15.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 752/2014

af 24. juni 2014

om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De vegetabilske og animalske produkter, som de maksimalgrænseværdier for pesticidrester (i det følgende benævnt »grænseværdier«), der er fastsat ved forordning (EF) nr. 396/2005, gælder for i overensstemmelse med samme forordning, er opført i forordningens bilag I.

(2)

Bilag I til nævnte forordning bør indeholde yderligere oplysninger vedrørende de pågældende produkter, især hvad angår de synonymer, der anvendes til angivelse af produkterne, og de videnskabelige navne på de arter, produkterne tilhører.

(3)

Af hensyn til klarheden bør strukturen i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres, således at bilaget opdeles i to dele. Den første del bør være en liste over de vegetabilske og animalske produkter, som der gælder grænseværdier for, mens bilagets anden del bør være en liste over de øvrige produkter, der er omfattet af de samme grænseværdier, jf. artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(4)

Med henblik på en eventuel fremtidig fastsættelse af grænseværdier for forarbejdede fødevarer, jf. artikel 20 i forordning (EF) nr. 396/2005, bør der i del A i bilag I til samme forordning indsættes en ny række, der omfatter disse produkter.

(5)

Som en konsekvens af den nye struktur i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 bør fodnoterne i samme bilag tilpasses og, i det omfang det er nødvendigt, udgå for at undgå unødvendige gentagelser.

(6)

Unionens handelspartnere er blevet hørt i Verdensorganisationen, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(7)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.


BILAG

»BILAG I

DEL A

Vegetabilske og animalske produkter, jf. artikel 2, stk. 1, som der gælder maksimalgrænseværdier for

Kodenummer

Kategori

Gruppe

Primære produkt i gruppen/undergruppen  (1)

Videnskabelige navne

Del af produktet, som der gælder maksimalgrænseværdier for

Undergruppe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

0110000

 

Citrusfrugter

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0110010

 

 

Grapefrugter

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Appelsiner

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Citroner

Citrus limon

 

0110040

 

 

Limefrugter

Citrus aurantifolia

 

0110050

 

 

Mandariner

Citrus reticulata; syn.: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Andet (2)

 

 

0120000

 

Trænødder

 

 

Hele produktet efter fjernelse af skal (undtagen kastanjer)

0120010

 

 

Mandler

Amygdalus communis; syn.: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Paranødder

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Cashewnødder

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kastanjer

Castanea crenata

Hele produktet med skal

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Kokosnødder

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Hasselnødder

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Macadamia

Macadamia ternifolia; syn.: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Pekannødder

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Pinjekerner

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Pistacienødder

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Valnødder

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Andet (2)

 

 

0130000

 

Kernefrugter

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0130010

 

 

Æbler

Malus domestica

 

0130020

 

 

Pærer

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Kvæder

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Mispel

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Japanmispel/loquat

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Andet (2)

 

 

0140000

 

Stenfrugter

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0140010

 

 

Abrikoser

Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Kirsebær (søde)

Cerasus avium; syn.: Prunus avium

 

0140030

 

 

Ferskner

Persica vulgaris; syn.: Prunus persica

 

0140040

 

 

Blommer

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Andet (2)

 

 

0150000

 

Bær og små frugter

 

 

Hele produktet efter fjernelse af hase, krone/blomst og stilk (undtagen solbær og ribs)

0151000

 

a)

Druer

 

 

 

0151010

 

 

Spisedruer

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Druer til vinfremstilling

Vitis vinifera

 

0152000

 

b)

Jordbær

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

c)

Stængelfrugter

 

 

 

0153010

 

 

Brombær

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Korbær

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Hindbær (gule og røde)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Andet (2)

 

 

0154000

 

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

0154010

 

 

Blåbær

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Tranebær

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

Ribes nigrum

Frugt med stilk

Ribes rubrum

0154040

 

 

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Hyben

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Morbær (hvide og sorte)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Hyldebær

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Andet (2)

 

 

0160000

 

Diverse frugter med:

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk (undtagen ananas)

0161000

 

a)

spiselig skræl

 

 

 

0161010

 

 

Dadler

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Figner

Ficus carica

 

0161030

 

 

Spiseoliven

Olea europaea

 

0161040

 

 

Kumquat

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Stjernefrugter/karamboler

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Jambolanablommer/jambolan

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Andet (2)

 

 

0162000

 

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

0162010

 

 

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Litchi/litchiblommer

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Passionsfrugter/vandcitron

Passiflora edulis; syn.: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Stjerneæbler

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Amerikansk kaki/Virginia kaki

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Andet (2)

 

 

0163000

 

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

 

 

Avocadoer

Persea americana

 

0163020

 

 

Bananer

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mangofrugter

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papajaer

Carica papaya

 

0163050

 

 

Granatæbler

Punica granatum

 

0163060

 

 

Cherimoya

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Guavaer

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananas

Ananas comosus

Hele produktet efter fjernelse af top

0163090

 

 

Brødfrugter

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Durianfrugter

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Pigget annona/guanabana

Annona muricata

 

0163990

 

 

Andet (2)

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

0210000

 

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

Hele produktet efter fjernelse af evt. top og vedhængende jord

0211000

 

a)

Kartofler

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0212010

 

 

Maniokker

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Batater, søde kartofler

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Yams

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Salepmaranta

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Andet (2)

 

 

0213000

 

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

0213010

 

 

Rødbeder

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Gulerødder

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Knoldselleri

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Peberrod

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Jordskokker

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Pastinakker

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Persillerod

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Radiser

Raphanus sativus, radise-gruppen

 

0213090

 

 

Havrerod

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Kålroer

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Majroer

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Andet (2)

 

 

0220000

 

Løg

 

 

Modne løg efter fjernelse af letaftagelig hinde og jord (undtagen forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg)

0220010

 

 

Hvidløg

Allium sativum

 

0220020

 

 

Kepaløg

Allium cepa, alm. løg-gruppen

 

0220030

 

 

Skalotteløg

Allium cepa, Aggregatum-gruppen; syn.: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

Allium cepa, alm. løg-gruppen

Umodne løg med pseudostængler, blade og i nogle tilfælde knopper

Allium fistulosum

0220990

 

 

Andet (2)

 

 

0230000

 

Frugtgrøntsager

 

 

 

0231000

 

a)

Solanacea

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk og (for arter af slægten Physalis) bægerblade

0231010

 

 

Tomater

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

Sød peberfrugt

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Auberginer/ægplanter

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Okra/lady’s fingers

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Andet (2)

 

 

0232000

 

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0232010

 

 

Agurker

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Drueagurker/asieagurker

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Courgetter

Cucurbita pepo, Zucchini-gruppen

 

0232990

 

 

Andet (2)

 

 

0233000

 

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0233010

 

 

Meloner

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Græskar

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Vandmeloner

Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Andet (2)

 

 

0234000

 

d)

Sukkermajs

 

Zea mays convar. saccharata

Kerner med kolbe, uden svøb

0239000

 

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0240000

 

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

 

Hele planten efter fjernelse af rod og ødelagte blade (undtagen rosenkål og kålrabi)

0241000

 

a)

Blomsterkål

 

 

 

0241010

 

 

Broccoli

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Blomkål

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Andet (2)

 

 

0242000

 

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

0242010

 

 

Rosenkål

Brassica oleracea var. gemmifera

Kun kålknopperne

0242020

 

 

Hovedkål

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Andet (2)

 

 

0243000

 

c)

Bladkål

 

 

 

0243010

 

 

Kinakål/pe-tsai

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Grønkål/kokål

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Andet (2)

 

 

0244000

 

d)

Kålrabi

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Hele produktet efter fjernelse af rod, top og evt. vedhængende jord

0250000

 

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

Hele produktet efter fjernelse af rod og evt. ødelagte ydre dækblade og jord (undtagen karse og andre spirer og skud, spæde blade (herunder af Brassica-arter) og purløg)

0251000

 

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

 

0251010

 

 

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Havesalat

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Bredbladet endivie

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Havekarse og andre spirer og skud

Lepidium sativum subsp. sativum

Hele produkter fremstillet ved spiring af ægte frø (evt. af knolde eller løg) i vand, jord eller hydroponisk vækstmedium som defineret i EFSA's videnskabelige udtalelse (EFSA Journal 2011; 9(11):2424, s. 9)

0251050

 

 

Langskulpet vinterkarse

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Salatsennep/rucola

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Rød sennep

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

Unge blade og stilke af alle planter (herunder Brassica) høstet op til bladstadium 8

