9.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/27


Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 363/2013 af 22. april 2013 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

( Den Europæiske Unions Tidende L 111 af 23. april 2013 )

Side 2, bilaget, bilag II, punkt A »Personer«, læses således:

»A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Født: 11.9.1965,

fødested: Damaskus

diplomatpas nr. D1903

Præsident for Republikken Syrien, ansvarlig for og hovedmanden bag undertrykkelsen af demonstranter.

23.5.2011

2.

Maher (

Image

) (alias Mahir) al-Assad (

Image

)

Født: 8.12.1967,

diplomatpas nr. 4138

Chef for hærens fjerde panserdivision, medlem af Baathpartiets centralkommando, republikanergardens stærke mand, bror til præsident Bashar al-Assad, hovedmanden bag volden mod demonstranter.

9.5.2011

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Født: 19.2.1946,

fødested: Damaskus

diplomatpas nr. 983

Chef for det almindelige syriske efterretningsdirektorat (GID), involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

4.

Atej (

Image

) (alias Atef, Atif) Najib (

Image

) (alias Najeeb)

 

Tidligere chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Dara'a, fætter til præsident Bashar al-Assad, involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (alias Hafez Makhlouf)

Født: 2.4.1971,

fødested: Damaskus

diplomatpas nr. 2246

Oberst og afdelingschef i det almindelige syriske efterretningsdirektorat, Damaskusafdelingen, fætter til præsident Bashar al-Assad, tæt knyttet til Maher al-Assad, involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Født: 20.5.1951,

fødested: Damaskus

diplomatpas nr. D000001300

Chef for direktoratet for politisk sikkerhed, involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image

) al-Abbas (

Image

)

 

Chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Banyas, involveret i vold mod demonstranter i Baida.

9.5.2011

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Født: 10.7.1969,

fødested: Damaskus

pas nr. 454224

Syrisk forretningsmand, fætter til præsident Bashar al-Assad, kontrollerer investeringsfonden al-Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company og yder derigennem finansiering og støtte til regimet.

9.5.2011

9.

Abd al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

Født: 1953,

fødested: Hama

diplomatpas nr. D0005788

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste (SMI), involveret i vold mod civilbefolkningen.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image

) (alias Jameel) Hassan (

Image

)

 

Chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste, involveret i vold mod civilbefolkningen.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

Født: 3.5.1953,

fødested: Dara'a

diplomatpas nr. D000000887

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste, afdelingen for Damaskusregionen, involveret i vold mod civilbefolkningen.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image

) al-Assad (

Image

)

Født: 18.6.1962,

fødested: Kerdala

pas nr. 88238

Involveret i vold mod civilbefolkningen som medlem af Shabihamilitsen.

9.5.2011

13.

Munzir (

Image

) al-Assad (

Image

)

Født: 1.3.1961,

fødested: Latakia

pas nr. 86449 og 842781

Involveret i vold mod civilbefolkningen som medlem af Shabihamilitsen.

9.5.2011

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

Født: 15.1.1950,

fødested: al-Madehleh, Tartus

Vicestabschef for sikkerhed og rekognoscering, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (alias al-Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Født: 20.7.1941,

Fødested: Damaskus

Chef for Syriens nationale sikkerhedsbureau, involveret i vold mod civilbefolkningen.

Han er meldt død som følge af bombeangrebet den 18. juli 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) al-Shar' (

Image

) (alias al-Char', al-Shara', al-Shara)

Født: 10.12.1938

Syriens vicepræsident, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

17.

Muhammad (

Image

) (alias Mohamad) Nasif (

Image

) (alias Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (

Image

,

Image

) (alias Khier Bek)

Født: 10.4.1937 (eller 20.5.1937),

fødested: Hama

diplomatpas nr. 0002250.

pas nr. 000129200

Syriens assisterende vicepræsident med ansvar for nationale sikkerhedsanliggender, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Født: 20.5.1966,

pas nr. 002954347

Syrisk forretningsmand og lokal agent for adskillige udenlandske selskaber, partner med Maher al-Assad, bestyrer en del af hans finansielle og økonomiske interesser og som sådan kilde til finansiering af regimet.

23.5.2011

19.

Iyad (

Image

) (alias Eyad) Makhlouf (

Image

)

Født: 21.1.1973,

fødested: Damaskus

pas nr. N001820740

Bror til Rami Makhlouf og GID officer involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

20.

Bassam (

Image

) al-Hassan (

Image

) (alias al-Hasan)

 

Præsidentens rådgiver i strategiske anliggender, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Stabschef i de væbnede styrker med ansvar for den militære deltagelse i vold mod fredelige demonstranter.

