32003R0866

Kommissionens forordning (EF) nr. 866/2003 af 19. maj 2003 om 18. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

EU-Tidende nr. L 124 af 20/05/2003 s. 0019 - 0022


Kommissionens forordning (EF) nr. 866/2003

af 19. maj 2003

om 18. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 742/2003(2), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2) Den 10. april 2003 besluttede sanktionskomitéen at ændre listen over de personer, grupper og enheder, som indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer gælder, og den 25. april 2003 besluttede den at foretage tekniske ændringer til listen, og bilag I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 2003.

På Kommissionens vegne

Christopher Patten

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(2) EUT L 106 af 29.4.2003, s. 16.

BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

1) "Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sverige, født den 20.11.1974" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Sverige; født den 20.11.1974; fødested: Garbaharey, Somalia; nationalitet: svensk; pasnr.: svensk pas 1041635; nationalt identitetsnr.: 741120-1093".

2) "Al-Kadr, Ahmad Said (alias Al-Kanadi, Abu Abd A1-Rahman); født den 1.3.1948, Kairo, Egypten; menes at have egyptisk og canadisk statsborgerskab" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Ahmad Sa'id Al-Kadr; født den 1.3.1948; fødested: Kairo, Egypten; nationalitet: canadisk og formodentlig egyptisk statsborger".

3) "Aouadi, Mohamed Ben Belgacem (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); født den 12.11.1974; fødested: Tunesien; adresse: Via A. Masina 7, Milano, Italien; skatteregistreringsnr.: DAOMMD74T11Z352Z" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina 7, Milano, Italien, b) Via Dopini 3, Gallarati, Italien; født den 12.11.1974, fødested: Tunis, Tunesien; nationalitet: tunesisk; pasnr. L 191609 udstedt den 28.2.1996; nationalt identitetsnr.: 04643632 udstedt den 18.6.1999; skatteregistreringsnr.: DAOMMD74T11Z352Z. Øvrige oplysninger: Hans mors navn er Bent Ahmed Ourida".

4) "Essid, Sami Ben Khemais; født den 10.2.1968; fødested: Tunesien; adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien; skatteregistreringsnr.: SSDSBN68B10Z352F" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien; født den 10.2.1968; fødested: Menzel Jemil Bizerte, Tunesien; nationalitet: tunesisk; pasnr.: K/929139 udstedt den 14.2.1995; nationalt identitetsnr.: 00319547 udstedt den 8.12.1994; skatteregistreringsnr.: SSDSBN68B10Z352F. Øvrige oplysninger: Hans mors navn er Saidani Beya".

5) "Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; alias Ayadi Chafik, Ben Muhammad; alias Aiadi, Ben Muhammad; alias Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland; 129 Park Road, London NW8, England; Chaussèe de Lille 28, Moscron, Belgien; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Østrig; Tunesien; født den 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunesien" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Ayadi Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland b) 129 Park Road, NW8, London, England c) Chaussée de Lille 28, Moscron, Belgien d) Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Østrig; født den 21.3.1963; fødested: Sfax, Tunesien; nationalitet: tunesisk, bosnisk, østrigsk; pasnr.: E 423362 udstedt i Islamabad den 15.5.1988; nationalt identitetsnr.: 1292931. Øvrige oplysninger: Hans mors navn er Medina Abid; han opholder sig p.t. i Irland".

6) "Bouchoucha, Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar); født den 13.10.1969; fødested: Tunesien; adresse: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien; skatteregistreringsnr.: BCHMHT69R13Z352T" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien; født den 13.10.1969; fødested: Tunis, Tunesien; nationalitet: tunesisk; pasnr.: K/754050 udstedt den 26.5.1999; nationalt identitetsnr.: 04756904 udstedt den 14.9.1987; skatteregistreringsnr.: BCHMHT69R13Z352T. Øvrige oplysninger: Hans mors navn er Bannour Hedia".

7) "Charaabi, Tarek (alias Sharaabi, Tarek); født den 31.3.1970; fødested: Tunesien; adresse: Viale Bligny 42, Milano, Italien; skatteregistreringsnr.: CHRTRK70C31Z352U" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Charaabi Tarek Ben Bechir Ben Amara (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank), Viale Bligny 42, Milano, Italien; født den 31.3.1970; fødested: Tunis, Tunesien; nationalitet: tunesisk; pasnr.: L 579603 udstedt i Milano den 19.11.1997; nationalt identitetsnr.: 007-99090; skatteregisteringsnr.: CHRTRK70C31Z352U. Øvrige oplysninger: Hans mors navn er Charaabi Hedia".