0251990

 

 

Andet (2)

 

 

0252000

 

b)

Spinat og lignende blade

 

 

 

0252010

 

 

Spinat

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Portulakker

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Bladbeder

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Andet (2)

 

 

0253000

 

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

d)

Brøndkarse

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

e)

Julesalat/alm. cikorie

 

Cichorium intybus, Foliosum-gruppen

 

0256000

 

f)

Urter og spiselige blomster

 

 

 

0256010

 

 

Kørvel

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Purløg

Allium schoenoprasum

Blade og knopper

0256030

 

 

Selleriblade

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Persille

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Salvie

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Rosmarin

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Timian

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Basilikum og spiselige blomster

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Laurbærblade

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Estragon

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Andet (2)

 

 

0260000

 

Bælgplanter

 

 

Hele produktet

0260010

 

 

Bønner (med bælg)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Bønner (uden bælg)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Ærter (med bælg)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Ærter (uden bælg)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Linser

Lens culinaris; syn.: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Andet (2)

 

 

0270000

 

Stængelgrøntsager

 

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod (undtagen artiskokker og rabarber)

0270010

 

 

Alm. asparges

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Kardoner/spanske artiskokker

Cynara cardunculus, kardon-gruppen

 

0270030

 

 

Bladselleri

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Knoldfennikel

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Artiskokker

Cynara cardunculus, artiskok-gruppen

Hele hovedet inklusive blomsterbund

0270060

 

 

Porrer

Allium ampeloprasum ampeloprasum, porre-gruppen; syn.: Allium porrum

 

0270070

 

 

Rabarber

Rheum rhabarbarum

Stilke efter fjernelse af rod og blade

0270080

 

 

Bambusskud

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Palmehjerter

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Andet (2)

 

 

0280000

 

Svampe, mosser og laver

 

 

Hele produktet efter fjernelse af jord eller vækstmedium

0280010

 

 

Dyrkede svampe

 

 

0280020

 

 

Vilde svampe

 

 

0280990

 

 

Mosser og laver

 

 

0290000

 

Alger og prokaryote organismer

 

 

 

0300000

BÆLGFRUGTER

 

 

 

Tørrede frø

0300010

 

 

Bønner

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Linser

Lens culinaris; syn.: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Ærter

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Lupiner/lupinbønner

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Andet (2)

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

 

 

0401000

 

Olieholdige frø

 

 

Hele produktet efter fjernelse af frøkapsler, skal og svøb/skind, hvis det er muligt (undtagen bomuld)

0401010

 

 

Hørfrø

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Jordnødder

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Valmuefrø

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Sesamfrø

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Solsikkefrø

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Rapsfrø

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Sojabønner

Glycine max

 

0401080

 

 

Sennepsfrø

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Bomuldsfrø

Gossypium barbadense

Fibrene ikke fjernet fra frøene

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Græskarfrø

Cucurbita pepo, Styrian Hulless-gruppen

 

0401110

 

 

Saflorfrø

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Hjulkronefrø

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Sæddodderfrø

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Hampfrø

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Kristpalmefrø

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Andet (2)

 

 

0402000

 

Olieholdige frugter

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk (undtagen oliven til oliefremstilling)

0402010

 

 

Oliven til oliefremstilling

Olea europaea var. europaea

Hele frugten efter fjernelse af stilk og jord

0402020

 

 

Oliepalmekerner

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Frugt fra oliepalmer

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Kapok

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Andet (2)

 

 

0500000

KORN

 

 

 

Hele korn

0500010

 

 

Byg

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Boghvede og andre pseudokornarter

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Majs

Zea mays

 

0500040

 

 

Alm. hirse

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Havre

Avena sativa

 

0500060

 

 

Ris

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Rug

Secale cereale

 

0500080

 

 

Alm. durra/sorghum

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Hvede

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Andet (2)

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

 

 

 

0610000

 

Te

 

Camellia sinensis

Tørrede blade, stilke og blomster, også gærede eller på anden måde behandlet

0620000

 

Kaffebønner

 

Coffea arabica

Grønne bønner

Coffea canephora; syn.: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Urteudtræk fra

 

 

Som tørret produkt

0631000

 

a)

blomster

 

 

Blomsten efter fjernelse af stilk og ødelagte plantedele (undtagen kamille)

0631010

 

 

Kamille

Chamaemelum nobile; syn.: Anthemis nobilis

Blomsterstand inklusive andre, teknisk uundgåelige overjordiske dele

Matricaria recutita; syn.: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Hibiscus/rosella

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Roser

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jasmin

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Lind

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; syn.: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Andet (2)

 

 

0632000

 

b)

blade og urter

 

 

Blade og overjordiske grønne dele efter fjernelse af ødelagte blade

0632010

 

 

Jordbær

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Rooibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Maté/paraguaykristtorn

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Andet (2)

 

 

0633000

 

c)

rødder

 

 

Roden efter fjernelse af top og vedhængende jord

0633010

 

 

Baldrian

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Ginseng

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Andet (2)

 

 

0639000

 

d)

andre dele af planten

 

 

 

0640000

 

Kakaobønner

 

Theobroma cacao

Bønner, gærede eller tørrede, efter fjernelse af skal

0650000

 

Karob/johannesbrød

 

Ceratonia siliqua

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0700000

HUMLE

 

 

Humulus lupulus

Tørrede humlekopper, også i form af pellets og ikke koncentreret pulver

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

Det tørrede produkt, helt, knust eller formalet

0810000

 

Krydderier i form af frø

 

 

 

0810010

 

 

Anis/ægte anis

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Sortkommen

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Selleri

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Koriander

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Spidskommen

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Dild

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Fennikel

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Bukkehorn

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Muskat

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Andet (2)

 

 

0820000

 

Krydderier i form af frugter

 

 

 

0820010

 

 

Allehånde

Pimenta dioica; syn.: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Sichuanpeber

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Kommen

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardemomme

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Enebær

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vanilje

Vanilla planifolia; syn.: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarinde

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Andet (2)

 

 

0830000

 

Krydderier i form af bark

 

 

 

0830010

 

 

Kanel

Cinnamomum verum; syn.: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Andet (2)

 

 

0840000

 

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

0840010

 

 

Lakrids

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Ingefær

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Gurkemeje/curcuma

Curcuma longa; syn.: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Peberrod

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Andet (2)

 

 

0850000

 

Krydderier i form af knopper

 

 

 

0850010

 

 

Kryddernellike

Syzygium aromaticum; syn.: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kapers

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Andet (2)

 

 

0860000

 

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

 

 

 

0860010

 

 

Safrankrokus

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Andet (2)

 

 

0870000

 

Krydderier i form af frøkapper

 

 

 

0870010

 

 

Muskatblomme

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Andet (2)

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved skylning eller afbørstning (undtagen sukkerrør)

0900010

 

 

Sukkerroerødder

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Sukkerrør

Saccharum officinarum

Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod

0900030

 

 

Cikorierødder

Cichorium intybus, Sativum-gruppen

 

0900990

 

 

Andet (2)

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

 

 

1010000

 

Væv fra

 

 

Hele produktet (undtagen muskel)

1011000

 

a)

svin

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Muskel

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1011020

 

 

Fedtvæv

 

 

1011030

 

 

Lever

 

 

1011040

 

 

Nyre

 

 

1011050

 

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1011990

 

 

Andet (2)

 

 

1012000

 

b)

kvæg

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Muskel

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1012020

 

 

Fedtvæv

 

 

1012030

 

 

Lever

 

 

1012040

 

 

Nyre

 

 

1012050

 

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1012990

 

 

Andet (2)

 

 

1013000

 

c)

får

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Muskel

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1013020

 

 

Fedtvæv

 

 

1013030

 

 

Lever

 

 

1013040

 

 

Nyre

 

 

1013050

 

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1013990

 

 

Andet (2)

 

 

1014000

 

d)

geder

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Muskel

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1014020

 

 

Fedtvæv

 

 

1014030

 

 

Lever

 

 

1014040

 

 

Nyre

 

 

1014050

 

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1014990

 

 

Andet (2)

 

 

1015000

 

e)

dyr af hestefamilien

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Muskel

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1015020

 

 

Fedtvæv

 

 

1015030

 

 

Lever

 

 

1015040

 

 

Nyre

 

 

1015050

 

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1015990

 

 

Andet (2)

 

 

1016000

 

f)

fjerkræ

 

 

 

1016010

 

 

Muskel

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1016020

 

 

Fedtvæv

 