Døde under bombeangrebet den 18. juli 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Født: 21.1.1973,

fødested: Damaskus

pas nr. N002848852

Præsident for Syriatel, som via sin licensaftale indbetaler 50 % af sit overskud til den syriske regering.

23.5.2011

23.

Zoulhima (

Image

) (alias Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (alias, Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

Født: 1951, 1946 eller 1956,

fødested: Kerdaha.

Chef for præsidentens sikkerhedstjeneste; involveret i vold mod demonstranter; fætter til præsident Bashar al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)

 

Direktør for Military Housing Establishment. Kilde til finansiering af regimet. Fætter til præsident Bashar al-Assad.

23.6.2011

25.

Brigadekommandør Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed)Ali (

Image

) Jafari (

Image

) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Født: 1.9.1957,

fødested: Yazd, Iran.

Øverstbefalende for Iranian Revolutionary Guard Corps, der er involveret i at skaffe udstyr og støtte til at bistå det syriske regime i undertrykkelsen af protester i Syrien.

23.6.2011

26.

Major General Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) (alias Qasim Soleimany)

 

Chef for Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC -– Qods, involveret i at skaffe udstyr og støtte til at bistå det syriske regime i undertrykkelsen af protester i Syrien.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Født: 1963,

fødested: Teheran, Iran.

Næstkommanderende for efterretningstjenesten i Iranian Revolutionary Guard Corps, der er involveret i at skaffe udstyr og støtte til at bistå det syriske regime i undertrykkelsen af protester i Syrien.

23.6.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour)

 

En af Maher al-Assads forretningsforbindelser. Kilde til finansiering af regimet.

23.6.2011

29.

Ra'if (

Image

) al-Quwatly (

Image

) (alias Ri'af al-Quwatli alias Raeef al-Kouatly)

 

En af Maher al-Assads forretningsforbindelser og ansvarlig for forvaltning af nogle af hans forretninger. Kilde til finansiering af regimet.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (alias Muflih)

 

Chef for den syriske militære efterretningstjeneste i byen Hama, involveret i nedkæmpelse af demonstranter.

1.8.2011

31.

Major General Tawfiq (

Image

) (alias Tawfik) Younes (

Image

) (alias Yunes)

 

Chef for efterretningstjenestens afdeling for intern sikkerhed, involveret i vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Født: 19.10.1932,

fødested: Latakia, Syrien

Tæt tilknytning til og morbror til Bashar og Mahir al-Assad. Forretningspartner og far til Rami, Ihab og Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Jaber)

Fødested: Latakia

Tilknytning til Mahir al-Assad for Shabihamilitsen. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen og i koordinering af Shabihamilitsgrupper.

1.8.2011

34.

Hayel (

Image

) al-Assad (

Image

)

 

Assistent for Maher al-Assad, chef for den militære politienhed i hærens fjerde division, involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

35.

Ali (

Image

) al-Salim (

Image

) (alias al-Saleem)

 

Direktør for forsyningskontoret i Syriens forsvarsministerium, indførselssted for det samlede våbenindkøb til Syriens militær.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assads fætter, tidligere leder af virksomheden »Nizar Oilfield Supplies«

Meget tæt på centrale embedsmænd i regeringen. Finansierer Shabiha i Latakiaregionen.

23.8.2011

37.

Brigadegeneral Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes (SMI) afdeling 293 (indre anliggender) i Damaskus. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Damaskus. Rådgiver for præsident Bashar al-Assad i strategiske spørgsmål og militære efterretninger.

23.8.2011

38.

Brigadegeneral Jamea (

Image

) Jamea (

Image

)(alias Jami Jami, Jame’, Jami')

 

Afdelingschef for Syriens militære efterretningstjeneste i Dayr az-Zor. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Dayr az-Zor og Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali al-Turkmani

Født: 1935,

fødested: Aleppo

Assisterende viceminister, tidligere forsvarsminister, præsident Bashar al-Assads særlige udsending.

Han er meldt død som følge af bombeangrebet den 18. juli 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

Assisterende regionalsekretær for det arabiske socialistiske Baathparti siden 2005, direktør for den nationale sikkerhed i det regionale Baath-parti i 2000-2005. Tidligere guvernør for Hama (1998-2000). Tæt tilknytning til præsident Bashar al-Assad og Maher al-Assad. Højtstående beslutningstager i regimet vedrørende undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.8.2011

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Ansvarlig for drab i Hama i 1980, er blevet kaldt tilbage til Damaskus som særlig rådgiver for præsident Bashar al-Assad.

