17.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/51


Berigtigelse Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/131 af 23. januar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

( Den Europæiske Unions Tidende L 23 af 29. januar 2015 )

I indholdsfortegnelsen og på side 1 i titlen:

I stedet for:

»Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/131 af 23. januar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande«

læses:

»Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/131 af 26. januar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande«

Side 2, i slutformularen:

I stedet for:

»Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2015.«

læses:

»Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2015.«