 

1016030

 

 

Lever

 

 

1016040

 

 

Nyre

 

 

1016050

 

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1016990

 

 

Andet (2)

 

 

1017000

 

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

1017010

 

 

Muskel

 

Kød efter fjernelse af fedt, der kan afpudses

1017020

 

 

Fedtvæv

 

 

1017030

 

 

Lever

 

 

1017040

 

 

Nyre

 

 

1017050

 

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1017990

 

 

Andet (2)

 

 

1020000

 

Mælk

 

 

Hele produktet baseret på et fedtindhold på 4 vægtprocent (3)

1020010

 

 

Kvæg

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Får

Ovis aries

 

1020030

 

 

Geder

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Heste

Equus caballus

 

1020990

 

 

Andet (2)

 

 

1030000

 

Fugleæg

 

 

Hele produktet efter fjernelse af skal (4)

1030010

 

 

Kyllinger

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Ænder

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Gæs

Anser anser

 

1030040

 

 

Vagtler

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Andet (2)

 

 

1040000

 

Honning og andre biavlsprodukter

 

Intet

 

1050000

 

Padder og krybdyr

 

 

 

1060000

 

Hvirvelløse landdyr

 

 

 

1070000

 

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

 

 

 

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR  (5)

 

 

 

 

1200000

AFGRØDER ELLER DELE AF AFGRØDER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER  (5)

 

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER  (5)

 

 

 

 

Intet =

Ikke relevant.

DEL B

Andre produkter, jf. artikel 2, stk. 1

Henvisninger til del A

 

Kodenummer

Andre produkter, som de samme maksimalgrænseværdier gælder for  (6)

Kategori

Kodenummer

Primære produkt i gruppen/undergrup-  pen eller navn på gruppen/under- gruppen

 

Almindeligt anvendt navn/synonymer

Videnskabeligt navn

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Grapefrugter

 

0110010-001

Natsudaidai/natsumikan

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Pompelmus/pomeloer

Citrus maxima; syn.: Citrus grandis

 

0110010-003

Sweetie/oroblanco

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Krydsning mellem grapefrugt og tangelo

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tangelo (bortset fra minneola)/Ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Andre hybrider af Citrus paradisi, ikke andetsteds nævnt

 

0110020

Appelsiner

 

0110020-001

Bergamotorange

Citrus bergamia

 

0110020-002

Pomerans/bigarade

Citrus aurantium

 

0110020-003

Blodappelsiner

Citrus sinensis

 

0110020-004

Cara cara/kara kara

Citrus sinensis

 

0110020-005

Chinotto/myrteorange

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Dværgcitroner

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Andre hybrider af Citrus sinensis, ikke andetsteds nævnt

 

0110030

Citroner

 

0110030-001

Buddhafinger

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Cedrat

Citrus medica

0110040

Limefrugter

 

0110040-001

Sød citron (Citrus limettioides)

Citrus limettioides

 

0110040-002

Papeda

Citrus hystrix

 

0110040-003

Sød lemon

Citrus limetta

 

0110040-004

Tahitilemon

Citrus latifolia

0110050

Mandariner

 

0110050-001

Stueappelsiner/kalamondin

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementiner

Citrus clementina

 

0110050-003

Cleopatramandariner

Citrus reshni

 

0110050-004

Minneola

Citrus tangelo

 

0110050-005

Satsumamandariner

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tangeriner

Citrus tangerina

 

0110050-007

Ædel orange

Citrus nobilis

 

0110050-990

Andre hybrider af Citrus reticulata, ikke andetsteds nævnt

 

0120010

Mandler

 

0120010-001

Abrikoskerner

Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Bittermandler

Amygdalus communis var. amara; syn.: Prunus dulcis

 

0120010-003

Galipnødder

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Pilinødder

Canarium ovatum

0120050

Kokosnødder

 

0120050-001

Betelnødder

Areca catechu

0120060

Hasselnødder

 

0120060-001

Agern

Quercus spp.

 

0120060-002

Lambertsnødder

Corylus maxima

0120080

Pekannødder

 

0120080-001

Hickorynødder

Carya ovata

0120090

Pinjekerner

 

0120090-001

Pinjekerner fra andre arter end Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Andre arter af slægten Pinus, ikke andetsteds nævnt

 

0130010

Æbler

 

0130010-001

Skovæbler/vilde æbler/skovabild

Malus sylvestris

 

0130010-002

Tejocote

Crataegus mexicana

0130020

Pærer

 

0130020-001

Nashi/japanpærer

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Vilde pærer

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Kinesisk hvid pære

Pyrus bretschneideri

0130030

Kvæder

 

0130030-001

Kinesisk kvæde

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Lille japankvæde

Chaenomeles japonica

0140010

Abrikoser

 

0140010-001

Japanabrikoser

Prunus mume

 

0140010-002

Krydsning mellem abrikos og nektarin

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140020-001

Sorte kirsebær (glansbladet hæg)

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Capulin (hæg)

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Virginsk hæg

Prunus virginiana

 

0140020-004

Kirsebærkornel

Cornus mas

 

0140020-005

Kinesisk kirsebær

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Surkirsebær

Cerasus vulgaris; syn.: Prunus cerasus

0140030

Ferskner

 

0140030-001

Flade ferskner/saturnferskner

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nektariner

Persica vulgaris var. nectarina; syn.: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Andre hybrider af Persica vulgaris; syn.: Prunus persica, ikke andetsteds nævnt

 

0140040

Blommer

 

0140040-001

Amerikansk blomme

Prunus americana

 

0140040-002

Prunus maritima-blommer

Prunus maritima

 

0140040-003

Mirabeller/kirsebærblommer/blodblommer

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Chickasawblommer

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Alm. jujube/rød daddel/kinesisk daddel

Ziziphus jujuba; syn.: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Kræger/havreblommer

Prunus domestica subsp. rotunda; syn.: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Reineclaude

Prunus domestica var. italica; syn.: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Japansk blomme

Prunus salicina

 

0140040-009

Sierrablommer/oregonblommer

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Mirabelblommer

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Krydsning mellem blomme og abrikos

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Prunus Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Slåen

Prunus spinosa

0151010

Spisedruer

 

0151010-001

Stikkelsbærkiwi/minikiwi (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

Frugter af kinesisk schisandra

Schisandra chinenesis

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0151020-001

Druer af amurvin

Vitis amurensis

 

0151020-002

Muscadindruer

Vitis rotundifolia

0152000

Jordbær

 

0152000-001

Spansk jordbær

Fragaria moschata

 

0152000-002

Skovjordbær

Fragaria vesca

0153020

Korbær

 

0153020-001

Boysenbær

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Loganbær

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Krydsning mellem loganbær og youngbær

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Laksebær

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Taybær

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Nutkabrombær

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Youngbær (krydsning mellem hindbær, brombær og korbær)

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Andre arter og hybrider af slægten Rubus, ikke andetsteds nævnt

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153030-001

Agerbær

Rubus arcticus

 

0153030-002

Sorte hindbær

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Koreansk sort hindbær

Rubus coreanus

 

0153030-004

Koreansk hindbær

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Krydsning mellem agerbær og hindbær

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Vinbrombær

Rubus phoenicolasius

0154010

Blåbær

 

0154010-001

Surbær (sorte, røde og purpur)/aroniabær

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Hedemelbærris

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Alm. blåbær/bølle

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Mosebølle

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Alm. berberis

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Guldribs/bøffelguldribs

Ribes aureum

 

0154010-009

Blåfrugtet gedeblad

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Bølle

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Jostabær

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Alm. bærmispel

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Alm. myrte

Myrtus communis

 

0154010-014

Wiry ground-berry

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Tyttebær

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Arktisk tyttebær

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Busket bjergte

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Havtorn/alm. havtorn

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Rundbladet bærmispel

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Murtilla

Ugni molinae

 

0154010-021

Oregonstikkelsbær

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Andre arter og hybrider af slægterne Ribes og Vaccinium, ikke andetsteds nævnt

 

0154020

Tranebær

 

0154020-001

Multebær

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Revling/sortbær

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Munthari

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Agerhønsebær

Mitchella repens

 

0154020-008

Alm. tranebær/europæisk tranebær

Vaccinium oxycoccus

0154080

Hyldebær

 

0154080-001

Vokspors

Morella rubra

 

0154080-002

Sølvgrå bøffelbær

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Chebær

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Sommerhyld

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Alm. kvalkved, ulvsrøn/alm. snebolle

Viburnum opulus

 