23.8.2011

42.

Brigadegeneral Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal) al-Husayn (

Image

) (alias al-Hussain, al-Hussein)

 

Afdelingschef for Syriens militære efterretningstjeneste i Idlib. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Idlibprovinsen.

23.8.2011

43.

Brigadegeneral Husam (

Image

) Sukkar (

Image

)

 

Præsidentens rådgiver i sikkerhedsanliggender. Præsidentens rådgiver om sikkerhedsagenturers undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen.

23.8.2011

44.

Brigadegeneral Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

)

 

Afdelingschef for Syriens militære efterretningstjeneste (SMI) i Homs. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Homs.

23.8.2011

45.

Generalløjtnant Munir (

Image

) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (alias Adnuf, Adanof)

Født 1951

Vicechef for den almindelige militærstab, operationer og uddannelse af Syriens militær. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

46.

Brigadegeneral Ghassan (

Image

) Khalil (

Image

) (alias Khaleel)

 

Chef for informationsafdelingen i direktoratet for almindelige efterretninger (GID). Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (alias Jaber)

Fødested: Latakia

Medlem af Shabihamilitsen. Tilknytning til Maher al-Assad for Shabihamilitsen. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen og i koordinering af Shabihamilitsgrupper.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Forretningsforbindelse med tæt tilknytning til Maher al-Assad. Kendt for sin økonomiske støtte til det syriske regime.

23.8.2011

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Søn af Ahmad Chehabi.

Født: 7.5.1972

Formand for Aleppos industri- og handelskammer. Næstformand for Cham Holding. Yder økonomisk støtte til det syriske regime.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (alias al-Akhras)

Født: 2.6.1951,

fødested: Homs, Syrien,

syrisk pas nr. 0000092405

Fremtrædende forretningsmand, der nyder godt af og støtter regimet. Grundlægger af Akhras Group (råvarer, handel, forarbejdning og logistik) og tidligere formand for handelskammeret i Homs. Nære forretningsforbindelser til præsident al-Assads familie. Bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Syriske Handelskamre. Har skaffet industri- og boligområder til improviserede fangelejre samt logistisk støtte til regimet (busser og tankbiler).

2.9.2011

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Formand for Anbouba for Agricultural Industries Co.

født: 1952,

fødested: Homs, Syrien

Yder økonomisk støtte til undertrykkende mekanismer og paramilitære grupper, der udøver vold mod civilbefolkningen i Syrien. Stiller ejendom (lokaler, lagre) til rådighed for midlertidige detentionscentre. Finansielle forbindelser til højtstående syriske embedsmænd.

2.9.2011

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

Født: 1.1.1958,

fødested: Damaskus,

pasnummer (syrisk): 004415063 udløber den 6.5.2015

Forretningspartner til Ihab Makhlouf og Nizar al-Assad (blev omfattet af sanktioner den 23.8.2011); sammen med Rami Makhlouf medejer af valutaselskabet al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), som støtter den syriske centralbanks politik.

23.3.2012

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

Født: 1955,

fødested: Dara'a

Adib Mayaleh er som chef for den syriske centralbank ansvarlig for at yde økonomisk og finansiel støtte til det syriske regime.

15.5.2012

54.

Generalmajor Jumah (

Image

) al-Ahmad (

Image

) (alias al-Ahmed)

 

Chef for specialstyrkerne. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

55.

Løjtnant Lu'ai (

Image

) (alias Louay) al-Ali (

Image

)

 

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes afdeling for Dara'a. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter i Dara'a.

14.11.2011

56.

Generalløjtnant Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Ayyub (

Image

)

 

Vicechef for den almindelige militærstab (personale og mandskab). Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

57.

Generalløjtnant Jasim (

Image

) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (alias al-Freij)

 

Chef for den almindelige militærstab. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

58.

General Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

)

Født: 1958

Bataljonschef i den republikanske garde. Beslægtet med Maher al-Assad og præsident al-Assad. Involveret i nedkæmpelsen af civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

59.

General Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

General, der leder det særlige bureau i hærens fjerde division. Rådgiver for Maher al-Assad og koordinator af sikkerhedsoperationer. Ansvarlig for nedkæmpelsen af civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Berri (

Image

)

 

Leder af Berrifamiliens milits. Ansvarlig for den regeringsvenlige milits, der er involveret i overgrebene på civilbefolkningen i Aleppo.

14.11.2011

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

Medlem af Syriens elektroniske hær. Involveret i nedkæmpelsen af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

62.

