29.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/44


Berigtigelse til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1074/2013 af 18. oktober 2013 om statistiske rapporteringskrav for postgirokontorer, der modtager indskud fra ikke-monetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet (ECB/2013/39)

( Den Europæiske Unions Tidende L 297 af 7. november 2013 )

Side 97, bilag I »Statistiske rapporteringskrav« læses tabellen således:

BALANCEPOSTER

Euroområdet

MFI'er

A.

Indenlandsk

B.

Euroområdet undtagen indenlandsk

MFI'er

Ikke-MFI'er

MFI'er

Ikke-MFI'er

Off. forv. og service (S.13)

Andre residentsektorer

Off. forv. og service (S.13)

Andre residentsektorer

Statslig forvaltning og service (S.1311)

Anden offentlig forvaltning og service

I alt

Investeringsforeninger undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder + koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.125+S.126+S.127)

Forsikringsselskaber (S.128)

Pensionskasser (S.129)

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Husholdninger + non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15)

Statslig forvaltning og service (S.1311)

Anden offentlig forvaltning og service

I alt

Investeringsforeninger undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

Andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder + koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.125+S.126+S.127)

Forsikringsselskaber (S.128)

Pensionskasser (S.129)

Ikke-finansielle selskaber (S.11)

Husholdninger + non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15

AKTIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kontanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

heraf euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Udlån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 år og op til 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Beholdninger af gældsværdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Fremmed valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over 1 og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Aktier/andele i pengemarkedsforeninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Indskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1e

På anfordring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2e

Tidsindskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med løbetid op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med løbetid over 1 og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3e

Med opsigelsesvarsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 3 måneder (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4e

Genkøbsforretninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x

Fremmed valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1x

På anfordring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2x

Tidsindskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med løbetid op til 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med løbetid over 1 og op til 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3x

Med opsigelsesvarsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op til 3 måneder (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4x

Genkøbsforretninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Herunder ikke-transferable indskud på anfordring