8) "Darkazanli, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, D-22085 Hamburg, Tyskland; født den 4.8.1958, Aleppo, Syrien; pasnr. 1310636262 (Tyskland)" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Mamoun Darkazanli (alias a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, D-22085 Hamburg, Tyskland; født den 4.8.1958; fødested: Damaskus, Syrien; nationalitet: syrisk og tysk; pasnr.: 1310636262 (Tyskland), udløber den 29.10.2005; nationalt identitetsnr.: tysk identitetskortnr. 1312072688, udløber den 20.8.2011".

9) "Hijazi, Riad (alias Hijazi, Raed M.; alias Al-Hawen, Abu-Ahmad; alias Almaghribi, Rashid (The Moroccan); alias Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); alias Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordan; født i 1968, Californien, USA; SSN: 548-91-5411" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)); født den 30.12.1968; fødested: Californien, USA; nationalitet: jordansk statsborger, nationalt identitetsnr.: SSN: 548-91-5411, nationalt nr. 9681029476; øvrige oplysninger: oprindeligt fra Ramlah; bopæl i Jordan - al-Shumaysani (Sheisani) (Amman-området), bag fagforeningernes kompleks".

10) "Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; født den 16.6.1938; fødested: Damaskus, Syrien; schweizisk og tunesisk statsborger" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Ali Ghaleb Himmat, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien; født den 16.6.1938; fødested: Damaskus, Syrien; nationalitet: schweizisk".

11) "Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Schweiz, født i 1927" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, CH-3074 Muri b. Bern, Schweiz; født i 1927; nationalitet: schweizisk".

12) "Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); født den 12.3.1971, Riyadh, Saudi-Arabien" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Zayn al-Abidin Muhammad Husayn (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); født den 12.3.1971; fødested: Riyadh, Saudi-Arabien; nationalitet: menes at være saudiarabisk og palæstinensisk statsborger; pasnr.: indehaver af egyptisk pasnr. 484824 udstedt den 18.1.1984 på den egyptiske ambassade i Riyadh; øvrige oplysninger: arbejder tæt sammen med Usama bin Laden og hjælper terrorister med at bevæge sig fra sted til sted".

13) "Nasreddin, Ahmed Idris (alias Nasreddin, Ahmad I.; alias Nasreddin, Hadj Ahmed; alias Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz; Piazzale Biancamano, Milano, Italien; Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko; født den 22.11.1929; fødested: Adi Ugri, Etiopien; italiensk skatteregistreringsnr.: NSRDRS29S22Z315Y" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Nasreddin Ahmed Idris (alias a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d) Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, I-20149 Milano, Italien, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italien, c) Rue de Cap Spartel, Tanger, Marokko, d) 10, Rmilat, Villa Nasreddin i Tanger, Marokko; født den 22.11.1929; fødested: Adi Ugri, Etiopien (nu Eritrea); nationalitet: italiensk; nationalt identitetsnr.: italiensk identitetskortnr. AG 2028062 (udløber den 7.9.2005); udenlandsk identitetskortnr.: K 5249; italiensk skatteregistreringsnr.: NSRDRS29S22Z315Y. Øvrige oplysninger: I 1994 forlod Nasreddin sin bopæl i Via delle Scuole 1, CH-6900 Lugano, Schweiz, og flyttede til Marokko".

14) "Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Schweiz; Zürich, Schweiz; født i 1928, fødested: Egypten eller De Forenede Arabiske Emirater" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Mansour Mohamed (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, CH-8700 Kuesnacht, ZH (Zürich), Schweiz; født den 30.8.1928; fødested: a) Egypten eller b) De Forenede Arabiske Emirater; nationalitet: schweizisk".

15) "Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz; født den 17.5.1931 eller den 17.5.1937; fødested: Alexandria, Egypten; tunesisk statsborger" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Nada Youssef Mustafa (alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italien, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italien; født den a) 17.5.1931 eller b) 17.5.1937; fødested: Alexandria, Egypten; nationalt identitetsnr.: italiensk identitetskortnr. AE 1111288 (udløber den 21.3.2005)".

16) "Abdul Rahman Yasin (alias Taha, Abdul Rahman S.; alias Taher, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias Yasin, Aboud); født den 10.4.1960, Bloomington, Indiana, USA; SSN 156-92-9858 (USA); pasnr. 27082171 (USA (udstedt den 21.6.1992 i Amman, Jordan)) eller pasnr. M0887925 (Irak); amerikansk statsborgerskab" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Abdul Rahman Yasin (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); født den 10.4.1960; fødested: Bloomington, Indiana, USA; nationalitet: amerikansk; pasnr.: a) 27082171 (USA (udstedt den 21.6.1992 i Amman, Jordan)), b) MO887925 (Irak); nationalt identitetsnr.: SSN 156-92-9858 (USA); øvrige oplysninger: Abdul Rahman Yasin opholder sig i Irak".

17) "Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Schweiz" under overskriften "fysiske personer" erstattes med følgende:

"Mansour Fattouh Zeinab, Obere Heslibachstrasse 20, CH-8700 Kuesnacht, ZH, Schweiz; født den 7.5.1933".