17.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 454/30


Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

(2014/C 454/09)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Titel 1 - I alt

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Titel 1 - I alt

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

301 000

90 000

391 000

 

Titel 2 - I alt

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Titel 3 - I alt

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

TILSAMMEN

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

I alt AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

I alt AST

28

27

27

I alt

108

105

103

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

FG i alt

337

336

330

Udstationerede nationale eksperter

I alt

337

336

330