28.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/34


Berigtigelse til Rådets afgørelse 2008/173/EF af 18. februar 2008 om testning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)

( Den Europæiske Unions Tidende L 57 af 1. marts 2008 )

I indholdsfortegnelsen og på side 14:

I stedet for:

»2008/173/EF«

læses:

»2008/173/RIA«.

Denne afgørelse skal betragtes som offentliggjort i afdeling L III, afsnit VI.