16.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/18


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

( Den Europæiske Unions Tidende L 255 af 30. september 2005 )

1.

Side 36, artikel 21, stk. 7, andet afsnit, læses således:

»Kommissionen offentliggør en meddelelse herom i Den Europæiske Unions Tidende, hvori den angiver de benævnelser, medlemsstaterne har vedtaget for uddannelsesbeviserne, og, hvis det er relevant, det organ, der udsteder uddannelsesbeviset, det certifikat, der ledsager beviset, og den tilsvarende faglige titel, jf. henholdsvis bilag V, punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1.«

2.

Side 55, bilag II.1 »Paramedicinske og socialpædagogiske uddannelser«:

 

Side 55, under Tyskland indsættes følgende punktum efter »(»Sprachtherapeut(in)«)«:

»der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder:

enten mindst tre års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en eksamen, og eventuelt suppleret med en specialisering af ét eller to års varighed, afsluttet med en eksamen

eller mindst to og et halvt år på en fagskole, afsluttet med en eksamen, og suppleret med mindst seks måneders erhvervspraktik eller mindst seks måneders praktisk uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed

eller mindst to år på en fagskole, afsluttet med en eksamen, og suppleret med mindst et års erhvervspraktik eller mindst et års praktisk uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed.«

 

Side 55, under Italien indsættes følgende punktum efter »(»ottico«)«:

»der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder:

enten mindst tre års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en eksamen, og eventuelt suppleret med en specialisering af ét eller to års varighed, afsluttet med en eksamen

eller mindst to og et halvt år på en fagskole, afsluttet med en eksamen, og suppleret med mindst seks måneders erhvervspraktik eller mindst seks måneders praktisk uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed

eller mindst to år på en fagskole, afsluttet med en eksamen, og suppleret med mindst et års erhvervspraktik eller mindst et års praktisk uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed.«

 

Side 56, under Luxembourg indsættes følgende punktum efter »(»éducateur/trice«)«:

»der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder:

enten mindst tre års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en eksamen, og eventuelt suppleret med en specialisering af ét eller to års varighed, afsluttet med en eksamen

eller mindst to og et halvt år på en fagskole, afsluttet med en eksamen, og suppleret med mindst seks måneders erhvervspraktik eller mindst seks måneders praktisk uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed

eller mindst to år på en fagskole, afsluttet med en eksamen, og suppleret med mindst et års erhvervspraktik eller mindst et års praktisk uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed.«

 

Side 57, under Nederlandene:

I stedet for

:

»der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder:

i)

enten mindst 3 års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en prøve, og eventuelt suppleret med en specialisering af 1 eller 2 års varighed, afsluttet med en prøve eller

ii)

mindst 2

Formula

års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en prøve, og suppleret med mindst 6 måneders erhvervspraktik eller mindst 6 måneders praktisk uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed eller

iii)

mindst 2 års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en prøve, og suppleret med mindst 1 års erhvervspraktik eller mindst 1 års praktisk uddannelse i en godkendt praktikvirksomhed eller

iv)

med hensyn til dyrlægeassistent (»dierenartsassistent«) 3 års erhvervsuddannelse på en fagskole (»MBO«-ordningen) eller 3 års erhvervsuddannelse i form af vekseluddannelse i lærlingeuddannelsessystemet (»LLW«), som begge afsluttes med en prøve.«

læses

:

»der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder tre års erhvervsuddannelse på en fagskole (»MBO«-ordningen) eller tre års erhvervsuddannelse i form af vekseluddannelse i lærlingeuddannelsessystemet (»LLW«), som begge afsluttes med en prøve.«