15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/43


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 181 af 12. juli 2012 )

Side 41, artikel 25, stk. 1, femte linje:

I stedet for:

»3 664 t CO2/t C«

læses:

»3,664 t CO2/t C«.

Side 45, artikel 36, stk. 3, tredje linje:

I stedet for:

»3 664 t CO2/t C«

læses:

»3,664 t CO2/t C«.