0154080-006

Engriflet hvidtjørn

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Alm. hvidtjørn

Crataegus laevigata; syn.: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Falsafrugter

Grewia asiatica

 

0154080-009

Lilli pilli/lilly pilly

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Rønnebær

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Ellebladet bærmispel

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Smalbladet sølvblad

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Storfrugtet røn

Sorbus domestica

0161010

Dadler

 

0161010-001

Kålpalme/acaibær

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Awarafrugter/tucuma

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Egyptisk dumpalme

Hyphaene thebaica

0161030

Spiseoliven

 

0161030-001

Kinesisk sort oliven

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Kinesisk hvid oliven

Canarium album

 

0161030-003

Slavedaddel

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumquat

 

0161040-001

Limequat

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Marumi/rund kumquat

Fortunella japonica

 

0161040-003

Nagami/oval kumquat

Fortunella margarita

 

0161040-990

Andre arter og hybrider af slægten Fortunella, ikke andetsteds nævnt

 

0161050

Stjerne- frugter/karamboler

 

0161050-001

Mombin/otaheiteæbler/ambarella

Spondias cytherea

 

0161050-002

Grå myrobalan

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Kantpapaja

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Bilimbi

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Kasjufrugt

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Badara/indisk jujube

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Jaboticaba

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Malayæbler

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Malaymombin

Spondias pinnata

 

0161050-010

Gandaria

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Natalblommer

Carissa macrocarpa; syn.: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Frugter fra indisk svovltræ/noni

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Rosenæbler

Syzygium jambos

 

0161050-014

Rød mombin/mombinblommer

Spondias purpurea

 

0161050-015

Santol

Sandoricum koetjape

0161070

Jambolanablommer/ jambolan

 

0161070-001

Barbadoskirsebær

Malpighia glabra

 

0161070-002

Bær fra alm. jordbærtræ

Arbutus unedo

 

0161070-003

Camu camu

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Karanda

Carissa carandas

 

0161070-005

Ikako/ikakoblommer

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Grumichama/brasiliansk kirsebær

Eugenia dombeyi; syn.: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Gul mombin

Spondias mombin

 

0161070-008

Javaæbler

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Grøn myrobalan

Phyllanthus acidus; syn.: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Bermudasødruer

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Pitanga

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Vandæbler

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Vandbær

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Vandpærer

Syzygium guineense

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162020-001

Longan

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Marula

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salak/slangeskindsfrugter

Salacca zalacca; syn.: Salacca edulis

 

0162020-004

Honningbær/limoncillo

Melicoccus bijugatus

0162030

Passionsfrugter/ vandcitron

 

0162030-001

Bananpassionsfrugter

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Kæmpegranadil

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Sød granadil

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Fingerfilodendron

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Vinget passionsfrugt

Passiflora alata

0162040

Ægte figenkaktus/ kaktusfigner

 

0162040-001

Pitahaya/dragonfruit

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Rød pitahaya

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Kæmpekaktus

Carnegiea gigantea

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162060-001

Sort sapote/sort ibenholt

Diospyros digyna

 

0162060-002

Grøn sapote

Pouteria viridis

 

0162060-003

Hvid sapote

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Æggeblommesapotil

Pouteria campechiana

0163010

Avocadoer

 

0163010-001

Avocadoer til oliefremstilling

Persea americana

0163020

Bananer

 

0163020-001

Bananer (cavendish)

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Dværgbananer

Musa acuminata

 

0163020-005

Melbananer

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papajaer

 

0163040-001

Aki

Blighia sapida

 

0163040-002

Feijoa/ananasguava

Acca sellowiana; syn.: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Langsat/duku

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangostan

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Naranjilla/lulo

Solanum quitoense

 

0163040-006

Pawpaw

Asimina triloba

 

0163040-007

Trætomater

Cyphomandra betacea; syn.: Solanum betaceum

0163060

Cherimoya

 

0163060-001

Elefantæbler

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilama

Annona diversifolia

 

0163060-003

Stor sapotil

Pouteria sapota

 

0163060-004

Genipa

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasan

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutan

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Sapodilla/tyggegummitræ

Manilkara zapota

 

0163060-008

Sød annona/sukkeræbler/sweetsop

Annona squamosa

 

0163060-009

Netannona/oksehjerte

Annona reticulata

0163070

Guavaer

 

0163070-001

Aracaguava/stikkelsbærguava

Psidium guineense

 

0163070-002

Jordbærguava

Psidium cattleianum; syn.: Psidium littorale

 

0163070-003

Cas

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Guayabillo

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Coronilla

Psidium acutangulum

0163090

Brødfrugter

 

0163090-001

Jackfrugter

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Andre arter af slægten Artocarpus, ikke andetsteds nævnt

 

0200000

0211000

Undergruppe

a)

Kartofler

 

0211000-001

Kartofler (andigena)

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Kassavarødder/ maniokker

 

0212010-001

Violet bladkalla

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Kanna

Canna indica; syn.: Canna edulis

 

0212010-003

Kayote

Sechium edule

 

0212010-004

Taro

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Tarorod

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Leopardstilk

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Tannia

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Yams

 

0212030-001

Brasiliansk yamsbønne

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Amerikansk kartoffelbønne

Apios americana

 

0212030-003

Andesyamsbønne

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Mexikansk yamsbønne

Pachyrhizus erosus

0212040

Salepmaranta

 

0212040-001

Indisk lotus

Nelumbo nucifera

0213020

Gulerødder

 

0213020-001

Farvede gulerodssorter

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Havegulerødder

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Peberrod

 

0213040-001

Mælkebøtterødder

Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Ensianrødder

Gentiana lutea

0213050

Jordskokker

 

0213050-001

Kinaskokker/japansk artiskok

Stachys affinis

0213070

Persillerod

 

0213070-001

Rødder af angelik/kvan

Angelica archangelica

 

0213070-002

Rødder af alm. pimpinelle

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Løvstikkerødder

Levisticum officinale

 

0213070-004

Rødder af stor nælde

Urtica dioica

 

0213070-005

Andre arter af slægten Urtica, ikke andetsteds nævnt

 

 

0213070-006

Knoldet hulsvøb

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Radiser

 

0213080-001

Sort ræddike/vinterradiser

Raphanus sativus

 

0213080-002

Daikon/kinaradiser/japanræddiker

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Perukarse

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Lille radise

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Jordmandler

Cyperus esculentus

0213090

Havrerod

 

0213090-001

Burre

Arctium lappa

 

0213090-002

Rapunselklokke

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Haveskorzoner

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Sukkerrod

Sium sisarum

 

0213090-005

Spansk guldtidsel

Scolymus hispanicus

0213110

Majroer

 

0213110-001

Sennep

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Hvidløg

 

0220010-001

Allium obliquum (twisted leaf-hvidløg)

Allium obliquum

0220020

Kepaløg

 

0220020-001

»Cipollotto Nocerino PDO«

Allium cepa, alm. løg-gruppen

 

0220020-002

Porreløg

Allium ampeloprasum ampeloprasum, porre-gruppen; syn.: Allium porrum

 

0220020-003

Rakkyoløg

Allium chinense

 

0220020-004

Perleløg

Allium cepa, alm. løg-gruppen

0220030

Skalotteløg

 

0220030-001

Grå skalotteløg

Allium oschaninii

 

0220030-002

Turkmensk prydløg

Allium stipitatum

0220040

Forårsløg/springløg/ grønne løg og pibeløg

 

0220040-001

Etageløg

Allium ×proliferum; syn.: Allium cepa var. proliferum

0231010

Tomater

 

0231010-001

Jødekirsebær

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Ananaskirsebær

Physalis peruviana

 

0231010-003

Kirsebærtomater

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Jordbærtomater

Physalis grisea; syn.: Physalis edulis

 

0231010-005

Alm. bukketorn/kinesisk bukketorn

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Tornet natskygge

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Pæreformet tomat

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Tomatillo

Physalis philadelphica

0231020

Sød peberfrugt

 

0231020-001

Chilipeber/spansk peber

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Auberginer/æg-planter

 

0231030-001

Afrikansk aubergine

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Etiopisk aubergine

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Melonpærer/pæremeloner/pepino

Solanum muricatum

 

0231030-004

Pigæbler

Solanum incanum

 

0231030-005

Ærtenatskygge/ærteaubergine

Solanum torvum

0232010

Agurker

 

0232010-001

Slangemeloner

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Dosakayi-agurker

Cucumis sativus

0232020

Drueagurker/ asieagurker

 