Generalmajor Zuhair (

Image

) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

 

Vicechef for direktoratet for almindelige efterretninger. Ansvarlig for anvendelse af vold på hele Syriens område samt trusler mod og tortur af demonstranter.

14.11.2011

63.

Amar (

Image

) (alias Ammar) Ismael (

Image

) (alias Ismail)

Født 3.4.1973

eller deromkring, fødested: Damaskus

Civil - chef for Syriens elektroniske hær (de væbnede styrkers efterretningstjeneste). Involveret i nedkæmpelsen af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (alias Ismael)

 

Medlem af Syriens elektroniske hær. Involveret i nedkæmpelsen af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

65.

Generalmajor Nazih (

Image

)

 

Vicedirektør for direktoratet for almindelige efterretninger. Ansvarlig for anvendelse af vold på hele Syriens område samt trusler mod og tortur af demonstranter.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Bataljonschef i hærens fjerde division. Ansvarlig for nedkæmpelsen af civilbefolkningen i Deir el-Zor.

14.11.2011

67.

Generalmajor Wajih (

Image

) (alias Wajeeh) Mahmud (

Image

)

 

Chef for hærens 18. panserdivision. Ansvarlig for volden mod demonstranter i Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (alias al-Sabbagh)

Født: 24.8.1959,

fødested: Damaskus.

Adresse: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damaskus;

Syrisk pas nr. 004326765 udstedt den 2. november 2008, gyldigt indtil november 2014.

Juridisk og finansiel rådgiver samt forretningsfører for Rami Makhlouf og Khaldoun Makhlouf Tilknytning til Bashar al-Assad i forbindelse med finansiering af et byggeprojekt i Latakia. Yder finansiel støtte til regimet.

14.11.2011

69.

Generalløjtnant Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

)

 

Vicechef for den almindelige militærstab (logistik og forsyninger). Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

70.

Generalmajor Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

)

 

Vicechef for Syriens flyvevåbens efterretningstjeneste. Ansvarlig for anvendelse af vold på hele Syriens område samt trusler mod og tortur af demonstranter.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) al-Assad (

Image

) (alias Bushra Shawkat)

Født: 24.10.1960

Søster til Bashar al-Assad og gift med Asif Shawkat, vicestabschef for sikkerhed og rekognoscering. Det nære personlige forhold og iboende finansielle forhold til den syriske præsident Bashar al-Assad og andre centrale figurer i det syriske regime betyder, at hun nyder gavn af og er forbundet med det syriske regime.

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) al-Assad (

Image

) (alias Asma Fawaz al-Akhras)

Født: 11.8.1975,

fødested: London,

Storbritannien Pasnummer: 707512830, udløber den 22.9.2020

Pigenavn: al-Akhras

Gift med Bashar al-Assad. Det nære personlige forhold og iboende finansielle forhold til den syriske præsident Bashar al-Assad betyder, at hun nyder gavn af og er forbundet med det syriske regime.

23.3.2012

73.

Manal (

Image

) al-Assad (

Image

) (alias Manal al-Ahmad)

Født: 2.2.1970,

fødested: Damaskus

Syrisk pasnummer: 0000000914

Pigenavn: al-Jadaan

Gift med Maher al-Assad; som sådan nyder hun gavn af og er nært forbundet med regimet.

23.3.2012

74.

Anisa (

Image

) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) al-Assad (

Image

) (alias Anisah al-Assad)

Født: 1934,

Pigenavn: Makhlouf

Mor til præsident al-Assad. Det nære personlige forhold og iboende finansielle forhold til den syriske præsident Bashar al-Assad betyder, at hun nyder gavn af og er forbundet med det syriske regime.

23.3.2012

75.

Generalløjtnant Fahid (

Image

) (alias Fahd) al-Jassim (

Image

)

 

Stabschef. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

76.

Generalmajor Ibrahim (

Image

) al-Hassan (

Image

) (alias al-Hasan)

 

Vicestabschef. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

77.

Brigadegeneral Khalil (

Image

) (alias Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. division. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

78.

Brigadegeneral Ali (

Image

) Barakat (

Image

)

 

103. brigade i den republikanske garde. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

79.

Brigadegeneral Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (alias Makhlouf)

 

103. brigade i den republikanske garde. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

80.

Brigadegeneral Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Syriens flyvevåbens efterretningstjeneste. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

81.

Kaptajn Maan (

Image

) (alias Ma’an ) Jdiid (

Image

) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Præsidentgarden. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) al-Shaar (

Image

) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)

 

Afdelingen for politisk sikkerhed. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

83.

