4.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/26


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

( Den Europæiske Unions Tidende L 139 af 30. april 2004 . Berigtiget i Den Europæiske Unions Tidende L 226 af 25. juni 2004 )

Slutformlen angående vedtagelsesdato og -sted:

I stedet for:

»Udfærdiget i Strasbourg, den 29. april 2004.«

læses:

»Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.«