0232020-001

Anguriaagurker

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Courgetter

 

0232030-001

Kantluffa/teroi

Luffa acutangula

 

0232030-002

Flaskegræskar/kalabas

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Kayote

Sechium edule

 

0232030-004

Stor skarlagenagurk

Coccinia grandis

 

0232030-005

Parwal

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Slangeagurk

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Karela/bitteragurk

Momordica charantia

 

0232030-008

Mandelgræskar

Cucurbita pepo

0233010

Meloner

 

0233010-001

Afrikaagurker/hornmeloner

Cucumis metuliferus

0233020

Græskar

 

0233020-001

Moskusgræskar

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Voksgræskar/voksagurk

Benincasa hispida

 

0233020-003

Vintersquash/centnergræskar (sene sorter)

Cucurbita maxima

0234000

Undergruppe

d)

Sukkermajs

 

0234000-001

Babymajs

Zea mays

0241010

Broccoli

 

0241010-001

Calabrese

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Kailankål

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Choi sum (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Rapini/broccoletti/cime di rapa

Brassica rapa, Broccoletto-gruppen

0241020

Blomkål

 

0241020-001

Romanescoblomkål/Romanescobroccoli

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Hovedkål

 

0242020-001

Spidskål

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Rødkål

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Savojkål

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Hvidkål

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243010-001

Tatsoi/tai goo choi

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Indisk sennep

Brassica juncea

 

0243010-003

Spinatsennep

Brassica perviridis

 

0243010-004

Mizuna (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Pak choi

Brassica chinensis

 

0243010-006

Majroeblade/turnipstoppe (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Grønkål

 

0243020-001

Kokål

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Fodermarvkål, hvid foderkål

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Fodermarvkål, Jerseykål

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Kålrabiblade (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Snitkål

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Portugisisk kål/ribbekål

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat

 

0251010-001

Italiensk feldsalat

Valerianella eriocarpa

0251020

Havesalat

 

0251020-001

Sprød hovedsalat/icebergsalat/lollo bionda/lollo rosso

Lactuca sativa, iceberg-gruppen

 

0251020-002

Snit-/pluksalat

Lactuca sativa, snit-/pluksalat-gruppen

 

0251020-003

Hovedsalat

Lactuca sativa, hovedsalat-gruppen

 

0251020-004

Romainesalat/cossalat

Lactuca sativa, cos-gruppen

0251030

Bredbladet endivie

 

0251030-001

Kruset endivie

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Mælkebøtter

Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Cikorier

Cichorium intybus

 

0251030-004

Radicchio/rød cikorie

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Sugar loaf-cikorier

Cichorium intybus, Sugar loaf-gruppen

 

0251030-006

Vild cikorie/alm. cikorie

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251040-001

Lucernespirer

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Kinaløg, skud

Allium tuberosum

 

0251040-003

Broccolispirer

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Spirer af daikon/kinaradiser/japanræddiker

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Ingefærskud

Zingiber officinale

 

0251040-006

Mungbønnespirer

Vigna radiata

 

0251040-007

Ærteskud og -spirer

Pisum sativum

 

0251040-008

Salatsennep/rucolaspirer

Eruca sativa

 

0251040-009

Sojabønnespirer

Glycine max

 

0251040-010

Solsikkeskud og -spirer

Helianthus annuus

 

0251040-011

Hvedegræs/hvedeskud

Triticum aestivum

 

0251040-990

Andre arter, der anvendes til produktion af spirer eller skud

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251060-001

Sandsennep

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251080-001

Bladbeder

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Bredbladet endivie

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Indisk sennep

Brassica juncea

 

0251080-004

Havesalat

Lactuca sativa

 

0251080-005

Spinat

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Andre arter høstet ved spæde blade-stadiet

 

0252010

Spinat

 

0252010-001

Amarant/kinesisk spinat

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Bitterblad/bitawiri

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Vernonia

Vernonia spp.

 

0252010-008

Blade af vignabønne/koært

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Blade af manniok/kassava

Manihot esculenta

 

0252010-010

Kronokseøje/spiselig krysantemum

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Newzealandsk spinat

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Mælder

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Blade af batater/søde kartofler

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Blade af tannia

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Portulakker

 

0252020-001

Agretti

Salsola soda

 

0252020-002

Kveller/alm. salturt

Salicornia europea

 

0252020-003

Strandfennikel

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Strandasters

Aster tripolium

 

0252020-005

Tætblomstret hindebæger

Limonium vulgare

 

0252020-006

Vinterportulakker

Montia perfoliata

0252030

Bladbeder

 

0252030-001

Rødbedeblade

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Sølvbeder

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Undergruppe

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

0253000-001

Cha-om-/akacieskud

Acacia pennata

 

0253000-002

Malabarspinat

Basella alba

0254000

Undergruppe

d)

Brøndkarse

 

0254000-001

Kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Kløverbregne

Marsilea crenata

 

0254000-003

Vandmimose

Neptunia oleracea

0255000

Undergruppe

e)

Julesalat/alm. cikorie

 

0255000-001

Mælkebøtteblade (drevne)

Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum officinale

0256020

Purløg

 

0256020-001

Kinaløg

Allium tuberosum

 

0256020-002

Ramsløg

Allium ursinum

0256030

Blade af selleri

 

0256030-001

Angelik/kvan (blade og stilke)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Lægekvæsurt

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Blade af kommen

Carum carvii

 

0256030-004

Blade af koriander

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Blade af stinkende mandstro/falsk koriander

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Blade af dild

Anethum graveolens

 

0256030-007

Blade af fennikel

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Blade af bukkehorn

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Alm. rude

Ruta graveolens

 

0256030-010

Blade af løvstikke

Levisticum officinale

 

0256030-011

Stor pimpinelle

Pimpinella major

 

0256030-012

Bibernelle

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Syre/skræppe

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; syn.: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Sødskærm

Myrrhis odorata

0256040

Persille

 

0256040-001

Blade af rodpersille

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Salvie

 

0256050-001

Alm. hjulkrone

Borago officinalis

 

0256050-002

Karryplante

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Trelappet salvie

Salvia fruticosa; syn.: Salvia triloba

 

0256050-004

Mexikansk salvie (Salvia leucantha)

Salvia leucantha

 

0256050-990

Andre arter og hybrider af slægten Salvia, ikke andetsteds nævnt

 

0256060

Rosmarin

 

0256060-001

Rosmarincypresurt

Santolina rosmarinifolia; syn.: Santolina virens

0256070

Timian

 

0256070-001

Smalbladet timian

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Tyrkisk oregano

Origanum onites

 

0256070-003

Citronsar (Micromeria biflora/Satureja biflora)

Micromeria biflora; syn.: Satureja biflora

 

0256070-004

Citrontimian

Thymus x citriodorus

 

0256070-005

Havemerian

Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis

 

0256070-006

Spansk timian

Thymus mastichina

 

0256070-007

Oregano

Origanum vulgare

 

0256070-008

Alm. sar

Satureja hortensis

 

0256070-009

Syrisk oregano/libanesisk oregano

Origanum syriacum

 

0256070-010

Vintersar

Satureja montana

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256080-001

Rundbladet mynte

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Asiatisk centella

Centella asiatica

 

0256080-003

Eau de cologne-mynte

Mentha ×piperita nm. citrata

 

0256080-004

Fruemynte

Mentha requienii

 

0256080-005

Courgette (spiselige blomster)

Cucurbita pepo, Zucchini-gruppen

 

0256080-006

Ingefærmynte

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Dværgbasilikum

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Amerikansk basilikum

Ocimum americanum

 

0256080-009

Hellig basilikum

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Citronmelisse

Melissa officinalis

 

0256080-011

Citronbasilikum

Ocimum ×citriodorum

 

0256080-012

Hedebjergmynte

Calamintha nepeta; syn.: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Kamæleonblad

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Tagetes (spiselige blomster)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Andre arter af slægten Tagetes, ikke andetsteds nævnt

 

 

0256080-017

Blomsterkarse (blade og spiselige blomster)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Polejmynte

Mentha pulegium

 

0256080-020

Pebermynte

Mentha xpiperita

 

0256080-021

Havemorgenfrue (spiselige blomster)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Limnophila/phak ka yaeng

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Grøn mynte

Mentha spicata; syn.: Mentha viridis

 

0256080-024

Thaibasilikum

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Vietnamesisk pileurt

Persicaria odorata

 

0256080-026

Vandmynte

Mentha aquatica

 

0256080-990

Andre spiselige blomster

 

 

0256080-991

Andre arter og hybrider af slægten Mentha, ikke andetsteds nævnt

 

0256090

Laurbærblade

 

0256090-001

Karryblade

Murraya koeningii; syn.: Bergera koenigi

 

0256090-002

Blade af papeda

Citrus hystrix

 

0256090-003

Senna siamea

Senna siamea

 

0256090-004

Blade af vild betel

Piper sarmentosum

0256100

Estragon

 

0256100-001

Sød azteker (Lippia dulcis/Phyla dulcis)

Lippia dulcis; syn.: Phyla dulcis

 

0256100-002

Vellugtende gåsefod/epazote/mexikansk gåsefod/ormefrø

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Isop

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Citrongræs

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Mexikansk oregano

Lippia graveolens

 

0256100-006

Stor nælde

Urtica dioica

 

0256100-007

Andre arter af slægten Urtica, ikke andetsteds nævnt

 

 

0256100-008

Russisk estragon

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Sød stevia

Stevia rebaudiana

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260010-001

Azukibønne

Vigna angularis

 

0260010-002

Vignabønne/koært

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Valsk bønne/hestebønne

Vicia faba (alle subspp. og var.)