Khald (

Image

) (alias Khaled) al-Taweel (

Image

) (alias al-Tawil)

 

Afdelingen for politisk sikkerhed. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (alias Fayyad)

 

Afdelingen for politisk sikkerhed. Militær embedsmand involveret i volden i Homs.

1.12.2011

85.

Brigadegeneral Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

)

Øverstbefalende for 154. regiment

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i og omkring Damaskus, herunder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma

23.1.2012

86.

Brigadegeneral Muhammad (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham

Øverstbefalende for 4. division

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i og omkring Damaskus, herunder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh og Duma.

23.1.2012

87.

Generalmajor Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

)

Øverstbefalende for 35. regiment i specialstyrkerne

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Banyas og Deraa.

23.1.2012

88.

Brigadegeneral (

Image

) (alias Ahmad) Yousef (

Image

) (alias Youssef) Jarad (

Image

) (alias Jarrad)

Øverstbefalende for 132. brigade

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Deraa, bl.a. med maskingeværer og luftværnskanoner.

23.1.2012

89.

Generalmajor Naim (

Image

) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

)

Øverstbefalende for 3. division

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Douma.

23.1.2012

90.

Brigadegeneral Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

)

Øverstbefalende for 65. brigade

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Douma.

23.1.2012

91.

Generalmajor Fo'ad (

Image

) (alias Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (

Image

) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Øverstbefalende for de militære operationer i Idlib

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Idlib i begyndelsen af september 2011.

23.1.2012

92.

Generalmajor Bader (

Image

) Aqel (

Image

)

Øverstbefalende for specialstyrkerne.

Beordrede soldater til at indsamle lig og udlevere dem til Mukhabarat og ansvarlig for volden i Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigadegeneral Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (alias Afeef)

Øverstbefalende for 45. regiment

Øverstbefalende for militære operationer i Homs, Baniyas og Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadegeneral Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (alias Maarouf, Ma'ruf)

Øverstbefalende for 45. regiment

Øverstbefalende for militære operationer i Homs. Gav ordre til at skyde på demonstranter i Homs.

23.1.2012

95.

Brigadegeneral Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (alias Ismael)

Øverstbefalende for 134. brigade

Beordrede tropper til at skyde på huse og mennesker på tagene under begravelsen i Talbiseh af demonstranter, som var blevet dræbt dagen før.

23.1.2012

96.

Brigadegeneral Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (alias Younes)

Øverstbefalende for 555. regiment

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Mo'adimiyeh.

23.1.2012

97.

Brigadegeneral Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

)

 

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigadegeneral Ali (

Image

) Dawwa

 

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i al-Herak.

23.1.2012

99.

Brigadegeneral Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Øverstbefalende for 106. brigade, præsidentens garde

Beordrede tropper til at slå på demonstranter med kæppe og dernæst arrestere dem. Ansvarlig for undertrykkelsen af fredelige protester i Douma.

23.1.2012

100.

Generalmajor Suheil (

Image

) (alias Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

)

Øverstbefalende for 5. division

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i guvernoratet Deraa.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image

) (alias Wafeeq) Nasser (

Image

)

Chef for det regionale kontor i Suwayda (Ministeriet for Militære Efterretninger)

Som chef for kontoret i Suwayda (Ministeriet for Militære Efterretninger) ansvarlig for vilkårlig tilbageholdelse og tortur af tilbageholdte i Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image

) (alias Ahmad) Dibe (

Image

) (alias Dib, Deeb)

Chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Generel Sikkerhed)

Som chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Generel Sikkerhed) ansvarlig for vilkårlig tilbageholdelse og tortur af tilbageholdte i Deraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image

) (alias Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (alias al-Khatib, al-Khateeb)

Chef for efterforskningsafdelingen (Direktoratet for Politisk Sikkerhed)

Som chef for efterforskningsafdelingen (Direktoratet for Politisk Sikkerhed) ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af tilbageholdte.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

Chef for efterforskningsafdelingen (Direktoratet for Politisk Sikkerhed)

Som chef for den operationelle afdeling (Direktoratet for Politisk Sikkerhed) ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af tilbageholdte.

23.1.2012

105.

Nasser (

Image

) (alias Naser) al-Ali (

Image

) (alias Brigadier General Nasr al-Ali)

Chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Generel Sikkerhed)

Som chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Politisk Sikkerhed) ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af tilbageholdte. Siden april 2012 chef for Direktoratet for Politisk Sikkerheds lokaliteter i Deraa siden april 2012 (tidligere direktør for afdelingen i Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) al-–Halqi (

Image

) (alias al-Halki)

Født: 1964,

fødested: Dara'aprovinsen

Premierminister og tidligere sundhedsminister. Som premierminister medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) al-Sha'ar (

Image

) (alias al-Chaar, al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim al-Chaar)

Født: 1956,

fødested: Aleppo

Indenrigsminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) al-Jleilati (

Image

,

Image

)

Født: 1945,

fødested: Damaskus

Finansminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

1.12.2011

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (alias: Imad Mohammad Dib Khamees)

Født: 1.8.1961,

fødested: nær Damaskus

Elektricitetsminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Født: 1954,

fødested: Tartus

Vicepremierminister for Tjenesteydelser, minister for lokalforvaltning. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

111.

