18.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/127


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 444/2009 af 28. maj 2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder

( Den Europæiske Unions Tidende L 142 af 6. juni 2009 )

I indholdsfortegnelsen på omslaget og side 1, titlen:

I stedet for:

»af 28. maj 2009«

læses:

»af 6. maj 2009«.