9.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 212/20


Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 673/2012 af 23. juli 2012 om gennemførelse af artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

( Den Europæiske Unions Tidende L 196 af 24. juli 2012 )

Side 11, bilaget, under »Enheder«, ud for 2, i fjerde kolonne »Opført på listen den«:

Datoen »24.7.2012« tilføjes.