Joseph (

Image

) (alias Josef) Suwaid (

Image

) (alias Swaid) (alias Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Født: 1958,

fødested: Damaskus

Viceminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

112.

Eng Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias: Hussein Mahmud Farzat)

Født: 1957,

fødested: Hama

Viceminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

113.

Mansour (

Image

)Fadlallah (

Image

)Azzam (

Image

) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

Født: 1960,

fødested: Sweidaprovinsen

Minister for præsidentielle anliggender. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias: Imad Abdul Ghani al-Sabuni)

Født: 1964,

fødested: Damaskus

Minister for telekommunikation og teknologi. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

115.

General Ali (

Image

) Habib (

Image

) (alias Habeeb) Mahmoud (

Image

)

Født: 1939,

fødested: Tartus

Tidligere forsvarsminister. Tilknytning til det syriske styre og det syriske militær og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

Født: 1943,

fødested: Damaskus

Tidligere justitsminister. Tilknytning til det syriske regime og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Født: 1966,

fødested: Tartus

Tidligere informationsminister. Tilknytning til det syriske regime og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.9.2011

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) al-Shaar (

Image

) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)

Født: 1956,

fødested: Aleppo

Tidligere økonomi- og handelsminister. Tilknytning til det syriske regime og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

Født: 1944,

fødested: al-Bukamal, Deir Ezzor

Tidligere minister for olie og mineralressourcer. Tilknytning til regimet og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

Født: 1955,

fødested: Damaskus

Tidligere industriminister. Tilknytning til regimet og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image

) al-Rashed (

Image

)

Født: 1964,

fødested: Aleppoprovinsen

Tidligere undervisningsminister. Tilknytning til regimet og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (alias Faysal) Abbas (

Image

)

Født: 1955,

fødested: Hamaprovinsen

Tidligere transportminister. Tilknytning til regimet og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Født: 1950,

fødested: Salamiya

Tidligere viceminister. Tilknytning til regimet og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) al-Ahmad (

Image

) (alias al-Ahmed)

Født: 1956,

fødested: Hasaka

Tidligere viceminister. Tilknytning til regimet og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

Født: 1953,

fødested: Hama

Tidligere viceminister. Tilknytning til regimet og dets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (alias Buthaina Shaaban)

Født: 1953,

fødested: Homs, Syrien

Politisk rådgiver og medierådgiver for præsidenten siden juli 2008 og som sådan tilknyttet den voldelige nedkæmpelse af befolkningen.

26.6.2012

127.

Brigadegeneral Sha'afiq (

Image

) (alias Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (alias Massa)

 

Direktør for hærens efterretningstjenestes afdeling 215 (Damaskus). Ansvarlig for tortur af tilbageholdte modstandere af regimet. Involveret i undertrykkelse af civile.

24.7.2012

128.

Brigadegeneral Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (alias Qaddour, Qaddur)

 

Direktør for hærens efterretningstjenestes afdeling 291 (Damaskus). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

129.

Brigadegeneral Salah (

Image

) Hamad (

Image

)

 

Vicedirektør for hærens efterretningstjenestes afdeling 291. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

130.

Brigadegeneral Muhammad (

Image

) (or: Mohammed) Khallouf (

Image

) (alias Abou Ezzat)

 

Direktør for hærens efterretningstjenestes afdeling 235, som kaldes »Palæstina« (Damaskus) og udgør kernen i hærens retshåndhævelsessystem. Direkte involveret i undertrykkelse af modstandere af regimet. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

131.

Generalmajor Riad (

Image

) (alias Riyad) al-Ahmed (

Image

) (alias al-Ahmad)

 

Vicedirektør for hærens efterretningstjenestes afdeling 291. Ansvarlig for tortur af og drab på varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

132.

Brigadegeneral Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

)

 

Direktør for luftvåbnets efterretningstjenestes afdeling i Bab Touma (Damaskus). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

133.

Brigadegeneral Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (alias al-Ahmad)

 

Direktør for luftvåbnets efterretningstjenestes afdeling i Homs. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

134.

