17.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 454/1


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2

(2014/C 454/01)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Titel 1 - I alt

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

 

p.m.

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

 

p.m.

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

 

p.m.

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

 

p.m.

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

Titel 2 - I alt

1 072 174

 

1 072 174

 

TILSAMMEN

42 754 618

88 453

42 843 071

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

220 000

 

220 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (3)

881 200

 

881 200

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (4)

802 000

 

802 000

1 6

VELFÆRD

5 000

 

5 000

 

Titel 1 - I alt

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 215 000

 

3 215 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

270 000

 

270 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (5)

505 400

 

505 400

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

 

12 000

2 5

EEA'S LEDELSE

230 000

 

230 000

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

 

10 000

 

Titel 2 - I alt

4 242 400

 

4 242 400

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGISKE AKTIONER (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGISKE AKTIONER

 

 

 

 

Titel 3 - I alt

14 792 574

88 453

14 881 027

 

TILSAMMEN

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.