11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/57


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2008 af 23. oktober 2008 om fastsættelse af restitutioner for fjerkrækød

( Den Europæiske Unions Tidende L 281 af 24. oktober 2008 )

Omslaget og side 8, titlen:

I stedet for:

»om fastsættelse af restitutioner for fjerkrækød«

læses:

»om fastsættelse af restitutioner for svinekød«.