Oberst Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

)

 

Direktør for luftvåbnets efterretningstjenestes afdeling i Deraa (udsendt fra Damaskus til Deraa, da demonstrationerne begyndte i denne by). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

135.

Oberst Suhail (

Image

) (alias Suheil) al-Abdullah (

Image

) (alias al- Abdallah)

 

Direktør for luftvåbnets efterretningstjenestes afdeling i Latakia. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

136.

Brigadegeneral Khudr (

Image

) Khudr (

Image

)

 

Direktør for den centrale efterretningstjenestes afdeling i Latakia. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

137.

Brigadegeneral Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale)

 

Direktør for den centrale efterretningstjenestes afdeling 285 (Damaskus) (afløste brigadegeneral Hussam Fendi i slutningen af 2011). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

138.

Brigadegeneral Firas (

Image

) al-Hamed (

Image

) (alias al-Hamid)

 

Direktør for den centrale efterretningstjenestes afdeling 318 (Homs). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

139.

Brigadegeneral Hussam (

Image

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Siden april 2012 direktør for Direktoratet for Politisk Sikkerheds afdeling i Homs (brigadegeneral Nasr al-Alis efterfølger). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

140.

Brigadegeneral Taha (

Image

) Taha (

Image

)

 

Ansvarlig for Direktoratet for Politisk Sikkerheds lokaliteter for afdelingen i Latakia. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image

) (alias Basel) Bilal (

Image

)

 

Polititjenestemand ved centralfængslet i Idlib. Har deltaget direkte i tortur af fængslede modstandere af regimet i centralfængslet i Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image

) (alias Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Polititjenestemand ved centralfængslet i Idlib. Har deltaget direkte i tortur af fængslede modstandere af regimet i centralfængslet i Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Polititjenestemand ved centralfængslet i Idlib. Har deltaget direkte i tortur af fængslede modstandere af regimet i centralfængslet i Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (alias al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)

Født: 1957

Direktør for den centrale efterretningstjenestes udenrigsafdeling (afdeling 279). Som direktør er han ansvarlig for den centrale efterretningstjenestes funktion på de syriske ambassader. Han deltager direkte i de syriske myndigheders undertrykkelse af modstandere af regimet og er navnlig ansvarlig for undertrykkelse af den syriske opposition i udlandet.

24.7.2012

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Født: 1.2.1948

Som medlem af den syriske sikkerhedstjeneste siden starten af 1970'erne er han involveret i kampen mod modstanderne af regimet i Frankrig og Tyskland. Har siden marts 2006 været ansvarlig for forbindelser i den syriske centrale efterretningstjenestes afdeling 273. Som en historisk leder er han tæt på direktøren for den centrale efterretningstjeneste Ali Mamlouk, som er en af regimets vigtigste sikkerhedschefer og har været omfattet af EU's restriktive foranstaltninger siden den 9. maj 2011. Han støtter direkte regimets undertrykkelse af modstandere og er navnlig ansvarlig for undertrykkelse af den syriske opposition i udlandet.

24.7.2012

146.

General Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (alias Ismael)

Født: 1960,

Oprindelsessted: Drekish, Tartusregionen.

Ansvarlig for luftvåbnets efterretningstjenestes afdeling for missioner, som i samarbejde med afdelingen for specialoperationer leder luftvåbnets efterretningstjenestes elitetropper, der spiller en vigtig rolle i den undertrykkelse, som regimet gennemfører. Som ansvarlig er Ghassan Jaoudat Ismail en af lederne i militæret, som direkte iværksætter regimets undertrykkelse af dets modstandere.

24.7.2012

147.

General Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)

 

Uddannet på militærskolen i Aleppo, chef for luftvåbnets efterretningstjenestes efterretningsafdeling (siden 2012), står den syriske forsvarsminister Daoud Rajah nær. Amer al-Achi er i kraft af sine opgaver inden for luftvåbnets efterretningstjeneste involveret i undertrykkelsen af den syriske opposition.

24.7.2012

148.

General Mohammed (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (or: Mohammed Ali Naser)

Født: ca. 1960

Står præsidentens yngre bror Maher al-Assad nær. Har tilbragt hovedparten af sin karriere inden for republikanergarden. Han blev i 2010 indlemmet i den centrale efterretningstjenestes indenrigsafdeling (også kaldet afdeling 251), som er ansvarlig for at bekæmpe politisk modstand. Som en af de vigtigste ledere er general Mohammed Ali direkte involveret i undertrykkelsen af modstandere af regimet.

24.7.2012

149.