 

0260010-004

Alm. bønne/havebønne/buskbønne/flageolet/kryb-bønne/snitbønner/knækbønner

Phaseolus vulgaris (alle subspp. og var.)

 

0260010-005

Perlebælg/perlebælgvikke/canadisk vikke

Vicia ervilia; syn.: Ervum ervilia

 

0260010-006

Guarbønner

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Jackbønner

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Hjelmbønner

Lablab purpureus

 

0260010-009

Limabønner

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Vikkelinser/monanthavikke

Vicia monanthos

 

0260010-011

Mungbønner

Vigna radiata

 

0260010-012

Risbønner

Vigna umbellata

 

0260010-013

Pralbønner

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Sojabønner/edamame

Glycine max

 

0260010-015

Petai

Parkia speciosa

 

0260010-016

Vikker

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Meterbønner

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260020-001

Arter opført med kodenummer 0260010-XXX, uden bælg

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260030-001

Aspargesærter

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Græsfladbælg

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Kikærter/garbanzobønner

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Haveærter/sukkerærter/mangetout/flækærter

Pisum sativum (alle subspp. og var.)

 

0260030-005

Bælge fra behen/peberrodstræ

Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Ærtebønner

Cajanus cajan

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260040-001

Arter opført med kodenummer 0260030-XXX, uden bælg

 

0260050

Linser

 

0260050-001

Lupiner/lupinbønner

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Asparges

 

0270010-001

Humleskud

Humulus lupulus

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270020-001

Hjulkronestilke

Borago officinalis

0270050

Artiskokker

 

0270050-001

Bananblomster

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

Musa acuminata x Musa balbisiana-hybrider

0270060

Porrer

 

0270060-001

Kurrat

Allium kurrat; syn.: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Dyrkede svampe

 

0280010-001

Champignon/havechampignon

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Majsbrand

Ustilago maydis

 

0280010-003

Alm. fløjlsfod/gul fløjlsfod/enoki/enokitake

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Agerchampignon

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Alm. judasøre/judasøre/hirneola

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Nameko

Pholiota nameko

 

0280010-008

Østershatte

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Risstråsvampe

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Løvemanke/pindsvinepigsvampe

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Shiitake

Lentinula edodes

 

0280010-012

Bøgehat/shimeji

Hypsizygus tessulatus: syn.: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Snesvampe

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Clitocybe, wood blewit

Clytocibe nuda; syn.: Lepista nuda

 

0280010-990

Andre dyrkede svampe

 

 

0280010-991

Andre arter af slægten Pleurotus, ikke andetsteds nævnt

 

0280020

Vilde svampe

 

0280020-001

Spiselig rørhat

Boletus edulis

 

0280020-002

Kantareller

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Alm. pigsvamp

Hydnum repandum

 

0280020-004

Stor trompetsvamp

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Morkler

Morchella spp.

 

0280020-006

Perigordtrøffel

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Hvid trøffel

Tuber magnatum

 

0280020-008

Vårmusseron

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Elledansbruskhat

Marasmius oreades

 

0280020-010

Sommertrøffel

Tuber aestivum; syn.: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Andre vilde svampe

 

 

0280020-991

Andre arter af slægten Tuber, ikke andetsteds nævnt

 

0280990

Mosser og laver

 

0280990-001

Islandsk mos

Cetraria islandica

 

0280990-990

Andre mosser og laver

 

0290000

Gruppe

Alger og prokaryote organismer

 

0290000-001

Karrageen

Chondrus crispus

 

0290000-002

Kombu

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulina

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Andre alger

 

 

0290000-991

Andre prokaryote organismer

 

0300000

0300010

Bønner

 

0300010-001

Arter opført med kodenummer 0260010-XXX, tørrede frø

 

0300030

Ærter

 

0300030-001

Arter opført med kodenummer 0260030-XXX, tørrede frø

 

0400000

0401060

Rapsfrø

 

0401060-001

Radisefrø

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Rybsfrø

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Sojabønner

 

0401070-001

Frø af behen/peberrodstræ

Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma

0401100

Græskarfrø

 

0401100-001

Vandmelonfrø

Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Andre frø af arter af Cucurbitaceae-familien, ikke andetsteds nævnt

 

0401110

Saflorfrø

 

0401110-001

Frø af alm. marietidsel

Silybum marianum

 

0401110-002

Nigerfrø

Guizotia abyssinica

0401120

Hjulkronefrø

 

0401120-001

Agerstenfrø

Buglossoides arvensis; syn.: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Frø af toårig natlys

Oenothera biennis

 

0401120-003

Judaspengefrø

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Bladmyntefrø

Perilla frutescens

 

0401120-006

Frø af vejbredslangehoved

Echium plantagineum

0401150

Kristpalmefrø

 

0401150-001

Frø af alm. vin (Vitis vinifera)

Vitis vinifera

 

0401150-002

Frø af havtorn/alm. havtorn

Hippophaë rhamnoides

0402020

Oliepalmekerner

 

0402020-001

Argannødder

Argania spinosa

 

0402020-002

Babassunødder/nødder fra babassupiassavapalmen

Attalea speciosa; syn.: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Jojobanødder

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Sheanødder

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500020-001

Amarant

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Kaniwa/canihua (Chenopodium pallidicaule)

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Quinoa

Chenopodium quinoa

0500030

Majs

 

0500030-001

Gul flintmajs

Zea mays var. indurata

0500040

Alm. hirse

 

0500040-001

Sort fonio (Digitaria iburua)

Digitaria iburua

 

0500040-002

Alm. kanariegræs

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Korakan/alm. fingerhirse

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

Kolbehirse

Setaria italica

 

0500040-005

Jobståre

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Kutkihirse

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Perlehirse

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Tef

Eragrostis tef

 

0500040-009

Hvid fonio (Digitaria exilis)

Digitaria exilis

0500060

Ris

 

0500060-001

Afrikansk ris

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Hybriden Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Canadisk vildris

Zizania aquatica

0500080

Durra

 

0500080-001

Alm. durra/sorghum

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Sudandurra

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Andre arter af slægten Sorghum, ikke andetsteds nævnt

 

0500090

Hvede

 

0500090-001

Durumhvede

Triticum turgidum subsp. durum; syn.: Triticum durum

 

0500090-002

Enkornshvede

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Emmerhvede

Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn.: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Khorasanhvede

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Spelt

Triticum aestivum subsp. spelta; syn.: Triticum spelta

 

0500090-006

Triticale

× Triticosecale

 

0500090-990

Andre arter af slægten Triticum, ikke andetsteds nævnt

 

0600000

0631030

Rose

 

0631030-001

Mandler

Amygdalus communis; syn.: Prunus dulcis

 

0631030-002

Hestemonarda

Monarda didyma

 

0631030-003

Pomerans/bigarade

Citrus aurantium

 

0631030-004

Robinie

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Alm. kattefod

Antennaria dioica

 

0631030-006

Krysantemum

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Kanel

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Broget salvie/skarleje

Salvia sclarea

 

0631030-009

Kornblomst

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Hulkravet kodriver

Primula veris

 

0631030-011

Alm. tusindfryd

Bellis perennis

 

0631030-012

Farvevisse

Genista tinctoria

 

0631030-013

Alm. hyld

Sambucus nigra

 

0631030-014

Kornvalmue

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Filtbladet kongelys

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Hvidtjørn

Crataegus spp.

