceraukstes pagasti

i Dobeles novads: Jaunbērzes, Dobeles og Bērzes pagasti

i Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas og Sesavas pagasti

i Tukuma novads: Slampes og Džūkstes pagasti

Engures novads

Rundāles novads

Stopiņu novads

Jelgava republikas pilsēta

Jūrmala republikas pilsēta

Bauska pilsēta.

2.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus og Juodaičių seniūnija

i Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo og Pakruojo seniūnija

i Panevežys rajono savivaldybė: den del af Krekenavos seniūnija, der ligger vest for Nevėžis-floden

i Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų og Šiluvos seniūnija

i Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų og Šakių seniūnija

Pasvalys rajono savivaldybė

Vilkaviškis rajono savivaldybė

Radviliškis rajono savivaldybė

Kalvarija savivaldybė

Kazlų Rūda savivaldybė

Marijampolė savivaldybė.

3.   Polen

Følgende områder i Polen:

i województwo podlaskie:

kommunerne Augustów med byen Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin og Bargłów Kościelny i powiat augustowski

kommunerne Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady og Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki

de dele af kommunerne Kleszczele og Czeremcha, der ligger vest for vej nr. 66 i powiat hajnowski

kommunerne Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med byen Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo og Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki

powiat sejneński

kommunerne Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki og Raczki i powiat suwalski

kommunen Rutki i powiat zambrowski

kommunerne Suchowola og Korycin i powiat sokólski

kommunen Brańsk med byen Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, den del af kommunen Bielsk Podlaski, der ligger vest for den linje, der udgøres af vej nr. 19 (der går mod nord fra byen Bielsk Podlaski) og forlænget ved den østlige grænse af byen Bielsk Podlaski og vej nr. 66 (der går mod syd fra byen Bielsk Podlaski), byen Bielsk Podlaski, del af kommunen Orla, der ligger vest for vej nr. 66 i powiat bielski, powiat M. Białystok

powiat M. Suwałki

powiat moniecki

powiat siemiatycki.

DEL II

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Kallaste linn

Rakvere linn

Tartu linn

Viljandi linn

Harjumaa maakond (undtagen den del af Kuusalu vald, der ligger nord for vej nr. 1 (E20), Aegviidu vald og Anija vald)

Ida-Virumaa maakond

Läänemaa maakond

Pärnumaa maakond

Põlvamaa maakond

Raplamaa maakond

den del af Kuusalu vald, der ligger nord for vej nr. 1 (E20)

den del af Pärsti vald, der ligger vest for vej nr. 24126

den del af Suure-Jaani vald, der ligger vest for vej nr. 49

den del af Tamsalu vald, der ligger nordøst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tartu vald, der ligger øst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Viiratsi vald, der ligger vest for den linje, der tegnes af den vestlige del af vej nr. 92, indtil den krydser vej nr. 155, derefter vej nr. 155, indtil den krydser vej nr. 24156, derefter vej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

Abja vald

Alatskivi vald

Avanduse vald

Haaslava vald

Haljala vald

Halliste vald

Kambja vald

Karksi vald

Koonga vald

Kõpu vald

Laekvere vald

Luunja vald

Mäksa vald

Märjamaa vald

Meeksi vald

Peipsiääre vald

Piirissaare vald

Rägavere vald

Rakvere vald

Saksi vald

Sõmeru vald

Vara vald

Vihula vald

Võnnu vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu og Vecsaules pagasti

i Jelgavas novads: Valgunde pagasts

i Limbažu novads: Skultes, Vidrižu, Limbažu og Umurgas pagasti

i Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts

Ādažu novads

Aizkraukles novads, Aknīstes novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novads

Babītes novads

Baldones novads

Baltinavas novads

Balvu novads

Carnikavas novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

Ērgļu novads

Garkalnes novads

Gulbenes novads

Iecavas novads

Ikšķiles novads

Ilūkstes novads

Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads

Jaunpiebalgas novads

Jēkabpils novads

Ķeguma novads

Ķekavas novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krimuldas novads

Krustpils novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads, Līvānu novads

Lubānas novads

Madonas novads

Mālpils novads

Mārupes novads

Neretas novads

Ogres novads

Olaines novads

Ozolnieki novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Ropažu novads

Rugāju novads

Salas novads

Salaspils novads

Saulkrastu novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Varakļānu novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads

Viļakas novads

Limbaži pilsēta

Jēkabpils republikas pilsēta

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas og Kurkliai seniūnija og den del af Anykščiai, der ligger syd for vej nr. 121 og nr. 119

i Jonava rajono savivaldybė: Šilų og Bukonių seniūnija og, i Žeimių seniūnija, Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka og Naujokai kaimas

i Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių og Zapyškio seniūnija

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos og Kėdainių miesto seniūnija

i Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių og Velžio, og den del af Krekenavos seniūnija, som ligger øst for Nevėžis-floden

i Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo og Pakuonių seniūnijos

i Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių og Dieveniškių seniūnija

i Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių og Merkinės seniūnija

i Vilnius rajono savivaldybė: Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškių seniūnija

Alytus miesto savivaldybė

i Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio seniūnijos

i Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno og Alytaus seniūnijos

Kaunas miesto savivaldybė

Panevėžys miesto savivaldybė

Prienai miesto savivaldybė

Vilnius miesto savivaldybė

Biržai rajono savivaldybė

Druskininkai rajono savivaldybė

Ignalina rajono savivaldybė

Lazdijai rajono savivaldybė

Molėtai rajono savivaldybė

Rokiškis rajono savivaldybė

Širvintos rajono savivaldybė

Švenčionys rajono savivaldybė

Ukmergė rajono savivaldybė

Zarasai rajono savivaldybė

Birštonas savivaldybė

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

i województwo podlaskie:

kommunerne Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków og Zabłudów i powiat białostocki

kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka og Szudziałowo i powiat sokólski

kommunen Lipsk i powiat augustowski

kommunen Dubicze Cerkiewne, de dele af kommunerne Kleszczele og Czeremcha, der ligger øst for vej nr. 66 i powiat hajnowski

den del af kommunen Bielsk Podlaski, der ligger øst for den linje, der udgøres af vej nr. 19 (der går mod nord fra byen Bielsk Podlaski) og forlænget ved den østlige grænse af byen Bielsk Podlaski og vej nr. 66 (der går mod syd fra byen Bielsk Podlaski), del af kommunen Orla, der ligger øst for vej nr. 66 i powiat bielski.

DEL III

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Elva linn

Võhma linn

Jõgevamaa maakond

Järvemaa maakond

Valgamaa maakond

Võrumaa maakond

den del af Kuusalu vald, der ligger syd for vej nr. 1 (E20)

den del af Pärsti vald, der ligger øst for vej nr. 24126

den del af Suure-Jaani vald, der ligger øst for vej nr. 49

den del af Tamsalu vald, der ligger sydvest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tartu vald, der ligger vest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Viiratsi vald, der ligger øst for den linje, der tegnes af den vestlige del af vej nr. 92, indtil den krydser vej nr. 155, derefter vej nr. 155, indtil den krydser vej nr. 24156, derefter vej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

Aegviidu vald

Anija vald

Kadrina vald

Kolga-Jaani vald

Konguta vald

Kõo vald

Laeva vald

Nõo vald

Paistu vald

Puhja vald

Rakke vald

Rannu vald

Rõngu vald

Saarepeedi vald

Tapa vald

Tähtvere vald

Tarvastu vald

Ülennurme vald

Väike-Maarja vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Limbažu novads: Viļķenes, Pāles og Katvaru pagasti

i Salacgrīvas novads: Ainažu og Salacgrīvas pagasti

Aglonas novads

Alojas novads

Beverīnas novads

Burtnieku novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Ludzas novads

Mazsalacas novads

Naukšēnu novads

Preiļu novads

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rūjienas novads

Strenču novads

Valkas novads

Vārkavas novads

Viļānu novads

Zilupes novads

Daugavpils republikas pilsēta

Rēzekne republikas pilsēta

Ainaži pilsēta

Salacgrīva pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų og Traupio seniūnija, og den del af Anykščiai seniūnija, der ligger nordøst for vej nr. 121 og nr. 119

i Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija

i Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių og Kulvos seniūnija og, i Žeimiai seniūnija, Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai og Žeimių miestelis kaimas

Kaišiadorys rajono savivaldybė

i Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos og Neveronių seniūnija

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija

i Prienai rajono savivaldybė: Jiezno og Stakliškių seniūnija

i Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių og Raguvos seniūnija

i Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos og Kalesninkų seniūnija

i Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos og Vydenių seniūnija

i Vilnius rajono savivaldybė: de dele af både Sudervė og Dūkštai seniūnija, der ligger sydvest for vej nr. 171

i Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų og Leliūnų seniūnija

Elektrėnai savivaldybė

Jonava miesto savivaldybė

Kaišiadorys miesto savivaldybė

Kupiškis rajono savivaldybė

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

kommunerne Czyże, Białowieża, Hajnówka med byen Hajnówka, Narew og Narewka i powiat hajnowski.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

Hele Sardinien.«