General Issam (

Image

) Hallaq (

Image

)

 

Stabschef for luftvåbnet siden 2010. Har kommandoen over luftoperationer mod modstandere af regimet.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (alias Ismail)

Født: midten af 1940'rne (formentlig 1947),

fødested: Bastir, Jablehregionen

Pensioneret general og historisk leder for luftvåbnets efterretningstjeneste, som han blev leder for i starten af 00'erne. Han blev udnævnt til politisk rådgiver og sikkerhedsrådgiver for præsidenten i 2006. Som politisk rådgiver og sikkerhedsrådgiver for den syriske præsident er Ezzedine Ismael involveret i den undertrykkende politik, som føres af regimet mod dets modstandere.

24.7.2012

151.

Samir (

Image

) (alias Sameer) Joumaa (

Image

) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)

Født: ca. 1962

Han har i næsten 20 år været kabinetschef for Muhammad Nasif Khayrbik, der er en af Bashar al-Assads vigtigste sikkerhedsrådgivere (som officielt bestrider posten som stedfortræder for vicepræsident Faruq Al Shar'). Samir Joumaa er i kraft af sine nære forbindelser til Bashar al-Assad og Muhammad Nasif Khayrbik involveret i den undertrykkende politik, regimet fører mod sine modstandere.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Vicepremierminister for økonomi, minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image

) (alias Walid) al-Mo'allem (

Image

) (alias al-Moallem, Muallem)

 

Vicepremierminister, udenrigsminister og minister for syriske borgere i udlandet. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

154.

Generalmajor Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) al-Freij (

Image

) (alias al-Furayj)

 

Forsvarsminister og højtstående militærleder. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (alias Abd al-Sattar) al-Sayed (

Image

) (alias al-Sayyed)

 

Minister for religiøse donationer. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

156.

Ing. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed)al-Nasser (

Image

)

 

Minister for turisme. Som medlem af regeringen, medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

157.

Ing. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Minister for vandressourcer. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

158.

Ing. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) al-Abdallah (

Image

) (alias al-Abdullah)

 

Minister for vandressourcer. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (alias Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala)

 

Minister for videregående uddannelse. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan al-Wez (alias al-Wazz)

 

Undervisningsminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (alias Dhafer) Mohabak (

Image

) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Minister for økonomi og udenrigshandel. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (alias Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (alias Said, Sa’eed, Saeed)

 

Transportminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image

) al-Assaf (

Image

)

 

Minister for boliger og byudvikling. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

164.

Ing. Yasser (

Image

) (alias Yaser) al-Siba'ii (

Image

) (alias al-Sibai, al-Siba’i, al-Sibaei)

 

Minister for offentlige arbejder. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

165.

Ing Sa'iid (

Image

) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (alias Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Minister for olie og mineralressourcer. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (

Image

) (alias Lubanah) Mushaweh (

Image

) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Født 1955,

fødested: Damaskus

Kulturminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image

) (alias Jasem) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Født 1968

Arbejds- og socialminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) al-Zu'bi (

Image

) (alias al-Zoubi, al-Zo’bi, al-Zou’bi)

Født: 27.9.1959,

fødested: Damaskus

Informationsminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (aliasAbdou) al-Sikhny (

Image

) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)

 

Industriminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (alias Nejm) Hamad (

Image

) al-Ahmad (

Image

) (alias al-Ahmed)

 

Justitsminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) al-Nayef (

Image

)

 

Sundhedsminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (alias Haidar, Heydar, Haydar)

 

Viceminister for national forsoning. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (alias Sarkis)

 

Viceminister for miljøanliggender. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) al-Sayed (

Image

)

 

Viceminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image

) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (alias Khrait)

 

Viceminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Khaleel (

Image

) (alias Khalil) Hussein (

Image

) (alias Hussain)

 

Viceminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (alias Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Viceminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (alias Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Pas: Indehaver af et britisk pas

Forretningsmand med tætte forbindelser til præsident al-Assads familie. Ejer aktier i tv-stationen Addounia TV, der er opført på listen. Tætte forbindelser til Muhammad Nasif Khayrbik, som er opført på listen. Støtter det syriske regime.

16.10.2012

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

Hustru til Rami Makhlouf, datter af Waleed (alias Walid) Othman,

Født: 31.1.1977,

fødested: guvernoratet Latakia,

ID-nr.: 06090034007

Hun har tætte personlige og finansielle forbindelser til Rami Makhlouf, som er fætter til præsident Bashar al-Assad og primær finansieringskilde til regimet, og som er opført på listen. Har som sådan tilknytning til det syriske regime og nyder gavn heraf.

16.10.2012«