14.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/178


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

( Den Europæiske Unions Tidende L 129 af 30. april 2014 )

Side 7, artikel 3, tabellen, kolonne 5, Det Forenede Kongerige:

I stedet for:

»120,8«

læses:

»128,0«.