15.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/41


Berigtigelse til Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/24/FUSP af 20. januar 2014 om gennemførelse af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

( Den Europæiske Unions Tidende L 16 af 21. januar 2014 )

Side 33, bilaget:

I stedet for:

»I bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP erstattes række nr. 210 af følgende:«

læses:

»I bilaget til afgørelse 2012/642/FUSP erstattes række nr. 199 af følgende:«

.

Side 33, bilaget, tabellen, første kolonne:

I stedet for:

»210«

læses:

»199«

.