 

0631030-017

Hedelyng

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Havestokrose

Alcea rosea; syn.: Althaea rosea

 

0631030-019

Alm. hestekastanje

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Kornridderspore

Consolida regalis; syn.: Delphinium consolida

 

0631030-021

Lavendel

Lavandula angustifolia; syn.: Lavandula officinalis

 

0631030-022

Alm. katost

Malva sylvestris

 

0631030-023

Alm. mjødurt

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Kongelys

Verbascum spp.

 

0631030-025

Appelsiner

Citrus sinensis

 

0631030-026

Bonderose

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Rødkløver

Trifolium pratense

 

0631030-028

Indisk lotus

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Saflor

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Gul evighedsblomst

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Prikbladet perikon

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Solsikke

Helianthus annuus

 

0631030-033

Sød osmanthus

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Martsviol

Viola odorata

 

0631030-035

Døvnælder

Lamium album

 

0631030-036

Alm. røllike

Achillea millefolium

 

0631030-037

Ylangylang

Cananga odorata

0632010

Jordbær

 

0632010-001

Havemalurt

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Alm. agermåne

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Lucerne

Medicago sativa

 

0632010-004

Lægealoe/aloe vera

Aloë barbadensis; syn.: Aloë vera

 

0632010-005

Bjergløvefod

Alchemilla alpina

 

0632010-006

Hedemelbærris

Arctostaphylos uva-ursi

 

0632010-007

Alm. blåbær/bølle

Vaccinium myrtillus

 

0632010-008

Birk

Betula pendula

 

0632010-009

Pomerans/bigarade

Citrus aurantium

 

0632010-010

Brombær

Rubus sect. Rubus

 

0632010-011

Boldoblad

Peumus boldus

 

0632010-012

Bukko

Barosma betulina; syn.: Agathosma betulina

 

0632010-013

Boghvede

Fagopyrum esculentum

 

0632010-014

Alm. katteurt

Nepeta cataria

 

0632010-015

Tusindgylden

Centaurium erythraea

 

0632010-016

Chiretta (Swertia chirata)

Swertia chirata

 

0632010-017

Broget salvie/skarleje

Salvia sclarea

 

0632010-018

Alm. ulvefod

Lycopodium clavatum

 

0632010-019

Lægeærenpris

Veronica officinalis

 

0632010-020

Lægejernurt

Verbena officinalis

 

0632010-021

Kornblomst

Centaurea cyanus

 

0632010-022

Tyttebær

Vaccinium vitis-idaea

 

0632010-023

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

Ribes nigrum

 

0632010-024

Ribes rubrum

 

0632010-025

Udspærret turnera

Turnera diffusa

 

0632010-026

Gul hanekro

Galeopsis segetum

 

0632010-027

Smalbladet purpursolhat

Echinacea angustifolia

 

0632010-028

Echinacea pallida

 

0632010-029

Echinacea purpurea

 

0632010-030

Alm. hyld

Sambucus nigra

 

0632010-031

Febertræ

Eucalyptus globulus

 

0632010-032

Lægeøjentrøst

Euphrasia officinalis

 

0632010-033

Agerpadderok

Equisetum arvense

 

0632010-034

Lægejordrøg

Fumaria officinalis

 

0632010-035

Lægestregbælg

Galega officinalis

 

0632010-036

Alm. rosenrod

Rhodiola rosea

 

0632010-037

Alm. gyldenris

Solidago virgaurea

 

0632010-038

Korsknap

Glechoma hederacea

 

0632010-039

Gymnema

Gymnema sylvestre

 

0632010-040

Håret brudurt

Herniaria hirsuta

 

0632010-041

Hvidtjørn

Crataegus spp.

 

0632010-042

Hasselnød

Corylus avellana

 

0632010-043

Stedmoderblomst

Viola tricolor

 

0632010-044

Hedelyng

Calluna vulgaris

 

0632010-045

Hamp

Cannabis sativa subsp. sativa

 

0632010-046

Cannabis sativa subsp. spontanea

 

0632010-047

Febernellikerod

Geum urbanum

 

0632010-048

Benedektinertidsel

Cnicus benedictus

 

0632010-049

Alm. kransburre

Marrubium vulgare

 

0632010-050

Alm. hestekastanje

Aesculus hippocastanum

 

0632010-051

Kortkrone

Sideritis spp.

 

0632010-052

Jiaogulan

Gynostemma pentaphyllum

 

0632010-053

Vejpileurt

Polygonum aviculare

 

0632010-054

Alm. løvefod

Alchemilla vulgaris

 

0632010-055

Citronmyrte

Backhousia citriodora

 

0632010-056

Citronaloysia

Lippia triphylla; syn.: Lippia citriodora

 

0632010-057

Lind

Tilia cordata

 

0632010-058

Tilia platyphyllos

 

0632010-059

Tilia tomentosa; syn.: Tilia argentea

 

0632010-060

Alm. katost

Malva sylvestris

 

0632010-061

Lægestokrose

Althaea officinalis

 

0632010-062

Alm. mjødurt

Filipendula ulmaria

 

0632010-063

Alm. mistelten

Viscum album

 

0632010-064

Moldavisk dragehoved

Dracocephalum moldavica

 

0632010-065

Gråbynke

Artemisia vulgaris

 

0632010-066

Morbær (hvide og sorte)

Morus alba

 

0632010-067

Morus nigra

 

0632010-068

Kongelys

Verbascum spp.

 

0632010-069

Rødgran

Picea abies

 

0632010-070

Havre

Avena sativa

 

0632010-071

Oliven

Olea europaea

 

0632010-072

Alm. papaya

Carica papaya

 

0632010-073

Passiflora incarnata

Passiflora incarnata

 

0632010-074

Melbananer

Plantago major

 

0632010-075

Hindbær (gule og røde)

Rubus idaeus

 

0632010-076

Rødkløver

Trifolium pratense

 

0632010-077

Lancetvejbred

Plantago lanceolata

 

0632010-078

Soløjetræ

Cistus incanus; syn.: Cistus creticus; syn.: Cistus villosus

 

0632010-079

Pontisk bynke

Artemisia pontica

 

0632010-080

Alm. hyrdetaske

Capsella bursa-pastoris

 

0632010-081

Gåsepotentil

Potentilla anserina

 

0632010-082

Glat brudurt

Herniaria glabra

 

0632010-083

Ambra

Artemisia abrotanum

 

0632010-084

Prikbladet perikon

Hypericum perforatum

 

0632010-085

Brombær (Rubus chingii var. suavissimus/ Rubus suavissimus)

Rubus chingii var. suavissimus; syn.: Rubus suavissimus

 

0632010-086

Appelsiner

Citrus sinensis

 

0632010-087

Blå bukkehorn

Trigonella caerulea; syn.: Trigonella coerulea

 

0632010-088

Skovmærker

Galium odoratum

 

0632010-089

Rejnfan

Tanacetum vulgare

 

0632010-090

Tetræ

Melaleuca alternifolia

 

0632010-091

Almindelig torskemund

Linaria vulgaris

 

0632010-092

Valnødder

Juglans nigra

 

0632010-093

Juglans regia

 

0632010-094

Døvnælder

Lamium album

 

0632010-095

Alm. angelik

Angelica sylvestris

 

0632010-096

Skovjordbær

Fragaria vesca

 

0632010-097

Smalbladet gederams

Epilobium angustifolium; syn.: Chamaenerium angustifolium

 

0632010-098

Virginsk troldnød

Hamamelis virginiana

 

0632010-099

Lægegæltetand/lægebetonie

Stachys officinalis; syn.: Betonica officinalis

 

0632010-100

Alm. røllike

Achillea millefolium

 

0632010-101

Gul snerre

Galium verum

 

0632010-102

Markstenkløver

Melilotus officinalis

0632020

Rooibos

 

0632020-001

Honningbusk

Cyclopia genistoides

 

0632020-002

Cyclopia intermedia

 

0632020-003

Cyclopia sessiflora

 

0632020-004

Cyclopia subternata

0632030

Maté/paraguay- kristtorn

 

0632030-001

Tempeltræ/ginkgo biloba

Ginkgo biloba

 

0632030-002

Indisk svovltræ/noni

Morinda citrifolia

0633010

Baldrian

 

0633010-001

Amerikansk sumpiris

Iris versicolor

 

0633010-002

Alm. kalmus

Acorus calamus

 

0633010-003

Alm. kvik

Elymus repens; syn.: Agropyron repens

 

0633010-004

Hulkravet kodriver

Primula veris

 

0633010-005

Smalbladet purpursolhat

Echinacea angustifolia

 

0633010-006

Echinacea pallida

 

0633010-007

Echinacea purpurea

 

0633010-008

Lægealant

Inula helenium

 

0633010-009

Duftsumak

Rhus aromatica

 

0633010-010

Alm. rosenrod

Rhodiola rosea

 

0633010-011

Febernellikerod

Geum urbanum

 

0633010-012

Lægestokrose

Althaea officinalis

 

0633010-013

Mexikansk baldrian

Valeriana edulis subsp. procera; syn.: Valeriana procera

 

0633010-014

Stor pimpinelle

Pimpinella major

 

0633010-015

Ratanjerod

Krameria lappacea; syn.: Krameria triandra

 

0633010-016

Sarsaparil

Smilax spp.

 

0633010-017

Senega

Polygala senega

 

0633010-018

Tormentil

Potentilla erecta

 

0633010-019

Alm. angelik

Angelica sylvestris

0633020

Ginseng

 

0633020-001

Russisk rod

Eleutherococcus senticosus; syn.: Acanthopanax senticosus

0639000

Undergruppe

d)

Andre dele af planten

 

0639000-001

Plantago ovata (frø og skaller)

Plantago ovata

 

0639000-002

Kamille (frø)

Matricaria recutita; syn.: Matricaria chamomilla

 

0639000-003

Kirsebær (søde) (stilke)

Cerasus avium; syn.: Prunus avium

 

0639000-004

Kinabark/jesuitterbark (bark)

Chinchona calisaya

 

0639000-005

Cinchona pubescens; syn.: Cinchona succirubra

 

0639000-006

Kakao (skaller)

Theobroma cacao

 

0639000-007

Kondurango (bark)

Marsdenia cundurango

 

0639000-008

Bjergfyr (skud)

Pinus mugo

 

0639000-009

Ædelgran (skud)

Abies spp.

 

0639000-010

Loppefrø/semen isphagula/psyllium (frø)

Plantago afra; syn.: Plantago psylium

 

0639000-011

Duftsumak (bark)

Rhus aromatica

 

0639000-012

Guarana (frø)

Paullinia cupana

 

0639000-013

Hibiscus (frø)

Hibiscus sabdariffa

 

0639000-014

Alm. hestekastanje (frø og bark)

Aesculus hippocastanum

 

0639000-015

Enebær (bark, træ og skud)

Juniperus communis

 

0639000-016

Lapacho/ipe (bark)

Handroanthus impetiginosus; syn.: Tabebuia impetiginosa

 

0639000-017

Pokkenholt (bark og træ)

Guajacum officinale

 

0639000-018

Alm. persille (frugter)

Petroselinum crispum

 

0639000-019

Rørkassia/guldregnkassia (frugter)

Cassia fistula

 

0639000-020

Bitter kvassia (bark og træ)

Quassia amara

 

0639000-021

Kaliatur (bark og træ)

Pterocarpus santalinus

 

0639000-022

Sæbebarktræ (bark)

Quillaja saponaria

 

0639000-023

Surkirsebær (stilke)

Cerasus vulgaris; syn.: Prunus cerasus

 

0639000-024

Sukkermajs (støvfang og grifler)

Zea mays convar. saccharata

 

0639000-025

Alm. angelik (frugter)

Angelica sylvestris

 

0639000-026

Virginsk troldnød (bark)

Hamamelis virginiana

 

0639000-990

Andre urteudtræk fra andre dele af planten

 

0640000

Gruppe

Kakaobønner

 

0640000-001

Abatakola-/kolanødder

Cola acuminata

 

0640000-002

Cola nitida

0650000

Gruppe

Karob/johannesbrød

 

0650000-001

Jengkol/luk neang

Archidendron pauciflorum

0800000

0810020

Sortkommen

 

0810020-001

Nigella

Nigella sativa

0810030

Selleri

 

0810030-001

Angelik/kvan

Angelica archangelica

 

0810030-002

Løvstikke

Levisticum officinale

0810040

Koriander

 

0810040-001

Stinkende mandstro/falsk koriander

Eryngium foetidum

0810070

Fennikel

 

0810070-001

Bitter fennikel

Foeniculum vulgare var. vulgare

 

0810070-002

Sød fennikel

Foeniculum vulgare var. dulce

0810090

Muskat

 

0810090-001

Smørfarvetræ/annatobusk/orleantræ

Bixa orellana

 

0810090-002

Bankul

Aleurites moluccana

 

0810090-003

Akacier

Acacia spp.

0820020

Sichuanpeber

 

0820020-001

Japansk peber

Zanthoxylum piperitum

 

0820020-002

Uzazi

Zanthoxylum tessmannii; syn.: Fagara tessmannii

0820030

Kommen

 

0820030-001

Ajovan/ajwain

Trachyspermum ammi

0820040

Kardemomme

 

0820040-001

Havemerian

Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis

 

0820040-002

Kinesisk stjerneanis

Illicium verum

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820060-001

Rosapeber/rosépeber

Schinus terebinthifolius

 

0820060-002

Cubeberpeber

Piper cubeba

 

0820060-003

Paradiskorn

Aframomum melegueta

 

0820060-004

Lang peber/pippali

Piper longum

 

0820060-005

Peruansk pebertræ

Schinus molle

 

0820060-006

Garvesumak

Rhus coriaria

 

0820060-007

Vestafrikansk peber

Piper guineense

0820070

Vanilje

 

0820070-001

Tahitivanilje

Vanilla tahitiensis

 

0820070-002

Duftende tonkabønne

Dipteryx odorata

 

0820070-003

Guadeloupevanilje

Vanilla pompona

0830010

Kanel

 

0830010-001

Kassiakanel/ceylonkanel

Cinnamomum burmannii

 

0830010-002

Cinnamomum cassia; syn.: Cinnamomum aromaticum

 

0830010-003

Cinnamomum loureirii

0840020

Ingefær

 

0840020-001

Javaingefær

Boesenbergia rotunda

 

0840020-002

Lille galanga

Alpinia officinarum

 

0840020-003

Aromatisk ingefær/sandgalanga

Kaempferia galanga

 

0840020-004

Stor galanga

Alpinia galanga

 

0840020-005

Rødder af stor wasabi

Eutrema wasabi; syn.: Eutrema japonica

0840030

Gurkemeje/ curcuma

 

0840030-001

Dyvelsdræk

Ferula assa-foetida

 

0840030-002

Temulawak

Curcuma zanthorrhiza; syn.: Curcuma xanthorrhiza

 

0840030-003

Zedoar

Curcuma zedoaria

0850010

Kryddernellike

 

0850010-001

Knopper af kassiakanel

Cinnamomum burmannii

 

0850010-002

Cinnamomum cassia; syn.: Cinnamomum aromaticum

 

0850010-003

Cinnamomum loureirii

0850020

Kapers

 

0850020-001

Skulper af blomsterkarse

Tropaeolum majus

 

0850020-002

Tropaeolum minus

0900000

0900020

Sukkerrør

 

0900020-001

Agaveblade

Agave spp.

 

0900020-002

Strå af sød durra (Sorghum bicolor subsp. bicolor)

Sorghum bicolor subsp. bicolor

0900030

Cikorierødder

 

0900030-001

Rødder af alm. engelsød

Polypodium vulgare

 

0900030-002

Yaconrødder

Smallanthus sonchifolius

0900990

Andet

 

0900990-001

Papirbirk (saft fra stammen)

Betula papyrifera

 

0900990-002

Mannaask (saft fra stammen)

Fraxinus ornus

 

0900990-003

Løn (saft fra stammen)

Acer spp.

 

0900990-004

Palmer (saft fra stammen)

Jubaea chilensis

 

0900990-005

Phoenix canariensis

 

0900990-990

Andre sukkerplanter

 

1000000

1011000

Undergruppe

a)

Svin

 

1011000-001

Vildsvin (opdrættet)

Sus scrofa ferus

1012000

Undergruppe

b)

Kvæg

 

1012000-001

Amerikansk bison

Bison bison

 

1012000-002

Asiatisk banteng

Bos javanicus

 

1012000-003

Bøffel

Bubalus arnee bubalis

 

1012000-004

Europæisk bøffel/visent

Bison bonasus

 

1012000-005

Gayal

Bos gaurus frontalis

 

1012000-006

Yak (domesticeret)

Poëphagus mutus grunniens

 

1012000-007

Zebu/pukke